Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Briternes beslutning om at hæve vindebroen til kontinentet får konsekvenser for den danske fødevareklynge. Hvor store konsekvenserne bliver, afhænger at forløbet af briternes exit. Foto: Colourbox.com

Hvad kommer Brexit til at betyde for fødevareklyngen?

ANALYSER: To nye analyser fra L&F ser på konsekvenserne af den britiske beslutning om at forlade EU. Meget afhænger af, hvordan det britiske exit forløber. Tre mulige scenarier giver forskellige konsekvenser for eksporten.

Den danske fødevareklynge eksporterede sidste år for 12,9 mia. kr. til Storbritannien, og stod dermed for en tredjedel af Danmarks vareeksport til UK. En eksport der skaber omkring 13.000 danske arbejdspladser.

To nye analyser fra Landbrug & Fødevarer ser nærmere på, hvad der nu kan ske. Der er tre scenarier:

• Best case (sandsynlighed ca. 20 pct.)
Lissabontraktatens paragraf 50 bliver aldrig aktiveret og Storbritannien forbliver medlem af EU. EU giver Storbritannien et par indrømmelse og der afholdes en ny folkeafstemning med flertal for at forblive i unionen.

• Hovedscenarie (sandsynlighed ca. 75 pct.)
Storbritannien aktiverer Lissabontraktatens paragraf 50 og der indgås i løbet af de efterfølgende to år en handelsaftale mellem EU og Storbritannien. I bedste fald vil samhandlen med UK være stort set uforandret.
Der er en betydelig risiko for øgede administrative byrder samt told.

• Worst case (sandsynlighed ca. 5 pct.)
Storbritannien aktiverer paragraf 50, men en ny handelsaftale er ikke på plads efter to år og forhandlingsperioden forlænges ikke (kræver enstemmighed i EU-27).
Det får store konsekvenser for især Storbritannien mht. investeringer, vækst og beskæftigelse.

- En handelsaftale kan komme til at betyde, at der sker meget få ændringer i forhold til i dag. Der er imidlertid ikke nogen af de eksisterende modeller, der fuldt ud lever op til briternes ønsker. De er heller ikke problemfrie set fra dansk side. Den norske model fremhæves ofte som en god løsning, men Norge har faktisk en meget høj told på mange fødevareprodukter, påpeger Frank Øland, Cheføkonom i Landbrug & Fødevarer.

Desuden betyder ophøret af EU-støtte til det britiske landbrug, at der er risiko for, at en kommende regering vælger at beskytte erhvervet med en toldmur. EU-støtten udgør i øjeblikket lidt over halvdelen af landbrugets indkomst og kan altså ikke uden videre fjernes. EU-støtten kan erstattes af en national støtte, hvilket det britiske landbrug er blevet stillet i udsigt.

- Men den kan også erstattes med en beskyttelse af det britiske hjemmemarked eller en kombination af de to. Der er i kampagnen op til valget blevet lovet mange penge til fx sundhedsvæsnet, så det bør ikke tages for givet, at EU-støtten automatisk bliver erstattet af en national støtte, siger Frank Øland.

Læs analyserne fra Landbrug & Fødevarer:

Brexits betydning for den danske fødevareklynge 

Brexit – så vigtig er Storbritannien for dansk eksport 

Seneste nyt fra lf.dk