Vandplaner på værksted – hvordan sikrer vi sunde fjorde og landbrug i vækst?

L&F sætter i samarbejde med Hans Christian Schmidt og SLF gang i diskussionen om vandrammedirektivet og vandplanerne med en konference i Fællessalen på Christiansborg. Der vil bl.a. være oplæg om problemerne i det faglige grundlag, om muligheder i ålegræs, lokalt fjordsamarbejde og et indblik i, hvordan vores nabolande griber vandrammedirektivet og vandplanerne an.

Med Landbrugsaftalen fra oktober måned lykkedes det blandt andet at få beslutning om, at vi skal have en second opinion på vandplanerne, og vi skal have lokale pilotanalyser, der kan vise en anden vej til målopfyldelse, med fortsat plads til liv og landbrug omkring fjordene.

Mens vi venter på myndighedernes udspil til, hvordan de opgaver skal gribes an, sætter L&F i samarbejde med Hans Christian Schmidt og SLF gang i diskussionen med en konference i Fællessalen på Christiansborg, fredag 11. februar kl. 10-14.

Konferencen bliver også streamet live.

Se invitation og program her

Tilmelding - klik her