Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Fødevareanalyser

Analyser om fødevarevirksomheder, detailhandel, markeder og forbrugere mv.

2018

03. jan 2018
Forbruget af sukker i EU forventes at falde med 5 pct. fra 18,5 mio. tons i 2017 til 17,5 mio. tons. i 2030. Med ophøret af sukkerkvoterne, så forventes EU’s produktion af sukker at stige med 12 pct. frem mod 2030. EU forventes dermed at blive nettoeksportør af sukker fra 2017.
03. jan 2018
Efterspørgslen på fjerkrækød fra EU forventes at stige - både i og udenfor EU’s grænser. Forbruget af fjerkrækød i EU forventes at stige med 4 pct. frem mod 2030, mens eksporten af fjerkrækød ud af EU forventes at stige med 18 pct. Efterspørgslen kommer især fra Afrika og Mellemøsten, som følge af stigende indkomst og bekymring for fødevaresikkerheden i produktionen af fjerkrækød.

2017

27. nov 2017
Kina og USA forventes at øge deres forbrug af fjerkræ mest frem mod 2026. I Israel spises 57 kg fjerkræ pr. indbygger, hvilket gør israelerne til dem, som spiser mest fjerkræ i verden. - Vietnam og Ukraine forventes at øge deres forbrug pr. indbygger mest frem mod 2026.

21. nov 2017
Fjerkræeksporten er vokset med 55 mio. kr. (2,9 pct.) i årets første otte måneder ift. samme periode sidste år – Eksporten til Afrika er steget med over 48 pct. og står dermed for over halvdelen af den samlede stigning i eksporten – Eksporten af fjerkræ til Holland er steget med 37 pct. ift. 2016 (jan-aug).
08. aug 2017
Den samlede akvakulturelle produktion i EU var på 1,28 mio. tons i 2014. Produktionen repræsenterede en værdi på 29,5 mia. kr. i 2014. Mængdeeffekten var størst fra 2013 til 2014 med en produktionsforøgelse på 8 pct., mens værdien i samme periode steg 2 pct.
21. mar 2017
Global handel med foderkorn ventes at stige med 26 mio. tons frem mod 2026. Især majs vil indtage en større andel af verdenshandlen. Specielt Afrika og Mellemøsten, samt Mexico vil vokse som importland af foderkorn. Den stigende efterspørgsel efter foderkorn forventes dog ikke at påvirke de danske husdyrproducenters foderomkostninger.
03. mar 2017
Væksten i global import af kød kan skabe store muligheder for danske kødeksportører. Specielt Kina og det øvrige asien vil vokse som importland af okse- og svinekød, mens Afrika, Mellemøsten, Mexico, Mellemamerika og Caribien vil vokse som importland af fjerkrækød.
03. mar 2017
De internationale fødevarepriser steg igen i februar 2017, og er dermed på det højeste niveau siden begyndelsen af 2015. Det skyldes særligt en stigning i sukker- mejeri- og kornpriserne. Indenfor det seneste år er udviklingen for mejeripriserne vendt og blevet markant mere positiv, som følge af et generelt faldende udbud og stigende global efterspørgsel. Vi forventer yderligere stigninger i de globale fødevarepriser i løbet af 2017.

2016

05. dec 2016
Bæredygtighed er begyndt at fylde mere og mere i mediebilledet, men hvem har bæredygtighed med på listen over det, de lægger særligt vægt på ved køb af fødevarer? Det sætter denne analyse fokus på.
01. nov 2016
Salget af frysere og køle/fryseskabe er faldet siden 2006. Især bliver der købt færre kummefrysere. Antallet af nye fødevarer på frost er faldet siden 2011, sandsynligvis fordi friskhed er blandt de vigtigste valgkriterier af fødevarer. Men større fokus på madspild kan øge behovet for fryserkapacitet.
16. sep 2016
Fra år 2021 og frem ventes den globale mængde af fisk fra akvakultur at overstige mængden af vildtfanget fisk. Mens mængden i vildtfanget fisk over de næste ti år ventes at være på samme niveau som i dag, så forudsiges produktionen af fisk fra akvakultur at stige markant i fremtiden.
12. aug 2016
De globale fødevarepriser målt ved FAO’s fødevareprisindeks faldt et hak nedad (knap -1 pct.) i juli måned ift. juni. Indekset blev trukket ned på trods af stigning i prisindekset for mejeriprodukter på 3 pct., som steg for tredje måned i træk. Stigningen i mejeriprisindekset understøtter flere positive tendenser i markedet for mejeriprodukter, som ellers har været hårdt ramt den seneste tid.
08. jul 2016
Udviklingen ser nu endelig ud til at være vendt på mejerimarkedet. I de seneste par måneder har der været pæne prisstigninger for næsten alle mejeriprodukter. Den hollandske pris på smør er fx steget med 30 pct. på to måneder. Der er ofte en forsinkelse på tre til seks måneder fra markedspriserne stiger (og falder) til det kan mærkes på afregningspriserne herhjemme.
26. maj 2016
Det er ikke kun aktier, der følger olieprisen. Der er også tæt sammenhæng mellem fødevarepriser og olieprisen. Siden årsskiftet har olieprisen været stigende og kom i dag over de $50 pr. tønde. Den stigende oliepris har sandsynligvis været blandt de faktorer, som har fået de globale fødevarepriser til også at stige de seneste måneder.
18. maj 2016
Hvad prioriterer forbrugeren højest i deres valg af oksekød? Pris? Dansk? Smag? Dyrevelfærd? Sundt? Analysen sætter fokus på danskernes prioriteringer, når det handler om deres valg af oksekød.
17. maj 2016
Landbrug & Fødevarer har undersøgt, hvordan danskerne ville ændre deres kostvaner, hvis de ønskede at leve sundere. En af de fødevarer, som undersøgelsen har fokuseret på, er kartofler
09. maj 2016
De globale fødevarepriser er steget for tredje måned i træk efter flere år med fald. Fødevarepriserne er dog stadig på et meget lavt niveau. Dette skyldes især at mejeripriserne fortsat kun har én retning, og det er nedad. De faldende mejeripriser, herunder mælkeprisen, er en stor udfordring for de danske mælkeproducenter.
27. apr 2016
Hvad prioriterer forbrugeren højst ved valg af fjerkrækød? Landbrug & Fødevarer har gennem de senere år gentagende gange spurgt danskerne, hvad de lægger mest vægt på, når de vælger forskellige fødevarer. Analysen sætter fokus på danskernes prioriteringer, når det handler om valg af fjerkrækød.
19. apr 2016
De internationale priser for fødevarer målt ved FAO’s fødevareprisindeks steg i marts for anden måned i træk. Dette skyldes en markant stigning i sukkerpriserne, som steg på 32 indekspoint samt relativ stabilitet i de andre fødevarekategorier. Undtaget er dog mejeripriserne, som falder for femte måned i træk. De internationale mejeripriser er nu på niveauet i juni 2009.
19. apr 2016
En prognose fra det amerikanske landbrugsministerium viser, at den globale import, og dermed efterspørgsel på kødprodukter, vil vokse markant det næste årti. Specielt fjerkrækød ventes at øge sin andel i forhold til svinekød og oksekød. Væksten i den globale import kan henføres til øget efterspørgsel i Kina, Afrika, Mellemøsten og Mexico. Holder prognosen stik vil det skabe muligheder for danske eksportører af kødprodukter.
06. apr 2016
Fra december 2014 til februar i år er prisen på russisk gas faldet med 54 pct. I samme periode faldt gødningsprisen 33 pct. Da produktion af gødning er særdeles energikrævende, følges prisen på gødning og energi ad. Den nuværende afstand mellem priser på gødning og energi indikerer, at gødningsprisen muligvis kan komme længere ned, hvilket vil gavne danske landmænd.
18. mar 2016
Danskerne spiser mere dansk produceret lammekød. I 2015 var hver tredje lam spist i Danmark dansk produceret. Dette er en markant fremgang i forhold til tidligere år. Betragter man den relativt høje andel af udenlandsk fåre- og lammekød og undersøgelser, der viser at forbrugerne foretrækker dansk produceret kød, så synes der at være et reelt potentiale for at øge salget af dansk fåre- og lammekød.
16. mar 2016
Pris betyder stadigt mindre for forbrugerne, mens faktorer som økologi, dy-revelfærd og dansk produktion betyder mere.
26. feb 2016
Der er tilsyneladende i en stigende bevidsthed omkring betydningen af bæredygtighed i forbrugernes valg af fødevarer - men hvad er egentligt bæredygtigt for forbrugerne?
26. feb 2016
Faldende oliepriser sænker væksten i produktionen af biodiesel. I 2015 faldt både produktionen og forbruget af biodiesel globalt. At produktionen af biodiesel i 2015 og 2016 bliver relativt lille, vil have en prisnegativ effekt på afgrøde- og foderpriserne. Dette er generelt positivt for husdyrproducenter.

2015

28. dec 2015
Ønsket om ren, ægte mad og stigende bevidsthed om respekt for mennesker, dyr og natur er nogle af de trends, vi ser for 2016.
02. dec 2015
Ifølge FN’s fødevareorganisation FAO, ventes den globale import af fjerkrækød at falde med 1 pct. i 2015, hvilket vil blive det første fald siden 2009 og det kan primært henføres til tre faktorer: Større indenlandsk fjerkræproduktion i importlande, udbrud af fugleinfluenza i USA i foråret, samt handelspolitiske ændringer i Rusland.
19. nov 2015
Selvom de unge generelt oftere springer nogle af hovedmåltiderne over på ugentligt basis, er det personer i alderen 60+ det er særligt problematisk for. Denne gruppe skal nemlig være særligt opmærksom på at få nok protein.
17. nov 2015
De 18-29 årige er den aldersgruppe, der spiser flest æg. De har øget deres forbrug af æg gennem det seneste år og spiser oftere æg uden for hovedmåltiderne sammenholdt med resten af danskerne.
06. nov 2015
Fra december 2014 og frem til september i år er prisen på russisk gas faldet med 38 pct. I samme periode faldt gødningsprisen 17 pct. Da produktion af gødning er særdeles energikrævende, burde priserne på gødning og energi følges tættere ad. Den nuværende afstand mellem priser på gødning og energi indikerer, at gødningsprisen måske kan komme længere ned, hvilket vil gavne danske landmænd.
06. nov 2015
De internationale fødevarepriser oplever den stærkeste vækst i tre år. Det er primært vejrfænomenet El Niño, der puster til priserne. Vejrfænomenet er ved at vise muskler og skaber bekymring for det forventede udbud af blandt andet mælk, sukker og vegetabilske olier. De stigende priser er godt nyt for fødevareproducenter.
03. nov 2015
De sidste ti år har det været mere almindeligt for mænd at være overvægtige end normalvægtige - nu er kvinderne på vej mod det samme. Mens andelen af overvægtige og svært overvægtige mænd ligger uændret på 53 pct., er andelen for kvinder de senere år steget fra 39 pct. til 44 pct.
21. okt 2015
På en række markeder har eksportører fra den danske fødevareklynge formået at skabe massiv procentuel fremgang. Disse markeder er ikke blandt fødevareklyngens største aftagere, men fortæller en historie om en evne til hele tiden at finde nye markeder, store såvel som små.
14. okt 2015
En stor andel af danskerne smører madpakker hver uge, og det er især børnefamilier med skolebørn, som smører særligt mange madpakker. Dog tyder noget på, at fast food er på vej ind i fleres frokostvaner.
09. okt 2015
Landbrug & Fødevarer har i en befolkningsundersøgelse spurgt danskere, om der er nogle næringsstoffer, de gør sig umage for at spise mere eller mindre af. Fedt, kulhydrat og salt er de næringsstoffer, danskerne bevidst spiser mindre af, mens protein og calcium får lov til at fylde mere på tallerkenen.
24. sep 2015
Verdenshandlen stiger og det bidrager mange danskere til. Den samlede danske eksport af vare- og serviceydelser udgjorde i 2014 knap 55 pct. af BNP. 70 pct. af beskæftigelsen i fødevareklyngen skyldes eksport.
10. aug 2015
De internationale priser for fødevarer målt ved FAO’s fødevareprisindeks falder for tiende måned i træk og nærmer sig nu prisniveauet i efteråret 2009. Faldet i fødevarepriserne i juli skyldes især et markant fald i priser på mejeriprodukter, der er hårdt ramt af faldende global efterspørgsel.
04. jun 2015
Især yngre forbrugere er ifølge en undersøgelse usikre på, hvilke retter de kan lave ud af helt almindelige svinekøds-udskæringer. Det er et problem, vi skal tage alvorligt.
15. maj 2015
En ny undersøgelse blandt butikskunder på indkøbstur, udpeger en række konkrete tiltag, der kan øge salget af frugt- og grønt i dagligvarebutikkerne.
06. maj 2015
Den 1. april 1984 indførte EF (som EU hed dengang) et system med mælkekvoter, som skulle lægge et loft over mælkeproduktionen i de dengang 10 medlemslande. Mælkekvoterne skar i løbet af få år omkring 10 pct. af den samlede mælkeproduktion i EF. De seneste år er kvoterne blevet hævet med få procent, men ellers har det i alle årene betydet en stort set konstant årlig indvejning i de enkelte medlemslande. Dette system er ophørt pr 31. marts 2015.
05. maj 2015
Australske meteorologer advarer om at der er 70 pct. risiko for, at vejrfænomenet El Niño kan opstå i 2015Det kan få stor indflydelse på vejret, på både den sydlige og nordlige halvkugle, samt påvirke både den globale og den danske landbrugsproduktion.
17. apr 2015
Forskere fra Aarhus Universitet, Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, har udviklet en opgørelsesmetode, som sætter håndgribelige tal på effektiviteten i et lands landbrugssektor og dets forbrug. Resultaterne af metoden, som gør brug af allerede tilgængelig data, illustrerer, at dansk landbrug bliver mere og mere ressourceeffektiv.
09. apr 2015
Madspild koster årligt 60 mia. euro for landbrugs- og fødevarevirksomheder i Europa, anslår ny rapport. Flere innovative løsninger mod madspild globalt kan måske være med til at reducere tabet.
08. apr 2015
Det australske landbrugsministerium (ABARES) forudsiger i deres seneste kvartalsrapport, et markant fald i priserne på korn og proteinafgrøder. Sker det, vil det gavne danske landmænd gennem lavere foderomkostninger. Prisfaldet kan henføres til, at de globale lagre vil vokse mere end det globale forbrug.
05. mar 2015
Danskernes køb af kylling er stigende. Det er måske fordi kylling typisk indgår i de aftensmadsretter, som forbrugerne vælger, når de ønsker et sundere aftensmåltid.
24. feb 2015
Ifølge en ny rapport fra det amerikanske landbrugsministerium forventes den globale import af fjerkrækød at stige med 28 pct. over de næste ti år, svarende til 2 mio. tons. Over tre fjerdedele af denne stigende efterspørgsel vil stamme fra Afrika og Mellemøsten.
09. feb 2015
De globale fødevarepriser målt, ved FAO’s fødevareprisindeks, falder for tredje måned i træk og er nu på laveste niveau siden sommeren 2010. I forhold til sidste måned, er især priserne på kornprodukter faldet, hvilket primært skyldes, at der er et rigeligt udbud af korn i verden.
05. feb 2015
Børnefamilier laver oftere mad, de har et større repertoire af retter og de tager deres børn med i køkkenet. Derfor er de en vigtig forbrugergruppe at tale med pga. deres rolle som bærere af madkulturen i Danmark.
28. jan 2015
Efterspørgslen på europæisk fjerkrækød ventes at stige markant, både i og udenfor EU’s grænser. Prognosen for 2014-2024, der er udarbejdet af EU Kommissionen, forudsiger at forbruget af fjerkrækød i EU vil stige med 7 pct. og eksporten ud af EU vil stige med 24 pct. Denne ventede stigning i efterspørgslen skaber gode afsætningsmuligheder for danske producenter.
08. jan 2015
De forbrugere, der oftere end andre køber økologiske fødevarer, lever typisk sundere end andre. Endvidere viser det sig, at der er gode muligheder for at få endnu mere økologi afsat til forbrugerne i Danmark.
02. jan 2015
Stigende efterspørgsel efter autentisk mad, sunde snacks og convenience-produkter er blot et par af de fødevaretrends, Landbrug & Fødevarer forventer at se i år 2015.

2014

28. nov 2014
I de seneste år har den globale onlinehandel været i kraftig vækst, og det afspejler sig på størstedelen af produktkategorierne. Dagligvarer halter dog bagefter, men er også en kategori med potentiale for vækst.
19. nov 2014
Optimeret ressourceudnyttelse kombineret med øget indtjening er en vindersag for alle. Fra EU har der gennem de seneste år været en meget stor stigning i eksporten af biprodukter fra kød, som især er koncentreret om Kina og Hong Kong, men også Rusland. Biprodukterne har samlet set endda fået højere prisstigninger end kød. For Danmark er udnyttelse af biprodukter et væsentligt forretningsområde, og det gælder – udover egentlige spiselige produkter – også i relation til den farmaceutiske industri og til ingrediensvirksomheder.
18. nov 2014
De globale priser for oliefrø er under pres. Det er prognoser om et større globalt udbud i høståret 2014/15, der sender priserne nedad. Oliefrø laves både til vegetabilske olier og foderkager, som anvendes i foderblandingerne, som danske landmænd giver til deres husdyr. Markedssituationen for oliefrø er derfor særdeles gunstig for de danske husdyrproducenter.
06. nov 2014
Butikskunder tænker i hele måltider, når de er ude og købe ind. Og lige præcis indkøbsformålet er vigtigt at tage udgangspunkt i for at sikre en optimal indretning af køledisken.
03. nov 2014
Efterspørgslen efter kødprodukter vil i de kommende år stige markant. Det betyder, at behovet for foder vil stige med omkring 40 pct. frem til 2040. Jordarealerne til produktion af foder er begrænset, så derfor vil der stilles store krav til produktion af foder af høj kvalitet, som kan bidrage til en øget effektivitet i husdyrproduktionen. Netop her har de danske ingrediensvirksomheder meget at bidrage med.
22. okt 2014
De globale fødevarepriser målt ved FAO’s fødevareprisindeks falder for sjette måned i træk. Dermed er prisindekset, som månedligt måler ændringer i internationale priser for fødevarer, nu på sit laveste niveau siden august 2010.
20. okt 2014
Mens det generelle verdensmarked for fødevarer er inde i en vanskelig periode med faldende efterspørgsel og deraf pres på priserne, så opleves der en stigende efterspørgsel på babymad i Kina. Frem mod 2018 forventes der knap en fordobling i salget, så det vil udgøre op i mod 200 mia. kr.
09. okt 2014
Eksporten af danske kartofler er steget det sidste årti med knap 50 pct. Der eksporteredes mest spisekartofler, som også var det kartoffelprodukt, der havde den største vækst i perioden. Størstedelen af eksporten går til nærmarkeder, men et voksende globalt kartoffelmarked giver gode muligheder for danske kartoffelproducenters afsætning.
06. okt 2014
Den afrikanske befolkning vil stige fra 1 mia. i dag til 2,4 mia. i 2050, hvilket vil stille meget store krav til en mere effektiv fødevareproduktion, hvis ikke der skal komme markant hungersnød. Grundlaget for en stigende fødevareproduktion er en markant opgradering af viden, produktionsteknikker og maskiner. Det giver gode mulighed for dansk agroindustri, som har de kompetencer, der er behov for.
24. sep 2014
Hakket oksekød opleves som en naturlig del af forbrugernes dagligdag, men også en kategori, som er gået lidt i stå. Konkret efterspørger forbrugerne et bredere udvalg af produkter og mere inspiration.
17. sep 2014
Danmark eksporterede knap 16.000 tons æg og ægprodukter i 2013. Det er en stigning i eksporten på 91 pct. i forhold til 2003 og 3.000 tons mere end det årlige gennemsnit de seneste 10 år. Den markante vækst i eksporten kan henføres til en stigende global efterspørgsel på ægprodukter. På trods af at det globale marked stadig er præget af et stort indenlandsk forbrug, så steg den samlede globale import af ægprodukter i perioden 2003 til 2011 med 70 pct.
10. sep 2014
Fra 2010 til 2013 er EU’s eksport af fjerkrækød steget med 13 pct., og samtidig er de importerede mængder gået tilbage med 9 pct. De største eksporterede mængder går til Saudi Arabien og Sydafrika, men derudover er der eksport til mange andre lande. Til gengæld er importlande domineret af kun to lande – Brasilien og Thailand. For Danmark skaber øget forbrug og handel mulighed for afsætning af kvalitetsprodukter.
03. sep 2014
Produktionen af både bioethanol og biodiesel ventes at stige med henholdsvis 51 og 54 pct. hver især frem til 2023. Produktionen vil fortsat hovedsagligt blive lavet af korn, sukkerrør og vegetabilsk olie. Globalt vil der i 2023 blive brugt 12 pct. af verdens foderkorn, 28 pct. af verdens sukkerrør
og 14 pct. af verdens vegetabilske olieproduktion til produktion af biobrændsel.
27. aug 2014
Forholdsvis mange kan ikke se på pakken, hvilket land fersk kylling kommer fra. Dette er problematisk, da forbrugerne foretrækker dansk kylling og pakken har stor indflydelse på hvad forbrugerne ender med at købe.
26. aug 2014
En undersøgelse viser, at unges foretrukne hverdagsfrokost består af en grønnere madpakke end gennemsnitsdanskeren. Desuden tyder meget på, at de unges hverdagsfrokoster bliver stadigt grønnere fremover.
11. aug 2014
På trods af et fald i den globale produktion af hvede i 2014, forventes store lagerbeholdninger at sikre et rigeligt udbud af hvede på verdensmarkedet. Derfor ventes hvedeprisen, målt i faste priser, t aftage det næste årti.
07. aug 2014
Danmark er førende på verdensmarkedet for fiskemel og -olie. Eksporten var på 3,4 mia. kr. i 2013, og var dermed et væsentlig bidrag til den danske handelsbalance. Produktionen er samtidig et godt eksempel på en bæredygtig produktion, hvor verdens ressourcer udnyttes optimalt.
30. jul 2014
Madpakken er stadig den mest populære frokostform for både voksne og børn. Danskerne smører rigtig mange madpakker hver eneste uge, og indholdet i madpakkerne bliver grønnere og grovere.
24. jul 2014
Foodservice sektoren er effektiv til at udnytte maden optimalt, og har fundet mange innovative løsninger til at undgå madspild. Også almindelige forbrugere kan hente inspiration fra foodservice sektoren.
10. jul 2014
Adgang til rent vand er en af de helt afgørende faktorer for en verden i udvikling. Den stigende verdensbefolkning, kombineret med øget velstand, skaber øget efterspørgsel efter rent vand og dermed også øget konkurrence om det. Særligt landene uden for OECD står over for et øget behov, og her vil Danmark kunne bidrage med løsninger blandt andet i form af ressource-optimering.
03. jul 2014
Verdens befolkning stiger med 2 mia. mennesker indenfor de næste 25 år, og maden skal produceres på det samme areal som i dag. Det kræver en ressourceeffektiv fødevareproduktion fra jord til bord, hvis den nuværende fødevareforsyning pr. indbygger skal opretholdes.
26. jun 2014
Danskernes køb af fødevarer og andre dagligvarer i mængder faldt med lidt over 10 pct. fra 2007 til 2012. Ved udgangen af 2012 blev bundniveauet for salget af fødevarer i mængder nået, og det er siden steget med omkring 2,5 pct. At salget nu stiger igen, kan være tegn på faldende grænsehandel samt lidt lysere udsigt til en bedre privatøkonomi.
17. jun 2014
Global import af fjerkrækød ventes at stige med 30 pct. det næste årti, og Afrika ventes at bidrage med 40 pct. af denne stigning, hvilket svarer til en afrikansk andel af den globale import på 20 pct. i 2023. Udviklingen kan henføres til stigende indkomster og befolkningsvækst, samt aftagende selvforsyning.
12. jun 2014
En stadig større andel af det kød, danskerne lægger i indkøbskurvene, kommer fra udlandet, selv om de danske forbrugere har en præference for det danske kød.
06. jun 2014
Andelen af husstande med 1 eller 2 personer er stigende. Det giver nye muligheder for de innovative fødevarevirksomheder, som i stigende grad målretter produkterne efter den voksende kundegruppes behov.
26. maj 2014
Den globale produktion af fisk og fiskerprodukter fortsætter med at stige, og det skyldes især væksten i Akvakultur. Ifølge tal fra den nyeste udgave af FAO’s rapport Food Outlook, ventes akvakultur at udgøre 93 pct. af den samlede vækst i fisk og fiskeprodukter.
22. maj 2014
Danskerne bruger under 10 pct. af det private forbrug på fødevarer. Det er det femte laveste blandt EU-landene. Specielt i Øst- og Sydeuropa fylder fødevarerne mere, hvilket skyldes en kombination af lavere indkomster og en anden madkultur.
13. maj 2014
Global handel med foderkorn vil stige med 36 mio. tons fra 2014/15 til 2023/24. Især majs vil indtage en større andel af verdenshandlen. De vigtigste markeder bliver Kina, Mexico, samt Afrika og Mellemøsten.
30. apr 2014
En ny El Niño er måske på vej. I så fald vil det påvirke vejret på både den sydlige og nordlige halvkugle, samt influere den globale landbrugsproduktion. Det kan potentielt øge prisen på foder til danske grise og køer.
15. apr 2014
Danskerne smider for 279 mio. kr. mad ud i påskeugen viser en ny beregning. Der er et særligt stort madspild ved højtider, såsom jul og påske, men størstedelen af madspildet kan relativt nemt undgås.
14. apr 2014
Kvinder shopper fornuftigt mens mænd vælger efter lyst. Kvinder shopper med vogn og mænd med kurv. Det er vigtigt at tænke forskellene ind i produktudbuddet for at tale til begge køn.
08. apr 2014
Stigning i forventet globalt forbrug af kød, skaber mulighed for danske eksportører og specielt Kina vil vokse som potentielt importland af okse- og svinekød.
01. apr 2014
Danskerne spiser i gennemsnit 1,2 kg fåre- og lammekød om året, og hovedparten af dette er af udenlandsk oprindelse til trods for danskerne har præference for danske kødprodukter.
01. apr 2014
Foodservice sektorens omsætning udgør mere end 14 mia. og forventes fortsat at stige. Forstå de fire arketyper, der styrer i foodservice sektoren for at få del i dette vigtige vækstmarked.

Marianne Gregersen

Finn Christensen