Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Det økologiske erhvervsteam anbefaler bl.a. naturtiltag som fx læhegn, markskel, randzoner eller naturstriber for økologiske marker større end 5 ha, ligesom der skal være konkrete krav til reduktion af klimabelastningen. Foto: Colourbox.com

25 anbefalinger skal styrke økologien

En vision og 25 konkrete bud på yderligere vækst og udvikling af økologien. Det afleverede det økologiske erhvervsteam 7. april til miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen. Landbrug & Fødevarer bakker op.

Naturen skal have endnu bedre kår på de økologiske bedrifter; økologiske marker over fem hektar skal inkludere naturtiltag som f.eks. læhegn, markskel, randzoner eller naturstriber. Klimaet skal også tilgodeses – med konkrete krav til reduktion af klimabelastningen.

De to anbefalinger – sammen med 23 andre – afleverede det økologiske erhvervsteam 7. april til miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen. Landbrug & Fødevarer bakker op om de nye tiltag, der skal være med til at sikre den videre udvikling af økologien og dermed også troværdigheden for det røde Ø-mærke.

Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, siger:

-Landbrug & Fødevarer ser det som afgørende for økologiens succes, at vi kan fastholde den stærke brandvalue, der er skabt om det røde Ø-mærke de seneste 25 år. Med utrolig høj troværdighed og forbrugertillid er der skabt en solid markedsposition, som vi skal værne om – også på lang sigt.
Derfor er det også helt centralt, at anbefalingerne fra erhvervsteamet ikke bare har fokus på at producere og sælge mere økologi nu og her, men også vise, at økologien stadig er dynamisk og i udvikling.

Forskning er vigtigt
Det økologiske erhvervsteam, der blev nedsat som en del af Fødevare- og Landbrugspakken, har især fokuseret på at styrke primærsektoren, det økologiske salg og de økologiske regler. 

Landbrug & Fødevarer har haft en central placering i det økologiske erhvervsteam. Her har vi bl.a. lagt vægt på vigtigheden af en fortsat stærk forskningsindsats. Landbrug & Fødevarer opfordrer derfor ministeren til at have særligt fokus på teamets anbefaling om et nyt, flerårigt økologiforskningsprogram, der bl.a. skal bidrage til at sikre en langsigtet bæredygtig næringsstof- og proteinforsyning.

-Med den massive omlægning til økologi, vi oplever i disse år, er det vigtigt, at såvel faglighed som afsætning følger med, så det fortsat er en god forretning i – og høj troværdighed om – økologien. Alt i alt er vi rigtig godt tilfredse med de 25 anbefalinger, og nu ser vi frem til, at regeringen og det øvrige folketing bruger dem som grundlag for en ambitiøs og fremadrettet dansk økologi-politik. Derfor skal der også lyde en stor tak til ministeriet for indsatsen med det økologiske erhvervsteam, siger Karen Hækkerup.

Læs hele rapporten med anbefalingerne fra Det økologiske erhvervsteam


De 25 økologiske anbefalinger


Øget salg og markedsudvikling

 • Anbefaling 1 – Den danske guldmedalje skal forsvares
 • Anbefaling 2 – Eksportindsatsen skal styrkes
 • Anbefaling 3 – Det økologiske vækstpotentiale hos de private spisesteder skal indfries
 • Anbefaling 4 – Det økologiske vækstlag skal styrkes

 

På forkant med udviklingen

 • Anbefaling 5 – Økologien skal bidrage til at reducere klimabelastningen
 • Anbefaling 6 – Økologien skal sikre mere natur
 • Anbefaling 7 – Bæredygtighedsmålinger skal give flere samfundsgoder
 • Anbefaling 8 – Den erhvervsrettede økologiske forskningsindsats skal styrkes
 • Anbefaling 9 – Danmark skal arbejde for en grøn og visionær økologipolitik i EU

 

Økologien som eksperimentarium for udvikling af den cirkulære bioøkonomi

 • Anbefaling 10 – Økologerne skal have bedre muligheder for at anvende organisk affald samt bi- og restprodukter
 • Anbefaling 11 – Økologerne skal have mulighed for at anvende næringsstoffer fra husspildevand
 • Anbefaling 12 – Indsatsen for at etablere økologiske biogasanlæg skal understøttes
 • Anbefaling 13 – Økologien skal være testlaboratorium for udvikling af bioraffinering og nye proteintyper

 

Mere enkle og fleksible regler og tilskud

 • Anbefaling 14 – Den Økologisk Arealtilskudsordning skal være mere fleksibel
 • Anbefaling 15 – Økologien skal reguleres med udgangspunkt i de økologiske principper
 • Anbefaling 16 – Økologi skal være et virkemiddel i følsomme områder
 • Anbefaling 17 – Det skal være lettere at få og administrere spisemærket
 • Anbefaling 18 – Det skal være lettere at sælge friskbagt brød og kødudskæringer økologisk

 

Dygtige økologer, der tjener penge og samarbejder på nye måder

 • Anbefaling 19 – Økologiens finansieringsmuligheder skal styrkes
 • Anbefaling 20 – Økologien skal have flere unge landmænd 
 • Anbefaling 21 – Landbrugs- og fødevareuddannelsernes økologiske kompetence skal styrkes
 • Anbefaling 22 – Øget efteruddannelse og kompetenceudvikling

 

Økologi som fundament for vækst og udvikling i Danmark

 • Anbefaling 23 – Økologien skal trække flere turister til landdistrikterne
 • Anbefaling 24 - Økologi skal være en driver for regional og lokal erhvervsudvikling
 • Anbefaling 25 – Danmark skal være kendt som verdens økologination

 

Hanne Børsch

Seneste nyt fra lf.dk