Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Arbejdsudbuddet skal øges, og det skal kunne betale sig for flere at gå på arbejde. Desuden bør vi gøre mere for at målrette uddannelserne efter virksomhedernes behov. Foto: Colourbox.com

Vækst kræver flere investeringer og mere arbejdskraft

Landbrug & Fødevarer er ikke helt så optimistisk som formandskabet for Det Økonomiske Råd, når det gælder væksten i dansk økonomi. Hvis vi skal nå den vækst, formandskabet forudser, kræver det tiltag der understøtter flere investeringer og et større arbejdsudbud, forudser Landbrug & Fødevarer.

- Efter finanskrisen gik investeringerne i danske virksomheder i stå, og de er ikke rigtigt kommet i gang igen siden. Der investeres så lidt, at produktionsapparatet de seneste år reelt er blevet nedslidt, siger Frank Øland, cheføkonom i Landbrug & Fødevarer og henviser til, at nettoinvesteringerne har været negative i perioden 2010-2015. 

Formandskabet, de såkaldte vismænd, tegner i dagens redegørelse et positiv billede af udviklingen i den danske økonomi. Fra et svagt 2016 med en vækst på 1,1 procent til en vækst på 2,0 procent i 2017 og 2,3 procent i 2018.

Flere investeringer
Vismændene forventer, at væksten blandt andet skal komme ved stigende privatforbrug, stigende eksport og en betydelig vækst i de private investeringer.

Hvis investeringerne skal vokse som vismændene forudser, kræver det ikke mindst en styrket indsats for at lette skatte- og afgiftstrykket og skabe bedre finansieringsmuligheder og kreditvilkår, mener Landbrug & Fødevarer.

- Vi støtter fuldt ud vismændenes anbefaling af at omlægge PSO-afgiften ved at øge bundskatten. Men det initiativ kan ikke stå alene. Det er helt nødvendigt også at tage fat på at skabe bedre rammevilkår på andre områder. Det kan fx være lettere adgang til vækstlån og forbedrede afskrivningsregler og fradrag for teknologiinvesteringer, siger L&F's cheføkonom.

- Regeringen bør desuden fortsætte arbejdet med regelforenkling og minimumsimplementering af EU-regler. Man bør fremme investeringerne i danske iværksættervirksomheder, eksempelvis ved at lette på de regler, der i dag begrænser, hvad man kan investere sine private pensionsmidler i, siger Frank Øland.

Flere på arbejdsmarkedet
Udover at skabe bedre rammevilkår for virksomhederne, er der også brug for at tage fat på reformer af arbejdsmarkedet.

- Det er nødvendigt at øge arbejdsudbuddet, blandt andet ved at få flere flygtninge og indvandrere i arbejde så hurtigt som muligt. Og så skal det kunne betale sig for flere at gå på arbejde. Desuden bør vi gøre mere for at målrette uddannelserne efter virksomhedernes behov. Både de akademiske uddannelser og erhvervsuddannelserne, hvor der i dag mangler praktikpladser. Og selvom det ikke er populært, er vi nødt til at overveje at hæve pensionsalderen hurtigere end allerede planlagt, fastslår Frank Øland.

Vismændene anbefaler i deres redegørelse at hæve ejendomsværdiskatten og grundskylden. Landbrug & Fødevarer advarer mod at øge skatten på landbrugsjord.

- Det vil hæmme danske landmænd i konkurrencen med deres kollegaer i andre EU-lande. Grundskylden på landbrugsjord er i forvejen en skat, som kun opkræves i få europæiske lande. Derfor mener vi, at grundskylden på produktionsjord bør afskaffes, siger Frank Øland.

Yderligere kommentarer: Cheføkonom Frank Øland, mobil 20123789

Seneste nyt fra lf.dk