Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox.com

Drikkevandet har det godt: Kontrol med pesticider virker

Kontrollen med pesticider i grundvandet virker. Landbrug & Fødevarer glæder sig over den årlige VAP-rapport, som undersøger drikkevandet for sprøjtemidler.

Det danske drikkevand har det godt. Det underbygger Miljøstyrelsens årlige rapport om varslingssystem for pesticider, som ikke giver anledning til at ændre de nuværende godkendelser.

Lars Hvidtfeldt, viceformand for Landbrug & Fødevarer glæder sig over rapporten:

”Rapporten er gode nyheder, og den modbeviser den gentagne bekymring om, hvorvidt landmændenes brug af plantebeskyttelsesmidler er et problem for grundvandet,” siger han og fortsætter: ”Systemet virker, og der er altså en meget grundig offentlig kontrol, som sikrer, at regelret brug af de nuværende godkendte plantebeskyttelsesmidler ikke truer grundvandet.”

Plantebeskyttelsesmidler, der sælges og bruges i Danmark, underkastes nogle af de skrappeste godkendelsesregler i EU, hvor risiko for udvaskning modelleres efter anderkendte principper. Ud over et meget strengt godkendelsessystem afprøves udvalgte midler på fem marker, hvor udvaskning af pesticidrester måles i jordvand, drænvand og grundvand. De såkaldte VAP-marker. Der er de seneste to år testet 22 aktivstoffer og 17 nedbrydningsprodukter, i alt 39 stoffer:

”I nyere tid har VAP systemet vist sit værd ved at identificere et problem med ét bejdsemiddel (Ridomil) som ellers var godkendt efter modelberegningerne. Efterfølgende er aktivstoffet blevet forbudt til anvendelse på kartofler. Problemerne med pesticider i grundvandet, som rapporteres i andre rapporter, stammer næsten udelukkende fra fortidens synder og hovedsageligt fra ét middel (Prefix), der ikke blev brugt på landbrugsjorden,” siger Lars Hvidtfeldt.

Seneste nyt fra lf.dk