Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

2018

Oversigt over indkomne høringer

Miljø- og Fødevareministeriet, NaturErhvervsstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

 
 

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Naturforvaltningen            Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
    


 

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen  Ansvarlig  Frist Evt. høringssvar
Tilskud til miljøteknologi MTK 18. januar Høringssvar

Grundbetalingsordningen

MSO 19. januar Høringssvar
Drikkevandsdirektivet NLU 8. februar Høringssvar
Gødskningsloven NLU  21. marts  Høringssvar 
Pant i betalingsrettigheder efter grundbetalingsordningen MSO, CLY  20. marts Høringssvar 
Regnvejrsordningen MSO  11. april Høringssvar 

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen
Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

Afgrænsing af Natura 2000 

KPO 3. januar Høringssvar
Ændring af lov om naturbeskyttelse KBS 8. januar Høringssvar
Direktiv om kvaliteten af drikkevand HBK, SKO 8. februar Høringssvar
Krydsoverenstemmelse (Fuglebeskyttelsesdirektivet)  KPO, HGL  20. februar  Høringssvar
Kortlægning af ammoniakfølsom natur KPO 19. marts Høringssvar 
Danmarks Nationale Skovprogram KPO  4. april  Høringssvar 
Glyphosat før høst i konsumafgrøder STHJ  10. april   Høringssvar 
Aktivstofferne clothianidin, imidacloprid og thiamethoxam STHJ 16. april Høringssvar 

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
 
 
 

 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Energistyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
 
 
 

   

Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen

Ansvarlig Frist Evt. Høringssvar

Landzoneadministration

HBK 26. januar Hørringssvar
Bilag 2

 

Patent- og Varemærkestyrelsen Ansvarlig  Frist  Evt. Høringssvar 
 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Ansvarlig  Frist  Evt. Høringssvar 
 
EU-specialudvalget for Konkurrenceevne, Vækst og Forbrugerspørgsmål
Ansvarlig  Frist
 Evt. Høringssvar
   

 

Miljø- og Fødevareministeriet, departementet
Ansvarlig Frist  Evt. Høringssvar
Nødforanstaltninger til landmænd som følge af oversvømmelser NLM 8. januar Høringssvar
Opdatering af husdyrefterafgrødekrav HBJ 22. januar Høringssvar
Notat om bioøkonomi JA 1. februar  Høringssvar
Fremtidig struktur for miljø-og fødevarelovgivningen SFAL 28. februar Høringssvar
Ikke-fornyet godkendelse af aktivstoffet pymetrozin STHJ  7. marts  Høringssvar
Ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen HBJ 23. april Høringssvar
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Ansvarlig  Frist  Evt. Høringssvar 
 

 

Transportministeriet, Trafik- og Byggestyrelsen  Ansvarlig   Frist  Evt. høringssvar 

 


       

 

Finanstilsynet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
 

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Ansvarlig  Frist
Evt. høringssvar 
 

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
 

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen

Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
 
Skatteministeriet
Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Nedsættelse af elvarmeafgift JA 21. marts Høringssvar

 

Økonomi - og indenrigsministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

 


Transportministeriet

Ansvarlig
Frist
Evt. høringssvar
Ændring af Godskørselsloven KBS 7. marts 2018 Høringssvar