Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

L&F: Forbedrede vandplaner fortsat på dårligt fagligt grundlag

Landbrug & Fødevarer roser stilskiftet i de nye vandområdeplaner, som rummer en række muligheder for at løse miljøudfordringerne på en mere intelligent og målrettet måde end tidligere, og der er også et stort skulderklap til kommende brug af international evaluering af indsatsen, som dog desværre fortsat alene er centreret omkring kvælstof. Erhvervsorganisationen ser endvidere gerne, at der kommer mere turbo på at få godkendt endnu flere virkemidler – som fx muslingedyrkning – så genindførsel af dyrkningsrestriktioner kan undgås.

Så er vandområdeplanerne for perioden 2015-2021 landet, og det betyder et stilskifte i forhold til eksisterende planer:

”Det er positivt, at arbejdet med at forbedre tilstanden i kystvandene nu har et andet fokus end blot at reducere forbruget af gødning i landbruget. Fødevare- og landbrugspakkens elementer er indarbejdet, og det rummer for os at se en række muligheder for at løse miljøudfordringerne mere målrettet og på en mere realistisk måde end hidtil. Vi skal bl.a. have gang i anvendelsen af virkemidler uden for de dyrkede marker, hvor fx minivådområder kommer til at spille en nøglerolle,” siger Lars Hvidtfeldt, viceformand for Landbrug & Fødevarer, som understreger, at miljøindsatser netop skal balancere mellem miljøbeskyttelse og udviklingsmuligheder for erhvervet.

Lars Hvidtfeldt understreger dog, at Landbrug & Fødevarer stadigvæk er stærkt kritiske overfor det faglige grundlag for planernes karakterisering og identifikation af vandløb, fjorde mv. Det samme gælder fastsættelse af miljømålene og de afledte indsatsbehov for kystvandene:

”Vi har længe været meget kritiske over for de anvendte beregningsmetoder til fastsættelse af indsatskrav og den enøjede fokus på kvælstof som primære presfaktor i alle kystvandsområder. Det er derfor positivt, at der nu sættes gang i en international evaluering af det faglige grundlag bag planerne. Men hvordan evalueringen skrues sammen, ved vi ikke endnu, så håndteringen af den faglige kritik er derfor fortsat en af usikkerhederne,” siger Lars Hvidtfeldt og fortsætter:

”Forhåbentlig kommer problemerne med bl.a. store og uoplyste usikkerheder ved beregningerne og manglen på inddragelse af andre betydende faktorer end kvælstof nu under lup, så der ikke skal ske indsatser uden positiv indvirkning på miljøet.”

Viceformanden savner, at man tør tage flere virkemidler i anvendelse.

”Muslingedyrkning har været drøftet en del på det seneste, og denne løsning er dokumenteret og indgår i virkemiddelkataloget, men der mangler en administrativ model for anvendelsen, før det kan tages i brug. Her er et fokuspunkt for miljøministeren: Få flere virkemidler på listen i en fart.”

En nærmere granskning af planerne udestår, ligesom de nøjagtige spilleregler for den fremadrettede målrettede regulering ikke er på plads endnu.: ”Men førstehåndsindtrykket er, at planerne følger op på den politiske aftale om en fødevare- og landbrugspakke fra december 2015, med de styrker og svagheder, den nu engang rummer.”

For yderligere information kontakt venligst Dorte Kofoed, pressekonsulent, Landbrug & Fødevarer på mobil: 51561401

Seneste nyt fra lf.dk