Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Landbrug & Fødevarer vil støtte en anke af sagen om Værnengene i Vestjylland til Højesteret. Foto: Colourbox.com

L&F støtter anke i sag om Værnengene

Sagen har principiel betydning for landmænd over hele landet og bør derfor prøves ved landets højeste domstol.

Landbrug & Fødevarer vil støtte en anke af sagen om Værnengene i Vestjylland til Højesteret.

Sagen drejer sig om et areal på ca. 10 ha beliggende i et Natura 2000 område, Værnengene. Arealet har været omfattet af en række frivillige naturbeskyttelsesaftaler siden 1991. I 2012 ønskede en lodsejer at få arealet omlagt fra græs til græs, hvilket umiddelbart var muligt ifølge vilkårene i både de oprindelige aftaler om miljøvenlig drift samt en afgørelse om fredning fra Naturklagenævnet fra 2004. Kommunen godkendte derfor i juni 2012 i første omgang en sådan omlægning på betingelse af etablering af rensningsafgrøder, men afgørelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet traf i april 2014 afgørelse om, at arealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og at omlægning kræver en dispensation, fordi der efter nævnets opfattelse ikke havde været en regelmæssig drift på arealet.

Det gav Vestre Landsret tidligere på året Natur- og Miljøklagenævnet ret i. Det er den afgørelse, som Landbrug & Fødevarer har besluttet at støtte en anke af til Højesteret.

- Vi vurderer, at det er en vigtig og principiel sag, der har potentiel betydning for mange af vores medlemmer. At man som borger eller erhvervsdrivende trygt kan forlade sig på en aftale indgået med en offentlig myndighed er et vigtigt grundlæggende princip for retssikkerheden. Derfor har vi valgt at støtte en anke af sagen om Værnengene til Højesteret, siger Lone Andersen, der er viceformand for Landbrug & Fødevarer.

Seneste nyt fra lf.dk