Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

2018

L&F Landbrug & Politik uge 3, 17-01-2018


Der gives nu mulighed for at udskyde den seneste dato for høst af hovedafgrøden til 3. september. Hvis en landmand benytter sig af denne mulighed, må græsudlægget tidligst destrueres 29. oktober. Den nye frist vil dog give de samme enorme udfordringer, og derfor er der fortsat behov for at gøre op med det samlede datotyranni.

Landbrug & Fødevarer arbejder for, at Danmark kan komme med i den EU-kriseordning, der kan kompensere landmænd for manglende etablering af vinterafgrøder som følge af det våde efterår.

Antallet af genoptagelsessager er nu nedbragt fra 850 til 235, men det er meget vigtigt, at Landbrugsstyrelsen hurtigst muligt kommer i mål med alle sagerne. L&F følger fortsat udviklingen tæt.

Landbrug & Fødevarer afholder sammen med Dansk Skovforening en temadag om arbejdet i de lokale naturråd. Formålet med temadagen er at klæde land- og skovbrugets repræsentanter i de 20 nye naturråd på til det arbejde, der skal varetages det næste halve år.

I sensommeren 2017 kom kontingentudvalget med forslag til en ny kontingentmodel. Modellen har været debatteret rundt om i foreningerne, og Landbrug & Fødevarer modtager høringssvar til og med 2. februar.

Der er netop nu indgået en politisk aftale om målrettet kvælstofregulering. Regeringen og Dansk Folkeparti står bag en god aftale, der sætter rammerne for den målrettede regulering af landbrugets brug af kvælstof i 2019.

DanAvl skifter navn til DanBred og lancerer nu en ny visuel identitet samt nyt website, der fremover skal gøre det langt lettere for leverandører, partnere og agenter at optræde under et og samme brand. DanBred skal markedsføre, sælge og rådgive om svinegenetik i hele verden.

Landbrug & Fødevarer glæder sig over regeringens plan for udflytning af uddannelser og arbejdspladser.

Skal der tjenes penge på de klassiske afgrøder, så kræver det stærkere samarbejde mellem grovvareselskaber og landmænd. Til gengæld har de danske landmænd mange muligheder for at få succes med specialafgrøder. Det var nogle af budskaberne fra beretningen på årsmødet for planteproducenter.

Priserne på kød og mælkeprodukter har passeret toppen. Efter henholdsvis 1 og 2 år med gode globale konjunkturer har mælke- og svineproducenterne udsigt til lavere priser og et lavere driftsresultat i 2018. Planteproducenternes resultat er nogenlunde stabil, men på et relativt lavt niveau.

Der er behov for, at fremtidens regulering i højere grad understøtter balancen mellem miljøbeskyttelse og vækst. Derfor opfordrer L&F Esben Lunde Larsen (V) til at se på formålsbestemmelserne i de enkelte miljølove.

Norske planer om at afvikle pelsdyrerhvervet undrer L&F’s adm. direktør Karen Hækkerup. Hun fastslår, at der er god grund til at være stolt af danske pelsdyravlere.

Over alt i Danmark dyrker landmænd naturpleje for at passe på unik natur. To af dem har netop modtaget 15. Juni Fondens Naturpris for at sikre og forbedre den danske flora og fauna.

L&F Landbrug & Politik uge 2, 10-01-2018


Bekendtgørelsen om minivådområdeordningen er nu trådt i kraft. Det betyder, at der fra 1. februar åbnes op for ansøgninger om etablering af minivådområder i 2018.

Fra 2018 får landmænd mulighed for at anvende markbræmmer til MFO med en omregningsfaktor på 1,5. Det er meget positivt, at mulighederne for at etablere miljøfokusområder udvides, men reglerne i den konkrete implementering er blevet for komplekse, så der er brug for en enklere løsning.

Mulighederne for udsætning af fasaner og agerhøns i de kommende år er bevaret og på visse punkter forbedret. Med de nye regler gives der under visse forudsætninger mulighed for at udsætte op til 12 fugle pr. ha. Det er et meget positivt resultat.

Landbrugsstyrelsen forslår at indføre en frist for høst af kornmarker med MFO-græsudlæg den 20. august. Dette er helt uacceptabelt.

Landbrugsstyrelsen er nået langt med genberegningssagerne, men ikke alle er afsluttet endnu.

I 2018 kan der søges om tilskud for i alt 240 mio. kr. til modernisering af kvægstalde, etablering af løsdrift i farestalde samt tilskud til miljøteknologi til gartneri, planteavl samt æg og fjerkræsektoren. Landbrugsstyrelsen planlægger at afholde 3 ansøgningsrunder i år.En løftet pegefinger fra fuldtidsdemonstranternes højborg får ikke mig til at blive vegetar, fastslår Morten Høyer.

Den seneste opgørelse fra EU viser, at Danmark med sine 115.000 bifamilier er et af de lande med færrest bifamilier. Derfor udgør honningbien ingen trussel mod vilde bier.