Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

2018

L&F Landbrug & Politik Uge 17, 25-04-2018

25. apr 2018
Pisner=pris er igen en realitet. Denne gang gjaldt det selve lanceringen af de gyldne dråber, der i sidste ugevandt sølv ved Danish Digital Awards 2018 i kategorien PR.
25. apr 2018
Med weekendens nyhed om en ny og forbedret handelsaftale mellem EU og Mexico, er tidspunktet ideelt, når Landbrug & Fødevarer i disse dage er hovedarrangør af et eksportfremstød til Mexico. Ifølge miljø- og fødevareministeren er potentialet stort for danske fødevarevirksomheder.
25. apr 2018
Landbrug & Fødevarer arbejder hårdt på at få ændret de specifikke ammoniakregler i husdyrloven, der er til hinder for mange landmænd.

L&F Landbrug & Politik Uge 16, 18-04-2018

18. apr 2018
Regeringen og Dansk Folkeparti har lanceret en vækstplan for økologi, som betyder, at satsen for økologisk arealtilskud er sikret i 2018 og 2019, men fra 2019 gives ikke længere omlægningstilskud til eksisterende økologer.
18. apr 2018
EU-Kommissionen ønsker at hjælpe mindre aktører, der er er presset i deres forhandlinger med detailleddet.
18. apr 2018
Landbrugsstyrelsen har efter en afklaring fra EU-Kommissionen præciseret alderskravet for ordningen.
18. apr 2018
Der er stor opbakning til de initiativer, der kommer fra såvel erhvervet som myndighederne til at minimere risikoen for et udbrud. Hvad er op og ned i sagen?

L&F Landbrug & Politik Uge 15, 12-04-2018

11. apr 2018
De nedbørskorrigerede tal viste et klart fald på ca. 3.000 tons kvælstof fra 2015 til 2016.
11. apr 2018
Der har den seneste måned igen været en række sager i medierne om pesticider. Hvad kan du svare, når medierne ringer?
11. apr 2018
Landbrug & Fødevarer har udsendt syv gode råd til, hvordan man som lodsejerrepræsentant bedst kan håndtere og påvirke indsatsen i naturrådene i forbindelse med konkrete udpegninger af naturområder.
11. apr 2018
Udvalget for levedygtige landsbyer er kommet med deres anbefalinger til, hvordan der kan skabes vækst og udvikling i hele Danmark.
11. apr 2018
Landbrug & Fødevarer har i denne uge afgivet høringssvar til den konkrete implementering af den såkaldte regnvejrsordning, som vil give lempede krav til afgrødevariation i 2018 for nogle landmænd.

L&F Landbrug & Politik Uge 14, 04-04-2018


Det grønne krav om to eller tre afgrøder lempes for bedrifter under 150 ha på grund af det regnfulde efterår i 2017.

Der bliver afholdt tre infomøder om tilskud til stalde og teknologi til maj.

Når virksomheder og start-ups bor sammen, så har det en positiv indflydelse på deres udvikling. Det viser ny analyse fra Agro Food Park, der huser 80 virksomheder og start-ups inden for fødevareklyngen.

Det er gode nyheder for landbruget, at der er et væsentligt eksportpotentiale inden for økologi.

L&F Landbrug & Politik Uge 12, 21-03-2018


Miljø- og Fødevareministeriet har netop sendt husdyrgødningsbekendtgørelsen i høring med blot 5 måneder til, at de nye regler træder i kraft. Samtidig oprettes en støtteordning.

L&F glæder sig over, at Landbrugsstyrelsen har ændret vejledningen, så det nu igen er muligt at anvende frøgræsudlæg til miljøfokusområde (MFO).

Efter henstilling fra Det Systemiske Risikoråd aktiverer Erhvervsminister Brian Mikkelsen den kontracykliske kapitalbuffer med virkning fra 31. marts 2019. Med kapitalbufferen skal pengeinstitutterne tilsidesætte 0,5 pct. af deres samlede risikoeksponeringer.

Det bliver nu igen muligt at registrere pantsætning af betalingsrettigheder hos Landbrugsstyrelsen.

Holstebro Struer Landboforening besøger i denne uge Bruxelles for at tale med politikere om bl.a. landbrugsstøtten.

Antallet af lønmodtagere i Danmark slår rekord. Det presser fødevareerhvervet, der i højere og højere grad mangler kvalificeret arbejdskraft.

Pisner, Landbrug & Fødevarers meget konkrete eksempel på cirkulær økonomi, tog verden med storm da vi i foråret 2017 lancerede den. Den folkekære øl, der bestemt ikke lægger skjul på sin oprindelse, er nomineret til Danish Digital Awards, der hvert år uddeler priser til de danske kampagner, der har klaret sig bedst inden for digital marketing, forretningsudvikling og kommunikation.

Danmarks fødevaresektor er den tredjestørste i den vestlige verden, og siden 2009 har Agro Food Park arbejdet som innovations- og vækstcenter for fødevarer i Danmark. Med et nybyggeri på over 9.000 kvm. bliver Aarhus Universitet nu en markant del af den dynamiske fødevareklynge, der er skabt i Skejby i det nordlige Aarhus. Første spadestik er tirsdag den. 20 marts.

Fødevarevirksomheden ESS-FOOD rykker sit hovedsæde ind på Axelborg til sommer.

Landbrug & Fødevarer har undersøgt, hvem fremtidens forbrugere er. Gruppen af unge forbrugere fra 18-35 år bliver populært kaldt Millennials, og de er spændende af flere årsager.

Landbruget ønsker også, at vi har rent drikkevand i Danmark.

L&F Landbrug & Politik Uge 11, 14-03-2018


Lockouten af statslige ansatte den 10 april 2018 kommer også til at omfatte sagsbehandlerne - derfor anbefaler L&F, at du søger støtten inden den 4 april.
PRESSEMEDDELELSE -
Den danske fødevareklynge eksporterede for 166,4 mia. kr. sidste år. Det er ikke bare ny rekord, det er hele 9 mia. kr. over den tidligere rekord svarende til en vækstforbedring på hele 6 pct. Det viser netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik.

Lige nu bliver der diskuteret, om EU skal etablere en kriseordning for landmænd, der bliver ramt af oversvømmelser i visse lande - deriblandt måske Danmark.
PRESSEMEDDELELSE -
Sagen om forbud mod brug og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler i et område i Egedal Kommune kommer nu for retten. Landbrug & Fødevarer har stævnet Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Landbrug & Fødevarer glæder sig over de anbefalinger, som regeringens universitetsudvalg netop har fremlagt.

Primærbestyrelsen har indkaldt kontigentudvalget igen - der var ikke noget entydigt i de høringssvar, der er kommet på den nye model.

I sidste uge udkom Miljøstyrelsen med en ny vejledning for indsatsplanlægning. L&F har i gennem de sidste to år efterspurgt præciseringer ved ministeriet, idet flere kommuner har valgt at pålægge pesticidfri drift - uden at der er redegjort fagligt for indgrebet. Den nye vejledning beskriver en række faglige forhold som kommunen skal iagttage, før man kan påbyde rådighedsindskrænkninger.

Arbejdsmiljøudvalget er begyndt på deres arbejde med landbrugets arbejdsmiljø. Det skal skaffe, og vedligeholde, dygtig arbejdskraft.

L&F Landbrug & Politik uge 10, 07-03-2018


Siden 2010 har der været fejl i analyserne af total-kvælstof i vandprøver fra vandløb og kystvande. To nye rapporter fra Aarhus Universitet vurderer, hvor stor fejlen har været.

Landbrugsstyrelsen fastholder ambitionerne om at 90 pct. af grundbetalingen skal være udbetalt pr. 15. december 2018 og har ekstra fokus på at nedbringe de uacceptabelt lange sagsbehandlingstider på projektstøtteområdet og udbetaling af økologisk arealtilskud.

Øget spildtid, bøvlede regler og den teknologiske udvikling har indflydelse på den danske fødevareklynges konkurrenceevne.

Miljøstyrelsen har ændret i Brændeovnsbekendtgørelsen, så det fortsat er muligt at stille nye halmfyr op på landbrugsejendomme i en periode.

Dansk landbrug har et lavt forbrug af antibiotika, og hos svineproducenterne er forbruget faldet med en fjerdedel siden 2009. Der anvendes ikke ulovligt medicin, men der er til gengæld brug for bedre daglige optegnelser på bedrifterne.Sådan skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse onsdag på baggrund af slutrapporten for 2017.

Det går langt bedre end forventet med økologi-salget herhjemme. Faktisk er tallene for detailsalget netop opjusteret med 700 mio. kr. til i alt 8,7 mia. kr. i 2016. Opjusteringen kommer fra Danmarks Statistik på baggrund af nye virksomhedsberetninger for både 2015 og 2016.

Hurtigere internet og bedre mobildækning i landdistrikterne, er afgørende for både det daglige arbejde og digital udvikling i fødevareklyngen. Landbrug & Fødevarer glæder sig over regeringens nye telepolitiske udspil.

L&F Landbrug & Politik uge 9, 28-02-2018


Landbrug & Fødevarer er lodret uenig i konklusionerne fra Det Miljøøkonomiske Råds rapport, der vil pålægge landbruget CO2-afgifter. Hvis konklusionerne bliver til virkelighed, vil en væsentlig del af den danske landbrugsproduktion flytte til lande, der er mindre klimaeffektive.

2017 blev økonomisk et godt år for de fleste landmænd. Pæne driftsresultater gjorde det muligt at reducere gælden og dermed gøre virksomhederne mere robuste inden den forventede nedgang i år, som det allerede ses hos mælkeproducenterne.

En ny status fra Landbrugsstyrelsen viser, at der stadig er store udfordringer med sagsbehandlingstiderne for tilskud til bl.a. miljøteknologi til kvæg og svinestalde i 2016.

Kvægkongres: 2017 var et godt år for danske mælkeproducenter, der fik høvlet af på gælden, men der skal fortsat arbejdes benhårdt på at forbedre produktiviteten på kvægbedrifterne.

Antallet af danskere i job er tæt på at slå ny rekord. Også i landbruget er mange kommet i job specielt det seneste år.

En positiv og tæt dialog med forbrugerne er vigtig for kvægbrugets muligheder for udvikling og for tiltrækning af medarbejdere, skriver Christian Lund og Gitte Grønbæk.

L&F Landbrug & Politik uge 8, 21-02-2018


Landbrug & Fødevarer er stærkt kritisk over for et forslag om at udvide en række krydsoverensstemmelseskrav til også at gælde uden for Natura 2000-områderne. L&F afsendte tirsdag et kritisk høringssvar og er i dialog med Landbrugsstyrelsen for at sikre en hensigtsmæssig implementering af EU-kommissionen krav.

Alle ejere af svine- og fjerkræbrug skal indberette ammoniakudledningen til EU's PRTR-register, hvis udledningen er over 10 tons om året.

Mindre end seks måneder før de nye skærpede fosforlofter træder i kraft er lovgivningen fra ministeriet fortsat ikke på plads. Det giver anledning til usikkerhed og frustration.

I euroområdet og Danmark er tiden med historisk lave renter ved at være slut. Økonomien er blevet markant forbedret, ledigheden er faldende og inflationen er gradvist stigende.

Debatten kører om det nye hygiejnekursus, der skal mindske spredningen af husdyr-MRSA. Svineproducent Søren Søndergaard skulle i den forbindelse medvirke i dagens radioavis. Men DR dukkede aldrig op. De brugte i stedet Hans Jørgen Kolmos i radioen. Her kan du læse, hvad Søren Søndergaard ville have sagt.

Ny Benchmark giver overblik over forholdene i oksekødsproduktionen på tværs af lande i EU. Benchmarken belyser parametre som miljø, klima, fødevaresikkerhed, økologi og dyrevelfærd. Og dansk okse- og kalvekød klarer sig rigtig godt.

Nu kan man på det gastronomiske Danmarkskort se, hvor de landmænd, der leverer råvarer til Michelin-restauranterne, bor.

EU's landbrugsstøtte sikrer gode kvalitetsfødevarer på danskernes middagsborde. Uden støtten risikerer vi dårligere fødevarer fra tredjelande eller stigende priser, skriver Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Igen i år uddeler Landbrug & Fødevarer priser til de fremmeste storkøkkener, kantiner samt butikker inden for kød, frugt, grønt og mejeri.

En ny overenskomst mellem GLS-A og 3F giver højere timeløn, til overenskomstdækkede landbrugsansatte. Arbejdsgivere får ekstra fleksibilitet.


L&F Landbrug & Politik uge 6, 07-02-2018


Tal fra Dansk Ornitologisk Forening om tilbagegang i agerlandets fugle har i denne uge skabt overskrifter i mange medier. Ornitologerne peger på landbrugets drift som den store synder og foreslår ændringer i EU’s landbrugspolitik. Landbrug & Fødevarer er åbne over for at finde løsninger til gavn for fuglelivet.

Kommissionen har afgjort, at de danske regler om fritagelse for betaling af drikkevandsafgift har udgjort en ulovlig statsstøtte, som derfor skal betales tilbage.

På lf.dk er der nu en række udvalgte politiske indsatser og resultater fra 2017 tilgængelige som slides, der kan bruges ved de kommende generalforsamlinger.

Ca. 90 medlemmer af de nye naturråd deltog, da Landbrug & Fødevarer sammen med Dansk Skovforening afholdt møde for jordbrugets repræsentanter i de 20 naturråd. Dagen bar præg af engagement, men også bekymring for konsekvenserne af det grønne Danmarkskort.

Efter den første dag er over halvdelen af det nødvendige areal tilmeldt til den frivillige ordning. Det glæder formanden for planteproducenterne.

Landbrug & Fødevarer deltager i hyldesten af dansk gastronomi, når der uddeles Michelinstjerner til de nordiske restauranter 19. februar i København.

Landbrugsstyrelsen ændrer nu metoden for uanmeldte stikprøver hos økologerne. Det kan lette kontrolbudgettet, men blive en sej omgang for landmændene, mener Landbrug & Fødevarer.

Danmark er blandt de første lande i verden, der kan sælge varmebehandlet grisekød til kineserne. Den nye aftale kan være 250 millioner kroner værd i årlige eksportindtægter.

EU vurderer, at de danske slagtekyllingeproducenter har vist vejen ved bekæmpelse af salmonella. Derfor opnår de særstatus. Det betyder, at importerede slagtekyllinger fremover skal være testet fri for salmonella.

Nyhedsbrevet L&F Landbrug & Politik holder vinterferie i uge 7, men er tilbage 21. februar (uge 8). Sker der noget, som ikke kan vente, sender vi et ekstraordinært nyhedsbrev ud.

L&F Landbrug & Politik uge 5, 31-01-2018


Landbrug & Fødevarer lancerede tirsdag et politik-katalog om cirkulær bioøkonomi: Cirkulær bioøkonomi i den danske fødevare klynge - fra spild til ressource og nye forretningsmuligheder.

Databeskyttelsesforordningen, der finder anvendelse fra 25. maj 2018, indeholder ikke skærpede krav til cookiepolitik, men du skal kunne dokumentere og redegøre for hjemmesidens indsamling af cookies og disses formål.

Sagen om forbud mod brug og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler i et område ved Bjellekær Kildeplads i Egedal Kommune lander nu i retten.

Igen i år skal der etableres målrettede efterafgrøder som kompensation for, at de reducerede kvælstofnormer er afskaffet. Indsatsbehov er i 2018 på ca. 114.000 ha (146.000ha i 2017), og tilskuddet er fortsat 700 kr/ha.

Der er nu 16 kommuner med en ledighed på 3 pct. eller derunder. Heraf ligger halvdelen i Jylland. Det er især i Vestjylland, at virksomhederne har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft.

L&F Landbrug & Politik uge 4, 24-01-2018


Et forskningsprojekt, som Århus Universitet har lavet for Seges, viser, at afgrødernes vandingsbehov er steget de sidste 30-40 år. Forskerne foreslår et nyt princip for tildeling af vand, som svarer til, at indvindingstilladelsen skal dække behovet i 8 ud af 10 år. L&F er positiv over for forslaget.

Vandbranchen har ved Østre Landsret tirsdag formiddag tabt en sag, der af vandbranchen er blevet kaldt Danmarks største skattesag. Afgørelsen kan betyde, at prisen for vand kan risikere at stige med op mod 1,5-3 kr. pr. kubikmeter.

I sidste uge modtog alle virksomheder i Danmark, inkl. Landbruget, et brev med en orientering om de nye regler for Praktikplads-AUB, der kort sagt belønner virksomheder, der ansætter elever, mens virksomheder med ingen, eller som har for få elever, skal betale et ekstra AUB-bidrag.

Vi er blandt de bedste i verden til grisevelfærd, og i år bliver vi endnu bedre. Det er budskabet fra de danske griseproducenter, som i dag præsenterer nogle af indsatsområderne for 2018: Flere løse søer, mere skånsom kastration, og 230 millioner kroner til forskning, som kommer fra griseproducenternes egne lommer.

Der skal ikke skæres i EU's landbrugsbudget, hvis vi skal have en chance for at afhjælpe nogle af de store konsekvenser, som Brexit og omstilling til bæredygtig produktion kan få for landbruget, skriver Niels Lindberg Madsen fra L&F.

L&F Landbrug & Politik uge 3, 17-01-2018


Der gives nu mulighed for at udskyde den seneste dato for høst af hovedafgrøden til 3. september. Hvis en landmand benytter sig af denne mulighed, må græsudlægget tidligst destrueres 29. oktober. Den nye frist vil dog give de samme enorme udfordringer, og derfor er der fortsat behov for at gøre op med det samlede datotyranni.

Landbrug & Fødevarer arbejder for, at Danmark kan komme med i den EU-kriseordning, der kan kompensere landmænd for manglende etablering af vinterafgrøder som følge af det våde efterår.

Antallet af genoptagelsessager er nu nedbragt fra 850 til 235, men det er meget vigtigt, at Landbrugsstyrelsen hurtigst muligt kommer i mål med alle sagerne. L&F følger fortsat udviklingen tæt.

Landbrug & Fødevarer afholder sammen med Dansk Skovforening en temadag om arbejdet i de lokale naturråd. Formålet med temadagen er at klæde land- og skovbrugets repræsentanter i de 20 nye naturråd på til det arbejde, der skal varetages det næste halve år.

I sensommeren 2017 kom kontingentudvalget med forslag til en ny kontingentmodel. Modellen har været debatteret rundt om i foreningerne, og Landbrug & Fødevarer modtager høringssvar til og med 2. februar.

Der er netop nu indgået en politisk aftale om målrettet kvælstofregulering. Regeringen og Dansk Folkeparti står bag en god aftale, der sætter rammerne for den målrettede regulering af landbrugets brug af kvælstof i 2019.

DanAvl skifter navn til DanBred og lancerer nu en ny visuel identitet samt nyt website, der fremover skal gøre det langt lettere for leverandører, partnere og agenter at optræde under et og samme brand. DanBred skal markedsføre, sælge og rådgive om svinegenetik i hele verden.

Landbrug & Fødevarer glæder sig over regeringens plan for udflytning af uddannelser og arbejdspladser.

Skal der tjenes penge på de klassiske afgrøder, så kræver det stærkere samarbejde mellem grovvareselskaber og landmænd. Til gengæld har de danske landmænd mange muligheder for at få succes med specialafgrøder. Det var nogle af budskaberne fra beretningen på årsmødet for planteproducenter.

Priserne på kød og mælkeprodukter har passeret toppen. Efter henholdsvis 1 og 2 år med gode globale konjunkturer har mælke- og svineproducenterne udsigt til lavere priser og et lavere driftsresultat i 2018. Planteproducenternes resultat er nogenlunde stabil, men på et relativt lavt niveau.

Der er behov for, at fremtidens regulering i højere grad understøtter balancen mellem miljøbeskyttelse og vækst. Derfor opfordrer L&F Esben Lunde Larsen (V) til at se på formålsbestemmelserne i de enkelte miljølove.

Norske planer om at afvikle pelsdyrerhvervet undrer L&F’s adm. direktør Karen Hækkerup. Hun fastslår, at der er god grund til at være stolt af danske pelsdyravlere.

Over alt i Danmark dyrker landmænd naturpleje for at passe på unik natur. To af dem har netop modtaget 15. Juni Fondens Naturpris for at sikre og forbedre den danske flora og fauna.

L&F Landbrug & Politik uge 2, 10-01-2018


Bekendtgørelsen om minivådområdeordningen er nu trådt i kraft. Det betyder, at der fra 1. februar åbnes op for ansøgninger om etablering af minivådområder i 2018.

Fra 2018 får landmænd mulighed for at anvende markbræmmer til MFO med en omregningsfaktor på 1,5. Det er meget positivt, at mulighederne for at etablere miljøfokusområder udvides, men reglerne i den konkrete implementering er blevet for komplekse, så der er brug for en enklere løsning.

Mulighederne for udsætning af fasaner og agerhøns i de kommende år er bevaret og på visse punkter forbedret. Med de nye regler gives der under visse forudsætninger mulighed for at udsætte op til 12 fugle pr. ha. Det er et meget positivt resultat.

Landbrugsstyrelsen forslår at indføre en frist for høst af kornmarker med MFO-græsudlæg den 20. august. Dette er helt uacceptabelt.

Landbrugsstyrelsen er nået langt med genberegningssagerne, men ikke alle er afsluttet endnu.

I 2018 kan der søges om tilskud for i alt 240 mio. kr. til modernisering af kvægstalde, etablering af løsdrift i farestalde samt tilskud til miljøteknologi til gartneri, planteavl samt æg og fjerkræsektoren. Landbrugsstyrelsen planlægger at afholde 3 ansøgningsrunder i år.En løftet pegefinger fra fuldtidsdemonstranternes højborg får ikke mig til at blive vegetar, fastslår Morten Høyer.

Den seneste opgørelse fra EU viser, at Danmark med sine 115.000 bifamilier er et af de lande med færrest bifamilier. Derfor udgør honningbien ingen trussel mod vilde bier.