Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Grundvandssag: Minister imødekommer L&F

Landbrug & Fødevarer er blevet imødekommet af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i sagen om grundvandsdata, men vi er stadig ikke i mål.

Der har i den seneste tid været meget debat om grundvand og dets tilstand – herunder også hvilke data, der indberettes til EU, og i hvilken form.

Det er på ingen måde en enkelt sag. 

Der er to afgørende indberetninger af nitrattal for dansk grundvand, som sker i henhold til nitratdirektivet og vandrammedirektivet. L&F har arbejdet ihærdigt på at få rettet op på indberetning i henhold til begge direktiver. Du kan få et kort overblik over status på dansk grundvands tilstand på dette link.

Nedenfor redegøres i nærmere detaljer for den sidste tids udvikling. Generelt har vi opnået tilkendegivelser i forhold til begge indberetninger fra ministeren.

  1. Nitratdirektivet. Ministeren: De 20 pct boringer, som overskrider miljømålet, er ikke repræsentativt for dansk grundvand. Ministeren giver L&F ret i, at Miljøstyrelsen ikke har været klar nok om, hvad det er for tal, de har indberettet, og hvad tallene er udtryk for. 
  2. Vandrammedirektiv. Ministeren medgiver, at man kan rejse berettiget tvivl om alle de 16 grundvandsforekomster, som er indberettet i dårlig tilstand, rent faktisk er i dårlig tilstand. Og ministeren nedsætter nu en følgegruppe med deltagelse af L&F, hvor kritikpunkter håndteres, og der derved kan komme en mere klar og retvisende indberetning. 

Grundvandstal er uklare (nitratdirektivet)
L&F har igennem længere tid – på møder og i debatindlæg – kritiseret Miljøstyrelsen for ikke at sikre et retvisende billede af det danske grundvand. Det har desværre – og helt urimeligt – betydet, at Danmarks grundvand bliver stemplet som forurenet, selvom grundvandet er i god tilstand.
Styrelsen har ikke klart fortalt EU-Kommissionen og offentligheden, at de data, man har givet til EU, på ingen måde er repræsentative hverken for grundvandets tilstand eller for landbruget påvirkning af grundvandet.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen giver nu L&F ret i, at Miljøstyrelsen ikke har været klar nok om, hvad det er for tal, de har indberettet, og hvad tallene er udtryk for.

”Jeg lytter til L&F’s kritik af, at Miljøstyrelsen ikke godt nok har redegjort for, hvordan og hvorfor de danske myndigheder har indberettet data for grundvand til EU på den måde, som man har gjort. Det er indviklet stof, der ligger bag indberetningerne, og i debatten er der derfor også opstået mange myter. Det er uheldigt. Landmændene kan ikke være tjent med, at deres egen organisation drager grundlæggende tvivl om indberetninger, der er grundlæggende i forhold til regulering af erhvervet. Derfor gør jeg mig i øjeblikket overvejelser om, hvordan vi kan få mere klarhed over indberetningerne,” siger Esben Lunde Larsen.

Vi har i Landbrug & Fødevarer haft flere kritikpunkter. Vi har blandt andet kritiseret, at det fremstår som om, at 20 procent af grundvandet skulle have problemer i forhold til nitrat. Tallet 20 pct. stammer fra data, som er indberettet i henhold til Nitratdirektivet. De indberettede data er på ingen måde repræsentative for de danske grundvandsforekomster. Og det eneste rimelige og rigtige havde været, at Miljøstyrelsen var gået i rette med EU-kommissionen og Danmarks Naturfredningsforening, når EU misforstår tallene, og Danmarks Naturfredningsforening misbruger dem.

Vi har i Landbrug & Fødevarer i årevis kritiseret de misvisende opgørelser af grundvandets tilstand. Kritikken har medført fremskridt, men vi er langt fra i mål.

Vi lægger vægt på dialog med regering og Folketinget. En tilgang, som Esben Lunde Larsen også lægger vægt på.

”Det tjener L&F og deres medlemmer til ære både at være kritiske og konstruktive – det er, hvad der flytter den politiske dagsorden”, siger ministeren.

L&F er kommet med i en følgegruppe om grundvand.

 

Eksempler på debatindlæg fra L&F:

L&F: Det dårligste ved det danske grundvand er dets rygte (Altinget.dk)

Styrelsen må få styr på forvirringen (JydskeVestkysten)

Nikolaj Ludvigsen

Seneste nyt fra lf.dk