Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Brexit - hvordan påvirker det erhvervet?

Det Europæiske Råd besluttede d. 10. april at forlænge fristen for Storbritanniens udtrædelse af EU til senest 31. oktober 2019.

Landbrug & Fødevarer har i hele Brexit-forløbet arbejdet for

1. At det fremtidige samarbejde mellem Storbritannien og EU-27 bliver så tæt og forpligtende som muligt.
2. At begrænse de negative effekter på samhandel og økonomi mest muligt.
3. At opretholde de tætte relationer til Storbritannien på alle niveauer.
4. At være så godt forberedt på ændrede handelsvilkår blandt danske myndigheder og erhvervsliv.
5. At skabe de bedste afsætningsmuligheder for fødevareklyngen – også efter en vanskelig Brexit proces.

Aktuelt ligger der et udkast til en samlet aftale mellem Storbritannien og EU-27 på bordet. Aftalen indeholder 4 elementer:

1. Konkrete betingelser for udtrædelsen, 
2. En overgangsordning med uændrede regler frem til udgangen af 2020, 
3. Særlige retningslinjer for den irske ø, herunder grænseforholdene og 
4. Rammer for det fremtidige samarbejde efter udtrædelsen.

Aftalen har foreløbig ikke kunnet godkendes i det britiske parlament – og der presses på for en delvis genforhandling fra britisk side. Fra EU’s side er det flere gange gentaget at aftalen ikke kan genforhandles.

Den manglende aftale skaber stor usikkerhed, og tiden er knap. Forlader Storbritannien EU uden en aftale, har vi en såkaldt ”hard Brexit”. De konkrete bestemmelser afhænger helt af om der opnås en aftale og hvilke regler Storbritannien vil indføre. I tilfælde af et hårdt brexit kan Storbritannien indføre told på varer fra EU. Toldsatserne kendes endnu ikke. EU vil i tilfælde af et hårdt brexit indføre told (MFN tariffer) på varer fra Storbritannien.

I Danmark har der været et tæt og positivt samarbejde mellem de involverede myndigheder og fødevareklyngen. Der er allerede sikret tilstrækkelig bemanding til at håndtere flere eksportdokumenter og toldbehandling i samhandlen med Storbritannien. Derudover er Esbjerg havn blevet identificeret som et nyt knudepunkt for samhandlen med landbrugs- og fødevarer.

De kommende uger og dage arbejdes intenst for yderligere afklaring og de bedste vilkår for de fremtidige relationer.

Der kan henvises til følgende links for mere information og forberedelse på Brexit:

Fødevarestyrelsen

Toldstyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Udenrigsministeriet

Europa-Kommissionen

Vejledningsfolder om Brexit

Jan Laustsen

Kenneth Lindharth Madsen

Frank Øland

Niels Lindberg Madsen

Mette Trudsø Kruse