Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Miljø- og Fødevareministeriet forlænger fristen for at så efterafgrøder med 10 dage

Miljø- og Fødevareministeriet har imødekommet SEGES og Landbrug & Fødevarers anmodning om at udskyde fristen for at så efterafgrøder på grund af den sene høst.

- Vi er rigtig glade for, at Miljø- og Fødevareministeriet har lyttet til vores anmodning om at få udsat fristen for etablering af efterafgrøder. Nu håber vi, at vejret ikke vil fortsætte med at give os store problemer, så vi kan få etableret efterafgrøder uden at gå på kompromis med godt landmandskab, siger Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer Planteproduktion.

Den megen regn i slutningen af juli og begyndelsen af august har betydet, det der ikke har været ret mange høstdage indtil nu i år. Det har medført forsinkelser i høsten, der giver alvorlige problemer med at nå at få høstet og sået efterafgrøder inden fristen den 20. august.

Generelt er nedbøren faldet meget forskelligt, og der kan derfor være store lokale forskelle på, om det har været muligt at høste. For at sikre at der ikke er landmænd, som kommer i klemme, har SEGES og Landbrug & Fødevarer derfor anmodet om en generel dispensation, der gælder for hele landet.

Udskydelsen af etableringsfristen betyder, at den tidligst mulige destruktionsdato for pligtige efterafgrøder og MFO-efterafgrøder også udskydes med 10 dage til henholdsvis den 30. oktober og den 6. november. Det er efter Landbrug & Fødevarers mening meget uhensigtsmæssigt, da det kan give problemer med at få jordbearbejdet.

- Vi havde gerne set, at destruktionsfristen ikke var blevet udskudt eller var blevet udskudt med væsentligt mindre end 10 dage, og at alle der har etableret inden den 20. august kunne bibeholde den oprindelige destruktionsfrist. Som det bliver nu, vil vi være mange landmænd, der kan få problemer med jordbearbejdning i det sene efterår, siger Torben Hansen.

Selv om der er sket forbedringer af regelsættet i forhold til sidste år, er der fortsat et stort potentiale for forbedring.

- Situationen i år viser endnu et eksempel på, at vind og vejr ikke harmonerer med administrativt fastsatte datoer. Vi er nødt til at gøre op med dette dato-regime og erstatte datoerne med godt landmandskab og sund fornuft, mener Torben Hansen.

Landbrug & Fødevarer har aftalt at mødes med Miljø- og Fødevareministeriet med henblik på at finde en holdbar og langsigtet løsning på problemet.

Seneste nyt fra lf.dk