Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

2018

L&F Landbrug & Politik uge 6, 07-02-2018


Tal fra Dansk Ornitologisk Forening om tilbagegang i agerlandets fugle har i denne uge skabt overskrifter i mange medier. Ornitologerne peger på landbrugets drift som den store synder og foreslår ændringer i EU’s landbrugspolitik. Landbrug & Fødevarer er åbne over for at finde løsninger til gavn for fuglelivet.

Kommissionen har afgjort, at de danske regler om fritagelse for betaling af drikkevandsafgift har udgjort en ulovlig statsstøtte, som derfor skal betales tilbage.

På lf.dk er der nu en række udvalgte politiske indsatser og resultater fra 2017 tilgængelige som slides, der kan bruges ved de kommende generalforsamlinger.

Ca. 90 medlemmer af de nye naturråd deltog, da Landbrug & Fødevarer sammen med Dansk Skovforening afholdt møde for jordbrugets repræsentanter i de 20 naturråd. Dagen bar præg af engagement, men også bekymring for konsekvenserne af det grønne Danmarkskort.

Efter den første dag er over halvdelen af det nødvendige areal tilmeldt til den frivillige ordning. Det glæder formanden for planteproducenterne.

Landbrug & Fødevarer deltager i hyldesten af dansk gastronomi, når der uddeles Michelinstjerner til de nordiske restauranter 19. februar i København.

Landbrugsstyrelsen ændrer nu metoden for uanmeldte stikprøver hos økologerne. Det kan lette kontrolbudgettet, men blive en sej omgang for landmændene, mener Landbrug & Fødevarer.

Danmark er blandt de første lande i verden, der kan sælge varmebehandlet grisekød til kineserne. Den nye aftale kan være 250 millioner kroner værd i årlige eksportindtægter.

EU vurderer, at de danske slagtekyllingeproducenter har vist vejen ved bekæmpelse af salmonella. Derfor opnår de særstatus. Det betyder, at importerede slagtekyllinger fremover skal være testet fri for salmonella.

Nyhedsbrevet L&F Landbrug & Politik holder vinterferie i uge 7, men er tilbage 21. februar (uge 8). Sker der noget, som ikke kan vente, sender vi et ekstraordinært nyhedsbrev ud.

L&F Landbrug & Politik uge 5, 31-01-2018


Landbrug & Fødevarer lancerede tirsdag et politik-katalog om cirkulær bioøkonomi: Cirkulær bioøkonomi i den danske fødevare klynge - fra spild til ressource og nye forretningsmuligheder.

Databeskyttelsesforordningen, der finder anvendelse fra 25. maj 2018, indeholder ikke skærpede krav til cookiepolitik, men du skal kunne dokumentere og redegøre for hjemmesidens indsamling af cookies og disses formål.
PRESSEMEDDELELSE -
Sagen om forbud mod brug og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler i et område ved Bjellekær Kildeplads i Egedal Kommune lander nu i retten.

Igen i år skal der etableres målrettede efterafgrøder som kompensation for, at de reducerede kvælstofnormer er afskaffet. Indsatsbehov er i 2018 på ca. 114.000 ha (146.000ha i 2017), og tilskuddet er fortsat 700 kr/ha.

Der er nu 16 kommuner med en ledighed på 3 pct. eller derunder. Heraf ligger halvdelen i Jylland. Det er især i Vestjylland, at virksomhederne har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft.

L&F Landbrug & Politik uge 4, 24-01-2018


Et forskningsprojekt, som Århus Universitet har lavet for Seges, viser, at afgrødernes vandingsbehov er steget de sidste 30-40 år. Forskerne foreslår et nyt princip for tildeling af vand, som svarer til, at indvindingstilladelsen skal dække behovet i 8 ud af 10 år. L&F er positiv over for forslaget.

Vandbranchen har ved Østre Landsret tirsdag formiddag tabt en sag, der af vandbranchen er blevet kaldt Danmarks største skattesag. Afgørelsen kan betyde, at prisen for vand kan risikere at stige med op mod 1,5-3 kr. pr. kubikmeter.

I sidste uge modtog alle virksomheder i Danmark, inkl. Landbruget, et brev med en orientering om de nye regler for Praktikplads-AUB, der kort sagt belønner virksomheder, der ansætter elever, mens virksomheder med ingen, eller som har for få elever, skal betale et ekstra AUB-bidrag.

Vi er blandt de bedste i verden til grisevelfærd, og i år bliver vi endnu bedre. Det er budskabet fra de danske griseproducenter, som i dag præsenterer nogle af indsatsområderne for 2018: Flere løse søer, mere skånsom kastration, og 230 millioner kroner til forskning, som kommer fra griseproducenternes egne lommer.

Der skal ikke skæres i EU's landbrugsbudget, hvis vi skal have en chance for at afhjælpe nogle af de store konsekvenser, som Brexit og omstilling til bæredygtig produktion kan få for landbruget, skriver Niels Lindberg Madsen fra L&F.

L&F Landbrug & Politik uge 3, 17-01-2018


Der gives nu mulighed for at udskyde den seneste dato for høst af hovedafgrøden til 3. september. Hvis en landmand benytter sig af denne mulighed, må græsudlægget tidligst destrueres 29. oktober. Den nye frist vil dog give de samme enorme udfordringer, og derfor er der fortsat behov for at gøre op med det samlede datotyranni.

Landbrug & Fødevarer arbejder for, at Danmark kan komme med i den EU-kriseordning, der kan kompensere landmænd for manglende etablering af vinterafgrøder som følge af det våde efterår.

Antallet af genoptagelsessager er nu nedbragt fra 850 til 235, men det er meget vigtigt, at Landbrugsstyrelsen hurtigst muligt kommer i mål med alle sagerne. L&F følger fortsat udviklingen tæt.

Landbrug & Fødevarer afholder sammen med Dansk Skovforening en temadag om arbejdet i de lokale naturråd. Formålet med temadagen er at klæde land- og skovbrugets repræsentanter i de 20 nye naturråd på til det arbejde, der skal varetages det næste halve år.

I sensommeren 2017 kom kontingentudvalget med forslag til en ny kontingentmodel. Modellen har været debatteret rundt om i foreningerne, og Landbrug & Fødevarer modtager høringssvar til og med 2. februar.

Der er netop nu indgået en politisk aftale om målrettet kvælstofregulering. Regeringen og Dansk Folkeparti står bag en god aftale, der sætter rammerne for den målrettede regulering af landbrugets brug af kvælstof i 2019.

DanAvl skifter navn til DanBred og lancerer nu en ny visuel identitet samt nyt website, der fremover skal gøre det langt lettere for leverandører, partnere og agenter at optræde under et og samme brand. DanBred skal markedsføre, sælge og rådgive om svinegenetik i hele verden.

Landbrug & Fødevarer glæder sig over regeringens plan for udflytning af uddannelser og arbejdspladser.

Skal der tjenes penge på de klassiske afgrøder, så kræver det stærkere samarbejde mellem grovvareselskaber og landmænd. Til gengæld har de danske landmænd mange muligheder for at få succes med specialafgrøder. Det var nogle af budskaberne fra beretningen på årsmødet for planteproducenter.

Priserne på kød og mælkeprodukter har passeret toppen. Efter henholdsvis 1 og 2 år med gode globale konjunkturer har mælke- og svineproducenterne udsigt til lavere priser og et lavere driftsresultat i 2018. Planteproducenternes resultat er nogenlunde stabil, men på et relativt lavt niveau.

Der er behov for, at fremtidens regulering i højere grad understøtter balancen mellem miljøbeskyttelse og vækst. Derfor opfordrer L&F Esben Lunde Larsen (V) til at se på formålsbestemmelserne i de enkelte miljølove.

Norske planer om at afvikle pelsdyrerhvervet undrer L&F’s adm. direktør Karen Hækkerup. Hun fastslår, at der er god grund til at være stolt af danske pelsdyravlere.

Over alt i Danmark dyrker landmænd naturpleje for at passe på unik natur. To af dem har netop modtaget 15. Juni Fondens Naturpris for at sikre og forbedre den danske flora og fauna.

L&F Landbrug & Politik uge 2, 10-01-2018


Bekendtgørelsen om minivådområdeordningen er nu trådt i kraft. Det betyder, at der fra 1. februar åbnes op for ansøgninger om etablering af minivådområder i 2018.

Fra 2018 får landmænd mulighed for at anvende markbræmmer til MFO med en omregningsfaktor på 1,5. Det er meget positivt, at mulighederne for at etablere miljøfokusområder udvides, men reglerne i den konkrete implementering er blevet for komplekse, så der er brug for en enklere løsning.

Mulighederne for udsætning af fasaner og agerhøns i de kommende år er bevaret og på visse punkter forbedret. Med de nye regler gives der under visse forudsætninger mulighed for at udsætte op til 12 fugle pr. ha. Det er et meget positivt resultat.

Landbrugsstyrelsen forslår at indføre en frist for høst af kornmarker med MFO-græsudlæg den 20. august. Dette er helt uacceptabelt.

Landbrugsstyrelsen er nået langt med genberegningssagerne, men ikke alle er afsluttet endnu.

I 2018 kan der søges om tilskud for i alt 240 mio. kr. til modernisering af kvægstalde, etablering af løsdrift i farestalde samt tilskud til miljøteknologi til gartneri, planteavl samt æg og fjerkræsektoren. Landbrugsstyrelsen planlægger at afholde 3 ansøgningsrunder i år.En løftet pegefinger fra fuldtidsdemonstranternes højborg får ikke mig til at blive vegetar, fastslår Morten Høyer.

Den seneste opgørelse fra EU viser, at Danmark med sine 115.000 bifamilier er et af de lande med færrest bifamilier. Derfor udgør honningbien ingen trussel mod vilde bier.