Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

Landbrug & Fødevarer: Miljøbalancen er i orden

Regeringens landbrugspakke får ingen negative konsekvenser for kvælstofudledningen, som det ellers har fremgået af den seneste tids debat. Det fremgår af et høringssvar fra Landbrug & Fødevarer, som er sendt til NaturErhvervstyrelsen onsdag.

Regeringens landbrugspakke får ingen negative konsekvenser for kvælstofudledningen, som det ellers har fremgået af den seneste tids debat.
 
Det fremgår af et høringssvar fra Landbrug & Fødevarer, som er sendt til NaturErhvervstyrelsen onsdag. Høringssvaret, der er en strategisk miljøvurdering af landbrugspakken, er baseret på beregninger fra landbrugets videnscenter, SEGES. Beregningerne giver et detaljeret og mere retvisende billede af kvælstofudledningen – specielt i de første år.
 
I den seneste tids debat har der været uenighed om miljøeffekterne på kort sigt, mens der har været bred enighed om, at landbrugspakken er en gevinst på langt sigt. Både for landbruget og miljøet.
 
Af Landbrug & Fødevarers høringssvar fremgår det blandt andet, at der vil være balance i udledningen af kvælstof, når den hidtidige undergødskning fjernes til fordel for en mere moderne regulering, der bygger på omkostningseffektive virkemidler. Det betyder blandt andet flere målrettede, lokale initiativer, der skal sikre miljøbalancen, hvor der er behov for det. Eksempelvis efterafgrøder og etablering af minivådområder.
 
I høringssvaret understreger Landbrug & Fødevarer værdien af et rent vandmiljø: ¨

’Som landbrugserhverv er vi afhængige af rigelige mængder af rent grundvand og rent vandmiljø i øvrigt, hvilket er en forudsætning for alle dele af vores velfærdssamfund. Vi er derfor også helt enige i, at man skal undgå forringelse og opnå god tilstand i vores vandmiljø – både grundvand og overfaldevand, som det også er sikret ved Fødevare- og Landbrugspakken.’
 
Landbrug & Fødevarer lægger i høringssvaret vægt på, at man sikrer vandmiljøet i fremtiden og skaber vished for, hvilke aktiviteter landmænd og øvrige aktører kan forvente sig fremadrettet.
 
Karen Hækkerup, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer, siger: 
 
- De seneste dages debat har været præget af mange bekymringer. Vi er af den klare overbevisning, at miljøbalancen i landbrugspakken er i orden. Aftalen er både på kort og lang sigt en gevinst for både landbruget og miljøet.
 
Henvendelse: Pressechef Henny Christensen: 24637236

Seneste nyt fra lf.dk