Årsmøde i Økologisektionen 2019

Flere end 250 deltagere var 24. oktober 2019 samlet til Årsmøde i Landbrug & Fødevarers Økologisektion på Dalum Landbrugsskole. Økologiens udvikling frem mod 2030 var tema for eftermiddagens ministeroplæg og efterfølgende debatter.

Den 24. oktober 2019 afholdt Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer Årsmøde på Dalum Landbrugsskole med over 250 deltagere. Af dem var godt 100 økologiske landmænd, der var mødt op for at være med til at bestemme, hvem der skulle vælges til Økologisektionens bestyrelsen. 

Formand Hans Erik Jørgensen og næstformand Thomas Helle blev genvalgt uden modkandidater. Til de tre bestyrelsespladser, som var på valg i år, var der kampvalg. er var genvalg til de nuværende bestyrelsesmedlemmer: Lene Fløe Møller, Jette Jørgensen og Per Bundgaard Hansen. 

Beretning
Formand Hans Erik Jørgensen lagde i sin beretning stor vægt på udviklingen af det økologiske landbrug i en endnu mere klimavenlig retning, men understregede samtidigt, at det er vigtigt ikke at glemme de øvrige 8 af FN’s verdensmål som økologien også leverer på. Læs beretningen her

Besøg af fødevareministeren
Fødevareminister Mogens Jensen fortalte om regeringens ambitioner for Danmarks økologisk udvikling og lovede, at der til foråret, når forhandlingerne om reformen af EU’s landbrugspolitik er afsluttet, vil komme en plan med virkemidler til realisering af målsætningen om en fordobling af det økologiske areal, forbrug og eksport. 
Et bredt sammensat panel af politikere og repræsentanter for interesseorganisationer, virksomheder og det faglige vidensmiljø debatterede livligt, hvad der skal til for at gøre regeringens økologiske målsætninger til virkelighed. 

Kåring af årets Økoelev 2019

Økologisektionen har taget initiativ til at sætte spot-light på unge i landbrugsuddannelsen, som gør sig særlig bemærket inden for økologien. Ni kandidater havde meldt sig på banen fra forskellige landbrugsskoler. Fødevareminister Mogens Jensen overrakte præmier, diplomer og blomster til årets vindere.  Læs mere her
 
Økologisektionens bestyrelse:
Hans Erik Jørgensen, formand, Haarby, genvalgt 
Thomas Helle, næstformand,Tjæreborg, genvalgt 
Jette Jørgensen, Vejle, genvalgt 
Lene Fløe Møller, Ringkøbing, genvalgt 
Anders Steensgaard Sørensen, Billund
Esben Møller Xu, Årre ved Varde  
Ole Olsen, Holmegaard, Næstved
Per Bundgaard Hansen, Vadum, Aalborg, genvalgt 
Thomas Vang Jørgensen, Hobro 
Tobias Hausted, Rødding