Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

Boom i eksporten af svinekød til Kina

Eksporten af svinekød til Kina har udviklet sig til en succeshistorie gennem de seneste 10 år. I 2016 steg eksporten særlig markant. Også fremadrettet forventes Kina at være storimportør af svinekød, fastslår analyse fra Landbrug & Fødevarer.

EU’s eksport af svinekød til Kina er i 1. halvår 2016 mere end fordoblet i forhold til 1. halvår 2015, fra 457.000 tons til 985.000 tons. Kina alene har i 1. halvåre aftaget 48 pct. af EU's eksport af svinekød. Indregnes Hong Kong i eksporten til Kina ligger andelen på 57 pct.

Også Danmark oplever en kraftig stigning i eksporten af svinekød til Kina, om end stigningstakten ligger en del under stigningen for EU, hvor stadig flere virksomheder i det øvrige EU opnår adgang til Kina. Den danske eksport var i 1. halvår 2016 på 173.000 tons mod 112.000 tons i 1. halvår 2015. Værdien af eksporten er øget til 2,1 mia. kr. mod 1,3 mia. kr. året før. Det fremgår af analysen Kina som importør af svinekød fra Landbrug & Fødevarer.

Den danske eksport af svinekød til Kina (inkl. Hong Kong) har i det hele taget udviklet sig til en rigtig succeshistorie gennem de seneste 10 år. Tilbage i 2006 blev der eksporteret 50.000 tons. 5 år senere i 2011 lå eksporten omkring 200.000 tons. Og nu i 2016 er der udsigt til en dansk eksport af svinekød til Kina på op mod 400.000 tons.

Markant stigning i den kinesiske import af svinekød i 2016
Stigningen i den kinesiske import her i 2016 skyldes et fald i den kinesiske produktion af svinekød og et heraf følgende meget højt kinesisk prisniveau for svinekød i år. Faldet i den kinesiske produktion af svinekød i 2016 skal ses på baggrund af dårlig økonomi for kinesiske svineproducenter i 2014 og 1. halvår 2015, samtidig med at de kinesiske myndigheder – som konsekvens af skærpede miljøkrav - har lukket en række svineproduktioner i tætbefolkede områder og ved floder.

Særligt EU nyder godt af den stigende kinesiske efterspørgsel i 2016. Mere end 2/3 af den kinesiske import af fersk/frosset svinekød kommer således fra EU.
USA's eksport af svinekød til Kina begrænses af, at Kina kun tillader import fra svineproduktioner, hvor der ikke benyttes ractopamine. I såvel USA, Canada som Brasilien er brugen af ractopamine udbredt, hvorimod EU, Kina og Rusland har forbud mod brug af ractopamine i svineproduktionen. Ractopamine er en betaagonist, som kan benyttes i svineproduktionen til at hæve kødindholdet i svinene.

Forventning om fortsat kinesisk import
Der er forventningen, at Kina fortsat vil være stormportør af svinekød, fordi landet har et begrænset landbrugsareal i forhold til befolkningstallet. Lande, der er nødsaget til at importere foder til husdyr vil normalt – alt andet lige – have høje produktionsomkostninger i svineproduktionen, og derfor vanskeligheder med at opretholde en selvforsyning for svinekød omkring 100 pct.

De meget høje kinesiske svinepriser i 2016 må dog forventes at betyde stigende kinesisk produktion af svinekød i 2017 og 2018 med deraf følgende lavere kinesiske svinepriser. Den ekstraordinære gode kinesiske efterspørgsel efter diverse udskæringer, som EU eksportørerne af svinekød oplevede maj-juli 2016, er da også faldet til et mere normalt niveau, hvor det igen først og fremmest er de traditionelle biprodukter, der eksporteres til Kina.

Men selv med en fortsat høj kinesisk import i 2017 må der fremadrettet forventes en skærpet konkurrence på det kinesiske marked fra amerikansk og brasiliansk svinekød, der sandsynligvis vil vinde markedsandele på bekostning af EU.

Gennem næsten 10 år er der fra dansk side arbejdet på at få adgang til det kinesiske marked for pølser og andre forarbejdede svinekødprodukter. Det er endnu ikke lykkedes, men når det sker, er det et marked med store muligheder for yderligere eksport til det kinesiske marked.

Læs analysen Kina som importør af svinekød fra Landbrug & Fødevarer.

Seneste nyt fra lf.dk