Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Landmændene tager ordet

Landbrug & Fødevarer indrykker i disse uger annoncer i nogle af de landsdækkende aviser, for at nuancere debatten i forlængelse af landbrugspakken.

 Klik på billederne for at se annoncerne i stort format
 

”Underligt nok er vi ikke ude på at ødelægge naturen.” Sådan lød overskriften i den annonce, som Landbrug & Fødevarer indrykkede i fire dagblade fredag den 6. maj. Annoncen var den første ud af tre i en kampagne, som gerne skal give et mere nuanceret billede af landmændene og deres erhverv – og ikke det stereotype billede, der er blevet tegnet af dem i den seneste tid i forbindelse med landbrugspakken.

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer siger om annoncekampagnen:

”Det er tid til at tage ordet og forklare, hvorfor vi mener, at debatten om kvælstof og konsekvenserne af Landbrugspakken er skævvredet. Med debatten om Landbrugspakken bredte der sig desværre et billede i befolkningen af et landbrug, som vi slet ikke kan kende. Det vil vi gerne gøre noget ved.”

Nu kommer den anden annonce med overskriften ”Det går op og ned i dansk landbrug” og den refererer specifikt til en graf, hvor man kan se udviklingen i kvælstofudledningen. Grafen viser faktiske tal og forventninger. Men uanset hvordan vi vender og drejer den, er Danmarks årlige udledning af kvælstof reduceret med over 45.000 ton de sidste 25 år, hvoraf landbruget har stået for 2/3 dele af reduktionen.

Samtidig har SEGES spurgt mere end 2000 landmænd om deres holdning til landbrug, natur og miljø. Undersøgelsen viser, at 82 pct. af de landmænd, som har mulighed for at lave minivådområder, gerne vil gå i gang med opgaven. Den viser også, at tre ud af fire landmænd, som har mulighed for at etablere ekstra efterafgrøder, ønsker at gøre det. Og - ikke mindst - så viser den, at 97 pct. af landmændene mener, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at deres produktion ikke skader vandmiljøet.

Den tredje og sidste annonce handler om balance, og at vi alle sammen påvirker miljøet på den ene eller anden måde. Den kommer i uge 20.

Baggrunden for den første annonce, om at danske landmænd faktisk vil naturen, er en undersøgelse fra L&F - læs mere i Karen Hækkerup: Landmænd passer godt på naturen.
Værdierne fra ”målt udvikling” som omtales i annoncen med kvælstofudledningen er fra Århus Universitet, Institut for Bioscience. Baggrundsdata kan ses i VANDMILJØ OG NATUR 2014 NOVANA. Tilstand og udvikling – faglig sammenfatning, 2015. Århus Universitet, som er tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside.

Seneste nyt fra lf.dk