Grøn markedsføring og fødevarehandel

Mandag den 23. august 2021, kl. 13:00 – 16:45
Hotel Horisont, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus

Mange virksomheder ønsker i deres markedsføring at fremhæve deres produkters egenskaber som miljøvenlige eller bæredygtige. Helt i tidens ånd. Men hvor går grænsen for anprisning og vildledning? Og hvad siger reglerne og praksis?

Grøn markedsføring, mærkning og fødevarehandel er i stærk stigning, og Landbrug & Fødevarer har derfor samlet en række eksperter til en tema-eftermiddag om tendenser og lovgivning på området. Som medlem kan du være med og få den nyeste viden om emnerne.

Fødevarestyrelsen har netop offentliggjort en ny mærkningsvejledning, og den indeholder et helt kapitel om brug af anprisninger om miljømæssige og etiske forhold. Kom og hør deres eksperter uddybe styrelsens syn på emnet.

På handelsområdet har vi efter en tung proces nu fået fødevarehandelsloven, og den har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen netop udsendt en vejledning om. Kom og hør styrelsens syn på fødevarehandelsloven og samhandlen mellem købere og leverandører i alle led af landbrugs- og fødevareforsyningskæden.

Målgruppe:

Jurister, Marketing, Salg og Indkøb, som beskæftiger sig med markedsføring, kontrakter og handel.

Pris:

Gratis for medlemmer.
No show gebyr: 500 kr.

Tilmelding:

Tilmelding skal ske senest den 18. august 2021 til juridisk
seniorkonsulent Sofie Faltum, e-mail: sfal@lf.dk,
tlf. nr.: 5192 3599.

 

 

Du kan downloade en samlet invitation og program i PDF ved at trykke her