Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

100 års løn-, pris- og strukturudvikling i landbruget stopper ikke nu

I dag skal der produceres 36 gange mere mælk eller 68 gange mere svinekød end i 1908 for at betale for en times arbejde i landbruget. Denne udvikling er gået hånd i hånd med en betydelig strukturudvikling i landbruget ikke mindst i kraft af den teknologiske udvikling, der løbende har gjort det muligt at producere mere og mere effektivt

Landbrug & Fødevarer har i to analyser set på udviklingen i landbruget i et 100-årigt perspektiv. Den ene analyse ser på løn og prisudviklingen i landbruget, hvor lønningerne de seneste godt 100 år er steget langt mere end afsætningspriserne. Det betyder, at der i dag skal produceres 36 gange mere mælk eller 68 gange mere svinekød end i 1908 for at betale for en times arbejde i landbruget. Denne udvikling vil fortsætte.

Udviklingen har medført, at forbrugerne i dag har en langt større købekraft og bruger en mindre og mindre andel af deres samlede budget på mad. Hvor danskerne i 1966 brugte godt 18 pct. af den disponible indkomst på fødevarer er andelen nu under 10 pct.

Løn- og prisudviklingen er gået hånd i hånd med en betydelig strukturudvikling i dansk landbrug igennem de seneste 100 år. Det skyldes ikke mindst den teknologiske udvikling, der løbende gør det muligt at drive et landbrug mere effektivt. Den globale prisudvikling skubber også på denne udvikling, så det er nødvendigt løbende at forbedre produktiviteten for at forblive konkurrencedygtige. Det er næppe muligt at stoppe strukturudviklingen, hvis dansk landbrug skal forblive konkurrencedygtigt i en globaliseret verden.

Men der er ikke tegn på, at strukturudviklingen går hurtigere i dag end tidligere. Antallet af heltidsbedrifter er faldet med 4,2 pct. om året i gennemsnit over de seneste 10 år, så der i 2015 var 10.773 heltidslandbrug. Fortsætter strukturudviklingen i det samme tempo, som de seneste ti år, så vil der være omkring 8.000 heltidsbedrifter tilbage i 2022.

På et tidspunkt er der formodentlig ikke flere stordriftsfordele ved at sammenlægge bedrifter, så strukturudviklingen vil bøje af. Fremskrives strukturudviklingen i det tempo, som vi her set de seneste 40 år, vil der teoretisk set kun være én heltidsbedrift tilbage i år 2197 – men det vil ikke ske Det er langt mere sandsynligt, at strukturudviklingen bøjer af længe inden da.

Læs analyserne:
100 års løn- og prisudvikling i landbruget 

Strukturudviklingen i dansk landbrug

Seneste nyt fra lf.dk