Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Brexit – nu starter en ny fase

Fra 1. februar 2020 går det lange Brexit forløb ind i en ny fase. UK har forladt EU-samarbejdet og indgår nu ikke længere i EU’s beslutningsprocesser.

 

I denne periode vil UK overholde alle EU-regler og samhandlen foregår som hidtil. Ingen regler ændres i 2020, og alle handelsrelationer fortsætter uændret. I ”overgangsperioden” skal rammerne for det fremtidige samarbejde mellem UK og EU forhandles og afklares. I ”skilsmisseaftalen”, som blev endeligt godkendt af både UK og EU i januar 2020, indgår et større katalog af hensigtserklæringer for de fremtidige relationer.

Frem til 31. december 2020 vil der blive forhandlet en omfattende handels- og samarbejdsaftale mellem UK og EU. Parterne kender hinanden indgående, og ambitionerne er høje. Derimod er tiden knap, og der skal findes balancer mellem rettigheder og forpligtelser. Forhandlingerne indledes med det samme, og der forventes et intenst forløb.

Der findes en mulighed for at forlænge ”overgangsperioden” og dermed forhandlingsperioden. I givet fald skal det besluttes inden 30. juni 2020. UK har dog klart signaleret, at de ikke ønsker en forlængelse.

Landbrug & Fødevarer vil aktivt bidrage til og følge forhandlingsprocessen. Målsætningen er at skabe et så tæt og forpligtende fremtidigt samarbejde mellem UK og EU som muligt. En gnidningsløs samhandel er et helt afgørende omdrejningspunkt.

For den danske fødevareklynge er det afgørende, at en fremtidig handelsaftale sikrer fortsat adgang til at handle uden told og kvoter. Alt andet vil koste store markedsandele. Derudover er det helt centralt at værne om det indre marked, så UK fortsat forpligter sig på den nationale regulering ift. EU’s standarder.

Det er vigtigt at sikre lige konkurrencevilkår for erhvervet i henholdsvis EU og UK. Den nye handelsaftale bør derfor indeholde konkrete forpligtelser på politikområder såsom statsstøtteregler, beskatning, fødevaresikkerhed, plante- og dyresundhed, klima og miljø, som alle har direkte konsekvenser for fødevareklyngens produktionsvilkår. I forhandlingssprog kaldes det ”level playing field”.

Tiden er den afgørende faktor, og der er desværre en reel risiko for, at forhandlingerne ikke kan afsluttes i 2020. I så fald går UK ind i 2021 uden en handelsaftale med EU.

Landbrug & Fødevarer har fulgt Brexit processen i hele forløbet og vil fortsat sikre tæt kontakt til medlemmerne og de europæiske kolleger for at sikre det bedste resultat for fødevareklyngen.

Den danske fødevareklynge har en årlig eksport til UK på 12 mia. kroner.

Der kan henvises til følgende links for mere information om Brexit her:

Fødevarestyrelsen

Toldstyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Udenrigsministeriet

Europa-Kommissionen

 


Vejledningsfolder om Brexit

Jan Laustsen

Kenneth Lindharth Madsen

Frank Øland

Niels Lindberg Madsen

Mette Trudsø Kruse