Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

L&F vinder sag om ekspropriation ved Gødstrup

Landbrug & Fødevarer har på vegne af to medlemmer i dag vundet en principiel sag om ekspropriation ved Retten i Herning over Herning Kommune. De to landmænd er ved retten blevet tildelt en kompensation på henholdsvis 400.000 kroner og 90.000 kroner. Samtidig skal Herning Kommune betale 60.151 kroner i sagsomkostninger til Landbrug & Fødevarer. Beløbene står ikke mål med det krav, som Landbrug & Fødevarer havde bragt for retten, hvor man havde krævet henholdsvis 1.300.000 kroner og 170.000 kroner i kompensation til de to landmænd.

Dagens dom er principiel, da de berørte landmænd har oplevet et fald i ejendomsværdien i forbindelse med ekspropriationen af deres jord. Jorden er blevet eksproprieret i forbindelse med byggeriet af supersygehuset ved Gødstrup. Landbrug & Fødevarer mener ikke, at det kan være rimeligt, at man ikke bliver kompenseret for det fald i ejendomsværdien, man naturligt får, når man mister en del af sin jord.

- Landbrug & Fødevarer er glad for, at vores medlemmer endelig får erstatning efter 5½ års kamp. Dog ærgrer vi os over, at det ikke blev til den fulde erstatning, som vi havde håbet på. Sagen burde have været afgjort ved de første forligsforhandlinger med Herning Kommune. Både kommunen og de efterfølgende kommissioner har ikke levet op til grundlovens krav om erstatning, hvilket der nu delvist er rettet op på, siger Landbrug & Fødevarers viceformand Lone Andersen.

Der har tidligere været praksis for at give kompensation også for faldet i ejendomsværdien, når man får eksproprieret dele af sin jord. Med dagens dom glæder Lone Andersen sig over, at der alligevel ikke er sket en praksisændring og at medlemmerne er blevet tilkendt en kompensation.
- Vi har med glæde noteret os, at de ekspropriationsretlige principper stadigvæk er gældende, så det sikres, at berørte lodsejere får erstatning efter grundloven. Vi har prioriteret denne sag højt for vores medlemmer. Det er vigtigt, at vi som interesseorganisation, kan gå ind og støtte medlemmer, der er kommet i klemme. Med dommen i dag, kan vi se, at det var det rette at bruge tid og ressourcer på sagen, siger Lone Andersen.

Landbrug & Fødevarers advokat vil nu bruge nogle dage på at nærlæse dommen og i samarbejde med de berørte landmænd vurdere, om sagen skal ankes til Højesteret for at få den fulde erstatning, som der var gjort krav om. Herning Kommune kan også stadig anke sagen til Højesteret.

Seneste nyt fra lf.dk