Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
RadiMax er navnet på et nyt anlæg, hvor man kan følge afgrødernes rodudvikling. Målet er planter, der er mere robuste over for tørke, og som kan udnytte kvælstof bedre. Foto: Colourbox.com

Nu går planteforskningen i dybden

Tirsdag indvies nyt anlæg, der kan måle hvilke plantesorter, der har de dybeste rødder og dermed bedst modstår tørke og stress.

Planteproduktionen er udfordret af klimaforandringerne, der bl.a. øger behovet for afgrøder, som er mere robuste overfor tørke. Det er planter med dybe og stærke rødder. Men hvor man har stor erfaring og ekspertise i at forædle og selektere plantersorter ud fra deres udvikling over jorden, er det betydeligt sværere at følge planternes udvikling under jorden. Det gør et nyt anlæg nu muligt.

Radimax er navnet på det nye anlæg, der tirsdag indvies i Taastrup på Københavns Universitets forsøgsgård Højbakkegård. Bag anlægget, der støttes økonomisk af Innovationsfonden, står tre universiteter og fire planteforædlingsfirmaer.

Det epokegørende nye er, at anlægget gør det muligt at filme rodudviklingen gennem vækstsæsonen. Desuden kan man følge kvælstoffets optagelse og omsætning fra rod til top. Det sker samtidig med at man kører tørke- eller kvælstofforsøg, så man får data til at udvælge de sorter, der har de mest lovende egenskaber.

RadiMax vil undersøge sorter af hvede, byg, græsser og kartofler. Her er målene afgrøder med:

  • 30 pct. dybere rødder
  • 20 pct. højere udbytte under tørke
  • Optag af 10 pct. mere kvælstof

- Det er et unikt og perspektivrigt forskningsprojekt, der ikke alene kan gavne udbytter, fødevarekvalitet og miljø, men også skabe vækst og arbejdspladser i den danske fødevareklynge, fastslår Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

RadiMax anlægget koster godt 10 Mio kr., som betales af partnerne - KU, AU, og AAU samt forædlingsredskaberne DLF, Sejet Planteforædling, Nordic Seed, og LKF Vandel - med tilskud fra InnovationsFonden samt private fonde. RadiMax projektet løber frem til slutningen af 2018. Det har et samlet budget på 21 Mio kr.

Seneste nyt fra lf.dk