Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Analyser

Analyser om den danske fødevareklynges eksport

2018

11. jan 2018
Eksporten fra fødevareklyngen ligger efter de første 10 måneder af 2017 hele 9,5 mia. kr. højere end samme periode året før. Eksporten er dermed fortsat på rekordkurs – spørgsmålet er blot, hvor meget den gamle rekord distanceres.
08. feb 2018
Eksporten af fisk og skaldyr mm. steg til det højeste niveau nogensinde i de første elleve måneder af 2017. Eksportvæksten er drevet af stigende eksport til Øst- og Sydøstasien - særligt til Kina. Tyskland aftager knap 18 pct. af den samlede danske eksport af fisk og skaldyr, hvilket gør landet til Danmarks vigtigste eksportmarked.

2017

31. mar 2017
Eksporten af fødevarer voksede til 112,0 mia. kr. i 2016, fra 108,3 mia. kr. i 2015 – en stigning på 3,4 pct. Det lå ikke i kortene fra årets begyndelse, at det ville ende med en rekord. Priserne på grisekød og mælk lå i bund, men øget efterspørgsel ikke mindst fra Kina pressede priserne op i løbet af året.
26. apr 2017
På de vigtige asiatiske vækstmarkeder udgør fødevareklyngen en særlig stor del af den danske eksport. Det gælder i særdeleshed for Øst- og Sydøstasien, hvor fødevareklyngens produkter udgjorde 40 pct. af den samlede danske vareeksport på 62,2 mia. kr. i 2016.
12. okt 2017
Japanerne er et kvalitetsbevidst folkefærd, hvilket blandt andet afspejler sig i deres indkøb af fødevarer. Japan køber for knap 4 mia. kr. grisekød af Danmark og er dermed vores 2. største marked, kun overgået af Tyskland.
21. nov 2017
Fjerkræeksporten er vokset med 55 mio. kr. (2,9 pct.) i årets første otte måneder ift. samme periode sidste år – Eksporten til Afrika er steget med over 48 pct. og står dermed for over halvdelen af den samlede stigning i eksporten – Eksporten af fjerkræ til Holland er steget med 37 pct. ift. 2016 (jan-aug).
13. dec 2017
Efter de første 9 måneder af 2017 ligger fødevareklyngens eksport hele 8,6 mia. kr. højere end tilsvarende periode året før. Med kun tre måneder igen er det nu kun et spørgsmål om hvor stort rekordåret 2017 bliver.

2016

30. sep 2016
Den 8. november 2016 afholdes det 58. præsidentvalg i USA's historie. Udfaldet af præsidentvalget kan få betydning for den danske fødevareklynges eksport til USA og andre stillehavslande, herunder Japan. Det skyldes, at forhandlingerne om en handelsaftale mellem EU og USA, lige som ratificeringen af handelsaftalen mellem stillehavslandene, måske vil blive skrinlagt efter præsidentvalget. Især Donald Trump er meget skeptisk overfor handelsaftalerne. Den danske fødevareklynge eksporterer for ca. 5 mia.kr. om året til USA, hvoraf højværdivarer udgør 85 pct.

2015

28. apr 2015
Danmark har historisk været en stor handelsnation, men vores formåen ligger langt under det niveau, som man kunne have forventet af et land med vores størrelse og placering. Det er resultatet af en større analyse af de europæiske handelsmønstre. Analysen viser, at Danmark kun opfylder 80 pct. af sit eksportpotentiale.
24. sep 2015
Verdenshandlen stiger og det bidrager mange danskere til. Den samlede danske eksport af vare- og serviceydelser udgjorde i 2014 knap 55 pct. af BNP. 70 pct. af beskæftigelsen i fødevareklyngen skyldes eksport.
21. okt 2015
På en række markeder har eksportører fra den danske fødevareklynge formået at skabe massiv procentuel fremgang. Disse markeder er ikke blandt fødevareklyngens største aftagere, men fortæller en historie om en evne til hele tiden at finde nye markeder, store såvel som små.

2014

07. aug 2014
Danmark er førende på verdensmarkedet for fiskemel og -olie. Eksporten var på 3,4 mia. kr. i 2013, og var dermed et væsentlig bidrag til den danske handelsbalance. Produktionen er samtidig et godt eksempel på en bæredygtig produktion, hvor verdens ressourcer udnyttes optimalt.
17. sep 2014
Danmark eksporterede knap 16.000 tons æg og ægprodukter i 2013. Det er en stigning i eksporten på 91 pct. i forhold til 2003 og 3.000 tons mere end det årlige gennemsnit de seneste 10 år. Den markante vækst i eksporten kan henføres til en stigende global efterspørgsel på ægprodukter. På trods af at det globale marked stadig er præget af et stort indenlandsk forbrug, så steg den samlede globale import af ægprodukter i perioden 2003 til 2011 med 70 pct.
09. okt 2014
Eksporten af danske kartofler er steget det sidste årti med knap 50 pct. Der eksporteredes mest spisekartofler, som også var det kartoffelprodukt, der havde den største vækst i perioden. Størstedelen af eksporten går til nærmarkeder, men et voksende globalt kartoffelmarked giver gode muligheder for danske kartoffelproducenters afsætning.

Frank Øland

Finn Christensen