Vi bruger cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.
Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

2017

Oversigt over indkomne høringer

Miljø- og Fødevareministeriet, NaturErhvervsstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Bemærkninger til "Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017" APJ 5. januar Høringssvar
Udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2017 MJK 9. januar  Høringssvar
Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og drift af vådområder MJK 10. januar Høringssvar
Udkast til vejledning om fastholdelse af vådområder MJK 12. januar Høringssvar
Udkast til bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion LHO 16. januar Høringssvar
Økologisk arealtilskud MTK 17. januar Høringssvar
Tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter MJK 26. januar Høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet, NaturStyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugs-og fiskeristyrelsen Ansvarlig  Frist Evt. høringssvar
Gødning om plantedække NLU 10 februar Høringssvar

Landdistriktsfonden

MTK 28. februar Høringssvar
Økologivejledning LHO 17. april Høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen
Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

Udkast til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen samt kort over oplande

HBJ 16. januar Høringssvar
Kriterier for vådområde- og lavbundsprojekter MJK 25. januar Høringssvar
Bekendtgørelse om miljøfremmede stoffer HBK 3. februar Høringssvar
Nitrathandlingsprogrammet NLU & IMS 9. februar Høringssvar

Insatsprogrammer for vandområdedistrikter

HBK 14. februar Høringssvar

Urørt Skov

KPO 20. marts Høringssvar
Husdyrgødningsbekendtgørelsen HBJ 19. april Høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Forslag til ændring af Kommissionens forordning nr. 142/2011 HBJ 9. januar Høringssvar

 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Energistyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Forslag til ændring af lov om elforsyning JA 13. januar Høringssvar
Energiunion MDC 10. februar Høringssvar
Tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd KBS 10. marts Høringssvar

   

Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen

Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

Udkast til bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser og gebyrer for klager

HBK 16. januar Høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet, departementet
Ansvarlig Frist  Evt. Høringssvar
Afstemning og forlænget godkendelse af en række aktivstoffer STHJ 7. marts Høringssvar

 

Transportministeriet, Trafik- og Byggestyrelsen  Ansvarlig   Frist  Evt. høringssvar 

Bekendtgørelse om droneflyvning uden for bymæssigt område

KBS 18. januar Høringssvar
     

 

Finanstilsynet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
NEP OHL 28. februar Høringssvar

 

 

Skatteministeriet  Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

 

 

 

Økonomi - og indenrigsministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

Høring om bekæmpelse af bjørneklo, frikommunelov

KPO 20. januar Høringssvar

Ændring af lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner

MAL 23. januar Høringssvar
Det nationale reformprogram 2017, herunder EU's væksstrategi Europa2020 KPO 29. marts Høringssvar