Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

Vækst i Asien gavner fødevareeksporten

Fødevareklyngens eksport til Asien vokser. Og potentialet er stort, da landene i Asien spås høje vækstrater.

Asien er et stadigt vigtigere marked både for fødevarevirksomhederne og for resten af Danmarks eksportvirksomheder. For hvor væksten tidligere var på nærmarkederne, er det i dag Asien, der driver eksportvæksten - med Kina som lokomotivet.

- Vækstprognoserne fra IMF, Verdensbanken mfl. peger på, at det også i fremtiden er i Asien, at væksten ligger. IMF forventer således, at den reale vækst i 2020 vil være på 5,9 pct. i Kina, mens den vil være under 2 pct. i USA og de fleste vesteuropæiske lande. Risikoen for øget protektionisme i den vestlige verden gør det særligt vigtigt, at have fokus på de asiatiske eksportmarkeder, fastslår Frank Øland, cheføkonom i Landbrug & Fødevarer.

Asien særlig vigtig for fødevareeksporten
Fødevareklyngen har siden finanskrisen i stigende grad sendt varer mod Asien. I 2015 var det 23,1 pct. af fødevareklyngens vareeksport, der gik til Asien, hvor det blot syv år tidligere kun var 16,2 pct.

For den resterende danske vareeksport er Asiens andel af eksporten meget lavere, men dog også i stigning, idet den er øget fra 9,2 pct. i 2007 til 11,2 pct. i 2015.

- I 2015 stof fødevareklyngen for lidt over 40 pct. af den samlede danske vareeksport på 90 mia.kr. til Asien. Vi forventer, at denne andel kan fastholdes i 2016, siger Frank Øland.

Der er naturligt nok forskel på fødevareklyngens andel af den danske eksport til de forskellige asiatiske lande, hvor den til eksempelvis Vietnam stod for 75 pct. af eksporten i 2015, og til Kina for 50 pct. af den danske vareeksport.

Kina største aftager
Den danske fødevareklynge eksporter til samtlige lande i Asien, men der er dog en række hovedmarkeder, der er de store aftagere, nemlig Kina, Japan, Saudi Arabien, Vietnam og Rusland, som tilsammen modtog 80 pct. af fødevareklyngens eksport til Asien i 2015.

Alene eksporten til Kina (inkl. Hong Kong) udgjorde 16,3 mia. kr. eller 45 pct. af den samlede eksport fra fødevareklyngen til Asien i 2015.

Der er stor forskel på, hvilke varer der efterspørges i de enkelte lande. Kina aftog i 2015 23 mio. stk. minkskind til en værdi af cirka 9 mia. kr., Japan aftog især grisekød for i alt 3,4 mia. kr., Vietnam købte primært fisk og skaldyr for 785 mio.kr., mens Saudi Arabien især importerede mejerivarer for 370 mio. kr.

Læs også analysen Væksten ligger i Asien fra Landbrug & Fødevarer

Seneste nyt fra lf.dk