Vi bruger cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.
Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Konkurrenceevne

Her finder du analyser om erhvervets konkurrenceevne og rammevilkår.

22. apr 2015
EU’s miljølovgivning er på landbrugsområdet implementeret væsentligt strengere end i vores nabolande. Det er en stor belastning for erhvervets konkurrenceevne. Landbrug & Fødevarer har beregnet de samlede omkostninger til 3,5 mia. kr. pr. år, hvortil kommer omkostninger, som ikke har kunnet kvantificeres.
19. dec 2014
Overimplementering af EU lovgivning i Danmark medfører store omkostninger for landbrugs- og fødevareerhvervet og står på flere områder i vejen for fortsat udvikling og vækst i erhvervet.
19. dec 2014
Den danske fødevareklynge har en række udfordringer af konkurrencemæssig karakter. Udfordringer dels i form af produktionsbegrænsninger, dels i form af øgede omkostninger. Begge dele giver udfordringer på såvel hjemmemarkedet som i den globale konkurrence. En konkurrence, der i stadig stigende grad er global.
04. jul 2013
Optimale rammebetingelser for landbrugs- og fødevareerhvervet i Danmark er en central problemstilling for at sikre et konkurrencedygtigt erhverv, der kan agere i den globale verden og skabe værdi og vækst - ikke bare til gavn for erhvervet, men for hele den danske samfundsøkonomi. Denne pjece præsenterer nogle af de udfordringer og muligheder, der er for erhvervet.
21. feb 2012
På en række områder har tyske landmænd mere favorable vilkår end danske. Det gælder for eksempel implementering af vandplaner. Men de tyske rammevilkår favoriserer svineproduktion på bekostning af mælk. Hvis man blindt kopierede de tyske rammevilkår, ville det kunne få ganske alvorlige konsekvenser for den danske mælkeproduktion.
27. jan 2012
Den danske svinesektor har en global stærk placering og har stor samfundsmæssig betydning i form af blandt andet beskæftigelse, eksport og dermed valutaindtjening.
12. jan 2012
Spildevandsudvalgets rapport er nu blevet offentliggjort. Det fremgår heraf, at de store danske virksomheder betaler alt for meget for at komme af med spildevandet i forhold til, hvad det reelt koster. De danske virksomheder betaler i dag i størrelsesordenen 2,4 mia. kr. om året for spildevandsbehandling. Nye beregninger fra Landbrug & Fødevarer viser, at danske virksomheder heraf sammenlagt betaler en overpris på op til 1,4 mia. kr. for behandling af deres spildevand.

Problemer med at downloade?