2016

Nytårshilsner fra Landbrug & Fødevarers Formandskab

30. Dec 2016
Nytårshilsenen fra Familielandbruget har et kraftigt skær af optimisme.
28. Dec 2016
Lars Hvidtfeldt, viceformand for Landbrug & Fødevarer, sætter i sin nytårshilsen fokus på de tiltag, som kan hjælpe landbruget i 2017.
27. Dec 2016
Priserne på fødevarer er ved at rette sig. Med lidt politisk medspil kan 2017 blive noget bedre end 2016 for danske landmænd, siger Martin Merrild i sin nytårshilsen.

December

30. Dec 2016
Martin Merrild, Lars Hvidtfeldt og Lone Andersen har hver skrevet en nytårshilsen på Landbrugsavisen.dk, hvor de ser tilbage på 2016 og videre ind i 2017.
29. Dec 2016
Det er både godt og rigtigt, når regeringen i sit grundlag lægger op til at hjælpe generationsskifter i virksomheder på vej gennem en revision af arveafgiften. Det kan vi kun byde velkomment. Problemstillingen med at sikre, at nye generationer kan komme i gang som selvstændige er lige nu uhyre aktuel, ikke mindst i landbruget, skriver Lone Andersen og Peter Jørgen Kock.
28. Dec 2016
Den folkelige skepsis over for en åben og fri verdenshandel er udbredt. Det er en af de helt store diskussioner, som regeringen derfor også har taget meget alvorligt i det nye regeringsgrundlag, skriver Anders Samuelsen, udenrigsminister, Brian Mikkelsen, erhvervsminister, Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer og Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danmarks Rederiforening.
27. Dec 2016
80 pct. af danskerne ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring. Det viser en ny undersøgelse, der afdækker underernæring som et overset samfundsproblem.
PRESSEMEDDELELSE - 25. Dec 2016
Danskernes madspild i december udgør 10 procent af det samlede årlige madspild. Det viser nye tal fra Landbrug & Fødevarer, der har regnet på, hvor meget mad danskerne smider ud. Men faktisk vil danskerne gerne reducere madspildet.
PRESSEMEDDELELSE - 24. Dec 2016
DSB indstiller al togdrift i dag, vejene mellem byerne lukkes, og færgerne bliver liggende i færgelejerne. Danskerne må blive der, hvor de holder jul. Det er selvfølgelig kun et tankeeksperiment, men hvis det var sådan hele året, kunne vi måske gøre hele landet mere attraktivt.
23. Dec 2016
SEGES’ analyse af konjunkturforventninger, Landmandsbarometeret, viser, at landmændenes forventninger er på det højeste niveau i de syv år, barometeret har målt dem.
22. Dec 2016
Efter en periode med faldende priser på mejeriprodukter ser markedet ud til at have vendt for alvor.
PRESSEMEDDELELSE - 22. Dec 2016
Er det din ældre onkel eller unge niece, der vil bruge flest penge på gaver i år? Ny analyse fra Landbrug & Fødevarer afslører, hvem der vil spare på julegaverne i år.
21. Dec 2016
Danske juletræer er værdsatte i udlandet. Hvert år eksporteres mellem 8 og 10 millioner juletræer, over halvdelen til Tyskland.
21. Dec 2016
I stedet for at lancere et nyt, privat økologimærke, som Økologisk Landsforening vil, skal vi i stedet videreudvikle økologien ved at styrke det fælles røde Ø, skriver Hans Erik Jørgensen, formand for Landbrug & Fødevarers Økologisektion.
20. Dec 2016
Landbrugets brug af plantebeskyttelsesmidler udgør ikke nogen risiko for grundvandet.
PRESSEMEDDELELSE - 20. Dec 2016
Det er skuffende og uforståeligt, at kun op til 1.500 km små vandløb bliver taget ud af vandområdeplanerne. Det vil få negative konsekvenser i form af hyppigere oversvømmelser af marker og huse, mener Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 19. Dec 2016
Miljø- og fødevareministeren vil nu ændre reglerne for økologisk honningproduktion, så det bliver lettere at producere dansk øko-honning. Det glæder Landbrug & Fødevarer der siden 2012 har kæmpet for at forbedre forholdene for de økologiske biavlere og deres samarbejdsmuligheder med de økologiske landmænd.
19. Dec 2016
Udlandsophold er eftertragtet blandt unge landmænd. I 2016 skaffede Travel to Farm 129 unge danskere et landmandsophold i et andet land.
PRESSEMEDDELELSE - 16. Dec 2016
Landbrug & Fødevarer er tilfreds med, at der er kommet en klarhed om rammerne for energispareordningen, men ordningen bør stadig granskes.
16. Dec 2016
Økologien skal først og fremmest udvikles via positive tiltag, og ikke ved at gøre det vanskeligt at være landmand – hverken økologisk eller konventionel, skriver Hans Erik Jørgensen, formand for Økologi-sektionen i Landbrug & Fødevarer, i en kommentar til Økologisk Landsforenings ti-punktsplan.
15. Dec 2016
Klimarådet er i dag kommet med anbefalinger om yderligere klimaregulering i landbruget. Det bakker Landbrug & Fødevarer ikke op om.
15. Dec 2016
Landbrug & Fødevarer kan ikke opnå en tilfredsstillende frivillig aftale, en såkaldt deklarationstekst, for sine medlemmer. Energiselskabet Energinet.dk har nu afbrudt forhandlingerne og fortsætter sagen som ekspropriation.
14. Dec 2016
Antibiotikaforbruget til dyr og mennesker har endnu ikke samme bevågenhed i mange europæiske lande som i Danmark. Nu er det imidlertid lykkedes for Landbrug & Fødevarer at få emnet på dagsordenen i den europæiske arbejdsgruppe for dyresundhed, skriver L&F's viceformand Lone Andersen.
PRESSEMEDDELELSE - 14. Dec 2016
Danske virksomheder kan løfte indtjeningen med 30 milliarder kroner om året, hvis de udnytter nye teknologiske muligheder, viser analyse fra Innovationsfonden. Landbrug & Fødevarer vil etablere Panel for Digital Vækst, der skal sikre at danske fødevarevirksomheder og landbrug høster fordelene af digitalisering.
14. Dec 2016
’Den fælles danske fødevarefortælling’ bliver lanceret på Axelborg i dag. Fortællingen er en fælles platform for den danske fødevareklynge og skal være med til at skabe tusindvis af nye arbejdspladser og øge eksporten med mere end 30 milliarder kroner. Landbrug & Fødevarer hilser det nye tiltag velkomment.
14. Dec 2016
En øget afvanding af markerne og et bedre miljø omkring vandløbene kan sagtens forenes, og nu går arbejdet i den rigtige retning. Det skriver L&F’s viceformand, Lars Hvidtfeldt på Altinget.dk.
13. Dec 2016
Ingredienser til fødevarer og foder er en dansk succes. Samlet set står danske virksomheder for 14 procent af verdensmarkedet for ingredienser. Det kræver fokus på forskning, uddannelse og innovation, fastslår rapport fra DTU.
09. Dec 2016
Fødevareklyngens eksport til Asien vokser. Og potentialet er stort, da landene i Asien spås høje vækstrater.
08. Dec 2016
Sidste skoleår havde lidt over 9.700 elever ved denne tid været på gårdbesøg. I dette skoleår har 11.000 elever indtil nu været ude at opleve dansk landbrug på tætteste hold.
07. Dec 2016
Hver fjerde af de danske forbrugere mener, at bæredygtighed er vigtigt, når de køber ind. Men hvad ”bæredygtighed” egentlig betyder for forbrugeren er uklart, lyder det fra professor i forbrugerpsykologi.
PRESSEMEDDELELSE - 07. Dec 2016
2015 blev endnu et rekordår for eksport af dansk økologi. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Fra 2014 til 2015 steg eksporten af dansk økologi med 15 pct. og udgør nu to milliarder kroner. Udlandet har for alvor fået smag for dansk økologi, mener Landbrug & Fødevarer.
05. Dec 2016
Antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen er på dagsordenen i Storbritannien. På de britiske øer opfordres politikerne til at nå ned på et forbrug efter danske standarder
01. Dec 2016
For første gang i 30 år er der i 2015 ikke registreret en eneste salmonellainfektion fra danske æg. Det viser nye tal fra DTU Fødevareinstituttet. En smule held samt grundighed og hårdt arbejde i hele fjerkræsektoren er årsagen til det gode resultat

November

06. Dec 2016
Særligt én ingrediens storhitter, når den traditionsrige julemad skal tilberedes, nemlig piskefløden. Danskerne køber dobbelt så meget piskefløde i december som i årets øvrige måneder, viser tal fra Arla.
02. Dec 2016
På trods af høringssvar fra både DTU og KU mistænkeliggør DR i dag L&F og 194 andre høringsparter i sagen om differentieret gult kort-ordningen.
30. Nov 2016
Landbrug & Fødevarer hilser EU-Kommissionens forslag for 2030 til mere bæredygtig bioenergi og avancerede biobrændstoffer velkommen, men havde gerne set at konventionelle biobrændstoffer havde spillet en større rolle.
30. Nov 2016
En afskaffelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte vil være et vigtigt skridt på vejen mod at få nye kræfter ind i dansk landbrug. Men hvis flere unge skal have mulighed for at købe egen gård, så skal skattereglerne ved brug af sælgerpantebreve også revideres, mener Landbrug & Fødevarer.
30. Nov 2016
De seneste tal fra Danmarks Statistik viser en beskeden BNP-vækst kombineret med lav ledighed. Det understreger behovet for reformer, fastslår Landbrug & Fødevarers cheføkonom.
29. Nov 2016
To års målrettet indsats for at få hul igennem til det colombianske marked for dansk grisekød giver nu resultat. Det er forventningen er, at salget på sigt vil indbringe op mod 60 mio. kroner årligt.
27. Nov 2016
Øget fokus på dansk gastronomi, vækst i små og mellemstore virksomheder inklusiv lettere generationsskifte, samt øget fokus på digitalisering i landbruget er nogle af de spændende initiativer i regeringsgrundlaget.
25. Nov 2016
8. februar er Landbrug & Fødevarer sammen med Liberal Alliance og Teknologisk Institut værter ved en konference om Medicinsk Cannabis – med fokus på nye muligheder for hamp også til medicinske formål.
25. Nov 2016
Danskerne er i dag fattigere end for 10 år siden. Derfor skal en ny regering turde fortsætte i vækstsporet - og helst i højere fart, skriver Morten Høyer, direktør, og Frank Øland, cheføkonom, Landbrug & Fødevarer
25. Nov 2016
Det er positivt, at Etisk Råd anerkender, at brugen af GMO ikke er skadelig for hverken mennesker eller dyr, da genteknologi er et værdifuldt redskab til udviklingen af afgrøder i det danske landbrug, skriver Bruno Sander Nielsen, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 24. Nov 2016
Det er glædeligt, at regeringen sammen med EU-Kommissionen har fundet en fælles forståelse for en hjørnesten i Fødevare- og landbrugspakken, så den kan gennemføres. Men prisen er høj for dansk landbrug, mener Landbrug & Fødevarer.
24. Nov 2016
Der mangler fagligt belæg for ikke at anbefale en forlængelse af godkendelsen af ukrudtsmidlet bentazon, fastslår Landbrug & Fødevarer.
23. Nov 2016
Hvis du vil have færrest mulige pesticidrester, kan du med fordel vælge dansk frugt og grønt.
21. Nov 2016
Verdens først kommercielle anlæg til produktion af foderprotein af gas blev indviet i dag i Kalundborg. Processen kan reducere importen af protein til foder, siger Karen Hækkerup.
PRESSEMEDDELELSE - 18. Nov 2016
Jeg er meget glad for, at det er lykkes at bevare en sund offentlig økonomi med finansloven, så vi nu kan se fremad, siger Karen Hækkerup, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 17. Nov 2016
”Et rungende ja til vækst i Danmark”. Så klart betegner en glad administrerende direktør Karen Hækkerup aftenens aftale om at udfase den omstridte PSO-ordning.
17. Nov 2016
Den fremtidige organisering af arbejdet i SEGES er nu helt på plads.
17. Nov 2016
Landbrug & Fødevarer kritiserer DR for videresalg af MRSA-udsendelse til svensk TV uden at rette fejl.
PRESSEMEDDELELSE - 17. Nov 2016
Årets Madskoler får gode karakterer. Børnene har både haft en sjov oplevelse og er begyndt at lave mere mad hjemme. Det viser forældreevalueringerne, der bliver offentliggjort på dagens ’Sunde Børn’-konference.
16. Nov 2016
Fundet af fugleinfluenza i flere vilde fugle rundt om i landet får nu Fødevarestyrelsen til at stramme reglerne. Det betyder, at høns og andre fugle i fangenskab skal bag hegn og under tag. Landbrug & Fødevarer bakker op om de ændrede lovkrav.
16. Nov 2016
Fjernelse af PSO-afgiften vil øge produktionen i samfundet. Den vil også fremme grønne investeringer, fastslår direktør Flemming Nør Pedersen i JP Aarhus.
PRESSEMEDDELELSE - 15. Nov 2016
Brugen af antibiotika til danske dyr er faldet generelt i 2015. Det gælder især forbruget til svin. Det fastslår DANMAP-rapporten fra Statens Serum Institut, DTU Veterinærinstituttet og DTU Fødevareinstituttet. Det glæder Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 11. Nov 2016
Landbrug og & Fødevarer opfordrer politikerne til at nedsætte en cannabis-kommission efter at vælgerne i flere amerikanske delstater har stemt for en hel eller delvis legalisering af cannabis.
10. Nov 2016

PRESSEMEDDELELSE - 10. Nov 2016
Selvstændig, sparsommelig og med et potentiale til at blive en historisk god og velkonsolideret landmand. Sådan sagde dommerne om Connie Linde, der netop er blevet kåret som Årets Unge Landmand. Den 28-årige mælkeproducent fra Grindsted modtog prisen på Landbrug & Fødevarers Delegeretmøde i Herning.
PRESSEMEDDELELSE - 10. Nov 2016
På gården Mægbæk tages sikkerheden dybt alvorligt og der er masser af ros og anerkendelse til medarbejderne. Derfor får ejerne Kirsten Mette og Holger Lundgaard Madsen Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2016.
10. Nov 2016
Det er en vellidt og respekteret formand, som endnu engang er blevet genvalgt til posten som formand for Landbrug & Fødevarer på årets delegeretmøde i Herning.
10. Nov 2016
Thor Gunnar Kofoed, der er formand for Frøsektionen i Landbrug & Fødevarer, har netop holdt indlæg på COP22 klimatopmødet i Marrakesh om behovet for at gøre Paris-aftalen fra det seneste klimatopmøde til virkelighed. Thor Gunnar Kofoed repræsenterer World Farmers’ Organisation. Hør hans vurdering af klimatopmødets første dage her.
PRESSEMEDDELELSE - 09. Nov 2016
Landbrug & Fødevarer hilser regeringens nye initiativ – fonden Dansk Landbrugskapital – velkommen. Der er tale om et længe ventet og tiltrængt initiativ, fastslår Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.
09. Nov 2016
Det var en frisk miljø- og fødevareminister, som gik på talerstolen i Herning Kongrescenter, da Landbrug & Fødevarer holdt årets delegeretmøde.
09. Nov 2016
Kun lidt over halvdelen af det ekstra kvælstof, der blev tilladt med Fødevare- og Landbrugspakken, er kørt ud på markerne. Det glæder L&F's formand, Martin Merrild, sig over på delegeretmødet.
PRESSEMEDDELELSE - 09. Nov 2016
Med valget af Donald Trump som amerikansk præsident, holder erhvervslivet i mange lande nu vejret. Trump har i sin valgkamp stået for protektionisme og mindre handel med omverdenen. Hos Landbrug & Fødevarer er troen på et fortsat godt samarbejde med amerikanerne dog intakt.
PRESSEMEDDELELSE - 08. Nov 2016
Dansk dyrket cannabis er den bedste løsning, mener Landbrug & Fødevarer efter, at politikerne har besluttet, at danske patienter skal tilbydes cannabis som forsøg.
PRESSEMEDDELELSE - 08. Nov 2016
Salget af danske fødevarer til Kina og Hong Kong vokser støt og nåede sidste år over ti milliarder kroner. Første halvdel af 2016 ser endnu bedre ud med en fødevareeksport på 8,8 milliarder kroner alene i årets første seks måneder. Det viser seneste opgørelse fra Landbrug & Fødevarer.
07. Nov 2016
Mandag startede FN’s klimatopmøde COP22 i Marokko. Landbruget er med for at sikre sig indflydelse på mål og fremtidig regulering.
PRESSEMEDDELELSE - 05. Nov 2016
Vi må alle tage et ansvar for at sikre fødevarer til en voksende befolkning i verden, siger Karen Hækkerup, adm. direktør for Landbrug & Fødevarer. Erhvervsorganisationen har netop færdiggjort sit udspil til national handlingsplan på ”2030 dagsordenen for bæredygtig udvikling og FNs verdensmål”.
03. Nov 2016
Så er vi i gang med indsamling af marksten til stenrevet i Løgstør Bredning. Der er kommet 10 læs på Løgstør Havn i dag torsdag.
02. Nov 2016
Har du nogensinde tænkt over, hvordan det påvirker forskellige brancher, når én madtrend bliver skiftet ud med en anden? Lige nu går friskhedstrends ud over salget af frysere.
02. Nov 2016
Landbrug & Fødevarer bakker helt op om Miljøstyrelsen, der i et notat fastslår, at Danmark kan bevare en høj beskyttelse af grundvandet, samtidig med at de stramme danske regler for godkendelse af sprøjtemidler ændres.
01. Nov 2016
En lagret cheddar sikrede det britiske Arla-mejeri Taw Valley Creamery sejren i ostekategorien under International FOOD Contest. Det er andet år i træk, at mejeriet vinder.

Oktober

02. Oct 2019
World Egg Day fejres hvert år den anden fredag i oktober. Her hyldes ægget verden over med mange forskellige initiativer og arrangementer. I år falder World Egg Day fredag d. 11. oktober og fejres i alle verdenshjørner med alt fra æggefestivaller og maddyster til særlige arrangementer for skolebørn eller uddeling af æg til folk i nød.
PRESSEMEDDELELSE - 31. Oct 2016
Der blev smovset gennem 14 lækre retter fra danske topkokke, før vinderen af Årets ret med Gris 2016 kunne kåres på Hotel- og Restaurantskolen i Valby i dag. Landbrug & Fødevarers konkurrence skal gerne inspirere til, at kokke og forbrugere ser muligheden i dansk gris som råvare og tør prøve nye retter af høj gastronomisk kvalitet.
31. Oct 2016
L&F’s Beercycling-kampagne er nomineret til Advertising Effectiveness Award 2016 (AEA-Prisen).
28. Oct 2016
Det er årets helt store begivenhed i fødevarebranchen, når International FOOD Contest og FoodTech afvikles de første tre dage i november.
PRESSEMEDDELELSE - 28. Oct 2016
Danske landmænd vil i stigende grad omlægge til økologisk landbrug. I alt vil 1.128 landmænd næste år omlægge cirka 40.000 hektar til økologi, viser ny opgørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet. Stigende efterspørgsel og fordelagtige priser er en stor del af forklaringen, mener formand for Landbrug & Fødevarers Økologisektion.
27. Oct 2016
Ny video fra DR om MRSA indeholder flere forhold og påstande, der enten er faktuelt forkerte eller fordrejet ud af proportioner.

PRESSEMEDDELELSE - 27. Oct 2016
De danske økologiske svineproducenter har forbedret deres overskud med knap to millioner kroner på ét år. Det viser nye tal fra Landbrug & Fødevarers videnscenter, SEGES.
26. Oct 2016
Græskarproducenten Brdr. Kjeldahl har slået sidste års rekord og høstet over en halv million græskar. Den orange gevækst går som varmt brød.
26. Oct 2016
Mælkeproduktion er en central del af indsatsen for at afskaffe fattigdom og forsyne verdens befolkning med sikre og sunde fødevarer, lyder det i en fælles erklæring fra FN-organisationen FAO og den internationale mejeriorganisation, IDF.
PRESSEMEDDELELSE - 25. Oct 2016
Dugfriske tal fra Det Europæiske Medicinagentur viser, at antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen er stigende i en række lande. Landbrug & Fødevarer ønsker i forbindelse med åbningen af den årlige kongres for svineproducenter politisk handling nu.
24. Oct 2016
Vækstfonden lancerer nu Landbrugets Ejerskifteskole, der skal hjælpe yngre landmænd med at forberede sig på at købe deres første bedrift. Landbrug & Fødevarer hilser initiativet velkommen.
24. Oct 2016
Det skal også fremover være attraktivt at bo, leve og arbejde uden for de store byer. Nyt udspil fra Landbrug & Fødevarer skal inspirere politikerne.
21. Oct 2016
Den 3. november indsamles sten, der skal danne bund for et nyt stenrev i Løgstør Bredning. Alle landmænd i oplandet opfordres til at bidrage med marksten til projektet.
PRESSEMEDDELELSE - 19. Oct 2016
Den danske eksport af økologiske fødevarer til Frankrig er fordoblet på fem år, viser nye tal fra Landbrug & Fødevarer. Eksporten nåede i 2014 op på 118 millioner kroner.
PRESSEMEDDELELSE - 18. Oct 2016
Landbruget kan blive central i den grønne omstilling gennem produktion af mere biomasse til energi. Det viser ny rapport fra forskere ved universiteterne i Aarhus og København. Landbrug & Fødevarer glæder sig over perspektiverne.
17. Oct 2016
Fødevarehjælp er ikke kun et spørgsmål om mængden af mad, men i høj grad også om den rigtige ernæring. Mejeribrugets ForskningsFond støtter flere forskningsprojekter på området.
16. Oct 2016
Der bliver tegnet et billede af skrabehøners forhold, som ikke svarer til virkeligheden, skriver Karen Hækkerup adm. direktør, Landbrug & Fødevarer og Jørgen Nyberg Larsen, sektorchef, Danske Æg.
15. Oct 2016
Drikkevandet i kommunen er ikke truet og kommunens forbud mod brug af plantebeskyttelsesmidler er i strid med loven, mener Landbrug & Fødevarer, der nu klager til Natur- og Miljøklagenævnet.
12. Oct 2016
På Fødevaredagen blev fødevarebranchens fremmeste også hædret med forskellige priser.
12. Oct 2016
Landbrug & Fødevarer glæder sig over politisk velvilje til at løse problem med rester af plantebeskyttelsesmidler på frugt.
PRESSEMEDDELELSE - 12. Oct 2016
Sunde måltider begynder i butikken. Det viser en ny undersøgelse, der har set nærmere på, hvordan landets supermarkeder kan inspirere forbrugerne til sundere aftensmad.
12. Oct 2016
nteressen for at pleje naturen og beskytte sjældne dyre- og plantearter er stigende blandt danske landmænd. For at gøre det endnu nemmere at gå ind i naturpleje, så har SEGES nu lanceret et nyt virtuelt mødested om naturen i landbruget.
PRESSEMEDDELELSE - 12. Oct 2016
Omkring 150 mindre virksomheder, der laver udstyr til landbruget, skal ruste sig til at leve af eksport frem for at sælge til danske landmænd, hedder det i ny rapport fra Agroindustriens Vækstpanel.
12. Oct 2016
Sammenlignet med andre lande i Europa kommer Danmark ind på en overraskende 22. plads, når det kommer til forbrug på madvarer.
PRESSEMEDDELELSE - 11. Oct 2016
Landbrug & Fødevarer tvivler på, at væksten til næste år vil nå det højeste niveau siden 2006 sådan som vismændene forventer. Vi kan ikke regne med, at privatforbruget og erhvervsinvesteringerne når tidligere tiders niveau.
09. Oct 2016
DR's dækning af MRSA CC398 i grise virker tendentiøs, usaglig og mangelfuld, skriver Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer og Erik Larsen, formand for Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer.
07. Oct 2016
Haveaffald fra byer og parker kan bruges på markerne, hvor det giver næring til de økologiske afgrøder. Det er målsætningen for SEGES, der i flere år har arbejdet med at få genetableret det naturlige kredsløb, så organisk affald fra byerne kan vende tilbage som gødning på de økologiske marker.
PRESSEMEDDELELSE - 06. Oct 2016
Landbrug & Fødevarer er ærgerlig over, at planerne om at etablere Danmarks første bioraffinaderi nu bliver opgivet.
06. Oct 2016
Vi skal have gang i væksten, som er nøglen til velstand. Vi skal gøre samfundskagen større, skriver Landbrug & Fødevarers administrerende direktør Karen Hækkerup.
05. Oct 2016
Så længe der ikke findes regler for de øst- og sydeuropæiske landes antibiotikaforbrug, kommer vi aldrig problemerne til livs, fastslår Erik Larsen, formand for Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 05. Oct 2016
Tyskland er det femte største marked i EU, når det kommer til forbrug på caféer, restauranter og af take-away. Med en samlet omsætning på over 40 milliarder euro årligt spår Landbrug & Fødevarer derfor også økologi-eksporten til den sektor en lys fremtid.
04. Oct 2016
Endnu engang viderebringer DR i dag fejlagtige oplysninger i en artikel om MRSA. Hans Jørn Kolmos fra Syddansk Universitet får på DR.dk lov til at give eksport af danske grise skylden for, at der er MRSA CC398 i Polen.
PRESSEMEDDELELSE - 04. Oct 2016
Ros fra Landbrug & Fødevarer til Lars Løkke Rasmussen for at tage hul på den nødvendige snak om at få gang i væksten, sikre kvalificeret arbejdskraft og holde fast i EU-samarbejdet.
PRESSEMEDDELELSE - 04. Oct 2016
DR-artikel om MRSA har været under kritisk lup hos Landbrug & Fødevarer. Undersøgelsen viser en lang række af fejl og mangler i artiklen. DR må bringe en rettelse, mener Landbrug & Fødevarer.
04. Oct 2016
Debatten om topskat, SU-nedskæringer og børnepenge i forbindelse med regeringens 2025-plan er bestemt vigtig. Men fundamentet under det danske velfærdssamfund er et velfungerende erhvervsliv og en økonomi i vækst. Så lad os snakke lidt mere om, hvordan vi får gang i væksten, skriver L&F's cheføkonom Frank Øland.
04. Oct 2016
Landbrug & Fødevarers 2025-plan med 35 forslag, der kan give gang i væksten.

September

31. Oct 2016
Skærsøgaard Vin vinder titlen 'Årets Vingård 2016' ved Dansk Vinshow, som brancheorganisationen Danske Vingaarde afholder. Fire professionelle dommere har blindsmagt og bedømt de 54 tilmeldte vine.
28. Oct 2016
I Danmark har vi mange muligheder for at opleve naturen, men desværre kender de fleste danskere ikke nok til mulighederne. Derfor sparker Friluftsrådet kampagnen 'Oplev Mere – Brug Naturen' i gang, som over de næste par år skal oplyse om, hvad vi kan og må i naturen.
30. Sep 2016
Fødevareklyngen eksporterer for 5 mia. kr. til USA - hvoraf langt størstedelen er højværdivarer. L&F har i forbindelse med kronprinsparrets besøg og erhvervsfremstødet i USA set nærmere på den danske fødevareeksport til USA.
30. Sep 2016
Miljøstyrelsen har tilkendegivet, at man ikke betragter prosulfocarb som en trussel mod hverken miljøet eller sundheden. Også selv om man så brugte den maksimale dosering, hvilket så godt som aldrig sker, skriver Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion.
29. Sep 2016
Oversvømmede marker og boliger kan desværre være en konsekvens af regn og klimaforandringer.Venstres vandløbsordfører, Kristian Pihl Lorentzen (MF, V) besøgte torsdag Havelse Å, og han havde en god drøftelse med Havelse Ålaug sammen med landboforeningen og erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer.
29. Sep 2016
Vi kan allerede nu se de første positive effekter af landbrugspakken, nemlig at der er tale om en markant fremgang i proteinindholdet i årets kornhøst, skriver Lars Hvidtfeldt.
28. Sep 2016
150.000 danske elever får hver dag skolemælk til madpakken.
27. Sep 2016
Eksporten af svinekød til Kina har udviklet sig til en succeshistorie gennem de seneste 10 år. I 2016 steg eksporten særlig markant. Også fremadrettet forventes Kina at være storimportør af svinekød, fastslår analyse fra Landbrug & Fødevarer.
27. Sep 2016
Der er meget at tjene på tættere samarbejde med amerikanerne, fastslår miljø og fødevareminister Esben Lunde Larsen og L&F's formand Martin Merrild i Børsen.
26. Sep 2016
Miljø- og fødevareministeren har sendt den nye husdyrgodkendelseslov i høring. Det har erhvervet ventet på i 5 år. Den nye lov betyder bl.a., at reguleringen af arealerne fremover sker efter generelle regler og ikke som en del af husdyrgodkendelserne.
22. Sep 2016
I dag skal der produceres 36 gange mere mælk eller 68 gange mere svinekød end i 1908 for at betale for en times arbejde i landbruget. Denne udvikling er gået hånd i hånd med en betydelig strukturudvikling i landbruget ikke mindst i kraft af den teknologiske udvikling, der løbende har gjort det muligt at producere mere og mere effektivt
21. Sep 2016
Debatten om forsyningssektoren bør ikke fortabe sig i en ideologisk strid for og imod privat ejerskab. Ingen forestiller sig, at der skal være fri leg, så vi skal ikke på forhånd afskære os fra selskabstyper og kapital, der måske kan hjælpe til at skabe mere effektiv drift, fastslår L&F og Dansk Energi.
20. Sep 2016
Dansk mælk har så god kvalitet, at is lavet på rå mælk fra danske jerseykøer er en gourmetspise på danske toprestauranter. Men nu får ældre borgere på Lolland også mulighed for at smage på isen, der har et højt indhold af mineraler og vitaminer.
PRESSEMEDDELELSE - 20. Sep 2016
SEGES styrker rådgivningen af landmændene, så de står bedre rustet til fremtiden. SEGES bliver fremover en del af Landbrug & Fødevarer med Anne Lawaetz Arhnung i spidsen som direktør.
19. Sep 2016
Danske landmænd er i klimakampens førerfelt. Vi har en af verdens mest klimaeffektive produktioner og har reduceret CO2-udledningen fra den danske landbrugssektor på ca. 20 procent siden 1990.
PRESSEMEDDELELSE - 18. Sep 2016
Søndagens Åbent Landbrug, hvor 50 gårde over hele landet åbnede dørene for danskerne, fik 86.305 interesserede til at trække i gummistøvlerne og bruge fridagen på en landtur. Landbrug & Fødevarer, der står bag arrangementet, glæder sig over den store opbakning.
16. Sep 2016
De økologiske mælkeproducenter kan se frem til pæne tal på bundlinjen i 2016 og de næste to år.
PRESSEMEDDELELSE - 15. Sep 2016
Husholdninger og virksomheder vil få gavn af regeringens forsyningsplan, mener Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 15. Sep 2016
Landbruget er så småt på vej ud af en dyb lavkonjunktur. Svineproducenterne forlod bunden i 2015, og mælkepriserne er langsomt begyndt at vende. Et samspil mellem markedsudviklingen, fødevare- og landbrugspakken og en kraftigt forbedret effektivitet vil gradvist sikre fremgang i landbrugets indkomst.
14. Sep 2016
Landbrug & Fødevarers viceformand Lone Andersen og Danmarks Naturfredningsforenings præsident Ella Maria Bisschop-Larsen er begge aktive brugere af app’en NaturTjek.
PRESSEMEDDELELSE - 12. Sep 2016
Hældes mælken fra koens patter direkte ned i mælkekartonen? Hvor på grisen sidder flæskestegen? Og får får får? Få svarene og stil dine egne spørgsmål, når hele Danmarks spisekammer åbner stalddørene til Åbent Landbrug den 18. september. Landmænd over hele landet tager imod børn og voksne, der gerne vil vide mere om, hvor maden kommer fra.
08. Sep 2016
Madspild har været på skemaet i 7. klasse på Frederik Barfods Skole. Eleverne har brugt et nyt undervisningsmateriale, som Landbrug & Fødevarer har været med til at udvikle.
08. Sep 2016
160 økologiske landmænd vil inden udgangen af 2016 have fået en bæredygtighedsanalyse af deres landbrug. Men hvordan kan landmændenes arbejde med bæredygtighed kommunikeres til forbrugerne? Det spørger SEGES og en række økologiske virksomheder nu kunder i Irma og Føtex om.
07. Sep 2016
Forbruget af antibiotika på dyr er meget voldsomt i særligt Sydeuropa. Derfor går Landbrug & Fødevarer i dag ud og opfordrer EU-politikerne til at lovgive om forbruget af antibiotika.
07. Sep 2016
Af Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer

I løbet af sommerferien præsenterede Europa-Kommissionen et krav til Danmark om at udlede 39 procent mindre CO2 i 2030 end 2005-niveauet. Denne gang gælder det også de ikke-kvotebelagte områder som eksempelvis landbruget, transportområdet og byggeriområdet. Er det fornuftige krav? Og hvor stor en indsats skal der egentlig gøres for, at Danmark formår at opfylde de krav?
06. Sep 2016
Det er en fælles opgave at skabe vækst i Danmark. Derfor glæder Landbrug & Fødevarer sig sammen med fire andre internationalt orienterede, danske styrkepositioner over, at det politiske efterår kan stå i vækstens tegn. For uden vækst og velstand, ingen yderligere velfærd at fordele.
02. Sep 2016
En magisk gris og en mageløs kalv skal skabe dialog med gæsterne på årets Food Festival i Aarhus. De to dyr er nemlig Landbrug & Fødevarers nye initiativer til at få unge til at spise mere grisekød, og de mere købestærke forbrugere til at efterspørge mere dansk kalv.
01. Sep 2016
Madaffald og spildevandsslam skal omsættes til biogas i et anlæg i den nordkinesiske by Anshan i Liaoning provinsen. Det er tredje land i regionen, som SEGES' afdeling for bioenergi får ordrer i.

August

PRESSEMEDDELELSE - 31. Aug 2016
Landets kantiner, storkøkkener, restauranter og cateringvirksomheder brugte i 2015 langt flere økologiske råvarer end året før. Salget er steget med 27 pct. til i alt 1.661 mio. kr. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Landbrug & Fødevarer forventer en lige så stor stigning i 2016.
30. Aug 2016
Landbrug & Fødevarer lancerer 2025-plan med 35 forslag.
PRESSEMEDDELELSE - 30. Aug 2016
Landbrug & Fødevarer er glad for, at regeringen vil arbejde for at få flere danskere i arbejde, øge konkurrenceevnen og bane vejen for vækst i det private.
PRESSEMEDDELELSE - 30. Aug 2016
Regeringens udmelding om at en række krav til nyt staldinventar i kvægstalde nu bliver udskudt, glæder Landbrug & Fødevarer.
30. Aug 2016
Vi er glade for, at skiftende regeringer de senere år har gennemført reformer, så flere står til rådighed for arbejdsmarkedet. Tilsammen vil det betyde et øget arbejdsudbud på hen ved 120.000 mennesker i 2020. Men behovet er større, skriver Karen Hækkerup i Jyllands-Posten.
29. Aug 2016
Urin fra Roskilde Festivalen blev spredt i maj på Torben Hansens marker nær Køge. Fredag blev maltbyggen høstet. TV2 News sendte sin News-helikopter og TV2 Lorry havde også en reporter på pletten.
29. Aug 2016
Landbrug & Fødevarer lancerer 2025-plan med 35 forslag.
27. Aug 2016
Vi skal skrue op for ambitionerne herhjemme og satse endnu mere på vores vigtigste råstof. Forskning og innovation er en klog investering, der giver vækst og nye private arbejdspladser. Det fastslår L&F, DI og Dansk Erhverv.
27. Aug 2016
Nu kan danske landmænd få vurderet, hvor bæredygtigt deres landbrug er. Og danske forbrugere kan blive klogere på, hvor bæredygtige deres indkøb er. Et internationalt anerkendt analyseredskab, der kan måle bæredygtighed, er rykket ind i dansk landbrug. 60 landmænd har allerede fået målt deres bæredygtighed.
26. Aug 2016
L&F's viceformand, Lone Andersen, ærgrer sig over dom, der fratager landmand støtte til naturpleje på baggrund af et skøn, der ikke har udgangspunkt i de konkrete forhold.
25. Aug 2016
Brexit-afstemningen har haft umiddelbare politiske og økonomiske konsekvenser i Storbritannien. Uden for Storbritannien er der endnu ikke klare tegn på påvirkning af økonomien samlet set.
24. Aug 2016
Den indsats, dansk landbrug gjorde på klimaområdet inden 2005, bliver overset i Kommissionens nye udspil. Det er helt ulogisk, skriver Lars Hvidtfeldt fra Landbrug & Fødevarer på Altinget.dk.
23. Aug 2016
USA, New Zealand, Sydkorea og Canada er nogle af de lande, der er repræsenteret på SEGES’ og Landbrug & Fødevarers konference om arbejdsmiljø.
23. Aug 2016
Danske Madanmeldere kårede søndag de bedste retter fra det seneste år. L&F's adm. direktør Karen Hækkerup uddelte prisen i kategorien LAND og takkede i sin tale gastronomerne for den fornemme behandling af de gode råvarer fra hele landet.
PRESSEMEDDELELSE - 22. Aug 2016
Landbrug & Fødevarer er enig med regeringen i, at der ligger milliarder at hente i at effektivisere forsyningssektoren.
PRESSEMEDDELELSE - 19. Aug 2016
Landbrug & Fødevarer er overordnet tilfreds med den trepartsaftale om praktikpladser, der blev offentliggjort fredag.
19. Aug 2016
Mens de globale fødevarepriser samlet set faldt knap en pct. fra juni til juli, steg priserne for mejeriprodukter med tre pct. Det er tredje måned i træk, det sker.
18. Aug 2016
Et nyt erhvervspartnerskab trækker nu i arbejdstøjet for at fremme en teknologisk og digital omstilling i de små- og mellemstore produktionsvirksomheder.
17. Aug 2016
Miljø- og Fødevareministeriet har imødekommet SEGES og Landbrug & Fødevarers anmodning om at udskyde fristen for at så efterafgrøder på grund af den sene høst.
PRESSEMEDDELELSE - 17. Aug 2016
Fødevareudvikling i verdensklasse og 3.000 arbejdspladser. Agro Food Park i Skejby skal være det førende innovations- og vækstcenter for fødevareklyngen i Danmark, og blandt de allerbedste i verden. Det er visionen for udviklingsplanen Agro Food Park 2030, der blev præsenteret 17. august.
15. Aug 2016
Gul anemone, engkabbeleje og vandranunkel. Naturen har mange kære navne, og det er en fornøjelse at bruge den nye app fra Danmarks Naturfredningsforening, som kan være med til at bygge bro mellem land og by.
14. Aug 2016
5. oktober samler Landbrug & Fødevarer aktører fra hele kæden til inspirationsdag med minimesse i Hamborg. Mød tyske grossister og storkøkkener og giv dem smag for dine produkter.
12. Aug 2016
På grund af den sene høst har SEGES og Landbrug & Fødevarer i dag anmodet NaturErhvervstyrelsen om en udsættelse af fristen for etablering af pligtige- og MFO-efterafgrøder med 10 dage.
11. Aug 2016
Spor i Landskabet er vandrestier ude i det danske landskab på kendte og mindre kendte steder. Der er masser af spor at vælge imellem, og hen over sensommeren er der gode anledninger til at komme ud på dem.
10. Aug 2016
En ny aftale mellem Vækstfonden og Den Europæiske Investeringsfond (EIF) giver flere yngre landmænd bedre mulighed for at købe egen gård. Det er gode nyheder til de mange unge, der gerne vil etablere sig indenfor erhvervet, mener Landbrug & Fødevarer.
10. Aug 2016
Til næste år kan man sandsynligvis opleve dansk økokanin på tallerkenen. De første økokaniner er netop blevet slagtet, og interessen for økologisk kaninproduktion er stor.
09. Aug 2016
Konkurrencen om, hvem der får medaljer ved de Olympiske lege i Brasilien, er i fuld gang. Uanset hvem der får guldet, kan vinderne fejre det med rigelige mængder mad. Brasilien er nemlig i verdens største spisekammer.
04. Aug 2016
Der sker så meget på landet. Det er bare Sørens svært at få øje på, for vi må ikke rigtig skilte med det. Det fastslår Lone Andersen, viceformand i L&F.
03. Aug 2016
Danmark er foregangsland, når det kommer til at tackle problemer med resistente bakterier, konkluderer EU-Kommissionen i ny rapport.
03. Aug 2016
Urimelige dyrknings- og rammevilkår for dansk landbrug koster mange arbejdspladser i hele fødevaresektoren, konkluderer forsker Troels Troelsen, Copenhagen Business School, i en rapport, der netop er offentliggjort.

Juli

29. Jul 2016
Forsyningssektoren er vigtig for os alle. Langt hovedparten af forsyningsselskaberne har reelt monopol, og det kommer sjældent kunderne til gavn. Det er derfor rigtigt positivt, at regeringen vil reformere forsyningsområdet. Det kan næsten kun gå for langsomt.
20. Jul 2016
Danmark skal strække sig meget længere end vores samarbejdspartnere i EU for at opfylde dagens klimakrav fra EU, siger Landbrug & Fødevarers viceformand Lars Hvidtfeldt.
18. Jul 2016
EU-Kommissionen har i dag præsenteret en ny støttepakke til europæiske mælkebønder.
18. Jul 2016
Trods lidt bedre økonomiske udsigter, så går rigtigt mange landbrug konkurs lige nu. Kurven ventes tidligst at knække sidst på året, vurderer SEGES.
15. Jul 2016
Af Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer

Selv de argeste kritikere af landbruget plejer at medgive os én ting. Nemlig at den danske fødevareklynge er noget nær verdensmester i at tage nye teknologier og produktionsmetoder i brug. Både de landvindinger, der øger effektiviteten i produktionen og de, der styrker fødevaresikkerheden.
PRESSEMEDDELELSE - 13. Jul 2016
En del af udviklingen i dansk økologi står lige nu i venteposition. Årsagen er, at Europa-Parlamentet, Ministerrådet og EU-Kommissionen ikke kan nå til enighed om de fremtidige økologiregler, der skal gælde for alle europæiske landmænd. Landbrug & Fødevarer ærgrer sig over den lange sagsgang og presser på for en snarlig løsning.
12. Jul 2016
Fundamentet for dansk landbrug er, at vi arbejder som selvstændige og individuelle mennesker, der er dybt engageret i skabelsen af egen lykke. Samtidig med at vi er integreret del af forpligtende fællesskaber, skriver landbrug & Fødevarers formand Martin Merrild.
11. Jul 2016
Produktionen af økologisk mælk stiger. Samme vej går det med de ø-mærkede mejeriprodukter. Særligt salget til storkøkkener og eksportmarkederne har fremgang.
11. Jul 2016
I landbruget er vi optaget af at sikre en god miljøtilsand i det marine miljø, fastslår Agri Nords formand Carl Christian Pedersen og viceformand for L&F Lars Hvidtfeldt i et indlæg.
08. Jul 2016
Stigende priser på mælk, mink og svin giver nu grund til optimisme i landbruget. Endnu er der ikke tale om et regulært vendepunkt, men nye tal peger på, at den alvorlige krise, som har presset mange landmænds økonomi, kan være ved at klinge af.
PRESSEMEDDELELSE - 06. Jul 2016
Broccoli-pølsehorn, blomkålsris og hjemmelavet ketchup var på menuen, da miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og direktør for Landbrug & Fødevarer Karen Hækkerup, besøgte en af landets 125 madskoler, der skal give børn mellem 8 og 12 år mod på at lave sund og velsmagende mad.
06. Jul 2016
Danske landmænd har helt styr på at overholde grænseværdierne for rester af lægemidler i fødevarer, viser nyeste opgørelse fra Fødevarestyrelsen.
05. Jul 2016
Nye tal fra NaturErhvervstyrelsen viser, at 57 procent af det der gror på de økologiske marker, er grovfoder, helsæd og græs. Det er afgrøder, der fører til mere biodiversitet, og som der kommer flere af, i takt med at det økologiske areal vokser, vurderer landbrugets videnscenter SEGES.
05. Jul 2016
Landbrug & Fødevarer tager mod den nye aftale om reduktion af luftforurening i EU med blandede følelser.
PRESSEMEDDELELSE - 05. Jul 2016
Den danske frøbranche står stærkere end nogensinde efter fusion mellem Dansk Frøhandlerforening og Foreningen af Danske Havefrøgrossister. De sidder samtidig på 65 procent af europæisk græsfrø og 75 procent af verdensproduktionen af spinatfrø med en afsætning på ca. 4 mia. kroner om året. Fusionen skal bl.a. bruges til at sætte fokus på nye markeder verden over.

Juni

01. Jul 2016
ANALYSER: To nye analyser fra L&F ser på konsekvenserne af den britiske beslutning om at forlade EU. Meget afhænger af, hvordan det britiske exit forløber. Tre mulige scenarier giver forskellige konsekvenser for eksporten.
29. Jun 2016
Landbrug & Fødevarer er lettet over, at EU-kommissionen vil forlænge godkendelsen af glyphosat med halvandet år. Håbet var dog en længerevarende godkendelse af stoffet, som blandt andet indgår i Roundup, og er af enorm betydning for de danske planteproducenter.
PRESSEMEDDELELSE - 27. Jun 2016
Landbrug & Fødevarer roser stilskiftet i de nye vandområdeplaner, som rummer en række muligheder for at løse miljøudfordringerne på en mere intelligent og målrettet måde end tidligere, og der er også et stort skulderklap til kommende brug af international evaluering af indsatsen, som dog desværre fortsat alene er centreret omkring kvælstof. Erhvervsorganisationen ser endvidere gerne, at der kommer mere turbo på at få godkendt endnu flere virkemidler – som fx muslingedyrkning – så genindførsel af dyrkningsrestriktioner kan undgås.
PRESSEMEDDELELSE - 27. Jun 2016
Årets 125 Madskoler har fokus på at mindske madspild og lære børn om madlavning, kost og motion på en sjov, lærerig og aktiverende måde. De første Madskoler begynder i dag.
PRESSEMEDDELELSE - 24. Jun 2016
Pundets historiske fald har betydning for dansk eksport til Storbritannien. Faldet vidner om den meget store usikkerhed, der er i øjeblikket. Men selv om det ser dramatisk ud, vurderer Landbrug & Fødevarers cheføkonom, at vi snart vil se stabilitet igen.
PRESSEMEDDELELSE - 24. Jun 2016
Landbrug & Fødevarer håber, at briternes exit fra EU ikke får alvorlige konsekvenser for dansk fødevareeksport.
23. Jun 2016
En kombination af lavere vækst i Storbritannien, forhøjet usikkerhed og svækkelse af pundet kan ramme den danske fødevareeksport i kraft af Brexit. Det er dog svært at vurdere den økonomiske betydning af et eventuelt nej til EU på langt sigt, mens en periode med forhøjet usikkerhed er entydigt negativt på kort sigt. Dertil kommer, at den danske eksport kan bliver ramt af en svækkelse af det engelske pund. LÆS ANALYSE FRA LANDBRUG & FØDEVARER
23. Jun 2016
Regeringens naturpakke gør reglerne på natur- og miljøområdet enklere. Det kan være med til at anspore de landmænd, der vil arbejde aktivt med naturtiltag, skriver Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, på Altinget.dk.
23. Jun 2016
En stadig større andel af landets kommuner ser med velvilje på landmændenes behov for at køre med tidssvarende landbrugskøretøjer på de kommunale veje, eksempelvis i gyllesæsonen.
23. Jun 2016
Stærke politiske kræfter i EU vil arbejde hårdt for at sikre, at Storbritannien er stillet væsentligt dårligere uden for EU end inden for, fastslår L&F’s cheføkonom Frank Øland i Berlingske.
23. Jun 2016
Landbrug & Fødevarer havde skruet ekstra op for det digitale tryk under årets Folkemøde, og det gav resultater i form af en kåring som bedste organisation på Twitter af Infomedia, samt en top tre-placering i Overskrift.dk’s opgørelse.
21. Jun 2016
Et større fokus på mejeriprodukter som proteinkilde er en af årsagerne til en ny pris, der gives til landets bedste mejeriafdeling. Prisen gives til både discountkæder og til supermarkeder.
21. Jun 2016
19. – 23. juni er der IFAMA World Conference 2016 i Aarhus under temaet ”Become the Solution – Food Security 2050” med fokus på talent, big data og bæredygtig produktion indenfor såvel landbrug som fødevarer.
21. Jun 2016
Danmarks egen udledning er minimal, men vi kan gøre en forskel for klimaet ved at lære andre lande, hvordan man producerer fødevarer bæredygtigt, skriver viceformand i Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt på Altinget.dk.
20. Jun 2016
Ansøgningsfristen for næste ansøgningsrunde til Mælkeafgiftsfonden er 15. august 2016
18. Jun 2016
Tænker man sig om og har fokus på madspild, så behøver det ikke at koste ekstra for borgerne at gøre en kommune økologisk. Det var konklusionen, da Pia Allerslev, borgmester i Købehavn, Mette Touborg, borgmester i Lejre og formand i L&F Økologi, Hans Erik Jørgensen debatterede på Folkemødet.
17. Jun 2016
Hvordan kvalificerer Danmark sig i kampen om tiltrækning af talenter? Fem top-CEOs gav deres bud på svar i Landbrug & Fødevarers telt fredag eftermiddag.
17. Jun 2016
Sammen med L&F's adm. direktør Karen Hækkerup gik en række folketingspolitikere catwalk i et fejende flot pelsshow fra Kopenhagen Fur i L&F’s telt på Folkemødet.
PRESSEMEDDELELSE - 17. Jun 2016
Danskerne kan smage to populære sommerlækkerier ved 100 arrangementer på årets 'Honning & Jordbærdag'.
17. Jun 2016
Der var højt humør og gang i Lykkehjulet hos Landbrug & Fødevarer torsdag på Folkemødet, hvor regler var til debat.
17. Jun 2016
Skal der rokkes ved danskerne sundhed, er et fortsat tæt samarbejde mellem fødevareindustrien, organisationer og myndigheder afgørende. Det skriver Arlas Jakob B. Knudsen og Landbrug & Fødevarers Karen Hækkerup på Altinget.dk.
16. Jun 2016
Fire dage med debat, snak, håndtryk og smagsprøver blev skudt i gang i Landbrug & Fødevarers telt kl. 15, da administrerende direktør Karen Hækkerup talte om 'Verden ifølge Landbrug & Fødevarer".
PRESSEMEDDELELSE - 16. Jun 2016
Aldrig har så mange landmænd søgt om støtte til økologisk produktion. Det er en glædelig udvikling, mener økologichef i Landbrug & Fødevarer.
14. Jun 2016
Ved Landbrug & Fødevarers netop afholdt etableringskonference var fremtidens krav til moderne landmænd et af omdrejningspunkterne. Professor Mette Neville fra Århus Universitet slår fast, at ledelse bliver en af de afgørende discipliner at beherske for fremtidens landmænd.
14. Jun 2016
Otte offentlige køkkener rundt i det danske madland er nominerede til at vinde hæderen De Økologiske Køkkenroser.
11. Jun 2016
Tirsdag indvies nyt anlæg, der kan måle hvilke plantesorter, der har de dybeste rødder og dermed bedst modstår tørke og stress.
10. Jun 2016
Når europamesterskabets slutrunde i Frankrig fløjtes i gang, vil et helt kontinents tilskueres håb og drømme afhænge af spillernes evner på græsset. Dansk græs vel at mærke.
PRESSEMEDDELELSE - 09. Jun 2016
Naturinteresserede danskere kan lige nu gå ad 188 vandrestier på private arealer, som ellers ikke ville være tilgængelige for offentligheden. Over de kommende fire år skal der etableres yderligere 80 nye spor over hele landet. Sådan lyder visionen fra projekt Spor i Landskabet, der på søndag d. 12. juni byder velkommen udenfor til Sporenes Dag.
PRESSEMEDDELELSE - 09. Jun 2016
Landbrug & Fødevarer roser et flertal i Folketinget for at indføre et krav om iblanding af avanceret biobrændstof i benzin. Avancerede biobrændstoffer er kendetegnet ved at være baseret på restprodukter som fx halm og er altså både godt for økonomi og miljø.
09. Jun 2016
De nominerede til Frugt- og Grøntprisen 2016 er fundet. Prisen gives til både discountkæder og til supermarkeder.
PRESSEMEDDELELSE - 09. Jun 2016
Landbrug & Fødevarer hilser det nye planlovsforlig velkommen. Erhvervsorganisationen glæder sig over det brede forlig, der lægger op til større fleksibilitet og mere tidssvarende rammer for landbruget. Det er samtidig et stort plus, at kommunerne skal tage hensyn til produktionsvirksomhederne i deres planlægning, så deres udviklingsmuligheder ikke begrænses af byudviklingen. Dog er det bekymrende, at Det Grønne Danmarkskort fastholdes.
09. Jun 2016
I Andeby er bier knap så fredelige som i den virkelige verden. I hvert fald har Anders And mange og alvorlige problemer med de bier, som han og nevøerne Rip, Rap og Rup kæmper med gennem en hel særudgave af Anders And & Co., der udelukkende handler om bier.
09. Jun 2016
Regeringen har vist, at det rent faktisk er muligt at lave holdbare løsninger på miljøområdet, som på samme tid øger landmændenes muligheder for at producere effektivt og lønsomt, skriver Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, på Altinget.dk.
09. Jun 2016
Landbruget kvitterer for, at tiltag fra transportministeren skal være lettere at komme rundt med moderne landbrugsmaskiner med gummibælter.
08. Jun 2016
Ny film i Landbrug & Fødevarers omdømmekampagne tager hul på et nyt kapitel i den store fortælling om erhvervet
08. Jun 2016
En mere målrettet regulering af landbrugets produktionsvilkår kan komme både landbruget, naturen og hele samfundet til gode, skriver Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.
08. Jun 2016
På baggrund af omkring 900 forskellige studier når en ny amerikansk rapport frem til, at gensplejsede fødevarer ikke udgør nogen fare for mennesker og dyr. Konklusionerne vil dog ikke ændre danskernes skeptiske holdning til GMO, mener ekspert.
PRESSEMEDDELELSE - 07. Jun 2016
De nominerede til Slagterprisen 2016 er fundet. Igen i år er prisen delt i to; én til slagteren i dagligvarebutikken og én til den selvstændige slagter.
03. Jun 2016
2, juni præsentere Svinesektorens Vækstpanel sine anbefalinger til, hvordan dansk slagtesvineproduktion kan styrkes og genvinde 5.000 tabte arbejdspladser og fem mia. kr. i eksportindtægter.
PRESSEMEDDELELSE - 03. Jun 2016
Der er et kæmpe økonomisk og miljømæssigt potentiale ved at øge produktionen og udnyttelsen af muslinger og tang. En øget produktion af muslinger vil fx både kunne fjerne kvælstof og producere foderprotein, mens udnyttelse af tang vil bidrage til nye højværdiprodukter inden for farma og ernæring.
02. Jun 2016
Miljø- og Fødevareministeren åbnede konference på Christiansborg med at understrege, at regeringen er enig i, at der skal skabes vækst og udvikling i svinesektoren.
02. Jun 2016
Mindre madspild og mere genanvendelse er målet med Refood mærket, som de professionelle køkkener kan få. L&F er en af partnerne bag mærket.
PRESSEMEDDELELSE - 02. Jun 2016
Et nyt erhvervsteam skal komme med anbefalinger til, hvordan Danmark får en styrket, markedsdrevet økologisektor. Holdet er nødvendigt, hvis Danmark fortsat skal være et økologisk foregangsland, understreger Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 02. Jun 2016
Anbefalinger ventes at kunne øge eksporten med fem mia. kr. og skabe 5000 nye arbejdspladser i Danmark.

Maj

PRESSEMEDDELELSE - 01. Jun 2016
I disse uger har landets 4 milliarder honningbier travlt. De er nemlig sendt på overarbejde med bestøvningsopgaver.
PRESSEMEDDELELSE - 31. May 2016
Fødevaresvindel skal bekæmpes på tværs af landegrænser. Det mener Landbrug & Fødevarer, der har været med til at udvikle guidelines til at forbedre fødevaresikkerheden, og 1. juni er vært for et internationalt seminar om sporing og bekæmpelse af fødevaresvindel.
PRESSEMEDDELELSE - 31. May 2016
Landbrug & Fødevarer er ikke helt så optimistisk som formandskabet for Det Økonomiske Råd, når det gælder væksten i dansk økonomi. Hvis vi skal nå den vækst, formandskabet forudser, kræver det tiltag der understøtter flere investeringer og et større arbejdsudbud, forudser Landbrug & Fødevarer.
31. May 2016
Dansk økonomi overrasker positivt med en vækst på 0,5 pct. i 1. kvartal 2016. Men væksten kan også resultere i, at virksomhederne begynder at få sværere ved at rekruttere tilstrækkelig arbejdskraft.
31. May 2016
Sagen har principiel betydning for landmænd over hele landet og bør derfor prøves ved landets højeste domstol.
31. May 2016
Fredag til søndag er der Dyrskue i Roskilde – her har L&F opstillet Beercycling urinaler, så dyrskuegæsterne kan recirkulere plantenæringsstoffer.
30. May 2016
Videncenter for Svineproduktion (VSP) har i dag modtaget en meddelelse om, at Landsforeningen af Danske Svineproducenter udtræder af samarbejdet om VSP. Udtrædelsen kommer ikke til at få indflydelse på arbejdet frem mod igangsættelsen af det nye DanAvl.
PRESSEMEDDELELSE - 29. May 2016
Mere end 15.000 danskere brugte søndagen på at tage til åbent hus hos de økologiske svineproducenter. Det er mere end dobbelt så mange som sidste år og ny besøgsrekord.
28. May 2016
Der er behov for mere dialog mellem organisationer og eksperter, som har interesse for natur og biodiversitet. Landbrug & Fødevarer tager derfor initiativ til oprettelse af et naturråd, som kan indstille forslag til politikerne.
PRESSEMEDDELELSE - 27. May 2016
Det er vigtigt at få gang i investeringerne, hvis vi skal sikre fremtidens velfærd, mener Landbrug & Fødevarer
PRESSEMEDDELELSE - 27. May 2016
Både danske og udenlandske forbrugere er vilde med økologisk svinekød. Salget er steget med 30 procent på bare et år og eksporten går samme vej. Derfor vil Friland fordoble antallet af slagtede økologiske grise i løbet af de kommende år.
26. May 2016
Danmarks største naturelsker er kvinde, 55+ og bosat udenfor Region Hovedstaden. Det er i hvert fald hende, som bruger naturen flere gange om ugen eller oftere, viser ny befolkningsundersøgelse om natur fra Norstat foretaget for Landbrug & Fødevarer.
26. May 2016
En stigende bevidsthed om sundhed, miljøvenlig produktion og fødevaresikkerhed i den kinesiske middelklasse er medvirkende til et øget salg af økologiske varer fra Danmark.
26. May 2016
Sporing og bekæmpelse af fødevaresvindel er emnet for et internationalt symposium på Axelborg onsdag den 1. juni. Symposiet er en del af ’Analytical Week’, som arrangeres af den internationale mejeriorganisation IDF. Godt 170 fagfolk fra 24 lande deltager.
26. May 2016
Styrkelse af biodiversiteten, afbureaukratisering og målretning af naturindsatsen er nogle af de centrale dele i regeringens længe ventede naturpakke, som Landbrug & Fødevarer tager rigtig godt imod, skriver adm. direktør Karen Hækkerup.
26. May 2016
Danske virksomheder og myndigheder kan hjælpe Kenya med at øge effektiviteten i landbruget og fødevareproduktionen fastslår Esben Lunde Larsen og Karen Hækkerup.
26. May 2016
Som landmænd er det - sagt på jysk - utroligt træls at ens erhverv tages til indtægt for at være forhærdede miljøsyndere. Vi landmænd er jo netop karakteriserede ved at bo med vores familie midt i naturen og vi er meget ofte gået ind i faget på grund af et ønske om at arbejde med dyr og færdes i det fri, skriver Carl Christian Pedersen, formand for Agri Nord og Lone Andersen, næstformand for Landbrug & Fødevarer.
26. May 2016
Landbrug & Fødevarer gennemfører i denne uge et erhvervsfremstød i Kenya med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.
25. May 2016
Rigsrevisionens beretning om landbrugsfondene er i dag blevet præsenteret. Landbrug & Fødevarer forventer, at fondene tager den rejste kritik fra Rigsrevisionen til efterretning og imødekommer anbefalingerne.
25. May 2016
I debatten om landbrugspakken er landbruget blevet beskyldt for at negligere miljø- og klimahensyn, blot der kan produceres effektivt. Men effektivitet og miljøhensyn er ikke nødvendigvis hinandens modsætninger, fastslår L&F's formand Martin Merrild.
25. May 2016
Jagten på Danmarks bedste kantine intensiveres. Mange gode kantiner har været indstillet til den eftertragtede pris, og nu er de tre nominerede til Kantineprisen 2016 fundet.

25. May 2016
Landmændene er nogle af de vigtigste partnere, når det gælder udvikling og pleje af den danske natur. Derfor glæder vi os rigtig meget til nogle spændende dage i Hirtshals, når verdens første folkemøde om natur spænder af den 26-28.maj.
PRESSEMEDDELELSE - 20. May 2016
Glædeligt at aftalen afspejler landmændenes vilje til at passe på naturen, siger administrerende direktør Karen Hækkerup, Landbrug & Fødevarer.
20. May 2016
Flere af de store driftsgrene befinder sig i øjeblikket i en dyb lavkonjunktur med indkomster betydeligt under ”normalt” niveau. Bedre bytteforhold ventes dog at hjælpe en vending på vej i 2017. Det viser den nye indkomstprognose for landbruget fra SEGES.
PRESSEMEDDELELSE - 19. May 2016
Rema 1000 modtager ’Den Dybe tallerken’, der er Dansk Fødevare Forums kvalitets- og innovationspris. Butikskæden modtager prisen for sin mangeårige indsats med at bekæmpe madspild.
19. May 2016
EU-kommissær for fødevaresikkerhed og sundhed, Vytenis Andriukaitis, lagde torsdag vejen forbi Axelborg, hvor han mødtes med L&F’s ledelse og en række medlemmer.
19. May 2016
Hvert år dør over 25.000 europæere som følge af infektioner med bakterier, der har udviklet resistens mod antibiotika. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen mødtes torsdag med EU’s sundhedskommissær Vytenis Andriukaitis for at drøfte initiativer, der kan forhindre udviklingen af antibiotikaresistens.
19. May 2016
Gratis morgenmad til 100 lærlinge var en vigtig del af et projekt om sund livsstil, som Hjerteforeningen sidste år afviklede på Uddannelsescenter Holstebro. Med succes. Initiativet blev i dag hædret med Mejeriforeningens ’Mælkepris’.
PRESSEMEDDELELSE - 18. May 2016
Danske landmænd og gartnerier bruger ikke længere de stoffer på afgrøder, som der er fundet rester af i danskernes urin.
PRESSEMEDDELELSE - 17. May 2016
Dansk Landbrug står til at få pålagt EU's hårdeste klimakrav. Det er en meget alvorlig situation og vil presse produktionen væk fra Danmark, advarer Landbrug & Fødevarer. Forhandlinger om de nye klimakrav indledes i dag tirsdag på et møde blandt EU's landbrugsministre i Bruxelles.
17. May 2016
Kina har i en lang periode været i voldsom vækst, og mange flytter til byerne. Dermed er der i landbruget et behov for at producere mere med færre hænder. Og det er dansk landbrug eksperter i. Derfor fik SEGES fredag besøg fra verdens mest befolkede land.
PRESSEMEDDELELSE - 13. May 2016
Landbrug & Fødevarer roser regeringens forslag om at lægge PSO-afgiften over på finansloven.
13. May 2016
De danske landmænd regner med at producere mere i både 2016 og 2017. Det skyldes primært afskaffelsen af mælkekvoterne og effekterne af landbrugspakken.
12. May 2016
Der er fokus på frivillige virkemidler, som kan reducere kvælstofudledningen. 20 nordjyske landmænd er klar til at etablere minivådområder, der kan fjerne store mængder kvælstof.
12. May 2016
600 elever i 1. klasse fra skolerne i Randers var onsdag på besøg hos mælkeproducent Niels Erik Christensen for at opleve, hvor mælke kommer fra.
11. May 2016
Et godt måltid mad afhænger af råvarernes kvalitet. Derfor serverer Landbokvinderne i de kommende uger tre retters menuer af lokalproducerede varer i samarbejde med en række Dagli’ Brugser landet over.
11. May 2016
Landmændene med jord i Værnengene og Landbrug & Fødevarer har onsdag tabt sagen mod myndighederne ved Landsretten i Viborg.
11. May 2016
Landbrug & Fødevarer indrykker i disse uger annoncer i nogle af de landsdækkende aviser, for at nuancere debatten i forlængelse af landbrugspakken.
PRESSEMEDDELELSE - 10. May 2016
PSO-afgiften hæmmer danske virksomheder i konkurrencen med udlandet. Det viser dagens analyse fra Skatteministeriet.
10. May 2016
I dag lanceres det nye statskontrollerede dyrevelfærdsmærke for svinekød. Landbrug & Fødevarer bakker op om mærket, der sætter fokus på dyrs vilkår og giver forbrugerne bedre muligheder for at vælge dyrevelfærd til.
06. May 2016
Det er vigtigt, at vi passer godt på naturen. Sådan siger 97 procent af de adspurgte landmænd i en undersøgelse, som Forskningscenteret Seges netop har lavet blandt 2.128 danske landmænd. Undersøgelsen viser også, at en meget stor del af landmændene er parate til at give sig i kast med frivillige tiltag i forbindelse med fødevare- og landbrugspakken.
03. May 2016
Vestre Landsret i Viborg har i dag frikendt en landmand, som Landbrug & Fødevarer har ført en principiel sag for.
03. May 2016
Tina Mellergaard fra Landbrug & Fødevarer er udvalgt som en af Danmarks 100 mest talentfulde erhvervsprofiler.

April

29. Apr 2016
På fem år er den danske eksport af økologiske produkter til Sverige fordoblet, og Landbrug & Fødevarer forventer meget af det svenske marked i fremtiden, da svenskerne er storforbrugere af økologi.
29. Apr 2016
Fredag den 29. april er det nye DanAvl, som er de danske svineproducenters avlssystem, blevet stiftet med Landbrug & Fødevarer, DanBred International A/S og Danish Agro som ejere. Selskabet DanAvl forventes at blive operationelt fra 1. august 2016 og vil være i planlægningsfase indtil da.
27. Apr 2016
Det er bydende nødvendigt at få skabt klarhed over en række af de gebyrer, som staten opkræver i forbindelse med kontrol i landbrugs- og fødevaresektoren. Landbrug & Fødevarer er derfor særdeles godt tilfreds med, at Fødevarestyrelsen har valgt at suspendere forældelsesfristen for mulige krav om tilbagebetaling af gebyrer opkrævet efter kontrolforordningen.
27. Apr 2016
Tirsdag aften satte L&F fokus på måltidet som middel til at fordrive ensomhed, da vi var vært for et stort arrangement i De Gamles By i København. Her spiste omkring 200 gamle og 50 unge sammen.
PRESSEMEDDELELSE - 27. Apr 2016
Det er yderst positivt og velvagt at miljø- og fødevareministeren har udnævnt direktør for Friland, Henrik Biilmann, som formand for et nyt Økologisk Erhvervsteam, der skal sikre vækst for økologien. Det mener formand for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer, Hans Erik Jørgensen, der ser frem til et kommende samarbejde.
PRESSEMEDDELELSE - 25. Apr 2016
Landbrug & Fødevarers event med Beercycling på Roskilde Festivalen i 2015 er netop blevet nomineret til en Creative Circle pris.
PRESSEMEDDELELSE - 25. Apr 2016
Det Etiske Råd er på gale veje med sin nye anbefaling af en afgift på oksekød, mener Landbrug & Fødevarer. Rådets anbefaling fremgår af rapporten 'Etisk forbrug af klimabelastende fødevarer.'
24. Apr 2016
Folkebevægelsen mod ensomhed arrangerer i den kommende uge fælles spisning 400 forskellige steder i landet. Fem pct. af danskerne over 16 år er ensomme. Problemet er mest udbredt blandt unge under 30 og ældre over 80. Første skridt er at bryde tabuet omkring ensomhed, fastslår Karen Hækkerup, adm. Direktør i Landbrug & Fødevarer.
21. Apr 2016
I denne uge indgik Danmark som det første EU-land en konkret eksportaftale om fersk oksekød med Ukraine.
PRESSEMEDDELELSE - 20. Apr 2016
NaturErhvervstyrelsen indsætter ekstra beredskab i Bededagsferien
20. Apr 2016
Nu er det muligt at drive økologisk kaninproduktion. Landbrug & Fødevarer har allerede fået mange henvendelser fra økologer, der er interesserede i at høre mere om mulighederne for at producere økologisk kaninkød.
19. Apr 2016
Næste kapitel i sagen om kødkontrolgebyret er nu klar til at blive skrevet.
PRESSEMEDDELELSE - 19. Apr 2016
Op mod 1000 landmænd kan se frem til at få op mod 20. mio. kr tilbage i støtte efter, at NaturErhvervstyrelsen har lyttet til landbrug & Fødevarer. Det drejer sig om landmænd, som burde have fået støtten i årene 2009-2015.
19. Apr 2016
Landbrug & Fødevarer har på vegne af to medlemmer i dag vundet en principiel sag om ekspropriation ved Retten i Herning over Herning Kommune. De to landmænd er ved retten blevet tildelt en kompensation på henholdsvis 400.000 kroner og 90.000 kroner. Samtidig skal Herning Kommune betale 60.151 kroner i sagsomkostninger til Landbrug & Fødevarer. Beløbene står ikke mål med det krav, som Landbrug & Fødevarer havde bragt for retten, hvor man havde krævet henholdsvis 1.300.000 kroner og 170.000 kroner i kompensation til de to landmænd.
PRESSEMEDDELELSE - 19. Apr 2016
Stigning i salget af økologiske varer viser at danske forbrugere er klar til mere økologi, mener Landbrug & Fødevarer. Ifølge Danmarks Statistik voksede salget af økologiske varer med 12 procent fra 2014 til 2015. Det betyder at Danmark fortsat er det land i verden, hvor andelen af solgte økologiske fødevarer i detailhandlen er højest.
16. Apr 2016
Dansk økologi har vokseværk, og til næste år vil endnu flere køer komme på græs. Økologien bør også få en central rolle i regeringens kommende naturpakke. Det mener Landbrug & Fødevarer. Nye beregninger viser, at man ved at fremme økologien kan reducere udledningen af kvælstof.
15. Apr 2016
Dansk landbrug vil også i fremtiden være i det globale førerfelt, når det gælder klima og miljø. Det kommer landbrugspakken ikke til at ændre på. Debatindlæg af direktør Flemming Nør-Pedersen i Nordjyske Stiftstidende.
15. Apr 2016
Sikkerhed i top og et rigtigt godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Det er noget af det, der skal være på plads for at kunne vinde Landbrugets Arbejdsmiljøpris. SEGES uddeler prisen hvert efterår og leder lige nu efter kandidater til årgang 2016.
PRESSEMEDDELELSE - 15. Apr 2016
Økologiske fødevarer bliver revet ned fra supermarkedernes hylder og landmændene står i kø for at omlægge til økologi. Derfor er det helt rigtigt at Miljø- og fødevareministeren nu vil afsætte 90 mio. kroner til at fremme eksporten og støtte omlægning til økologi. Det mener Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 13. Apr 2016
Der er dejligt på landet. Det får endnu flere danske skoleelever nu at opleve med egne gummistøvler. Antallet af skoleklasser der vil på gårdbesøg er nemlig steget med 40 procent på bare et år. Det viser nye beregninger fra Landbrug & Fødevarer, der står for kontakten mellem skole og landbrug. Ny bog skal forberede de yngste skoleelever på landturen.
13. Apr 2016
Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at Europa-Parlamentet onsdag vedtog at anbefale, at landmænd i unionen fortsat kan anvende stoffet glyphosat i markarbejdet. Glyphosat bruges blandt andet til at bekæmpe ukrudt og indgår som aktivstof i det meget udbredte sprøjtemiddel Roundup
13. Apr 2016
Der er stor interesse for danske fødevarer på den meget vigtige regionale udstilling Food and Hotel Asia i Singapore. Udstillingen dækker og får besøg fra alle de vigtige markeder i Asien.
PRESSEMEDDELELSE - 13. Apr 2016
Landbrug & Fødevarer, Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening har i dag foretræde for Folketingets Miljø- og fødevareudvalg for at få igangsat et arbejde, der skal reducere antallet af dyr, der går til i høstmaskiner.
12. Apr 2016
Fødevaresikkerhed og adgang til nye markeder er omdrejningspunktet i den samarbejdsaftale, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har underskrevet med Indonesiens landbrugsminister Arman Sulaiman,
PRESSEMEDDELELSE - 12. Apr 2016
Klimarådet mangler fuldstændig fornemmelse for erhvervslivets situation, mener Landbrug & Fødevarer, som fastholder, at PSO-afgiften en skal flyttes væk fra virksomhederne og over på finansloven.
PRESSEMEDDELELSE - 11. Apr 2016
Både ældre og unge kan være ensomme, og derfor arrangerer Landbrug & Fødevarer fællesspisning mellem Egmont Kollegiet og plejehjemmet Slottets beboere. Formålet er at skabe opmærksomhed om måltidet som en social begivenhed, der styrker fællesskaber og bryder ensomheden.
11. Apr 2016
Imponerende vækstrater gør Asien til et særdeles interessant marked. Det er baggrunden for, at række danske virksomheder deltager i et erhvervsfremstød til de tre Asean-lande Singapore, Indonesien og Malaysia.
08. Apr 2016
God modtagelse af Landbrug & Fødevarers nye medlemsfilm på de sociale medier.
PRESSEMEDDELELSE - 08. Apr 2016
15 danskere har betalt op mod 30.000 kroner for at bo i en luksus svinehytte på Smukfest og tilmed have god samvittighed. De har nemlig købt en af Danish Crowns svinehytter via auktioner på Lauritz.com, hvor pengene går ubeskåret til Madskolerne, der arbejder for at fremme børns sundhed og madglæde.
PRESSEMEDDELELSE - 08. Apr 2016
”Fri”, Frilands til dato største kampagne for økologi, viser at virksomheden virkelig tager markedsføringen af dansk økologi seriøst. Det mener Hans Erik Jørgensen, formand for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer.
07. Apr 2016
Russisk gas er faldet dramatisk i pris. Det samme gælder kunstgødning, som kræver meget energi at fremstille. Gødningsprisen kan godt falde yderligere, hvilket vil gavne danske landmænd.
07. Apr 2016
Slå koldt vand i blodet. DR kørte torsdag en historie om, at fødevare- og landbrugspakken kan true drikkevandet med nitratforurening i private drikkevandsbrønde, men det afviser Flemming Nør-Pedersen, direktør for Landbrug & Fødevarer. Der er generelt grund til optimisme. De målrettede tiltag kan netop være med til at formindske nitratbelastningen.
07. Apr 2016
Torsdag var de aktuelle forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og USA - den såkaldte TTIP - til debat hos L&F. Både fra amerikansk og dansk side er der forventninger om en ambitiøs aftale.
06. Apr 2016
At vi skal spise frugt og grønt er det mest kendte kostråd blandt danskerne. Alligevel går det trægt med at ændre familien Danmarks forbrug, viser nye tal. Redaktøren for magasinet Sæson giver sit bud på hvorfor.
05. Apr 2016
Sidste år gik 53 procent af danskernes indkøbsture til discountbutikker. Det er rekord. Først gik discountbølgen ud over nærbutikkerne – nu er supermarkederne truet.

Marts

PRESSEMEDDELELSE - 31. Mar 2016
Dansk økologi er i vækst og danske landmænd ansøger i stigende grad om at lægge om til økologi. Men arbejdet med at lægge om risikerer at blive sat væsentligt ned i tempo, fordi NaturErhvervstyrelsen i år ikke laver en ekstra ansøgningsrunde for nye økologer. Det vurderer Landbrug & Fødevarer.
31. Mar 2016
Regeringens nye Energikommission får en vigtig rolle i forhold til at sætte den energipolitiske kurs frem mod 2030. Det vil L&F bidrage til som medlem af kommissionens følgegruppe.
PRESSEMEDDELELSE - 30. Mar 2016
De vigtigste interessenter fra den danske plantesektor har i samarbejde med Landbrug & Fødevarer udarbejdet fire nye skarpe anbefalinger til at forbedre og sikre erhvervets indtjening. Der kan bl.a. indhentes flere millioner på bedre jordfordeling. Herudover er det nødvendigt med indsatser ift. klima, udmøntningen af Fødevare- og landbrugspakken og ledelse af planteavlsbedrifterne.
29. Mar 2016
Når danske erhvervsdelegationer rejser ud med 'det officielle Danmark' i form af ministre og kongehus, er der mange dagsordner i spil. Men den direkte effekt på eksporten kan være svær at se, siger ekspert.
29. Mar 2016
Danish Crown sælger luksushytter på Smukfest og donerer pengene til Madskolerne.
29. Mar 2016
Skrald som dåser og plastik er farligt for både dyr og natur. Landbrug & Fødevarer opfordrer til at deltage i den kommende affaldsindsamling i næste måned. Sidste år blev der bl.a. indsamlet over 120.000 dåser på landsplan.
22. Mar 2016
Det skal være motiverende at oprette og pleje naturen. Alt for mange initiativer konflikter med EU-kontrollen i
dag. Naturen skal ikke puttes i kasser, og der skal være meget mere elastik i lovgivningen, fastslår Kurt Jørgensen
formand for nf plus, og Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer, i et fælles indlæg.
22. Mar 2016
En gennemsnitlig heltidsbedrift får forbedret kapitalgrundlaget med to mio. kr. som følge af pakken, viser analyse fra SEGES.
21. Mar 2016
Landbrug & Fødevarer har ansat Frank Øland Hansen, 43 år, som ny cheføkonom.
21. Mar 2016
Ansøgningsfristen for den ekstra runde er fastsat til mandag den 9. maj 2016. Det forventes, at der vil være minimum 2,5 mio. kr. til rådighed til runden.
18. Mar 2016
Fællesnordisk fremstød i Milano er med til at sætte fokus på dansk økologi, som de købestærke norditalienere viser stor interesse for.
PRESSEMEDDELELSE - 18. Mar 2016
En konstant langsigtet udvikling af dansk økologi er afgørende, hvis Danmark fortsat skal være verdensmestre i økologi. Det mener Hans Erik Jørgensen, formand for økologisektionen i Landbrug & Fødevarer, der glæder sig over at miljø- og fødevareministeriet nu afsætter 20 millioner kroner til forskning og udvikling inden for økologi.
PRESSEMEDDELELSE - 18. Mar 2016
Efter 15 år kan de danske oksekødsproducenter endelig få afskibet oksekød til Japan. Det sidste papirarbejde hos de japanske myndigheder er på plads, og det betyder, at japanerne i den kommende tid vil kunne sætte tænderne i indmad og udskæringer fra oksekød, som de betragter som store delikatesser. Landbrug & Fødevarer ser det som en kæmpe mulighed for yderligere eksport til andre asiatiske markeder.
PRESSEMEDDELELSE - 18. Mar 2016
Landbruget og fødevarebranchen har lang erfaring med at beskæftige mennesker med forskellig baggrund og er parate til at hjælpe flere flygtninge i job.
PRESSEMEDDELELSE - 17. Mar 2016
Kontrollen med pesticider i grundvandet virker. Landbrug & Fødevarer glæder sig over den årlige VAP-rapport, som undersøger drikkevandet for sprøjtemidler.
17. Mar 2016
EU-Domstolen udtaler i dag, at de danske myndigheder uretmæssigt har opkrævet betaling fra kreaturslagterierne til dækning af samtlige udgifter forbundet med uddannelse af nye tilsynsteknikere.
17. Mar 2016
Det ligger ikke lige til højrebenet at tage barselsorlov, når man er selvstændig erhvervsdrivende, men nogle prioriterer alligevel at gøre det.
17. Mar 2016
God gylleskik er en sikker vej til et godt omdømme i lokalsamfundet. En lille indsats kan sikre stor velvilje.
16. Mar 2016
I dag indledte Vestre Landsret behandlingen af en meget principiel sag om Værnengene i bunden af Ringkøbing Fjord. Afgørelsen kan få stor betydning for § 3 arealer.
16. Mar 2016
Spinatsalt med æg og rugbrødscroutoner? Flanksteak med Vesterhavsost og blommesirup? Carpaccio af svinefilet? På voresmad.dk er der masser af inspiration og opskrifter til maden i påsken.
15. Mar 2016
Der skal sild på bordet til påske. Og selv om der er masser af små lækre sild i danske farvande, kommer sildene primært fra Norge. Danskerne vil nemlig have store, fede sild, lyder forklaringen.
15. Mar 2016
Danish Crown har nyligt solgt 101 g galdesten til en kilopris svarende til 43.000 kr. i Hongkong, hvor de menes at kunne kurere forskellige lidelser.
11. Mar 2016
Folkekirkens Nødhjælp og Landbrug & Fødevarer mener, at Danmark skal arbejde for menneskerettigheder og bygge bro mellem verdens fattigste og danske virksomheder
09. Mar 2016
De danske svineproducenter har reduceret forbruget af antibiotika med over fem procent fra 2014 til 2015, og forbruget af tetracyklin er reduceret med yderligere 11 procent - det fremgår af Fødevarestyrelsens opgørelse for 2015.
09. Mar 2016
Landbruget vil forsat gerne bidrage med at uddanne elever, men efter at tilskuddet til praktikpladser gradvist er fjernet, er det blevet meget dyrt. En løn svarende til SU under skoleopholdene kunne give flere mod på at tage praktikanter, mener viceformand Lone Andersen, Landbrug & Fødevarer.
08. Mar 2016
To politikere fra hver side af Folketinget gav mandag aften deres bud på, hvordan vi skaber liv på landet. Det skete ved det fjerde af L&F's fem regionale debatmøder.
04. Mar 2016
Danskernes opfattelse af æg har flyttet sig de senere år. Færre forbinder æg med forhøjet kolesteroltal.
PRESSEMEDDELELSE - 03. Mar 2016
Danskerne spiser mindre kød end flere rapporter viser, og mængden af rødt kød på de danske tallerkener er heller ikke alarmerende højt.
PRESSEMEDDELELSE - 02. Mar 2016
Nu skal kandidaterne til Landbrug & Fødevarers store priser findes. I år uddeles priser til landets bedste kantine og til de fremmeste dagligvare- og specialbutikker inden for kød, frugt, grønt og nu også mejeri.
01. Mar 2016
11 virksomheder fra fødevareklyngen er sammen med Landbrug & Fødevarers formand, kronprinseparret og tre ministre på fremstød i Saudi-Arabien.
01. Mar 2016
Aftale mellem den danske og nigerianske regering om øget samarbejde styrker den danske landbrugs- og fødevaresektors muligheder for eksport.
PRESSEMEDDELELSE - 01. Mar 2016
L&F hilser analysen fra miljøvismændene velkommen som bidrag til at kvalificere den politiske klima- og energidebat.

Februar

PRESSEMEDDELELSE - 29. Feb 2016
Karen Hækkerup byder den nye miljø- og fødevareminister velkommen og glæder sig til et godt samarbejde med Esben Lunde Larsen.
PRESSEMEDDELELSE - 29. Feb 2016
Ophævelsen af EU’s mælkekvoter har været med til at gøre dansk mælkeproduktion mere konkurrencedygtig. Nye beregninger fra landbrugets videnscenter SEGES viser, at landmændene nu producerer et kilo mælk 7 procent billigere end for bare et år siden.
PRESSEMEDDELELSE - 29. Feb 2016
2015 blev endnu et år med dårlig indtjening for landmændene. Driftsresultatet for et gennemsnitligt heltidsbrug ender ifølge foreløbige regnskabstal fra SEGES ca. 300.000 kr. under 2014-niveauet. På positivsiden har landmændene optimeret driften.
PRESSEMEDDELELSE - 27. Feb 2016
Eva Kjer Hansen er i dag trådt tilbage som miljø- og fødevareminister.
27. Feb 2016
Jan Laustsen udnævnt til ridder af den franske orden Ordre du Mérite Agricole.
PRESSEMEDDELELSE - 25. Feb 2016
Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at landbrugspakken nu er vedtaget i Folketinget. Pakken er en håndsrækning til fødevareerhvervet, siger administrerende direktør, Karen Hækkerup.
24. Feb 2016
L&F uddeler 4 fagpriser, der sætter fokus på hhv. kantiner, og på kød, mejeri og frugt og grønt i special- og dagligvarehandlen. Hvert år er der kamp til stregen for vinde priserne.
24. Feb 2016
Henne Kirkeby Kro har netop fået sin første Michelinstjerne.
23. Feb 2016
Alt peger på, at japanerne vil købe flere økologiske fødevarer i de kommende år – ikke mindst fra Danmark, der er kendt for troværdig økologikontrol, fødevaresikkerhed og kvalitet, påpeger økologiekspert.
18. Feb 2016
Det var ikke i orden, da Haderslev kommune ville pålægge Avlscenter Eskegaard I/S at etablere et forsinkelsesbassin til 700.000 kroner for at mindske forurening på grunden. Det fastslår Vestre Landsret i en dom onsdag. Dermed bliver der sat punktum i Landbrug & Fødevarers ældste principsag, der har kørt siden 2010.
18. Feb 2016
Landet over kan man i den kommende tid starte på begynderkursus, hvis man går med en ny biavler i maven.
PRESSEMEDDELELSE - 17. Feb 2016
Regeringens landbrugspakke får ingen negative konsekvenser for kvælstofudledningen, som det ellers har fremgået af den seneste tids debat. Det fremgår af et høringssvar fra Landbrug & Fødevarer, som er sendt til NaturErhvervstyrelsen onsdag.
17. Feb 2016
Når FC Midtjylland torsdag spiller mod Manchester United UEFA Europa League, kan spillerne glæde sig til at spille på topkvalitets baner i begge klubber.
PRESSEMEDDELELSE - 14. Feb 2016
Landbrug & Fødevarer opfordrer politikerne til at slå koldt vand i blodet i den genopblussede diskussion om miljøeffekterne af landbrugs- og fødevarepakken.
11. Feb 2016
Man kan sagtens lege, føle og tale sig frem til et godt måltid. Det er filosofien bag det idekatalog som Måltidspartnerskabet med blandt andre Landbrug & Fødevarer udgiver i dag.
PRESSEMEDDELELSE - 09. Feb 2016
God bredbåndsforbindelse og en omlægning af PSO-afgiften er vigtige forudsætninger for liv og vækst i hele Danmark, mener Landbrug & Fødevarer.
09. Feb 2016
Prisen er stadig afgørende for danskernes fødevarevalg, men i klart mindre grad end den var for fem år siden, peger analyse på. Økologi, dyrevelfærd og smag er begyndt at spille en større rolle.
09. Feb 2016
Efter 15 år kan danske virksomheder igen eksportere dansk oksekød til Japan. Hos Landbrug & Fødevarer ser adm. direktør Karen Hækkerup åbningen som en kæmpe anerkendelse til danske oksekødsproducenter.
09. Feb 2016
Der er mange nye forretningsmuligheder, som bare ligger og venter, inden for bioøkonomi, skriver formand for 3F’s grønne gruppe Vagn Henriksen og L&F-viceformand Lars Hvidtfeldt på Altinget. De opfordrer politikerne til at finde lidt mod og handlekraft frem.
08. Feb 2016
Familier med børn har en større tendens til at prioritere økologi, viser tal fra Danmarks Statistik. For familien Andersen på Christianshavn var det netop, da de blev forældre, at det økologiske forbrug eksploderede.
07. Feb 2016
Jordbrugets fonde finansierer en betydelig del af udviklingen af landbrugs- og fødevareerhvervet. Pengene kommer fra landbruget selv i form af afgifter.
05. Feb 2016
I disse dage spilles verdens største golfturnering Phoenix Open i Arizona. Det sker på græs fra danske DLF.
04. Feb 2016
Ny folder på 5 sprog om dansk økologi skal hjælpe virksomhederne med at få hul igennem ude på eksportmarkederne.
PRESSEMEDDELELSE - 03. Feb 2016
SEGES Videncenter for Svineproduktion lancerer ny handlingsplan med en række initiativer, der skal skrue ned for forbruget af zink i svineproduktionen.
02. Feb 2016
Landbofamilier på liste over MRSA-testede besætninger risikerer at blive set skævt til i lokalsamfundet, mener Landbrug & Fødevarer
02. Feb 2016
Hestefolket kan se frem til en revision af rigide regler for lysindfald og boksstørrelser i hesteloven, som Fødevare- og Miljøminister Eva Kjer Hansen har bebudet.
02. Feb 2016
Karen Hækkerup er glad for ministerens sanering af reglerne for landbruget og fødevareproducenterne. I alt er en tredjedel af alle regler væk.
02. Feb 2016
Den internationale organisation Slow Food har optaget den fynske ostespecialitet i sin ’Ark of Taste’.

Januar

29. Jan 2016
Fødevare- og landbrugspakken gør op med årtiers regulering på miljøområdet. Den affødte debat er primært baseret på seks myter, som har godt af et serviceeftersyn.
PRESSEMEDDELELSE - 29. Jan 2016
Ekstra tilskud til at modernisere kvægstalde i 2016 og frem varmer i en økonomisk kold tid. Det mener Peder Philipp, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, der glæder sig over, at miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen nu fremrykker tilskudsmidler til byggeri af kvægstalde på baggrund af en massiv interesse fra landmændene og en uklar ansøgningsprocedure.
28. Jan 2016
Mandag havde miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen besøg af sin svenske ministerkollega for at vise ham forholdene i danske svinebesætninger.
28. Jan 2016
Deltag i Landbrug & Fødevarers Afrika-netværk, hvor fokus er på at fremme videndeling mellem fødevare- og ingrediensvirksomheder samt landmænd og agroindustrivirksomheder.
27. Jan 2016
Hvad er dyrevelfærd for den nye generation af landmænd? Unge landmænd har et mindre rosenrødt og et mere praktisk syn på dyrevelfærd end forbrugerne, viser en ny rapport om dyrevelfærd på landbrugsuddannelserne.
PRESSEMEDDELELSE - 26. Jan 2016
Større fokus på momssvindel og højere straffe skal hjælpe de lovlydige i fødevarebranchen, mener Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 25. Jan 2016
Underernæring er med til at gøre mennesker syge og holde dem i hospitalssengen længere end nødvendigt. Det koster hvert år samfundet flere milliarder kroner. Derfor kommer en lang række organisationer nu med seks anbefalinger og en indtrængende opfordring til politikerne om at gøre noget ved problemet.
22. Jan 2016
Gennem en ny struktur vil DanAvl fordoble eksporten af svinegener og avlsdyr. Målet er at stå stærkere i den internationale konkurrence.
PRESSEMEDDELELSE - 21. Jan 2016
Jan Mousing fratræder sin stilling som direktør ved landbrugets videnbaserede rådgivningsvirksomhed, SEGES P/S.
21. Jan 2016
Forbrugernes tillid står i stampe, viser dagens tal fra Danmarks Statistik. Sammenholdt med udviklingen på aktiemarkedet og i den internationale økonomi varsler det sløje tider for dansk økonomi. Men de lave oliepriser og lave renter er fortsat en joker, der kan holde hånden under privatforbruget, vurderer Landbrug & Fødevarer.
20. Jan 2016
Der er oftest kyllingefilet på middagstallerkenen hjemme hos danskerne, viser en ny undersøgelse fra L&F. Det skyldes bl.a., at frygten for bakterier er aftaget, lyder eksperternes vurdering.
PRESSEMEDDELELSE - 20. Jan 2016
Store dele af landbruget vil opleve fremgang i 2016 og 2017. Regeringens landbrugspakke og bedre produktpriser er hovedårsagen til forbedringen, der i første omgang primært løfter indtjeningen hos planteproducenterne.
14. Jan 2016
Grønthøster og greb er fortsat vigtige redskaber, men den moderne landmand bruger også computere, satellitdata og anden højteknologi. På SEGES’ stand på messen FarmerTech kan man få et kig ind i fremtiden.
PRESSEMEDDELELSE - 13. Jan 2016
De 83 millioner kroner som EU har tildelt i krisestøtte til danske landmænd er et tiltrængt tilskud, der gavner konkurrenceevnen, mener Peder Philipp, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg.
13. Jan 2016
Uanset at mange stadig godt kan lide at lave deres aftensmad selv, kan den manglende madlavningslyst blandt 23 pct. af danskerne godt være skidt for folkesundheden. Det er især singlerne, der ikke gider lave aftensmad, viser rapport.
12. Jan 2016
Der er netop udkommet en revideret og opdateret version af undervisningsmaterialet ’Koen og mælken’, der giver grundskolens 4.-6. klasser viden og øvelser om køer og mælk.
PRESSEMEDDELELSE - 08. Jan 2016
Danske virksomheder kan hjælpe med at skabe økonomisk udvikling og sikre flere og bedre fødevarer i udviklingslandene, siger administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup
08. Jan 2016
Det er ikke overraskende, når en ny opgørelse viser, at landbrugets sprøjtning er blevet mere miljøvenlig. Det har man arbejdet målrettet på at opnå, fastslår planteproducenternes formand Torben Hansen.
05. Jan 2016
L&F har kigget i krystalkuglen for at se, hvad vi kan forvente os af madåret 2016. Det ser ud til, at vi skal være forberedte på flere endnu flere madbesatte foodies, en proteinjagt, der tager nye drejninger, og bæredygtighed og sundhed på alle ledder og kanter.
04. Jan 2016
Landbrug & Fødevarer er i disse dage med på eksportfremstød til Iran, der tidligere var stor-importør af fetaost.

Nyheder

Pressekontakt

Tilmeld Nyhedsservice

RSS Nyheder Ny