Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Brug for opgør med ammoniakregler - 4 paradoksale konsekvenser af ammoniakreglerne for husdyrbrug

Landbrug & Fødevarer kan konstatere en række absurde og paradoksale konsekvenser af de nuværende ammoniakregler, der rammer tusindvis af landmænd.

Af direktør for politik og kommunikation Morten Høyer og områdedirektør Niels Peter Nørring, Landbrug & Fødevarer

Ammoniakreglerne er et eksempel på, at love og regler får deres eget liv og vokser ud over deres oprindelige formål. Konsekvensen er en regulering, der ikke er målrettet, og som nogle gange ligefrem modarbejder de overordnede mål. 

I de seneste fire uger har L&F i Landbrugsavisen sat fokus på en række groteske konsekvenser af husdyrlovens ammoniakregler.

Regler, der forhindrer landmænd i at gennemføre projekter, der vil mindske udledningen af ammoniak. Regler, der kan lukke husdyrbrug uden nogen reel gevinst for naturen. Regler, der bremser udviklingen mod mere miljøvenlige stalde. Og regler, der kan straffe landmanden, hvis han laver naturfremmende tiltag nær sin bedrift.

Alt i alt regler, der hæmmer vækst og udvikling for både natur og erhverv, og som til tider ligefrem modarbejder samfundets ønske om mere natur.

Opgørelser viser, at mere end hver tredje danske landmand er berørt af ammoniakreglerne. For en god del af disse betyder den gældende lovgivning, at de må se i øjnene, at deres husdyrproduktioner inden for en årrække må lukkes ned – helt uden kompensation for tabet.

Ammoniakregler skal ændres. Det har vi arbejdet for i årevis, og det vil vi fortsat arbejde benhårdt for at få gennemført.

Vi arbejder for nye ammoniakregler, der skal give rum til udvikling i produktionen de steder, hvor udledningen af ammoniak er af mindre betydning for naturen. Samtidig anerkender vi, at der kan være behov for at sætte ind i forhold til naturen de steder, hvor der er et påviseligt behov.

På den måde kan vi sikre, at der sættes ind, hvor behovet er størst, og at den indsats, der gennemføres, rent faktisk gør en forskel for naturen. Det vil sikre en bedre balance mellem erhverv og natur.

Fokus godt modtaget

Vores fokus på problemstillingen gennem de fire paradokser er blevet taget godt imod både på Christiansborg og ude i landet.

Mange af jer kan se jer selv i de paradoksale situationer, der er blevet taget op i indlæggene. Det gælder bl.a. de begrænsninger, den nærliggende natur kan give jer. Det gælder den lange sagsbehandling, der er resultatet, når der ligger natur tæt på de steder, der kunne bruges til en ny stald. Og det gælder ærgrelsen over, at den natur, I holder af at se på i hverdagen, pludselig skal blive et problem for jeres levevej.

Indlæggene om de paradoksale ammoniakregler er en vigtig del af vores aktive, politiske indsats for at få en ny ammoniakregulering. Politikerne værdsætter de jordnære forklaringer af de problemer, der skyldes en fagligt kompliceret regulering. Det illustrerer med al tydelighed behovet for nye regler.

Det er samtidig vores ønske, at ammoniak-paradokserne kan bruges til at sætte fokus på behovet for ændring af ammoniakreglerne rundt omkring i landet.

Der skal være plads til, at dansk landbrug løbende kan udvikle og tilpasse sig, så vores erhverv kan fortsætte den overbevisende udvikling mod mere miljøeffektiv produktion. Og der skal være sikkerhed for, at velmenende naturtiltag ikke pludselig hiver tæppet væk under en langsigtet investering – uden at opnå den forbedring for naturen, som egentlig er målet.

Med Naturpakken lovede regeringspartierne, at der skulle ses på mulighederne for at ændre ammoniakreglerne. På denne baggrund er der blevet gennemført en række forskellige analyser af konsekvenserne af ammoniakreglerne, ligesom der også er blevet set på reguleringen i nogen af vores nabolande.

Nu er det tid til handling på Christiansborg. Ord og analyser skal omdannes til en ny regulering, som vil være til gavn både for erhvervet og for naturen.

Læs Paradoks 1: Natur og landmænd taber på ”alt eller intet”-tilgang

Læs Paradoks 2: Uproportionale ammoniakkrav lukker landbrug uden naturgevinst

Læs Paradoks 3: Ammoniakregler uden målretning spænder ben for miljøforbedringer

Læs Paradoks 4: Usikkerhed om ammoniakregler forhindrer naturtiltag