Vi bruger cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.
Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Hvad skal vi bruge landet til?

Bevægelsen mod de større byer udfordrer sammenhængskraften og udviklingen i Danmark. En udfordring, der heldigvis både har befolkningens interesse og politikernes fokus.

Danmark er et lille land, men den mentale og demografiske afstand imellem by og land er ved at blive omvendt proportional med den geografiske.

Fødevareklyngen er en central aktør, men det handler ikke kun om landbruget. Det handler om hele samfundet, og der er brug for en særlig indsats af alle kræfter, hvis det skal lykkes at vende udviklingen.

Vi har behov for et grundlæggende holdningsskifte, politisk nytænkning og en række konkrete ideer til initiativer, der kan sikre, at det fortsat er attraktivt at bo, arbejde og etablere sig uden for de store byer. Og vi har brug for at fastholde fokus på udvikling i hele landet – også uden for de store byer.

En sund og robust udvikling skabes i samarbejde mellem myndigheder, borgere, virksomheder, foreninger og frivillige organisationer og ildsjæle i lokalområderne. Landbrug & Fødevarer vil derfor gå i spidsen for den brede dialog og det helhedsorienterede syn på den fremtidige udvikling uden for de større byer.

Til det har vi blandt andet nedsat et advisory board med medlemmer med vidt forskellig baggrund, herunder kulturpersoner, repræsentanter fra den finansielle sektor, forskere, lokale erhvervsdrivende, borgmestre m.fl. Advisory boardet er nedsat for at skabe et forum for ideudveksling, og for at få bred og alsidig inspiration til, hvordan det fortsatte gode liv uden for de store byer kan sikres.

Vi ønsker også den brede debat. Derfor har vi holdt fem regionale debatmøder, hvor vi drøftede regionale muligheder og udfordringer. 

Overordnet stillede vi det korte, men komplekse spørgsmål: ”Hvad skal vi bruge landet til?”

Om advisory boardet 
Advisory boardet er bredt sammensat af personer, der har baggrund i forskning, kultur, politik, finansiering, erhverv mv. Formålet med at nedsætte advisory boardet er at få nye og konkrete ideer til at sikre, at det fortsat er attraktivt at bo, arbejde og etablere sig uden for de store byer i spil. Se advisory boardet.

Om de regionale møder
Har Danmark et liv uden for de store byer?
...eller er det mere sandsynligt, at der er liv på Mars?

Landbrug & Fødevarer har en naturlig interesse i, at vi bruger landet. At vi bruger det til andet. Og at vi bruger det til meget mere. Derfor inviterer vi til et debatmøde om alt det, man ikke kan se fra de store byer. Om det liv, der leves, det liv, der skabes og de værdier, der produceres . Om hvordan guldet og de grønne skove kan bruges. Om hvad det kræver af os alle. Kort sagt et møde om, hvordan vi kan bruge landet bedre.

Læs mere om de regionale møder.

Kathrine Blæsbjerg Sørensen

Seneste Tweets