Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox.com

L&F støtter lodsejere i Egedal Kommune

Drikkevandet i kommunen er ikke truet og kommunens forbud mod brug af plantebeskyttelsesmidler er i strid med loven, mener Landbrug & Fødevarer, der nu klager til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er hverken juridisk eller fagligt berettiget, når Egedal Kommune forbyder en række lodsejere at opbevare og bruge godkendte plantebeskyttelsesmidler.

Det mener Landbrug & Fødevarer, som derfor på vegne af ni lodsejere har påklaget afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Kommunen begrunder forbuddet med hensyn til drikkevandet, der efter kommunens opfattelse kan være i fare for forurening. Det sker efter fund af spor af plantebeskyttelsesmidler i vandet. Sporene er dog af godkendte midler og klart under de grænseværdier, som myndighederne har fastsat. Dertil er fundet spor af gamle midler, som for længst er udfaset i landbruget.

Landbrug & Fødevarer er helt uenig i kommunens konklusion og mener samtidig, at forbuddet er i strid med miljølovgivningen.

- Vores faglige vurdering er klar. Drikkevandet i Egedal Kommune er på ingen måde truet af brugen af godkendte plantebeskyttelsesmidler. Og vi går nu ind og støtter lodsejerne, fordi kommunen efter vores vurdering ikke har hjemmel i loven til at udstede forbuddet mod opbevaring og brug af midlerne, siger Lars Hvidtfeldt, der er viceformand i Landbrug & Fødevarer.

- Ifølge miljølovgivningen kan man godt udstede sådan et forbud, men det kræver, at der er en konkret og nærliggende fare, som skal afværges ved indgrebet. Det har Egedal Kommune på ingen måde dokumenteret er tilfældet. Vi mener samtidig, at indgrebet er så omfattende, at det må sidestilles med ekspropriation.

Sagen i Egedal har vidtgående konsekvenser for de ramte landmænd, der hvis forbuddet bliver opretholdt ikke kan passe deres afgrøder. Hvis flere kommuner går samme vej kan det ligeledes blive et stort problem for landmænd i andre egne af landet.

- Egedal Kommune er desværre ikke et enestående tilfælde. Andre kommuner giver også udtryk for, at de vil nedlægge forbud på det, som vi og vores advokater vurderer, er et helt utilstrækkeligt juridisk og fagligt grundlag.

- Derfor er denne sag utrolig vigtig for vores medlemmer og vi er klar til at føre den meget langt, siger Lars Hvidtfeldt

Klagen til Natur- Og Miljøankenævnet har opsættende virkning og derfor er de berørte lodsejere stillet som før kommunen gav sit påbud.

Seneste nyt fra lf.dk