Vi bruger cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.
Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

2017

P-nyhedsbrev uge 6, 09-02-2017


Martin Merrild har sendt et brev til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Merrild vil mødes med ministeren for at drøfte mulige løsninger i forbindelse med kompensationen for de målrettede efterafgrøder.

I sidste uge blev første runde af den målrettede efterafgrødeordning med tilskud skudt i gang. Det er enormt glædeligt, at vi allerede nu ser en stor interesse mange steder, og vi har fået oplyst, at der er etableret ca. 81.000 ha!

Danmarks indberetninger om grundvandet skal naturligvis være rigtige. Men de har intet at gøre med de frivillige efterafgrøder, skriver L&F's formand Martin Merrild.

Landbrug & Fødevarer har sammen med den europæiske tænketank CEPS afholdt et debatarrangement omkring landbrugspolitikken efter 2020. Martin Merrild var en af hovedtalerne, og han satte fokus på behovet for, at EU’s landbrugspolitik bliver mere progressiv.

Regeringen forenkler 88 regler. 12 af dem er foreslået af Landbrug & Fødevarer.

Ny ordning giver mulighed for at få dækket udgifter til planlægning og gennemførelse af jordfordeling. Ordningen gælder i nærområdet til vådområde- eller lavbundsprojekter, hvor der indgår jordfordeling. Vi hilser ordningen velkommen – det kan være en god mulighed, som forhåbentlig kan være med til at starte flere jordfordelinger rundt om i landet.

De tidligere klagenævn på miljø- og fødevareområdet er omstruktureret og inddelt i to nye nævn: Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Landbrug & Fødevarers formand Martin Merrild undrer sig over, at Alternativets folketingskandidat Henrik Marstal ikke har sat sig mere ind i at undersøge fakta om dansk kødproduktion, inden han går ud og sviner en hel branche til.

Staten og kommunerne er allerede godt i gang med at etablere vådområder hos danske landmænd. Derfor glæder viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt, sig over at Miljø- og Fødevareministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale, der skubber yderligere på indsatsen.

Cannabis og hamp skal fra 2018 benyttes til medicinsk behandling i en fireårig forsøgsperiode. Men de grønne planter kan meget mere end det. Lemp reglerne, så de danske landmænd kan komme i gang, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.

Det giver rigtig god mening at dyrke cannabis til medicinsk brug i Danmark. Der er derfor behov for en hurtigt arbejdende cannabis-kommission, som kan analysere ulemper, fordele, udfordringer og praktiske problemstillinger, fastslår May-Britt Kattrup, Liberal Alliance, og Lars Hvidtfeldt, viceformand i L&F.

P-nyhedsbrev uge 5, 02-02-2017


Landbruget kan selv løfte en stor del af opgaven med at finansiere generationsskifterne. Det kræver blot, at reglerne for beskatning af sælgerpantebreve gøres mere rimelige. Så vil sælgere af landbrugsejendomme potentielt kunne investere 15 mia. kr.

Den 2. februar 2017 åbner EU-Kommissionen en stor 12 ugers høring af fremtidens landbrugspolitik. Det er vigtigt, at danske landmænd også giver deres mening til kende.

Landbrugs- og fiskeristyrelsen (som NaturErhvervstyrelsen nu hedder) har netop sendt et lovforslag i høring om ændring af lov om landdistriktsfonden.

En sygehusdirektør på Næstved Sygehus udtalte til TV2 Øst, efter at nyfødte var blevet smittet med human MRSA, at der ikke var tale om den MRSA-bakterie, som man kender fra svin, og ’at den altså godt kan behandles med antibiotika’. Karen Hækkerup lagde efterfølgende denne kommentar på Facebook.

Martin Merrild har på maskinbladet.dk svaret på den kritik, som blev rettet mod ham i et debatindlæg ligeledes på maskinbladet.dk, skrevet af bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug Peter Bohsen Jensen.

Det bliver 41-årige Christian Hüttemeier, der sætter sig i stolen som ny kommunikationsdirektør hos Landbrug & Fødevarer. Han efterfølger Leif Nielsen, der stoppede i jobbet til fordel for en stilling i DI.

Ny teknologi og landmændenes store opmærksomhed på at sprøjte korrekt er årsagen til, at der nu bruges færre plantebeskyttelsesmidler.

33 erhvervsuddannelser er blevet udpeget til at være fordelsuddannelser. Det er uddannelser, hvor der forventes at blive særlig mangel på faglærte.

Naturarealer der gror til, er en af de største trusler mod den biologiske mangfoldighed. Heldigvis vil mange landmænd gerne gøre en ekstra indsats for at pleje naturen. Derfor tilbyder SEGES gratis kurser i naturpleje. Over 1000 landmænd og rådgivere har allerede deltaget.

Vær opmærksom på, at et af dokumenterne i samlingen af materialer til generalforsamlingen er blevet ændret.

En af de nyeste handelsaftaler, som det er lykkedes EU at lande, er med Sydkorea, et stort marked med over 50 millioner indbyggere.

Det engelske Brexit vil betyde en hårdere konkurrence på et af Danmarks største eksportmarkeder, skriver Frank Øland, cheføkonom i Landbrug og Fødevarer.

P-nyhedsbrev uge 4, 26-01-2017


Der har i Landbrugspressen været opmærksomhed omkring EU-kommissionens svar til MEP Jørn Dohrmann (DF). Set i lyset af, at det danske grundvand og drikkevand generelt har det godt, har Jørn Dohrmann spurgt Kommissionen til baggrunden for den pilotskrivelse, Kommissionen sendte til fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) med kritiske spørgsmål til Fødevarepakken.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har i dag indgået en bred politisk aftale, som giver låntagere øget gennemsigtighed og bedre mulighed for at skifte realkreditinstitut. Med aftalen halveres realkredittens flytteomkostninger.

Danmarks udenlandsformue er større end nogensinde. Det bør ikke kun vække jubel, da det betyder, at vi danskere har investeret langt mere i udlandet, end udlandet har investeret i Danmark. De manglende investeringer i Danmark koster vækst og arbejdspladser herhjemme, fastslår L&F's cheføkonom Frank Øland.

Økologisk Landsforening har foreslået, at der skal indføres et nyt økologimærke som supplement til det røde Ø. Økologisektionen mener, det er en dårlig ide. Vi skal værne om det røde Ø og i fællesskab udvikle økologien gennem regler, brancheaftaler og faglig udvikling på bedrifterne.

Igen i år vil der på lf.dk ligge materialer, som I kan bruge til inspiration eller bruge direkte på jeres generalforsamlinger 2017.

Landbrug & Fødevarer har sendt brev til Miljø- og fødevareministeren vedr. hans forslag til nye regler for forvaltning af kronvildt.

Når økologikontrollen fremover indberetter en økologiovertrædelse, skal det også undersøges, om der er tale om en krydsoverensstemmelses-overtrædelse. Dermed får økologer en større risiko for træk i støtten, skriver formanden for Økologi-sektionen i L&F.

NEPCon og SEGES åbner for gratis eksperthjælp til danske virksomheder, der vil sikre sig ansvarlig palmeolie, soja og oksekød.

Skatteminister Karsten Lauritzen erklærer sig klar til, at kigge på forslag om at bringe passive milliarder i spil til investeringer i mindre virksomheder. Landbrug & Fødevarer har arbejdet for at fremme opblødning af virksomhedsordningen i længere tid.

Salget af fødevarer og madløsninger med et eller flere færdiglavede elementer boomer. En ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer viser dog, at convenience-fødevarerne skal lette, men ikke erstatte madlavningen.

P-nyhedsbrev uge 3, 23-01-2017


Miljø- og Fødevareministeriet har fredag aften fremsent lovforslag til gødskningsloven, der fastsætter regler om etablering og placering af målrettede efterafgrøder i 2017 og 2018.

Resultaterne fra NOVANA-programmet for 2015 blev offentliggjort i mandags, og rapporten viser klart, at miljøet er i fremgang.

Landbrugets priser er ved at rette sig efter en længere periode med meget lave priser. Både svinepriserne og mælkepriserne er aktuelt kommet op i nærheden af et gennemsnitligt niveau. Indtjeningen følger med op og hjælpes endvidere på vej af forbedret produktivitet samt fødevare- og landbrugspakken, hvor vigtige dele slår fuldt igennem i 2017.

Martin Merrild og Karen Hækkerup har sendt et brev til folketingsmedlemmerne, hvor de understreger, at der er et stort, uudnyttet potentiale for vækst og arbejdspladser i landbruget og fødevaresektoren, som bremses af tyngende rammevilkår.

Der er intet belæg for DN's beskyldning om, at den beskedne stigning i kvælstofsudledningen skyldes landbruget, skriver Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Udledningen af kvælstof er faldet med hele 44 procent i perioden 1989-2015. Det er useriøst og uvidenskabeligt at konkludere andet på baggrund af en meget kort årrække, fastslår Ivar Ravn, direktør i SEGES, i forhold til DR’s dækning Novana-rapporten fra Aarhus Universitet.

Trods nye hårde krav om ekstra efterafgrøder så bliver pakken af stor betydning for planteproducenterne, der samlet set står stærkere. Udfordringerne er dog fortsat mange. Det fastslog Torben Hansen, formand for planteproducenterne, og Ivar Ravn, direktør i SEGES, i den fælles beretning på årsmødet.

På Frøsektionens årsmøde på Plantekongressen i Herning blev Thor Gunnar Kofoed genvalgt til formand.

Det er umuligt at udarbejde et klimaregnskab, der bare er tilnærmelsesvis retvisende for den enkelte landmands CO2-udledning. Det skriver SEGES-direktør Ivar Ravn, der ikke giver meget for Klimarådets nye beregningsværktøj.

Hvordan kan digitale løsninger løfte bundlinjen for både landmænd og fødevarevirksomheder? Det håber Karen Hækkerup, adm. Direktør i Landbrug & Fødevarer, at se konkrete eksempler på, når hun besøger en tysk fabrik fyldt med digitale løsninger.

Børn og unge foretrækker mærkevarer. I hvert fald øges familiens årlige forbrug af de brands, som børn i alderen 8-12 kaster deres kærlighed på. Det viser en ny analyse fra Landbrug & Fødevarer.

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 3, 17-01-2017

PRESSEMEDDELELSE -
Det er uforståeligt, at DR torsdag i sidste uge lancerede en historie om stigende udledning af kvælstof uden at reflektere over, hvad der er kilden til den stigende udledning. Koblingen mellem kvælstofproblemer og landbruget var tilsyneladende en givet præmis bag historien, som byggede på den årlige såkaldte NOVANA-rapport fra Aarhus Universitet.

P-nyhedsbrev uge 2, 13-01-2017


Torsdag den 12. januar prøver DR P1 at præsentere tallene fra Novana-rapporten "Vandløb 2015" således at kvælstofudledningen i vandløb, søer og have er steget for tredje år i træk. Og at landbruget står for den største udledning. Det er desværre en forfejlet udlægning rapporten "Vandløb 2015".

Hollandske landmænd, der sidder fast i swap-gæld, er med regeringens hjælp sikret en ensartet genopretningsplan fra bankerne. Landbrug & Fødevarer opfodre til en lignende model for danske landmænd.

Landbrug & Fødevarer er imod det sprøjteforbud, som EU-Kommissionen forslår indført for blandt andet brakarealer mm.

Formand for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer, Hans Erik Jørgensen hilser kampagnen velkommen. Selvom væksten i på det økologiske marked har været fin, påpeger Hans Erik, at det afgørende at salget af de økologiske varer kan følge med op, hvis den økologiske produktion stiger.

Pr. 1. januar 2017 er det muligt at køre op til 40 km/t med godkendelse

Landbrug & Fødevarer og den europæiske tænketank Centre for European Policy Studies arrangerer debatarrangement den 9. februar i Bruxelles om landbrugspolitikken i EU.

Landbruget kan være en farlig arbejdsplads. Ny arbejdsmiljøpolitik sætter fokus på erhvervets arbejdsmiljøudfordringer.

Landbrug & Fødevarer deltager i erhvervsdelegation, der i disse dage deltager i Indiens største erhvervskonference.

Den nye husdyrlov skal nu behandles i Folketinget. Landbrug & Fødevarer glæder sig over den nye lov, men arbejder stadig på at få forbedret en række punkter.

Den globale virkning af klimainitiativer bør supplere det nationale klimaregnskab. Det mener Søren Kolind Hvid fra SEGES.

P-nyhedsbrev uge 1, 06-01-2017


Tidligere overvismand Niels Kærgård undervurderer landbrugets betydning, når han siger, at det ikke vil være nogen afgørende katastrofe, hvis vi ikke havde noget landbrug, fastslår Landbrug & Fødevarers cheføkonom Frank Øland.

Mange økologiske landmænd må desværre vente længe på at få udbetalt økologisk arealtilskud.

På KvægKongressen 2017 afvikles der valg til Landbrug & Fødevarer, Kvægs bestyrelse. Det er medlemmer af landboforeningerne der skal vælges blandt. Kandidater til stemmesedlen skal opstilles senest 1. februar.

For at styrke den erhvervspolitiske indsats henter Landbrug & Fødevarer Anders Klöcker ind som ny områdedirektør for erhvervspolitik.

Landbrug & Fødevarer vil medio januar opdaterer materialerne til brug ved generalforsamlingerne

Danmark er helt afhængig af tilgængelighed, eksport og frihandel, som er den lige vej til både nuværende og yderligere job i Danmark, fastslår Landbrug & Fødevarer sammen med Lif, Horesta, Danmarks Rederiforening og Dansk Energi.

Danske landmænd lægger i stigende grad om til økologi, men de har brug for hjælp til at komme godt i gang. Derfor har SEGES i 2016 ydet opstartshjælp til 600 nye økologer.