Vi bruger cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.
Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

2017

Februar

23. feb 2017
Landbrug & Fødevarer hilser en indsats mod husdyr-MRSA velkommen, men advarer mod at tro, at problemet med stafylokokker er gjort med det.
23. feb 2017
Det bliver til stor gavn for hestebranchen, og dermed udviklingen i landdistrikterne, at der nu er vedtaget en ny lov om hold af heste. Loven fjerner en række rigide og urimelige krav, blandt andet til boksstørrelser.
23. feb 2017
Danske landmænd skal uddannes i at tage vare på naturen og være med til at styrke biodiversiteten i Danmark. Derfor skal fremtidens danske landmænd undervises i ”naturpleje”. Samtidig fortsættes efteruddannelsesindsatsen i naturpleje for landmænd.
23. feb 2017
Der var bred opbakning til vedtagelsen af den nye husdyrlov torsdag i Folketinget. Alle partier på nær Enhedslisten, SF og Alternativet bakker op om den nye lov, som landbruget længe har efterspurgt.
PRESSEMEDDELELSE - 22. feb 2017
Dansk landbrug og fødevareproduktion er blandt verdens mest innovative. Men for at bevare førertrøjen er det afgørende, at vi hele tiden har fokus på, hvordan man fra statens side bedst muligt understøtter udviklingen indenfor blandt andet robotteknologi og IT-udstyr.
21. feb 2017
Det haster med at finde en politisk løsning, der sikrer, at der også efter februar 2018 kan blive opstillet landvindmøller i Danmark. Det mener Vindmølleindustrien, Landbrug & Fødevarer og Danmarks Vindmølleforening, der i dag inviterer til politisk konference på Christiansborg.
20. feb 2017
En ny husdyrlov er på vej - og det er en lov, der vil give både større fleksibilitet og forbedre Danmarks konkurrenceevne og produktivitet. Derfor er der brug for handling nu, selvom det er en kompleks sag, skriver Lars Hvidtfeldt fra Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 15. feb 2017
Svensk undersøgelse forsøger endnu en gang at koble højt indtag af mælk med øget risiko for tidlig død. Undersøgelsen lider under en række åbenlyse svagheder, og koblingen mellem mælkeindtag og øget dødelighed er adskillige gange blevet afvist af store, internationale studier.
15. feb 2017
Frihandelsaftalen mellem EU og Canada (CETA) er i dag endeligt godkendt i Europa-Parlamentet og ventes at træde i kraft 1. marts.
14. feb 2017
Der bliver kamp til stregen, hvis Danmark skal beholde den økologiske førertrøje i 2017. Det viser en rundspørge, som Landbrug & Fødevarer har lavet hos landene i det økologiske førerfelt. Danmark ligger dog stadig rigtig godt i feltet med en forventet vækst i økologisalget i detailhandlen på op mod 15 pct. alene i år.
13. feb 2017
Hvert år måler SEGES, hvor landets reneste mælk kommer fra og uddeler prisen som årets Mælkekvalitetsmester. I år må to vestjyske landmænd dele den titel. Samtidig viser målingerne at antallet af sporer i mælken nu er på det laveste niveau i ti år.
12. feb 2017
Danmark er førende i cirkulær økonomi, hvilket EU-Kommissionen fremhæver i ny rapport. Men ensartede europæiske miljøstandarder er nødvendige, hvis dansk konkurrenceevne ikke skal forvrides, mener Karen Hækkerup, Landbrug & Fødevarer.
10. feb 2017
De nye vandråd skal i gang med at vurdere, hvilke vandløb der skal være omfattet af vandområdeplanerne. L&F håber, at rådene vil træffe fagligt korrekte beslutninger på baggrund af reelle vurderinger af de enkelte vandløb.
10. feb 2017
Hvad skal der til for at blive økolog? Det spørgsmål vil stadig flere landmænd gerne svar på. Nye tal fra SEGES viser, at antallet af omlægningstjek, der belyser muligheden for at gå fra konventionel til økologisk produktion, er steget fra 287 tjek i 2015 til 450 tjek i 2016.
09. feb 2017
Læs det åbne brev som L&F's formand Martin Merrild har sendt til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Merrild vil mødes med ministeren for at drøfte mulige løsninger i forbindelse med kompensationen for de målrettede efterafgrøder.
08. feb 2017
Cannabis og hamp skal fra 2018 benyttes til medicinsk behandling i en fireårig forsøgsperiode. Men de grønne planter kan meget mere end det. Lemp reglerne, så de danske landmænd kan komme i gang, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.
08. feb 2017
Danmarks indberetninger om grundvandet skal naturligvis være rigtige. Men de har intet at gøre med de frivillige efterafgrøder, skriver L&F's formand Martin Merrild.
08. feb 2017
Det giver rigtig god mening at dyrke cannabis til medicinsk brug i Danmark. Der er derfor behov for en hurtigt arbejdende cannabis-kommission, som kan analysere ulemper, fordele, udfordringer og praktiske problemstillinger, fastslår May-Britt Kattrup, Liberal Alliance, og Lars Hvidtfeldt, viceformand i L&F.
PRESSEMEDDELELSE - 07. feb 2017
MRSA på kød udgør ikke nogen fare for mennesker. Derfor kan man trygt spise dansk svinekød.
07. feb 2017
Landbrug & Fødevarers formand Martin Merrild undrer sig over, at Alternativets folketingskandidat Henrik Marstal ikke har sat sig mere ind i at undersøge fakta om dansk kødproduktion, inden han går ud og sviner en hel branche til.
06. feb 2017
Staten og kommunerne er allerede godt i gang med at etablere vådområder hos danske landmænd. Derfor glæder viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt, sig over at Miljø- og Fødevareministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale, der skubber yderligere på indsatsen.
02. feb 2017
På bare én enkelt dag har danske landmænd søgt om at etablere målrettede efterafgrøder på 33.000 hektar, lyder ny udmelding fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Det viser, at landmændene aktivt støtter op om landbrugspakken og gerne vil være en del af løsningen, mener formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.
02. feb 2017
Op mod 500 deltog onsdag i Mejeribrugets Dag: Ni timer med virksomhedsbesøg, bedømmelse af mejeriprodukter, faglige foredrag og masser af smagsprøver og fagsnak med kolleger og konkurrenter i mejeribranchen.
01. feb 2017
Det bliver 41-årige Christian Hüttemeier, der sætter sig i stolen som ny kommunikationsdirektør hos Landbrug & Fødevarer. Han efterfølger Leif Nielsen, der stoppede i jobbet til fordel for en stilling i DI.
01. feb 2017
Landbruget kan selv løfte en stor del af opgaven med at finansiere generationsskifterne. Det kræver blot, at reglerne for beskatning af sælgerpantebreve gøres mere rimelige. Så vil sælgere af landbrugsejendomme potentielt kunne investere 15 mia. kr.

Januar

31. jan 2017
Det engelske Brexit vil betyde en hårdere konkurrence på et af Danmarks største eksportmarkeder, skriver Frank Øland, cheføkonom i Landbrug & Fødevarer.
30. jan 2017
En af de nyeste handelsaftaler, som det er lykkedes EU at lande, er med Sydkorea, et stort marked med over 50 millioner indbyggere.
27. jan 2017
Ny teknologi og landmændenes store opmærksomhed på at sprøjte korrekt er årsagen til, at der nu bruges færre plantebeskyttelsesmidler.
27. jan 2017
Naturarealer der gror til, er en af de største trusler mod den biologiske mangfoldighed. Heldigvis vil mange landmænd gerne gøre en ekstra indsats for at pleje naturen. Derfor tilbyder SEGES gratis kurser i naturpleje. Over 1000 landmænd og rådgivere har allerede deltaget.
26. jan 2017
Vuggestue- og børnehavebørn får dækket en stor del af deres energibehov i institutionen. Derfor er det oplagt at integrere mad og måltider i arbejdet med børnenes personlige udvikling, sprog og sociale kompetencer. Det er omdrejningspunkt for en række møder, som Måltidspartnerskabet står bag.
26. jan 2017
NEPCon og SEGES åbner for gratis eksperthjælp til danske virksomheder, der vil sikre sig ansvarlig palmeolie, soja og oksekød.
26. jan 2017
I Sabro ved Aarhus ligger et gartneri i verdensklasse. Graff Kristensen A/S har netop vundet guldprisen ”Grower of the year” uddelt af verdensorganisationen for gartnerier AIPH. Baggrunden er et moderne forretningskoncept, der giver kunder i både Miami og Kina.
26. jan 2017
Fyn og Kronjylland er hjemsted for vinderne i henholdsvis den konventionelle og den økologiske del af årets konkurrence om at producere de bedste løg. Årets flotteste løg kommer fra Samsø og Hårby.
26. jan 2017
Når økologikontrollen fremover indberetter en økologiovertrædelse, skal det også undersøges, om der er tale om en krydsoverensstemmelses-overtrædelse. Dermed får økologer en større risiko for træk i støtten, skriver formanden for Økologi-sektionen i L&F.
25. jan 2017
Danmarks udenlandsformue er større end nogensinde. Det bør ikke kun vække jubel, da det betyder, at vi danskere har investeret langt mere i udlandet, end udlandet har investeret i Danmark. De manglende investeringer i Danmark koster vækst og arbejdspladser herhjemme, fastslår L&F's cheføkonom Frank Øland.
20. jan 2017
Salget af fødevarer og madløsninger med et eller flere færdiglavede elementer boomer. En ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer viser dog, at convenience-fødevarerne skal lette, men ikke erstatte madlavningen.
20. jan 2017
Der er intet belæg for DN's beskyldning om, at den beskedne stigning i kvælstofsudledningen skyldes landbruget, skriver Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.
19. jan 2017
Martin Merrild og Karen Hækkerup har sendt et brev til folketingsmedlemmerne, hvor de understreger, at der er et stort, uudnyttet potentiale for vækst og arbejdspladser i landbruget og fødevaresektoren, som bremses af tyngende rammevilkår.
19. jan 2017
Hvordan kan digitale løsninger løfte bundlinjen for både landmænd og fødevarevirksomheder? Det håber Karen Hækkerup, adm. Direktør i Landbrug & Fødevarer, at se konkrete eksempler på, når hun besøger en tysk fabrik fyldt med digitale løsninger.
18. jan 2017
Indstil kandidater til den danske kvalitets- og innovationspris for fødevarebranchen, Den Dybe Tallerken’, der i år uddeles for 17. gang.
18. jan 2017
Udledningen af kvælstof er faldet med hele 44 procent i perioden 1989-2015. Det er useriøst og uvidenskabeligt at konkludere andet på baggrund af en meget kort årrække, fastslår Ivar Ravn, direktør i SEGES, i forhold til DR’s dækning Novana-rapporten fra Aarhus Universitet.
17. jan 2017
Landbrugets priser er ved at rette sig efter en længere periode med meget lave priser. Både svinepriserne og mælkepriserne er aktuelt kommet op i nærheden af et gennemsnitligt niveau. Indtjeningen følger med op og hjælpes endvidere på vej af forbedret produktivitet samt fødevare- og landbrugspakken, hvor vigtige dele slår fuldt igennem i 2017.
17. jan 2017
Trods nye hårde krav om ekstra efterafgrøder så bliver pakken af stor betydning for planteproducenterne, der samlet set står stærkere. Udfordringerne er dog fortsat mange. Det fastslog Torben Hansen, formand for planteproducenterne, og Ivar Ravn, direktør i SEGES, i den fælles beretning på årsmødet.
PRESSEMEDDELELSE - 17. jan 2017
Det er uforståeligt, at DR torsdag i sidste uge lancerede en historie om stigende udledning af kvælstof uden at reflektere over, hvad der er kilden til den stigende udledning. Koblingen mellem kvælstofproblemer og landbruget var tilsyneladende en givet præmis bag historien, som byggede på den årlige såkaldte NOVANA-rapport fra Aarhus Universitet.
17. jan 2017
Det er umuligt at udarbejde et klimaregnskab, der bare er tilnærmelsesvis retvisende for den enkelte landmands CO2-udledning. Det skriver SEGES-direktør Ivar Ravn, der ikke giver meget for Klimarådets nye beregningsværktøj.
16. jan 2017
Børn og unge foretrækker mærkevarer. I hvert fald øges familiens årlige forbrug af de brands, som børn i alderen 8-12 kaster deres kærlighed på. Det viser en ny analyse fra Landbrug & Fødevarer.
16. jan 2017
Det er nu 10 år siden vi fik den nye offentlige struktur med kommunesammenlægninger og regioner i stedet for amter. Landdistrikternes dom over strukturreformen må blive: Bestået, men med plads til forbedringer, skriver Lone Andersen, viceformand i L&F.
15. jan 2017
Mens milliarder af danske pensionskroner investeres i udlandet, tørster mange danske virksomheder efter investeringer. Politikerne bør lempe reglerne for, hvordan pensionsmilliarder kan investeres, skriver L&F's cheføkonom.
13. jan 2017
Tre ud af fire danskere ønsker at leve sundere, end de gør i dag. Det er særligt personer under 45 år, der ønsker at leve sundere. Det viser en ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer.
13. jan 2017
Landbruget kan være en farlig arbejdsplads. Ny arbejdsmiljøpolitik sætter fokus på erhvervets arbejdsmiljøudfordringer.
12. jan 2017
Den nye husdyrlov skal nu behandles i Folketinget. Landbrug & Fødevarer glæder sig over den nye lov, men arbejder stadig på at få forbedret en række punkter.
12. jan 2017
Stamtræet har i høj grad betydning for, hvilke egenskaber koens mælk har, viser netop offentliggjort rapport fra Aarhus Universitet og SEGES. Det giver muligheder for at producere nye typer af mejeriprodukter.
12. jan 2017
Underernæring er en udfordring, både for mange ældre og for samfundet, skriver Landbrug & Fødevarers adm. direktør Karen Hækkerup.
11. jan 2017
Landbrug & Fødevarer deltager i erhvervsdelegation, der i disse dage deltager i Indiens største erhvervskonference.
10. jan 2017
Agroindustrien er ligesom andre brancher i industrien ramt af, at der er for få med en faglært uddannelse. Det kan resultere i, at virksomheder i Danmark taber ordrer til udlandet, fastslår formanden for Dansk Agroindustri og Landbrug & Fødevarers cheføkonom.
09. jan 2017
Den globale virkning af klimainitiativer bør supplere det nationale klimaregnskab. Det mener Søren Kolind Hvid fra SEGES.
08. jan 2017
12. januar sætter Landbrug & Fødevarer det kritiske lys på dækningen af sundhed og livsstil i medierne.
06. jan 2017
Danskerne betaler for meget for forsyningsydelser. Derfor er regeringens plan om at trimme forsyningssektoren meget positiv for både forbrugere og virksomheder, skriver Niels Peter Nørring, områdedirektør i Landbrug & Fødevarer.
05. jan 2017
'Morgenkommentaren' på Investor, finans.dk, 5. januar 2017. Af Frank Øland, cheføkonom i Landbrug & Fødevarer

05. jan 2017
Tidligere overvismand Niels Kærgård undervurderer landbrugets betydning, når han siger, at det ikke vil være nogen afgørende katastrofe, hvis vi ikke havde noget landbrug, fastslår Landbrug & Fødevarers cheføkonom Frank Øland.
04. jan 2017
Danske landmænd lægger i stigende grad om til økologi, men de har brug for hjælp til at komme godt i gang. Derfor har SEGES i 2016 ydet opstartshjælp til 600 nye økologer.
04. jan 2017
Frihandlen er under pres. Men når Donald Trump siger "Put America First", hvor bange skal dansk landbrug og fødevareproducenter så være? Anna de Klauman, statskonsulent på den danske ambassade i Washington, giver sit bud på Plantekongres 2017.
04. jan 2017
Holland har overladt ansvaret for forvaltning af landmandsejede naturarealer til fællesskaber af flere hundrede landmænd, og det giver store fordele for både naturen, landmændene og myndighederne. Vi skal lade os inspirere, skriver planchef Trine Eide og landdistriktschef Jørgen Korning fra SEGES.
03. jan 2017
Efterspørgslen efter økologiske varer stiger fortsat. Og i 2016 købte mænd og kvinder stort set lige ofte økologiske varer. Det viser en ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer.
03. jan 2017
For at styrke den erhvervspolitiske indsats henter Landbrug & Fødevarer Anders Klöcker ind som ny områdedirektør for erhvervspolitik.
03. jan 2017
Danmark er helt afhængig af tilgængelighed, eksport og frihandel, som er den lige vej til både nuværende og yderligere job i Danmark, fastslår Landbrug & Fødevarer sammen med Lif, Horesta, Danmarks Rederiforening og Dansk Energi.

Nyheder

Pressekontakt

Tilmeld e-nyhedsservice