Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Fortsat millioner at høste på planteavlen

De vigtigste interessenter fra den danske plantesektor har i samarbejde med Landbrug & Fødevarer udarbejdet fire nye skarpe anbefalinger til at forbedre og sikre erhvervets indtjening. Der kan bl.a. indhentes flere millioner på bedre jordfordeling. Herudover er det nødvendigt med indsatser ift. klima, udmøntningen af Fødevare- og landbrugspakken og ledelse af planteavlsbedrifterne.

De reducerede kvælstofnormer skal ophæves. Så klar var anbefalingen, da Landbrug & Fødevarers Mini Task Force Planteproduktion præsenterede 10 anbefalinger i foråret 2014. Det arbejde er nu godt i gang.

Landbrug & Fødevarer har netop sammenkaldt Task Forcen for at udarbejde nye opdaterede anbefalinger for 2016. Anbefalinger der matcher det politiske landskab i 2016 og de aktuelle udfordringer og muligheder for dansk planteproduktion. Mini Task Forcen er særlig interessant, fordi det er lykkedes Landbrug & Fødevarer at samle hele plantesektoren omkring en række fælles anbefalinger, der kan styrke dansk planteproduktion. Der deltager bl.a. repræsentanter fra finansverdenen, universitetsmiljøet, fødevareerhvervet og grovvarevirksomhederne i Mini Task Forcen der betjenes og ledes af Landbrug & Fødevarer. Det er altså en samlet og forenet sektor, som sender klare beskeder til politikere, embedsmænd og erhvervet selv.

Formanden for Mini Task Forcen, direktør i Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen, udtaler i den sammenhæng:

”Jeg er glad for, at det også i 2016 er lykkedes Landbrug & Fødevarer at samle den danske plantesektor om fælles anbefalinger. Mini Task Forcens første anbefaling vedr. målrettet kvælstofregulering har jo vist, at det har en stærk effekt over for politikerne, embedsmændene og vores erhverv selv, når vi står sammen,” siger han og fortsætter:

”Nu har vi fire nye skarpe anbefalinger, og her vil jeg først og fremmest lægge vægt på, at hvis vi skal have det rigtige udbytte af Fødevare- og landbrugspakken, så skal vi sikre et stort udvalg af godkendte og omkostningseffektive virkemidler uden for dyrkningsfladen. Ligeledes må vi se i øjnene, at EU’s klimamål risikerer at ramme særligt hårdt i lande med højt BNP og en relativ stor landbrugssektor. Det er derfor helt afgørende, at vi får indarbejdet tilstrækkelig fleksibilitet samt får øget satsningen på den fossilfri bioøkonomi, herunder især via planteforædling. Endelig glæder jeg mig over, at vi får muligheden for at hente et trecifret millionbeløb hjem til planteproducenterne, hvis vi får sikret bedre rammer for jordfordeling.”

Den fjerde og sidste anbefaling fra Mini Task Forcen anbefaler, at management og ledelse på planteproduktionsbedrifterne forbedres.

Flemming Nør-Pedersen udtaler:

”Jeg synes, det er rigtig godt, at Mini Task Forcen også har haft fokus på, hvad vi selv kan gøre for at forbedre os. Og her må jeg sige, at de store forskelle i produktivitet og økonomiske resultater hos sammenlignelige planteproduktionsbedrifter understreger, at vi skal blive bedre til management og ledelse.”

Du kan finde yderligere oplysninger om de fire anbefalinger som Mini Task Force Planteproduktion ønsker at forfølge i 2016 på Landbrug & Fødevarers hjemmeside.

Medlemmer af Mini Task Force, Planteproduktion:
Direktør Flemming Nør-Pedersen, Landbrug & Fødevarer (formand)
Direktør Asbjørn Børsting, Dakofo
Adm. direktør Christian Junker, Danish Agro
Adm. direktør Steen Bitsch, Danespo
Adm. direktør Truels Damsgaard, DLF
Institutleder Henrik Zobbe, IFRO, Københavns Universitet
Vicedirektør Poul Erik Jørgensen, Nykredit
Direktør Anne Grete Holmsgaard, BioRefining Alliance
Vicekoncerndirektør Jesper Pagh, DLG

Seneste nyt fra lf.dk