Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

L&F sender dispensationsansøgning for efterafgrødefrist den 20. august

På grund af den sene høst har SEGES og Landbrug & Fødevarer i dag anmodet NaturErhvervstyrelsen om en udsættelse af fristen for etablering af pligtige- og MFO-efterafgrøder med 10 dage.

Den megen regn i slutningen af juli og begyndelsen af august har betydet, det der ikke har været ret mange høstdage indtil nu i år. Det har medført forsinkelser i høsten, der giver alvorlige problemer med at nå at få høstet og sået efterafgrøder inden fristen den 20. august.

Generelt er nedbøren faldet meget forskelligt, og der kan derfor være store lokale forskelle på, om det har været muligt at høste. For at sikre at der ikke er landmænd, som kommer i klemme, har SEGES og Landbrug & Fødevarer derfor anmodet om en generel dispensation, der gælder for hele landet.

NaturErhvervstyrelsen har oplyst, at en udskydelse af etableringsfristen også vil medføre en udskydelse af destruktionsfristen. En udskydelse af fristen for destruktion af efterafgrøder til efter den 27. oktober vil være til stor gene for en række landmænd, herunder også de landmænd der har nået at etablere efterafgrøderne rettidigt. Derfor er det strengt nødvendigt, at udsættelsen af denne frist begrænses til et absolut minimum, dvs. væsentligt under 5 dage. Desuden mener Landbrug & Fødevarer, at det skal være muligt at bevare den oprindelige destruktionsfrist for alle, der har etableret efterafgrøder inden den 20. august.

- Vi kan igen i år konstatere, at vejrforholdene ikke harmonerer med de mange datoregler i landbruget. Selv om der er sket mindre forbedringer af regelsættet sammenlignet med sidste år, er der stadig brug for markant forbedring. Derfor har Landbrug & Fødevarer fokus på, at reglerne tages op til revision endnu en gang, så at datotyranniet kan blive erstattet af godt udført landmandskab, siger Niels Peter Nørring, direktør for miljø, Energi og EU i Landbrug & Fødevarer. .

Seneste nyt fra lf.dk