Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Maya Hiort Petersen/Colourbox

Større fokus på madspild fra jord til bord

Madspild koster årligt europæiske landbrugs- og fødevarevirksomheder 60 mia. euro, anslår ny rapport. Flere innovative løsninger mod madspild globalt kan måske reducere tabet.

Ifølge en ny rapport fra hollandske Rabobank mister landbrugs- og fødevarevirksomheder i Europa årligt 60 mia. euro pga. madspild. Det er vel at mærke inden fødevarerne når frem til forbrugerne. Innovation kan være et nøgleord i forhold til at mindske madspildet på tværs af værdikæden. Derfor er det også interessant at se på udviklingen i patenteringer af løsninger mod madspild.

Stigning i patenteringer mod madspild
Tal fra Innovadatabasen bekræfter den stigende globale interesse for at bekæmpe madspild i fødevareindustrien. Siden 2010 har været en tydelig stigning i antallet af patenter og tidsskriftsartikler, der indeholder ordene ”food waste” eller ”food loss”. Patenterne omfatter primært forarbejdningsteknologi samt hvordan affald behandles til varme eller forbrænding i andre processer.

Derudover er der også en stigning i patenteret emballager, der kan afhjælpe madspild i detailhandlen og hjemme hos forbrugerne. Der er dog tale om væsentlig færre patenter sammenlignet med forarbejdningspatenterne, men det er stadig et skridt i den rigtige retning mod at reducere det samlede madspild.

Forbrugerne har det største madspild
For første gang har Miljøstyrelsen i år opgjort det samlede omfang af madspild fra jord til bord. Samlet set udgør madspild over 700.000 ton årligt. Madspildet fordeler sig i Danmark sådan:

  • Husholdningerne står for 260.000 ton om året
  • Detailhandlen står for 163.000 ton årligt
  • Fødevareindustrien står for 133.000 ton om året
  • Primærproduktionen står for 100.000 ton
  • Institutioner og storkøkkener samt hoteller og restauranter står for de resterende 44.000 ton

Kilde: Miljøstyrelsen

Potentiale til at mindske madspildet endnu mere
Selv om de danske husholdninger står for den største andel af madspildet, er der også sket en forbedring her. Tilbage i 2006 anslog Landbrug & Fødevarer, at hver dansker i gennemsnit smed 63 kg spiseligt mad ud. Dette tal er reduceret til 47 kg i 2014. Det er et klart resultat af den stigende bevidsthed om madspild hos forbrugerne såvel som i detailhandlen.

Ligeledes står producenterne og detailhandlen samlet set for en væsentlig del af madspildet, og særligt hos producenterne er der tegn på forbedringer inden for produktionsteknologien. På trods af det stigende fokus, er madspildet i Danmark stadig stort, hvilket vidner om, at der er potentiale til at kunne nedbringe madspildet yderligere.

Læs fødevareanalysen Øget fokus på madspild fra jord til bord fra Landbrug & Fødevarer.

Seneste nyt fra lf.dk