Landbrugsdage: Generationsskifte og nye ejerformer, 14. Oktober, Landbrugsskolen Sjælland, Roskilde Tekniske Skole

Landbrugserhvervet er i disse år under konstant forandring og udvikling og mange landbrug skal generationsskiftes i de kommende år. Landmænd inviteres derfor til temamøde med fokus på generationsskifte og fremtidens ejerformer.

Landmænd over hele landet er inviteret til Landbrugsdage, hvor de kan blive klogere på landbrugets erfaringer med alternative ejerformer og mulighederne for generationsskifte.

At gården føres videre af søn eller datter er nemlig ikke længere en given garanti. Eksemplerne hvor landbruget føres videre via en ung landmand uden for familien, en investor, kapitalfond eller en helt fjerde løsning bliver flere og flere – og det udfordrer kulturen omkring generationsskifter i landbruget.

Landbrug & Fødevarer, Nykredit, Østifterne og Forenet Kredit er værter for arrangementerne, der afholdes på fire landbrugsskoler fordelt i hele Danmark.

Deltagelse i arrangementet er gratis og evt. ledsager er også velkommen.

Læs mere om programmet og tilmeld dig her:

Fremtidens landbrug – generationsskifte og nye ejerformer

Du kan også downloade information og programmet som PDF.