Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Mejeribranchen sætter fokus på global fødevaresvindel

Sporing og bekæmpelse af fødevaresvindel er emnet for et internationalt symposium på Axelborg onsdag den 1. juni. Symposiet er en del af ’Analytical Week’, som arrangeres af den internationale mejeriorganisation IDF. Godt 170 fagfolk fra 24 lande deltager.

Fusk med fødevarer er et stigende, globalt problem, som påfører seriøse fødevareproducenter store tab og i mange tilfælde udsætter forbrugerne for en alvorlig sundhedsrisiko. Onsdag den 1. juni sætter et internationalt symposium på Axelborg i København fokus på problemet – og hvad der bliver gjort for at komme svindlen til livs.

Blandt oplægsholderne kan nævnes afdelingschef Eric Marin fra EU's fødevaresikkerhedsenhed, SANTE, samt afdelingschef Michael Rosenmark, Fødevarestyrelsens rejsehold, som vil fremlægge en række konkrete eksempler på, hvordan man opsporer og afslører fødevaresvindel i hhv. EU og Danmark. Dertil vil chefen for Danones fødevaresikkerhed og analyse, F. Bourdichon, fortælle om, hvordan det multinationale mejeriselskab arbejder med at forhindre svindel i mejeriprodukternes vej fra ko til køledisk.

Symposiet er en del af ’Analytical Week’ – en årlig begivenhed, hvor fagfolk fra mejeri- og analysebranchen verden over mødes for at udveksle erfaringer og fastlægge internationale standarder for analysemetoder og produkter i mælkesektoren – lige fra den rå mælk til de mindste specialingredienser.
Grundlaget for handel

Bag Analytical Week står den internationale mejeriorganisation IDF, som har tilrettelagt dette års udgave i samarbejde med Mejeriforeningen og Landbrug & Fødevarer. Arrangementet åbner mandag den 30. maj og slutter fredag den 3. juni. Mere end 170 fagfolk fra 24 lande deltager.

”Helt overordnet handler det om grundlaget for, at vi kan handle med hinanden på tværs af selskaber og landegrænser. At vi er enige om nogle fælles standarder for produkternes indhold, og hvordan man analyserer sig frem til det,” fortæller formand for organisationskomiteen bag dette års Analytical Week, Senior Business Manager Steen Kold-Christensen, FOSS.

”Vi har valgt at sætte fokus på fødevaresvindel, fordi det er et spændende og meget aktuelt emne, som i høj grad har berøring med vores arbejde. Inden for mejeribranchen blev det uhyggeligt aktuelt, da man for nogle år siden blev ramt af den såkaldte melamin-skandale i Kina. Efterfølgende blev der udviklet nye analysemetoder, så man i dag hurtigt kan afsløre den slags uønskede stoffer i mælken,” fortæller han.

Omfattende arbejde
Steen Kold Christensen understreger, at Analytical Week først og fremmest handler om et kontinuerligt arbejde med at fastlægge standarder.

”Vi har sat en enkelt dag af til symposiet om fødevaresvindel. De øvrige dage handler om, at fagfolk fra hele verden mødes i en lang række arbejdsgrupper for at diskutere oplæg til nye standarder.”

Oplæggene vil efterfølgende blive sendt forbi en styringskomité og derfra i høring, inden der kan vedtages en ny standard. I øjeblikket består en stor del af arbejdet i at harmonisere IDF’s egne standarder med ISO (International Organization for Standardization). Standardiseringsarbejdet i IDF har stået på i flere årtier og kommer efter alt at dømme til at fortsætte mange år endnu.

”Der findes allerede nu tusindvis af standarder inden for alt lige fra kemiske og mikrobiologiske målemetoder til produkter og ingredienser, og der kommer hele tiden nye metoder, teknologier og produkter til. Dertil arbejder vi med at fastlægge guidelines for laboratoriernes arbejde, og sidst, men ikke mindst harmoniseringen af IDF’s og ISO’s standarder,” fortæller Steen Kold-Christensen.

Om Analytical Week:
Arrangeres af IDF (International Dairy Federation) i samarbejde med Mejeriforeningen og Landbrug & Fødevarer.
Finder sted på Axelborg i København den 30. maj - 03. juni 2016
Åbnes mandag den 30. maj kl. 08.30 af adm. direktør Karen Hækkerup, Landbrug & Fødevarer.
Ud over arbejdsgruppernes arbejde og symposium om fødevaresvindel er der ugen igennem en udstilling af analyseudstyr i Axelborgsalen.
Læs mere på symposiets hjemmeside: copenhagen2016.dk

Seneste nyt fra lf.dk