Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Karen Hækkerup: Landmænd passer godt på naturen

Det er vigtigt, at vi passer godt på naturen. Sådan siger 97 procent af de adspurgte landmænd i en undersøgelse, som Forskningscenteret Seges netop har lavet blandt 2.128 danske landmænd. Undersøgelsen viser også, at en meget stor del af landmændene er parate til at give sig i kast med frivillige tiltag i forbindelse med fødevare- og landbrugspakken.

Mange danskere vil have fået det indtryk gennem de sidste måneders debat om landbrugspakken, at landmændene ikke ønsker at passe godt på naturen. Det er ikke korrekt. Det tilbageviser en ny undersøgelse i allerhøjeste grad. Det er første gang, siden landbrugspakken blev vedtaget, at landmændene giver deres svar på, hvordan de vil agere i det nye rum, som pakken har givet dem.

– Undersøgelsen, som vi har lavet, bekræfter min opfattelse af landmændene. De vil gerne tjene penge, men de vil også gerne passe på naturen. Det fylder faktisk en stor del af deres dagligdag, siger Karen Hækkerup, direktør for Landbrug & Fødevarer.

Undersøgelsen blandt 2.128 landmænd viser, at de fleste frivilligt er parate til at tage vare på det danske vandmiljø og natur. Samtidig har over halvdelen af landmændene allerede frivilligt etableret vandhuller, søer eller læhegn ud over det, loven foreskriver.

82 procent af de landmænd, der har mulighed for at udlægge minivådområder, har svaret, at de er parate til at gøre det. Samtidig har 73 procent af de landmænd, der har mulighed for det, også svaret, at de er villige til at udlægge ekstra efterafgrøder.

Landbrug & Fødevarer har også stillet de mange landmænd spørgsmålet om, hvor vigtigt det er for dem, at deres produktion ikke skader naturen eller miljøet: Her har 97 procent af de spurgte landmænd svaret, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at de ikke skader naturen eller vandmiljøet, mens kun tre procent har svaret, at det er mindre vigtigt eller ikke vigtigt.

Seneste nyt fra lf.dk