Nyt SEGES vil styrke landmændenes konkurrenceevne

SEGES styrker rådgivningen af landmændene, så de står bedre rustet til fremtiden. SEGES bliver fremover en del af Landbrug & Fødevarer med Anne Lawaetz Arhnung i spidsen som direktør.

Landbrug & Fødevarer ændrer nu sin organisation med det formål at styrke rådgivningen af landmændene, så de står bedre rustet til fremtiden. Efter et længere analysearbejde er L&F klar til at præsentere det nye SEGES.

Som noget nyt kommer SEGES’ brugere - rådgivningsvirksomhederne – langt tættere på prioriteringer, beslutninger og det forretningsmæssige samarbejde.

Vidensinstitutionen SEGES, der beskæftiger 630 medarbejdere, bliver fremover en del af L&F med Anne Lawaetz Arhnung i spidsen som direktør. Det er ambitionen, at SEGES skal være en uundværlig innovations- og udviklingsvirksomhed, der kan levere de bedste løsninger til landmændene.

Formand for L&F, Martin Merrild, siger:

- Dansk landbrug står over for mange forandringer. Vi har brug for, at SEGES kommer tættere på landmændene, så ny viden og nye løsninger hurtigt kan implementeres ude på bedrifterne. Vi vil rykke tættere sammen i landbrugets organisationer og etablerer derfor én samlet, forenklet struktur. Det nye SEGES bliver mere strømlinet, fokuseret og fleksibelt og vil involvere landmænd og rådgivning mere end hidtil. Vores ambition er at styrke sektorernes innovationsevne og dermed konkurrenceevne, så de fortsat kan være førende i verden.

Direktør Anne Lawaetz Arhnung siger:

- Jeg glæder mig til at udvikle SEGES til en endnu stærkere vidensinstitution. Det er afgørende, at vi kan styrke innovationen og gøre det nemmere for danske landmænd at få adgang til den nødvendige viden. Vi skal derfor sikre, at SEGES’ aktiviteter altid har kunderne i centrum. Jeg glæder mig til samarbejdet med landmænd, rådgivning, virksomheder, universiteter og SEGES’ kompetente medarbejderstab.

SEGES’ bestyrelse bliver nedlagt og erstattet af et forretningsudvalg, som vil inkludere rådgivningsvirksomhederne, der arbejder tæt sammen med den nye direktør og L&Fs Primærbestyrelse. Anne Lawaetz Ahrnung fortsætter i L&F's direktion som viceadministrerende direktør.

SEGES vil fremover bestå af to hovedområder:

Innovation og viden. Denne afdeling får ansvaret for at udføre, formidle og implementere vidensprojekter.
Produkter & Rådgivning. Denne afdeling står for at udvikle, sælge og supportere produkter og services som for eksempel IT-systemer og rådgivningskoncepter.

Henvendelse: Pressechef Henny Christensen - M: 24637236

Seneste nyt fra lf.dk