EU fremhæver den danske antibiotikaindsats

Danmark er foregangsland, når det kommer til at tackle problemer med resistente bakterier, konkluderer EU-Kommissionen i ny rapport.

EU-Kommissionen fremhæver i en ny rapport de initiativer, som landbruget og Fødevarestyrelsen har taget for at begrænse brugen af antibiotika til svin. Kommissionen konkluderer, at ”flere af de initiativer kunne tjene som et eksempel til efterfølgelse for andre medlemslande”, skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

- Dansk landbrug har siden 2009 reduceret brugen af antibiotika i svineproduktion med mere end en femtedel, så Danmark nu ligger helt i bund i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med. Det er selvfølgelig rart at få anerkendelse fra EU for den indsats, siger veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen Per Henriksen.

Blandt forskere er der enighed om, at forbruget af antibiotika skal begrænses som meget som muligt, da et højt forbrug skaber resistens, så bakterier og eksempelvis lungebetændelse ikke længere kan slås ned med almindelig antibiotika.

Ros til det gule kort
Kommissionen fremhæver flere danske initiativer for at have fremmet en mere fornuftig og begrænset brug af antibiotika til både produktionsdyr og kæledyr.

Det er eksempelvis et initiativ som gult kort, hvor landmænd får en advarsel, hvis de bruger for meget antibiotika. Derudover nævnes blandt andet også de danske regler for flokbehandling (antibiotikabehandling af mange svin på en gang) og handlingsplanen for husdyr-MRSA.

- Rapporten understreger, at både danske og udenlandske forbrugere trygt kan lægge et par skiver dansk bacon på panden vel vidende, at de er produceret med mindst mulig antibiotikaforbrug. EU-kommissionens rapport understreger, at Danmark er et land med både høj fødevaresikkerhed og dyrevelfærd, siger veterinærdirektør Per Henriksen.

Fakta om antibiotikaforbruget i dansk svineproduktion:

 • I perioden 2009 – 2015 er antibiotikaforbruget til svin reduceret med ca. 22 pct.
 • Med handlingsplanen for husdyr-MRSA er et bredt flertal i Folketinget enige om at reducere antibiotikaforbruget med yderligere 15 pct. i perioden 2015 – 2018.
 • Forbruget af tetracyklin (et særlig stærkt antibiotikum) til svin er reduceret med 11 pct. i 2015 i forhold til 2014.

Initiativer fra MRSA-handlingsplanen, vedtaget i 2015:

 • Reduktion af antibiotikaforbrug til svin med 15 pct. fra 2015 til 2018.
 • Hygiejnetiltag for alle, der arbejder i svinestalde
 • Reduktion af smitte i de enkelte besætninger
 • Overvågningsprogrammer for udviklingen i husdyr-MRSA
 • Styrket forskning i smitteveje for husdyr-MRSA.
 • International indsats - herunder pres for at fremme EU-antibiotikastrategi

En ny model af det gule kort er trådt i kraft i juli 2016:

 • Den nye model for gult kort model betyder, at visse antibiotikatyper – herunder tetracyklin - tæller mere i landmandens medicinregnskab.
 • Nye grænseværdier for antibiotikaforbrug til svin trådte i kraft i juli 2016.

Læs EU Kommissionens rapport

Seneste nyt fra lf.dk