Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Omkring halvdelen af alle is verden over indeholder ingredienser fra danske virksomheder eller er produceret ved af ingredinser leveret af danske virksomheder. Foto: Colourbox.com

Ingredienser til en succes

Ingredienser til fødevarer og foder er en dansk succes. Samlet set står danske virksomheder for 14 procent af verdensmarkedet for ingredienser. Det kræver fokus på forskning, uddannelse og innovation, fastslår rapport fra DTU.

Køber man en is et tilfældigt sted i verden, er der stor sandsynlighed for, at den indeholder ingredienser fra en dansk virksomhed. Det samme gælder, hvis man køber et brød. For danske ingredienser er en international eksportsucces – i en ny rapport fra DTU estimeres det, at danske virksomheder står for 14 pct. af verdensmarkedet for ingredienser til fødevarer og foder. Og vel at mærke til et verdensmarked i vækst.

De danske virksomheder, der står bag denne lidt diskrete succes, omsætter tilsammen for omkring 35 mia. kr. årligt. 

Ingrediensvirksomhedernes udfordring er at udnytte deres styrkeposition til også at imødekomme nye former for efterspørgsel og nye vækstmuligheder.

DTU har netop offentliggjort en sektorudviklingsrapport om ingredienser, hvor de har været ude at interviewe en lang række ingrediensvirksomheder, ligesom de har fået input fra Landbrug & Fødevarer og DI Fødevarer.

Rapporten opregner en række tendenser, der vil præge ingrediensmarkedet fremadrettet, bl.a. at en stigende verdensbefolkning betyder, at fødevareproduktionen skal stige – herunder også forbruget af ingredienser. En større andel af verdensbefolkningen vil desuden tilhøre middelklassen, som efterspørger animalske fødevarer. Her kan ingredienser i dyrefoder, der sikrer at foderet udnyttes bedre, eller at lokale foderråvarer kan forædles til at erstatte importerede, understøtte en mere effektiv produktion af animalske produkter. Samtidig vokser behovet for, at fødevarer kan holde sig i længere tid., ligesom der er krav om sundere fødevarer og bedre udnyttelse af ressourcerne

- Forbrugere bliver mere og mere krævende. Mad skal være sund, smage godt, se godt ud og helst være holdbar i nogle dage, siger Anne S. Meyer, der er professor på DTU Kemiteknik og en af forskerne bag rapporten.

Den stigende globale efterspørgsel er naturligvis godt for de danske virksomheder, men nye markeder betyder også nye præferencer hos forbrugerne og nye krav fra myndighederne. Derfor er det nødvendigt for virksomhederne konstant at forny produkter og processer.

Det kræver fortsat høj fokus på innovation, som skal være forankret i forskning og udvikling. Samtidig er det helt afgørende, at der uddannes dygtige medarbejdere til denne gren af industrien, fastslår rapporten..

Det er et billede, man genkender i Landbrug & Fødevarer.

- Ingredienssektoren er i vækst og mange af medlemmerne i Landbrug & Fødevarer producerer forskellige former for ingredienser eller bruger dem i produktionen. Så vi har en klar interesse i, at der kommer yderligere fokus på at styrke vidensopbygning, forskning, udvikling og uddannelse inden for ingrediensområdet, både på universiteterne og mellem universiteterne og industrien, fastslår Anemette Hansen, sektorchef for Ingredienser & Biotek i Landbrug & Fødevarer.

Læs sektorudviklingsrapporten 'Viden er den vigtigste ingrediens' fra DTU.

Se indslag i DR2 Dagen fra 12. december

Læs mere om ingredienser og tilsætninger på LF.dk

Seneste nyt fra lf.dk