Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox.com

Drikkevandet har det fint – også i fremtiden!

Slå koldt vand i blodet. DR kørte torsdag en historie om, at fødevare- og landbrugspakken kan true drikkevandet med nitratforurening i private drikkevandsbrønde, men det afviser Flemming Nør-Pedersen, direktør for Landbrug & Fødevarer. Der er generelt grund til optimisme. De målrettede tiltag kan netop være med til at formindske nitratbelastningen.

Landbrugspakkens forhøjede gødningsnorm bliver ingen trussel mod drikkevandsressourcerne, erklærer direktør i Landbrug & Fødevarer, Flemming Nør-Pedersen:

- Tankesættet bag pakken i forhold til grund- og drikkevand er jo netop, at vi nu går ind og agerer målrettet. Det betyder, at vi inddrager viden om de forskellige grundvandsforekomsters potentielle sårbarhed og med den viden som basis går ind og laver kompenserende tiltag i disse områder. Det kan for eksempel være i form af efterafgrøder eller skovrejsning, siger Flemming Nør-Pedersen og fortsætter:

- Implementeres disse tiltag optimalt, så er der i stedet for bekymring grund til at forvente en mindre nitratbelastning efter gennemførslen af landbrugspakken – altså en generel forbedring af drikkevandskvaliteten. Dertil kommer, at der kun i specielle tilfælde, som i det såkaldte nitratbælte, hvor undergrunden består af kalk, er for højt et nitratindhold i vores drikkevand.

Flemming Nør-Pedersen understreger, at når der kommer nye GEUS-analyser til maj, så bliver der mulighed for at målrette dem, og der vil Landbrug & Fødevarer sammen med foreningerne ude i landet gå ud og tage medansvar for at sikre, at landbrugspakken ikke skal give nogen øget belastning af drikkevandet.

- Landbruget har et ansvar for at sikre, at de nye muligheder bliver forvaltet på en ansvarlig måde. Derfor går vi også ud og drøfter med vores bestyrelse og lokalforeninger, at hvis landbrugspakkens muligheder skal være langvarige og robuste, så skal de forvaltes ansvarligt.

Hn bemærker dog, at der er private brønde rundt omkring, som ikke er ordentligt vedligeholdt, så de giver risiko for at nitratholdigt overfaldevand kan trænge ned:

- Det problem har kommunerne kendt til i årtier, og det må de så arbejde på at få løst. Men jeg tror ikke, at det problem komme til at stige på grund af landbrugspakken i sig selv.

Flemming Nør-Pedersen påpeger, at L&F og landboforeningerne tog initiativ til en møderække med kommunerne allerede for tre uger for at drøfte mulige effekter af landbrugspakken i forhold til grundvand og vandløb m.m.

- Vi vil bl.a. drøfte, om vi sammen skal have flere målinger for at forbedre datagrundlaget. Og det har mødt stor opbakning fra vores foreninger. Så allerede for flere uger siden har vi været på forkant med at forebygge, at der skulle komme problemer.

Seneste nyt fra lf.dk