Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
USA’s ambassadør i Danmark, Rufus Gifford, fremhævede som key note speaker bl.a. den positive udvikling i samhandelsrelationerne mellem Danmark og USA.

Målet er en ambitiøs frihandelsaftale mellem EU og USA

Torsdag var de aktuelle forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og USA - den såkaldte TTIP - til debat hos L&F. Både fra amerikansk og dansk side er der forventninger om en ambitiøs aftale.

Landbrug & Fødevarer afholdt sammen med Danish American Business Forum torsdag en morgenbriefing om de aktuelle frihandelsforhandlinger mellem EU og USA - den såkaldte TTIP. Arrangement var velbesøgt med flere end 60 deltagere fra en række ambassader, virksomheder og ministerier.

Landbrug & Fødevarers formand Martin Merrild understregede i sin åbningstale, at den danske fødevareklynge støtter op om en ambitiøs frihandelsaftale mellem EU og USA som en integreret del af klyngens indsats for frihandel og markedsadgang. Den danske fødevareklynge eksporterer 2/3 af sin samlede produktion og tegner sig for ca. 25 pct. af den samlede danske vareeksport. Frihandel og åbne markeder er derfor en grundforudsætning for fødevareklyngen men samtidig også et meget vigtigt bidrag til dansk økonomi.

USA’s ambassadør i Danmark, Rufus Gifford deltog som key note speaker, og fremhævede bl.a. den positive udvikling i samhandelsrelationerne mellem Danmark og USA. Værdien af den danske fødevareklynges eksport til USA voksede i 2015 med 12,5 pct. En ambitiøs frihandelsaftale mellem EU og USA kan bidrage med at understøtte og videreudvikle de stærke handelsrelationer mellem Danmark og USA fremover.

CEO Truels Damsgaard, DLF, gav et virksomhedsperspektiv på en kommende frihandelsaftale i sit indlæg. DLF har USA som sit næststørste produktionssted efter EU. Truels Damsgaard fremhævede, at en frihandelsaftale mellem EU og USA kan føre til mere handel, men nok så vigtigt at der er behov for en mere lige adgang til ny teknologi i EU og USA som en vigtig forudsætning for mere ensartede konkurrencevilkår for udvikling og produktion af frø.

Udenrigsministeriet var repræsenteret ved handelspolitisk ambassadør Jakob Brix Tange, som slog fast, at man fra regeringens side støtter en omfattende og ambitiøs frihandelsaftale med USA, som kan bidrage positivt til dansk eksport til USA, men som samtidig også kan sætte nogle standarder for handel og regulering, som kan bruges i andre sammenhænge.

For yderligere information om den danske fødevareklynges holdning til frihandelsforhandlingerne mellem EU og USA, kontakt afdelingsleder Kenneth Lindharth Madsen på tlf. 3339 4257

Seneste nyt fra lf.dk