Brexit – endelig en aftale mellem EU og UK om de fremtidige relationer

Den 24. december lykkedes det efter langstrakte forhandlinger at nå til en enighed mellem EU og UK om de fremtidige relationer. En omfattende aftaletekst fastlægger rammerne, når UK forlader det indre marked efter 31. december 2020.

 

Aftaleteksten omfatter mere end 1200 sider, og enkelthederne kendes endnu ikke. For fødevareklyngen spiller følgende hovedelementer i aftalen en afgørende rolle:

  • Samhandlen mellem UK og EU vil fortsat foregå uden anvendelse af told og kvoter
  • EU har arbejdet for at sikre lige konkurrencevilkår (level playing field) som forudsætning for at give UK adgang til det indre marked uden told mv. Dette er i stort omfang opnået.
  • Konstateres forvridning af konkurrence kan parterne indføre sanktioner overfor hinanden
  • På fiskeriområdet er der indgået en aftale foreløbig frem til juni 2026, som indebærer, at fiskere fra EU fra 1. januar 2021 må fange 25 % færre fisk i britisk farvand. Efter juni 2026 vil der være årlige fiskeriforhandlinger.

Aftalen betyder, at et ”hard Brexit” er undgået, men der opstår alligevel forandringer i samhandlen fra årsskiftet.

  • UK vil fra 1. januar træde ud af det indre marked og vil derfor blive behandlet som et 3. land handelsmæssigt. Det indebærer, at samhandel er omfattet af certifikater, og der gennemføres veterinær- og plantesundhedsmæssig kontrol ved grænserne
  • Der er etableret en ny grænsekontrol post i Esbjerg havn, som er funktionsdygtig fra 1. januar 2021

Den nye aftale er endnu ikke ratificeret og godkendt. UK ventes at forelægge aftalen for Underhuset før nytår. EU vil anvende en foreløbig godkendelsesproces og giver EU Parlamentet mulighed for en endelig stillingtagen senest 28. februar 2021.

For nærmere oplysninger om aftalen mellem EU og UK samt de gældende samhandelsregler pr. 1. januar 2021 henvises til myndighedernes officielle hjemmesider nedenfor. Det skal dog bemærkes, at der vil ske løbende opdateringer i takt med, at detaljerne i den nye aftale afklares. 

Der kan henvises til følgende links for mere information om Brexit her:

Fødevarestyrelsen

Toldstyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Udenrigsministeriet

Europa-Kommissionen

 


Vejledningsfolder om Brexit

Jan Laustsen

Kenneth Lindharth Madsen

Niels Lindberg Madsen

Mette Trudsø Kruse