Foto: Colourbox, #336

Webinar om Fødevarehandelsloven, tirsdag den 28. september kl. 10-11

Fødevarehandelsloven implementerer EU direktiv 2019/633 om ulovlig handelspraksis i landbrugs- og fødevareforsyningskæden i dansk ret (UTP-direktivet). Den nye lov trådte i kraft den 1. juli 2021, og tidligere indgået kontrakter skal senest bringes i overensstemmelse med loven den 30. april 2022.

Landbrug & Fødevarer inviterer til webinar den 28. september, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil give en introduktion til Fødevarehandelsloven, og afklare hvad man som aktør i fødevareforsyningskæden skal være opmærksom på som følge af loven. 

Dagsorden

 10.00-10.10   Velkomst og væsentlige prioriteringer i lovarbejdet ved
Landbrug & Fødevarer, chef for handel & marked Kenneth
Lindharth Madsen og seniorkonsulent Jens Hauberg Nielsen 
 10.10-10.40    Introduktion til Fødevarehandelsloven ved
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, souschef Katrine Lapp
og fuldmægtig Cathrine Koch Olsen
 10.40-10.55    Q&A
 10.55-11.00   Afslutning og videre proces ift. behov for afklaring


 

Hvem bør deltage?
Aktører med aktiviteter som enten leverandør og/eller køber i landbrugs- og fødevareforsyningskæden. 
Fødevarehandelsloven forbyder blandt andet urimeligt lange betalingsfrister, sene annulleringer af ordrer og ensidige ændringer i en handelskontrakt. Loven kan derfor have betydning for vilkårene i tidligere og fremtidige kontrakter.

Tilmelding
Webinaret er gratis og er forbeholdt medlemmer af Landbrug & Fødevarer, der kan tilmelde sig via linket her senest den 26. september. Vi sender link til webinaret den 27. september, når vi kender den endelige deltagerkreds.

For yderligere information kontakt venligst Jens Hauberg Nielsen på jehn@lf.dk eller telefon 2747 5196.

 

Jens Hauberg Nielsen