Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Flere grise på danske hænder from Landbrug & Fødevarer on Vimeo.

Anbefalinger fra Svinesektorens Vækstpanel

2, juni præsentere Svinesektorens Vækstpanel sine anbefalinger til, hvordan dansk slagtesvineproduktion kan styrkes og genvinde 5.000 tabte arbejdspladser og fem mia. kr. i eksportindtægter.

Der er seks overordnede anbefalinger med en række handlingspunkter tilknyttet, der er henvendt til både politikere og myndigheder, og til erhvervet selv.

Præsenteret på Christiansborg
Vækstpanelet præsenterede sine anbefalinger i Fællessalen på Christiansborg, hvor både repræsentanter fra erhvervet og fra det politiske system var på talerstolen. Der var ca. 130 deltagere og stor interesse både for præsentationen og for den efterfølgende debat. Her kan du se en reportage fra dagen, med interviews med formand for vækstpanelet og adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup, svineproducent og formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, Erik Larsen, og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

32 Konkrete handlingspunkter
Anbefalingerne til hvordan dansk slagtesvineproduktion kan styrkes, er lavet med afsæt i vækstpanelets tværgående analyse af hele slagtesvineerhvervet. Der er 32 konkrete handlingspunkter hæftet op på anbefalingerne - 15 punkter henvendt til politikere og myndigheder og 17 til erhvervet. Der er bl.a. opfordringer om mere stordrift, nye partnerskabsformer og nye afsætningsområder indenfor bæredygtige kvalitetsfødevarer, og der lægges op til, at udnytte mulighederne i den nyligt vedtagne fødevare- og landbrugspakke.

LÆS: Rapport - Flere grise på danske hænder

Anbefalinger
#1 Nye Ledelseskoncepter
Erhvervet udvikler og udbreder nye ledelses- og produktionskoncepter til forskellige grupper af slagtesvineproducenter.
Vækstpanelet foreslår seks handlingspunkter til at understøtte dette.

#2 Nye Stordriftskoncepter
Erhvervet udvikler og udbreder et koncept for fælleseje af større staldanlæg med slagtesvin som selvstændigt forretningsområde.
Vækstpanelet foreslår fire handlingspunkter til at understøtte dette.

#3 Nye finansieringsmuligheder
Danmark arbejder for, at skattesystem, tilskuds- og finansieringsordninger bidrager til stabile rammer for investeringer i slagtesvineproduktionen.
Vækstpanelet foreslår seks handlingspunkter til at understøtte dette.

#4 Nye afsætningskanaler og øget værdi
Danmark arbejder for øget adgang til nye vækstmarkeder, og erhvervet satser på bæredygtighed som nyt kvalitetsparameter.
Vækstpanelet foreslår syv handlingspunkter til at understøtte dette.

#5 Fair og forudsigelige konkurrencevilkår
Danmark fortsætter udviklingen mod mere lige konkurrencevilkår i forhold til vores omkringliggende lande, som kan styrke miljøvenlig vækst.
Vækstpanelet foreslår fem handlingspunkter til at understøtte dette.

#6 En fælles fortælling om dansk svinekød
Erhvervets eksport og rekruttering styrkes gennem en fælles fortælling om bæredygtighed og karrieremuligheder i svinekødserhvervet.
Vækstpanelet foreslår fire handlingspunkter til at understøtte dette.