Nyheder - 2017

December

PRESSEMEDDELELSE - 22. dec 2017
Trods et markant fald handler 15 pct. af de danske forbrugere stadig i Tyskland i forbindelse med julen. Det viser en ny undersøgelse om grænsehandel fra Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 22. dec 2017
En ny og stærk organisering af det økologiske forskningscenter ICROFS, er et udtryk for politisk vilje til at sikre en solid og fremadrettet satsning på økologien, mener Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 21. dec 2017
Julen står for døren. Derfor har Landbrug & Fødevarer i en ny undersøgelse spurgt danskerne om deres forventninger til højtiden. Mad og samværet med familie og venner topper listen over ting, vi glæder os mest til.
21. dec 2017
Både landbruget og fødevarevirksomhederne mangler nu kvalificeret arbejdskraft i sådan en grad, at det begynder at være en begrænsning for produktionen.
21. dec 2017
Det er useriøst af Det Økologiske Råd at kritisere os, når vi påpeger behovet for at udvikle et holdbart modelapparat med færre fejl og mangler. Vi reagerer selvfølgelig, når debatten præges mere af følelser end fakta, skriver Morten Høyer, direktør i Landbrug & Fødevarer, på Altinget.dk.
PRESSEMEDDELELSE - 20. dec 2017
L&F og Danske Regioner har allieret sig i et væsentligt bidrag til et forenklet erhvervsfremmesystem, hvor idéen er at udpege én national strategi for en række danske erhvervsmæssige styrkepositioner.
PRESSEMEDDELELSE - 20. dec 2017
Julen er traditionernes fest. Noget af det mest traditionsbundne er julemiddagen, hvor juleanden og flæskestegen indgår som vigtige elementer. Det viser en ny analyse fra Landbrug & Fødevarer, der også ser nærmere på, hvem der har ansvaret for julemiddagen og på, hvor danskerne handler til jul.
20. dec 2017
Det danske landbrugs store succes kan tilskrives landbrugets evne til at samarbejde og yde gensidig sparring. Et godt eksempel på dette er den vidensdeling, der årligt samles i bogen "Oversigt over Landsforsøgene", skriver Anne Lawaetz Arhnung, Seges.
20. dec 2017
Erhvervslivet efterlyser et politisk signal, der klart markerer, at vi har brug for de rette folk udefra som en del af løsningen på mangel på arbejdskraft.
19. dec 2017
Kun 26 af 640 ansøgninger om tilskud til miljøteknologi fra 2016 er færdigbehandlet i Landbrugsstyrelsen. Det svarer til 4 procent.
19. dec 2017
Oversvømmelser af dyrkede marker er et stadig større problem for danske landmænd. Derfor glæder Landbrug & Fødevarer sig over nye anbefalinger til at modernisere vandløbsloven, som skal gøre det nemmere at aflede vandet og klimasikre både land og by.
PRESSEMEDDELELSE - 18. dec 2017
Det er en både ærgerlig og overraskende afgørelse, når Miljø- og Fødevareklagenævnet giver Egedal Kommune medhold i, at den kan udstede et forbud mod at opbevare og bruge plantebeskyttelsesmidler. Det vurderer Landbrug & Fødevarers chefjurist Charlotte Bigum Lynæs.
PRESSEMEDDELELSE - 18. dec 2017
Det faglige grundlag bag udpegningen af de områder, der bliver ramt af skærpede fosforkrav til sommer, er tvivlsomt. Mange bedrifter bliver ramt uden et solidt fagligt grundlag, mener L&F.
14. dec 2017
Markedet og forbrugernes krav ændres hastigt. Derfor bliver det nødvendigt med samarbejde på tværs af brancher, så dansk landbrug kan beholde sin styrkeposition, skriver Jakob Lave, udviklingschef i SEGES.
PRESSEMEDDELELSE - 12. dec 2017
En ny analyse fra Klimarådet anerkender bioenergiens rolle i den grønne omstilling. Det glæder Landbrug & Fødevarer.
12. dec 2017
Med den nye hjemmeside mejeri.dk er der skabt én indgang til den mejerifaglige viden i Mejeriforeningen og Landbrug & Fødevarer.
11. dec 2017
Det er positivt med en revision af lovgivningen, så landmænd fortsat kan pantsætte deres EU-betalingsrettigheder alene ved at lade det registrere i Landbrugsstyrelsen.
11. dec 2017
Ny poster fra L&F målrettet små fjerkræhold sætter fokus på at beskytte tamfugle mod fugleinfluenza fra vilde fugle.
11. dec 2017
I den kommende tid indrykker L&F annoncer om den milliardstore danske eksport af juletræer.
PRESSEMEDDELELSE - 11. dec 2017
Landbrug & Fødevarer står i denne uge i spidsen for en erhvervsdelegation, der besøger Argentina. Målet er, at flere danske virksomheder, der producerer udstyr til fødevareproduktionen, får fodfæste på det sydamerikanske marked.
10. dec 2017
Fredag blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om en foreløbig aftaletekst om finansloven. Her fremgår det, at aftaleparterne vil understøtte en fortsat markedsbaseret udvikling af økologien i Danmark. Der er afsat 160 mio. kr. fordelt på de kommende tre år. Landbrug & Fødevarers økologichef, Kirsten Lund Jensen, er tilfreds med den foreløbige aftale.
08. dec 2017
L&F glæder sig over, at regeringen og DF er blevet enige om en ny finanslov.
08. dec 2017
Så find vej til dit juletræ via Landbrug & Fødevarers juletræskort. På aabentlandbrug.dk er det nemt at finde vej til den lokale juletræsproducent.
08. dec 2017
L&F mener, det er positivt, at EU og Storbritannien er kommet frem til et bud på en fælles erklæring, så man kan komme videre i forhandlingerne.
07. dec 2017
Efter et halvt år med det statslige dyrevelfærdsmærke, udvider ordningen nu til også at dække leverpostej, bacon og pølser i kølediskene. Det er godt nyt mener L&F, der støtter forslag, der giver forbrugerne større gennemsigtighed og større indflydelse på produktionen.
PRESSEMEDDELELSE - 07. dec 2017
2016 blev endnu et rekordår for eksport af dansk økologi. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Fra 2015 til 2016 steg eksporten af dansk økologi med 23 pct. og udgør nu 2,4 milliarder kroner. Udlandet har for alvor fået smag for dansk økologi, mener Landbrug & Fødevarer. Samtidig stiger importen af især økologisk frugt og grønt også.
05. dec 2017
Ny undersøgelse for Stop Spild Af Mad viser, at danskerne har en stor villighed til at undgå madspild i julen. Desværre ser virkeligheden anderledes ud, og mange danskere er dårlige til at mindske deres madspild. Særligt er planlægningen et problem og bliver danskerne bedre til at planlægge julen, kan de spare på både madspildet og på pengepungen.
PRESSEMEDDELELSE - 01. dec 2017
Landmændenes store fokus på at sprøjte korrekt – ikke pesticidafgiften – er årsag til, at belastningen fra brug af plantebeskyttelsesmidler er lav. Afgiften har kun en meget beskeden effekt set i forhold til, hvad den koster landbruget.

November

08. dec 2017

30. nov 2017
Der er positive toner fra EU´s landbrugskommissær Phil Hogan i nyt udkast til fremtidens landbrugspolitik i EU. Det mener Landbrug & Fødevarer, der glæder sig over mere fokus på international handel og forbedret adgang til nye markeder udenfor EU, frivillig ordning med fokus på miljø og klima fremfor grønne krav, og udnyttelse af ny teknologi.
PRESSEMEDDELELSE - 30. nov 2017
Aarhus Kommune har ikke hjemmel til at forbyde 11 landmænd i Beder syd for Aarhus at sprøjte deres marker. Derfor går Landbrug & Fødevarer videre med sagen på landmændenes vegne.
PRESSEMEDDELELSE - 29. nov 2017
Mogens Lykketoft åbner Økologi-Kongres 2017 onsdag i Kolding. Her vil 900 økologer og økologiinteresserede diskutere nyeste viden og forskning indenfor økologisk fødevareproduktion og forbrug. Bæredygtighed er kongressens hovedtema, og den indledende debat handler om FN’s 17 verdensmål i et økologisk perspektiv.
28. nov 2017
I indsatsen for at få danskerne til at spise flere grøntsager har Måltidspartnerskabet tegnet signalementer af 37 grøntsager - hvad der er deres styrker og svagheder, muligheder og trusler. Desuden har de undersøgt, hvilke forbrugertyper der køber de forskellige grøntsager og hvordan de bliver tilberedt og spist.
27. nov 2017
EU godkendte i dag stoffet glyphosat, der bruges til bekæmpelse af ukrudt, i endnu fem år. Det glæder landbruget, der uden glyphosat ville stå overfor voldsomme problemer.
PRESSEMEDDELELSE - 27. nov 2017
En række danske landmænd forventer at udvide produktionen til næste år på grund af stigende efterspørgsel efter kaninkød.
25. nov 2017
Fødevare- og landbrugspakkens faglige grundlag rokkes ikke af den rapport, som en privat forsker har lavet for Danmarks Naturfredningsforening.
PRESSEMEDDELELSE - 24. nov 2017
En opfordring fra Landbrug & Fødevarer gør nu, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen forlænger fristen for udbringning af fast husdyrgødning og fast affald på lerjord.
PRESSEMEDDELELSE - 24. nov 2017
Lone Andersen, økologisk landmand og viceformand i Landbrug & Fødevarer, er igen blevet valgt som formand for EU Kommissionens civile dialoggruppe for økologi, der rådgiver EU Kommissionen om økologiudvikling i hele Europa.
24. nov 2017
Bredbånd er i dag at sammenligne med el og vand som helt nødvendigt for borgerne. Derfor skal den offentlige støtte til området gå til at udvikle de områder, hvor behovet er størst. Og det er altså ikke primært i København, skriver Ejnar Schultz, direktør i SEGES Innovation.
PRESSEMEDDELELSE - 23. nov 2017
Den årlige Pesticidrapport fra DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen er netop udkommet. Den viser igen, at Danmark ligger i top, når det handler om at undgå spor af plantebeskyttelsesmidler i frugt og grønt.
PRESSEMEDDELELSE - 23. nov 2017
Landbrug & Fødevarer ser et stort potentiale på det afrikanske marked for den danske fødevareklynge, der er stærkt tilstede på det officielle statsbesøg i Ghana, som H.M. Dronningen indleder i dag.
23. nov 2017
Hvis dansk erhvervsliv skal øge væksten, skal landets selvstændige sikres gode skattevilkår. Derfor børe regeringen lempe reglerne i virksomhedsordningen.


22. nov 2017
Den danske fødevareklynge skaber vækst, eksport og arbejdspladser. Den er kendt verden over for sin kvalitet og høje fødevaresikkerhed, skriver Karen Hækkerup.
21. nov 2017
Det er ærgerligt, at forskere og landmænd er kommet så langt væk fra hinanden, men det nytter ikke noget, at AU insisterer på at anbefale regulering i landbruget på et ukvalificeret grundlag. Lad os i stedet starte på en frisk, mener Ejnar Schultz fra Seges.
21. nov 2017
Unges interesse for dansk fødevareproduktion er dalende, og virksomheder oplever store udfordringer med at finde kvalificerede medarbejdere. Der er kritisk brug for nytænkning, hvis Danmark fortsat skal være i top, skriver Anne Lawaetz Ahrnung, Seges, L&F.
PRESSEMEDDELELSE - 21. nov 2017
Når omkring 3,5 millioner danskere i dag sætter deres kryds ved kommunalvalget i landets 99 kommuner, vil rigtigt mange vælgere enten have sat tænderne i valgflæsk til et vælgermøde eller hygge sig med stegt flæsk, når krydset er sat.
PRESSEMEDDELELSE - 20. nov 2017
De 28 medlemslande i EU er nu endelig blevet enige om, hvordan økologiske fødevarer i fremtiden skal produceres i EU. Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at der nu efter tre år er indgået en konkret aftale, så der kan komme mere skub i økologiudviklingen.
19. nov 2017
Danmarks Idrætsforbund og Landbrug & Fødevarer står sammen om at gøre det endnu mere attraktivt at leve, arbejde og bo uden for Danmarks største byer.
17. nov 2017
Der er masser af liv uden for landets største byer, men der er også brug for visioner for, hvordan vi skaber og fremtidssikrer et Danmark i balance. Derfor betyder det noget, hvem der vælges til kommunalbestyrelserne 21. november, skriver Martin Merrild.
17. nov 2017
Selvfølgelig skal vi have målrettet regulering i landbruget. Men først skal vi have valide data, som vi kan lave ordentlig og fair regulering på baggrund af. Det skriver Niels Peter Nørring fra Landbrug & Fødevarer.
16. nov 2017
Vi oplever for tiden forskellige debatter, hvor man lader følelserne tage overhånd og glemmer at kigge på fakta, skriver Karen Hækkerup.
15. nov 2017
Man kan sagtens sikre et godt vandmiljø uden at lukke landbrug. Målrettede indsatser og belønning af den gode adfærd er vejen frem, skriver Frederik von Lüttichau, Sektionen for Større Jordbrug, Landbrug & Fødevarer.
13. nov 2017
Gårdbesøg, køkkenhave, udendørs skak og skridttællere var nogle af de aktiviteter, som netop har fået støtte fra Mejeriernes Skolemælksordning.
PRESSEMEDDELELSE - 10. nov 2017
L&F glæder sig over, at et bredt flertal af partier har lavet en ny aftale om at bruge ca. 100 mio. kr. på at afhjælpe mangel på arbejdskraft hos virksomhederne.
09. nov 2017
Der lykkedes ikke torsdag at samle et kvalificeret flertal for EU-Kommissionens forslag om at forlænge godkendelsen af glyphosat. En situation L&F finder yderst beklagelig.
PRESSEMEDDELELSE - 09. nov 2017
En sej jyde som har formået at skabe noget nyt og er omhyggelig, grundig og innovativ. Sådan sagde dommerne om Thomas Bertram, der netop er blevet kåret som Årets Unge Landmand 2017. Den 27-årige økologiske svineproducent fra Nordjylland modtog prisen på Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i Herning.
09. nov 2017
Aarhus Universitet er nødt til at tage landbrugets faglighed for gode varer, hvis vi fremadrettet skal arbejde sammen om et bedre vandmiljø, skriver Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 09. nov 2017
Den danske fødevareklynge ligger i toppen, når man sammenligner EU-landenes eksport af højværdivarer. Det viser L&F’s netop offentliggjorte publikation ”Fakta om Erhvervet 2017”.
PRESSEMEDDELELSE - 08. nov 2017
Hverringe Gods på Østfyn vinder Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2017 for konstant fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø.
PRESSEMEDDELELSE - 08. nov 2017
Jeg garanterer, at vi kan gøre det endnu bedre i fremtiden, men der er tre forudsætninger. At vores rammevilkår tages alvorligt, at vi er parate til at udvikle os og udnytte ny teknologi, og at vi plejer vores stolthed og optimisme. Sådan var meldingen fra Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, da han afgav sin beretning for de over 700 deltagere i Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i Herning.
PRESSEMEDDELELSE - 08. nov 2017
Et nyt partnerskab mellem Landbrug & Fødevarer og myndighederne skal sikre bedre regulering i landbruget samt en mindre belastning af miljøet.
PRESSEMEDDELELSE - 08. nov 2017
Børn vil gerne lave mere mad sammen med deres forældre. Det viser en ny analyse, som Analyse Danmark har lavet for Landbrug & Fødevarer.
06. nov 2017
En politisk aftale fordeler en milliard til forskning, men ikke nok af midlerne går til forskning inden for fødevareklyngen. Det er problematisk for Danmarks vækst og bæredygtighed, mener L&F.
06. nov 2017
Det er ikke længere altid nok at være en dygtig fagmand for at få enderne til at nå sammen i en landbrugsbedrift. I det 21. århundrede skal der mere til. Men hvad er det for en X-faktor, der adskiller de gode fra de rigtigt gode – og hvordan bliver man selv en af de allerdygtigste?
PRESSEMEDDELELSE - 03. nov 2017
L&F glæder sig over Miljø- og Fødevareministeriets valg af områder i første udbudsrunde af forskningsaftalerne med universiteterne.
03. nov 2017
200 danske landmænd har de seneste fire år fået tjekket, hvor bæredygtigt deres landbrug er. SEGES vil nu forbedre bæredygtighedsværktøjet RISE, så rapportens konklusioner bliver nemmere at bruge i den daglige rådgivning.
03. nov 2017
Smørprisens historiske optur er nu afløst af et næsten lodret fald på bulkmarkederne. Men i butikkerne i flere europæiske lande er der fortsat tårnhøje priser og smørmangel.
PRESSEMEDDELELSE - 02. nov 2017
Indien er verdens tredje største økonomi, og med en årlig vækstrate på 7,1 pct. er der et stort potentiale for at øge eksporten af danske fødevareløsninger til landet. Landbrug & Fødevarer er derfor med på et stort eksportfremstød, der begynder i dag.
01. nov 2017
På lørdag afholdes ostefestivalen Slow Cheese Copenhagen for andet år i træk. Denne gang har arrangørerne valgt at begrænse antallet af billetter.
01. nov 2017
Projektet ”EU PIG” har til formål at vise ”best practice” inden for en række områder i europæisk svineproduktion. Tre danske landmænd har vundet titel som ambassadører inden forskellige temaer.

Oktober

31. okt 2017
DanAvl bekræfter, at det nye firma er en realitet. Et stort flertal af de danske avlsbesætninger og opformeringsbesætninger bakker op om det.
31. okt 2017
Hvis vi skal videre i den danske miljøindsats, skal vi ikke kun arbejde for kvælstofreduktioner. Derfor skal det primære virkemiddel heller ikke være udtagning af landbrugsjord, skriver Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 31. okt 2017
Der var spænding til det sidste, men Tommy Friis fra Hotel & Restaurant Fru Larsen vandt med en ret af haler fra frilandsgris, solsikker, løgbouillon & hasselnødder ‘Årets ret med gris 2017’.
30. okt 2017
Når danskerne køber ind, putter de danske æg i indkøbskurven. Det gør de, fordi de forbinder de danske æg med bedre fødevaresikkerhed, bedre dyrevelfærd og den mest miljøvenlige produktion. Det viser en ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer.
26. okt 2017
Flere end 300 var 26. oktober samlet til Årsmøde i Økologisektionen. Heraf var godt 190 økologiske landmænd. Derudover deltog repræsentanter fra myndigheder, virksomheder, rådgivere mv.
PRESSEMEDDELELSE - 26. okt 2017
Der er et stort potentiale for salg af dansk økologi til foodservice-markedet i Tyskland. Derfor er 12 danske virksomheder sammen med Landbrug & Fødevarer lige nu på eksportfremstød i Hamborg.
PRESSEMEDDELELSE - 26. okt 2017
Hvis økologien skal vokse endnu mere, så skal en større mængde husholdningsaffald fra byerne ud som gødning på de økologiske marker. Det mener Landbrug & Fødevarer, der presser på for at få fat i mere organisk affald fra kommunerne og få etableret flere økologiske biogasanlæg.
24. okt 2017
EU-Parlamentet har vedtaget en resolution om udfasning af glyphosat i 2022. Ærgerligt at parlamentet ser bort fra fagligheden i sit eget agentur for fødevaresikkerhed, mener Martin Merrild.
24. okt 2017
Vildtforvaltningsrådet – som Landbrug & Fødevarer er en del af – har netop sendt nye forslag til jagttider til miljø- og fødevareministeren.
24. okt 2017
Netop nu er årets Svinekongres i gang i Herning. Her mødes knapt 2.500 mennesker, som arbejder med svineproduktion. Kongressen byder på faglige indlæg og netværk for de mange deltagere.
24. okt 2017
Allerede nu kan Danavl melde, at der er underskrevet nok leverandøraftaler til at det nye Danavl kan gå i drift. Fristen for leverandører til at underskrive den nye aftale udløber ellers først ved udgangen af oktober.
20. okt 2017
Udenlandske eksperters vurdering af vandplanerne er meget klar: Det faglige grundlag - og dermed kravene til landbruget - ikke godt nok. Vi vil fortsat arbejde for reduceret udledning af kvælstof, men vi må og skal have en grundlæggende revision af vandplanerne, så vi får løsninger, der baserer sig på et solidt, fagligt grundlag og realistiske miljømål, skriver Martin Merrild.
19. okt 2017
Den klassiske Danbo-ost blev i dag tildelt Beskyttet Geografisk Betegnelse (BGB) af EU-Kommissionen.
- En vigtig anerkendelse af en historisk, dansk ostetradition, lyder det fra mejeribranchen.
Fremover må osten kun fremstilles i Danmark efter ganske bestemte kvalitetskriterier.

PRESSEMEDDELELSE - 19. okt 2017
Mere dialog og debat skal styrke den fælles retning og mål for fremtidens kvægbrug. Det mener sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer, Kvæg, der inviterer alle kvæglandmænd til dialogmøder
PRESSEMEDDELELSE - 13. okt 2017
Den nye klimaaftale har positive takter. Regeringen har fx sikret fleksibilitet for landbruget. Det vækker tilfredshed hos Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 13. okt 2017
De internationale miljøeksperters evaluering rejser en så omfattende kritik af fagligheden bag vandområdeplanerne, at grundlaget bag vandplanernes mål om kvælstofreduktioner må laves helt om.
13. okt 2017
Selvstændige har 80 milliarder kr. opsparet i virksomhedsordningen. Men knudrede detaljer i skattereglerne gør, at pengene ikke kommer ud at arbejde.
11. okt 2017
Reguleringen af landbrugets ammoniakudvikling skal være mere fleksibel og målrettet, fastslog Landbrug & Fødevarer over for folketingets miljø- og fødevareudvalg.
10. okt 2017
De grønne krav må justeres, så de giver den enkelte landmand mere frihed. Vækst og indtjening i landbruget er nemlig en forudsætning for, at der kan leveres på den grønne dagsorden, skriver viceformand i L&F, Lone Andersen.
10. okt 2017
Landbrug & Fødevarers Forsknings- og uddannelsesudvalg får ny formand.
PRESSEMEDDELELSE - 10. okt 2017
Det er en vigtig uge, Landbrug & Fødevarer går ind i. Sammen med 19 virksomheder fra fødevareklyngen besøger adm. direktør Karen Hækkerup og næstformand Asger Krogsgaard Japan for at skabe forudsætninger for et endnu stærkere handelspartnerskab.
09. okt 2017
Familielandbrugssektionen i Landbrug & Fødevarer ærgrer sig over den splid, som Coops medlemsblad Samvirke har skabt med sin seneste forside. Derfor udsendes nu en stående invitation til Coops direktør.
09. okt 2017
Hvis ikke vi skal kæmpe for retten til at starte og drive et mindre landbrug, hvem skal så? Sådan lød meldingen fra Lone Andersen, formand for Landbrug & Fødevarers Familielandbrugssektion, da 150 repræsentanter for de mindre danske landbrug var samlet i Vejle.
09. okt 2017
Fede mejeriprodukter er sundere, end man hidtil har antaget, og især ost er en del bedre end sit rygte. Det viser ny forskning, hvor forskerne har set på samspillet mellem næringsstofferne i en fødevare, i stedet for alene at se på næringsstofferne. Resultaterne blev onsdag præsenteret på Axelborg i København.
PRESSEMEDDELELSE - 09. okt 2017
Eksporten af økologiske fødevarer forventes at stige med 15 pct. i 2016. Det viser et nyt estimat fra Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 09. okt 2017
Landbrugsstyrelsen har ændret reglerne for overdragelse af tilsagn. Det sker for at hindre et muligt marked for handel med tilsagn. Landbrug & Fødevarer kalder ændringerne nødvendige for at sikre en fair ansøgningsproces.
06. okt 2017
Miljø- og fødevareministeren har netop offentliggjort en ny fælles strategi for kontrol i ministeriets styrelser. Fremover skal kontrol være baseret på ansvar og tillid og støtte virksomhedernes udvikling og vækst. Landbrug & Fødevarer glæder sig over en kontrol med mere fokus på vejledning.
06. okt 2017
Kritikken af nye Natura 2000-områder er ikke berettiget. Der er nemlig tale om områder, som er bedre egnet til at dyrke landbrug end til at beskytte sjældne arter, skriver Lars Hvidtfeldt.
PRESSEMEDDELELSE - 05. okt 2017
Det samlede forbrug af antibiotika til dyr er faldet for tredje år i træk. Det viser den årlige DANMAP-overvågning for 2016, som Statens Serum Institut, DTU Veterinærinstituttet og DTU Fødevareinstituttet står bag.
05. okt 2017
For tredje år i træk falder Danmarks samlede antibiotikaforbrug til dyr. Det skyldes især en reduktion af antibiotikaforbruget i svineproduktionen. Det overrasker ikke Christian Fink Hansen, sektordirektør i SEGES Svineproduktion, som påpeger, at de gode resultater ikke er kommet af sig selv.
05. okt 2017
Naturpakke 2.0 bør have fokus på, hvordan vi kan standse tilbagegangen for Danmarks biodiversitet. Naturplejerne mangler basal viden om natur, og det står i vejen for en målrettet indsats, skriver Heidi Buur Holbeck og Anne Erland Eskildsen, naturfaglige specialister i Seges.
04. okt 2017
Glyphosat skal længere ned på "bekymringsskalaen" end kaffe, rødvin og bordsalt. Hvis der kommer et forbud, står dansk landbrug med et tab i milliardklassen, en øget miljøbelastning og ringere udsigter for fremtidens fødevareproduktion, skriver Martin Merrild.
04. okt 2017
Landbrugsformidling i børnehøjde har længe været på Roskilde Dyrskues dagsorden. Her kan både røres og spørges - og mange børnefamilier har fået øjnene op for, at et dyrskue er sjov læring.
PRESSEMEDDELELSE - 03. okt 2017
Fødevareklyngen kan og vil levere et endnu større bidrag til Danmarks vækst og velfærd. Sådan lyder det fra Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, efter statsministerens åbningstale.
03. okt 2017
En skyr med æble fra det islandske mejeri MS Selfossi vandt konsum-kategorien i årets International FOOD Contest i Herning. Kategorierne ost og smør blev vundet af Taulov og Holstebro Mejeri.

September

30. sep 2017
Finanskrisen har resulteret en berøringsangst i nogle banker, så mange landmænd med sund økonomi og gode, rentable projekter liggende i skuffen, har fundet det umuligt at finde finansiering, skriver Marin Merrild.
29. sep 2017
Axelborg kommer helt på L&F’s hænder. Axelborg skal også fremover være det fysiske udgangspunkt i fødevareerhvervets politiske interessevaretagelse, forklarer formand Martin Merrild.
29. sep 2017
Økologer og dyrlæger skal være bedre til at arbejde sammen til fordel for dyrenes sundhed og velfærd. Derfor tilbyder SEGES og Den Danske Dyrlægeforening nu et intensivt kursus for de dyrlæger der rådgiver økologiske malkekvægsbesætninger.
28. sep 2017
Miljøstyrelsen har umiddelbart vurderet ramt en fin balance i arbejdet med at vurdere, hvilke arealer, der skal tages ud af Natura 2000. Det glæder Landbrug & Fødevarer, som har presset på for justeringen.
PRESSEMEDDELELSE - 28. sep 2017
Forretningsmodellen for det nye DanAvl har været til markedstest, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har efter en række ændringer af forretningsmodellen ikke yderligere indvendinger. Nu begynder et nyt kapitel i historien om DanAvl, der handler om at sikre de danske svineproducenter maksimalt udbytte af eksportmarkedernes milliardpotentiale.
28. sep 2017
En pulje på 15 mio. kr. fra kulturministeriet er netop blevet åbnet for kommunerne at søge tilskud i. Puljen skal gøre det mere attraktivt for kommunerne at kortlægge digerne i det åbne land.
26. sep 2017
Landbrug & Fødevarer hædrede fødevarebranchens bedste på Fødevaredagen. Her blev året Slagterpriser, Kantinepriser, Frugt og grøntpriser, Mejeripriser og Økologiske Køkkenroder uddelt.
PRESSEMEDDELELSE - 26. sep 2017
Danskernes indkøbsmønstre har ændret sig markant gennem de senere år. F.eks. køber danskerne sjældnere ind og placerer oftere deres stor-indkøb i lavprissupermarkederne. Det viser en ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer.
26. sep 2017
De lavthængende frugter er allerede høstet i bestræbelserne på at gøre dansk landbrug mere klimavenligt. Derfor bør regeringen afsætte markant flere midler til forskning om klimaeffektive landbrugsløsninger, skriver Lars Hvidtfeldt.
26. sep 2017
Salget af dansk økologi er steget markant de seneste år. Det skyldes god forskning på området. Men vi skal intensivere forskningen nu, hvis vi skal følge med, skriver Kirsten Lund Jensen, økologichef i Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 26. sep 2017
Otte ud af ti forbrugere svarer, at de ‘ofte’ eller ‘altid’ sørger for at undgå madspild, og knap halvdelen svarer, at det er noget, de gerne vil gøre mere af for at sikre et bæredygtigt forbrug. Det viser en ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer.
25. sep 2017
Hvad skal danske landmænd leve af i fremtiden? Det skal Future Farming, en tænketank med fødevarebranchens tunge mænd og kvinder og et forum for såkaldt 'crazy youngsters', give bud på. Idémager og tovholder er SEGES.
PRESSEMEDDELELSE - 22. sep 2017
For sjette år i træk deles der priser ud til landets bedste fødevare- og agrovirksomheder ved Vækstkonferencen, der i år har slået deltagerrekord.
22. sep 2017
Dagen efter, at Martin Merrild har siddet de maksimale to år som formand den europæiske landbrugsorganisation COPA, står det klart, at Danmark fortsat har en plads i formandskabet i organisationen, der repræsenterer 23 mio. landmænd over hele EU.
22. sep 2017
Hans Jørn Kolmos generaliseringer og fejlslutninger fører til misinformation. Landbruget har nedbragt forbruget af antibiotika med over 50 procent. Nu skal vi arbejde sammen med den humane sektor om at bekæmpe de resistente bakterier, skriver Per Olsen, veterinærpolitisk chef, Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 21. sep 2017
Det er uacceptabelt, at der sker ulovlig forgiftning af rovfugle, som det aktuelle fund af fire døde glenter ved Silkeborg. Det mener Landbrug & Fødevarer, Dansk Ornitologisk forening og Danmarks Jægerforbund, der tidligere har henvendt sig til Miljøministeriet for at øge samarbejdet om at stoppe ulovlige forgiftninger af rovfugle.
21. sep 2017
Der bliver skudt livligt i alle retninger inden for landbruget - både for og imod økologi og konventionel. Det er en diskussion, der ikke fører nogen steder hen, men bare er en effektiv måde at spilde tiden på, skriver Hans Erik Jørgensen.
21. sep 2017
Anne Nielsen har valgt at træde tilbage som formand for Kødbranchens Fællesråd (KF).
PRESSEMEDDELELSE - 21. sep 2017
I dag træder frihandelsaftalen mellem EU og Canada i kraft. Frihandelsaftalen er vigtig for den danske fødevareklynge, som opnår markant bedre adgang til det canadiske marked.
21. sep 2017
Der er mangel på arbejdskraft i blandt andet agro-og fødevareindustrien. Det er helt uholdbart. Vi risikerer, at luften går ud af den økonomiske vækst, som vi ellers endelig begynder at kunne øjne igen efter finanskrisen, skriver Karen Hækkerup.
PRESSEMEDDELELSE - 20. sep 2017
Nu bliver det lettere for forbrugerne at forstå, hvad deres gasprodukt gør for miljøet. Danmark er i gang med en historisk stor biogasudbygning, hvor produktionen er fordoblet siden energiforliget i 2012. Størstedelen af den øgede biogasproduktion bliver opgraderet og distribueret via gasnettet som bionaturgas, og nu skal der være bedre viden om klimaeffekten ved brug af bionaturgas.
PRESSEMEDDELELSE - 20. sep 2017
Landbrug & Fødevarer, DI Fødevarer samt ti store virksomheder fra fødevareklyngen har sammen præsenteret en ny strategi for fødevareforskning.
20. sep 2017
Et solidt forskningsgrundlag vil sikre, at den danske fødevareklynge også er én af de største og bedste i 2030. Derfor har klyngen lanceret en ny strategi for fødevareforskning gældende til 2030.
19. sep 2017
For første gang nogensinde har de danske mejerier eksporteret for mere end 10 mia. kr. på et halvt år. Det er 1,4 mia. kr. mere end første halvår i 2016.
19. sep 2017
En afgørelse fra Landsskatteretten betyder, at finansiering af generationsskifter via sælgerpantebreve nu bliver mere attraktivt.
PRESSEMEDDELELSE - 18. sep 2017
Digitaliseringens muligheder skal være fødevareklyngens næste afgørende konkurrencefordel. Danmark skal i 2025 have den mest profitable, bæredygtige, innovative og tillidsfulde fødevareklynge i verden. Sådan lyder udmeldingen fra Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngen, der netop har offentliggjort 10 anbefalinger til, hvordan den danske fødevareklynge kan få mest ud af digitalisering.
PRESSEMEDDELELSE - 18. sep 2017
Flere varmepumper, elbiler og lastbiler, der kører på biogas. Sådan lyder den prisdygtige recept, der kan nå Danmarks EU-klimamål for 2030, og som kan fremtidssikre fødevareerhvervets konkurrenceevne. Det er budskabet på Landbrug & Fødevarer og Dansk Energis fælles klimakonference i dag.
18. sep 2017
Digitalisering skal give erhvervet den næste afgørende konkurrencefordel. For vi vil, at Danmark skal have den mest profitable, bæredygtige, innovative og tillidsfulde fødevareklynge i verden, fastslår Karen Hækkerup og Jørgen Yde Jensen i forlængelse af at Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngen lancerer 10 anbefalinger til, hvordan digitalisering kan løfte erhvervet til nye højder.
PRESSEMEDDELELSE - 17. sep 2017
Søndagens Åbent Landbrug, hvor 64 gårde over hele landet åbnede dørene, fik 96.012 danskere til at bruge en fridag på at blive klogere på moderne landbrug. Landbrug & Fødevarer, der står bag arrangementet, glæder sig over den store opbakning.
PRESSEMEDDELELSE - 15. sep 2017
Landbrug & Fødevarer arbejder videre for at finde en holdbar løsning for slåningsfristen for græs- og brakarealer med en mere fleksibel fortolkning af EU-reglerne.
14. sep 2017
Producenter af mælk og svinekød kan mærke forbedring af økonomien. Svineproducenternes driftsresultat efter at de har fået løn ventes at lande på omkring 1,4 mio. kr. i 2017. Mælkeproducenter forventes at opnå et overskud på ca. 3/4 mio. kr. i 2017.
14. sep 2017
Fremover behøver landmanden ikke længere at navigere rundt i et hav af sider med forskellige login. Som den første i landbruget samler den nye digitale platform, MitLMO, alle landmandens nødvendige data og oplysninger ét sted med ét login.
13. sep 2017
Hvordan lever en dansk gris? Gror der virkelig hamp på danske marker? Og hvad er et gods egentlig? Få svarene og stil dine egne spørgsmål når hele Danmarks spisekammer åbner stalddørene til Åbent Landbrug den 17. september.
13. sep 2017
Efter ganske store nedbørsmængder, ikke mindst den seneste uges tid, snerper det til i dele af landet for at nå den snarlige slåningsfrist for brak- og græsarealer. Ifølge Landbrug & Fødevarer er det på høje tid at revurdere Danmarks snævre og ufleksible tolkning af EU-reglerne.
11. sep 2017
For at sikre og videreudvikle de faglige synergier flyttes en række aktiviteter og medarbejdere til Skejby. Laboratorie- og kejsersnitfunktionerne bliver dog på de nuværende adresser.
PRESSEMEDDELELSE - 08. sep 2017
Miljø- og Fødevareministeriet vil indføre en ordning, så landmanden selv kan bedøve pattegrise forud for kastration. Hos Landbrug & Fødevarer er man positive for forslaget.
PRESSEMEDDELELSE - 08. sep 2017
Det er meget beklageligt, at COWI i en ny rapport ikke drager mere vidtgående konklusioner af de åbenlyse svigt, som Miljøstyrelsen har begået i håndteringen af grundvandsdata og indberetninger af disse til EU. COWI bør starte forfra og lave en rapport, der ikke kun tager fat på den kritik, der har været, men også laver et mere generelt eftersyn af Miljøstyrelsens arbejde.
08. sep 2017
Ernæringsfokus konference 14. september på Axelborg, hvor Landbrug & Fødevarer sætter fokus på udfordringer med de tre store sygdomme, der stadig er vestens store plager: Diabetes, kræft og hjertekarsygdomme.
PRESSEMEDDELELSE - 06. sep 2017
Dansk erhvervsliv har allerede i dag store interesser på de afrikanske markeder. Den danske fødevareklynge alene eksporterede sidste år for 2,3 milliarder kroner til Afrika. Derfor var bæredygtig vækst og udvikling i Afrika temaet for en konference, som Landbrug & Fødevarer afholdt 6. september sammen med Danske Rederier.
PRESSEMEDDELELSE - 04. sep 2017
De Danske Bilimportører foreslår at omlægge registreringsafgiften, så den fremover er emissionsbaseret og fremmer incitamentet til at købe mere miljørigtige biler. Det glæder Landbrug & Fødevarer, at bilimportørerne vil løfte et ansvar, så privatbilismen også leverer deres bidrag til klimamålene.
PRESSEMEDDELELSE - 04. sep 2017
Det bliver sværere og sværere at finde den rette arbejdskraft for mange virksomheder, viser ny analyse fra Landbrug & Fødevarer. Især Region Syddanmark og Midtjylland er ramt.

August

01. sep 2017
Landbrug & Fødevarer foreslår, at man åbner op og fornyer den eksisterende ulveforvaltningsplan fra 2014, så den passer til den nuværende situation, hvor ulvene er begyndt at yngle og bestanden dermed vokser hurtigere.
PRESSEMEDDELELSE - 31. aug 2017
Særligt afgiften på plantebeskyttelsesmidler, må landbruget spejde forgæves efter i regeringens finanslovudspil.
31. aug 2017
Ind imellem sker der desværre ulykker ved transport af grise. Erfaringen fra de få, men alvorlige ulykker, viser, at hurtigere adgang til dyrene er en afgørende faktorer for at sikre flest mulige grise ud i god behold. Et frivilligt netværk af transportører står nu klar med hjælp.
31. aug 2017
Syv synder: Ifølge forskerne fra Aarhus Universitet kan alle dårligdomme i de danske kystvande forklares med bare én faktor – nemlig kvælstof. Nærmere bestemt kvælstof fra dansk landbrug. Men Kvælstof er langt fra det eneste, der påvirker vandmiljøet, fastslår Morten Høyer og Niels Peter Nørring i L&F’s serie af kronikker om usikkerheden i det faglige grundlag for miljømålene i vandplanerne.
29. aug 2017
Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at regeringen vil sænke skatten på arbejde og øge incitamentet til at tage et arbejde.
29. aug 2017
En amerikansk analyse forudser, at markedet for økologisk mælkepulver på verdensplan vil stige med 5,4 pct. om året de næste 10 år.
PRESSEMEDDELELSE - 29. aug 2017
Landbrug & Fødevarer opfordrer regeringen til at have fokus på det danske arbejdsmarked, når skatteudspillet bliver fremlagt senere i dag.
28. aug 2017
Succesfuldt fremstød i Brasilien for danske producenter af proces- og analyseudstyr til landbrugs og fødevareindustrien. Fødevaresektoren er en vækstdriver i Brasilien med en vækst sidste år på over 10 pct.
PRESSEMEDDELELSE - 28. aug 2017
Danske kantiner, storkøkkener, restauranter, hoteller og cateringvirksomheder bruger økologiske råvarer som aldrig før. På et år er salget steget med 21 procent til i alt 2 mia. kroner viser tal fra Danmarks Statistik. Landbrug & Fødevarer forudser endnu en stigning i 2017.
PRESSEMEDDELELSE - 27. aug 2017
Regeringens forslag om at øge det offentlige forskningsbudget med 377 millioner kroner i 2018, vækker glæde hos Landbrug & Fødevarer. Nye finanslovsmidler til forskning er nødvendige for at sikre dansk fødevareforskning i topklasse og imødekomme det stigende behov for kvalificeret arbejdskraft i fødevaresektoren.
PRESSEMEDDELELSE - 26. aug 2017
Landbrug & Fødevarer glæder sig over den nye aftale for frivilligt arbejde, som regeringen sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre netop har indgået. Aftalen kan betyde frivillige hænder til næste års Madskoler.
PRESSEMEDDELELSE - 24. aug 2017
Vores nordiske naboer løb med de eftertragtede Embla-statuetter, da der her til aften var prisuddeling af den første nordiske fødevarepris.
PRESSEMEDDELELSE - 24. aug 2017
En voksen person på 60 kg skal drikke 500 liter vand om dagen, før desphenyl-chloridazon udgør en reel sundhedsrisiko. Landbrug & Fødevarer maner til besindighed efter lukning af vandværk.
PRESSEMEDDELELSE - 24. aug 2017
En helt ny analyse af miljøtilstanden i Karrebæk Fjord fra den uafhængige forskningsvirksomhed DHI udgør en reel bombe under vandplanerne. Det mener Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.
24. aug 2017
Landbrug & Fødevarer og SEGES vinder årelang principsag mod myndighederne. Flere hundrede andre lignende sager inden for landbruget kan få gavn af afgørelsen, vurderes det.
24. aug 2017
Syv synder: I vandplanerne betyder mangel på timing, at omkostningerne for erhverv og samfund i form af unødigt store indsatser bliver enorme, samtidig med at miljømålene mange steder sandsynligvis slet ikke indfris, fastslår Morten Høyer og Niels Peter Nørring i L&F’s serie af kronikker om usikkerheden i det faglige grundlag for miljømålene i vandplanerne.
PRESSEMEDDELELSE - 23. aug 2017
Landbrug & Fødevarer glæder sig over regeringens tanker om at gøre det billigere at køre over Storebæltsbroen.
23. aug 2017
I første halvår af 2017 har kvægproducenterne sænket forbruget af antibiotika med 12 procent. Det er resultatet af en fortsat målrettet indsats og skyldes primært bedre yversundhed.
23. aug 2017
Svaret på, hvem der skal sikre fundamentet for vækst, er hverken Christiansborg eller virksomhederne - det er både/og, fastslår fem erhvervsorganisationer i Børsen.
22. aug 2017
I forbindelse med madfestivalen Copenhagen Cooking har Mejeriforeningen opstillet en ostebar, hvor folk kan købe smagsprøver på 50 forskellige danske oste. Det er noget, publikum kan lide.
PRESSEMEDDELELSE - 21. aug 2017
Landbrug & Fødevarer hilser de seneste skatteudmeldinger fra regeringen velkomne. Det gælder både udvidelsen af forskerordningen og forslaget om fjernelse af loftet over beskæftigelsesfradraget.
18. aug 2017
Fem af Danmarks største erhvervsorganisationer inviterer til debat om fremtidens vækst i Danmark på Christiansborg den 23. august.
17. aug 2017
Syv synder: I Danmark er det besluttet, at tilstanden i år 1900 skal bruges som reference for at opfylde EU’s Vandramme-direktiv. Men at sætte kvælstofkoncentrationen i de danske vandløb i år 1900 til omkring 1 mg N / liter vand er urealistisk lavt, fastslår Morten Høyer og Niels Peter Nørring i L&F’s serie af kronikker om usikkerheden i det faglige grundlag for miljømålene i vandplanerne.
16. aug 2017
Sidste år eksporterede Danmark mere ost til Frankrig, end vi importerede fra det kendte osteland. Generelt oplevede den danske osteeksport fremgang på næsten alle markeder.
PRESSEMEDDELELSE - 16. aug 2017
Landbrug og Fødevarer vil sammen med partiformand og rådmand sætte underernæring på den politiske dagsorden. Udover sundheden for den enkelte koster det samfundet milliarder af kroner.
PRESSEMEDDELELSE - 15. aug 2017
Landbrug & Fødevarer tager til genmæle over for Dyrenes Beskyttelses kampagne om ’Burgrise’. Danmark har et højt niveau af dyrevelfærd, og derfor kalder Martin Merrild kampagnen for et desperat angreb og bevidst manipulation.
15. aug 2017
Danmark har et højt niveau af dyrevelfærd. I takt med strukturudviklingen er der etableret nye innovative stalde. Vi har en række danske særregler, der går videre end EU-lovgivningen, og landbruget igangsætter løbende frivillige initiativer og projekter i samarbejde med både organisationer, forskere og politikere. Alt sammen gør en mærkbar forskel for de danske grise, fastslår Karen Hækkerup.
11. aug 2017
Det er godt, at Landbrugsstyrelsen nu vil afklare retstilstanden omkring sikring af pant i betalingsrettigheder. Det er der behov for.
11. aug 2017
Festivalgæster på Smukfest har i år givet rekordhøje beløb for at bo i Danish Crowns luksuriøst indrettede originale frilands-grisehytter, der er solgt til fordel for projektet Madskoler.
10. aug 2017
God tid og rolige forældre spiller en vigtig rolle for de børn, der nu skal begynde i skole. Rådet kommer fra Adam Breum, en af forfatterne til bogen ’Sund & glad skolestart’.
10. aug 2017
Syv synder: EU’s Vandrammedirektiv kræver, at vores vandområder opnår ”god økologisk tilstand”, bl.a. baseret på bestemte vandplanters udbredelse. Men det er en forenkling, der nogle gange leder til absurde konklusioner, fastslår Morten Høyer og Niels Peter Nørring i L&F’s serie af kronikker om usikkerheden i det faglige grundlag for miljømålene i vandplanerne.
09. aug 2017
Jyllands-Postens afdækning af en række elnetselskabers højrisikable investeringer og store tab på bl.a.trehjulede elscootere, træpillefabrikker og vindmøller har sat ild til en dagsorden, som vi i Landbrug & Fødevarer har kæmpet for i lang tid, skriver Flemming Nør-Pedersen.
PRESSEMEDDELELSE - 08. aug 2017
Festivalgæsterne på Smukfest har i år givet rekordhøje beløb for at bo i Danish Crowns luksuriøst indrettede originale frilands-grisehytter, der er solgt til fordel for projektet Madskoler
04. aug 2017
De danske forbrugeres foretrukne mærkningsordning er fortsat det røde Ø. Hele 97 procent af danskerne kender enten mærket godt eller har hørt om det. Det viser en ny analyse fra Landbrug & Fødevarer.
03. aug 2017
I løbet af de seneste fem år er andelen af danskere, der køber økologiske varer steget støt, så syv ud af ti nu siger, at de 'ofte' eller 'nogle gange' køber økologiske varer. Samtidig er andelen af forbrugere, der aldrig køber økologi, faldet fra ti til seks procent. Det viser en ny analyse fra Landbrug & Fødevarer.
02. aug 2017
Vi elsker at grille. Særligt porchetta, kylling og laks hitter i det danske sommerland, viser tal fra Karolines Køkken.
02. aug 2017
Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, glemmer respekten for fakta i sin hetz mod landbruget. Regulering skal foregå på et oplyst og fagligt grundlag, skriver Carl Christian Pedersen og Lars Hvidtfeldt

Juli

27. jul 2017
Nu er der gode muligheder for at blive klogere, mens hænderne er frie til at arbejde. Ny podcastserie ”Traktorøkonomi” leverer viden om økonomi direkte til landmanden, mens han sidder i traktoren.
27. jul 2017
Syv synder: En forsimplet typeinddeling af vandområder giver forkerte kvælstof-reduktionsbehov fastslår Morten Høyer og Niels Peter Nørring i L&F’s serie af kronikker om usikkerheden i det faglige grundlag for miljømålene i vandplanerne.
26. jul 2017
I Danmark producerer vi fødevarer til 16-17 millioner mennesker. Det bidrager massivt til arbejdspladser, vækst og velstand i hele Danmark. Samtidig producerer vi fødevarer med et lille klima- og miljøaftryk. Det kan vi være stolte af, skriver Flemming Nør-Pedersen.
24. jul 2017
Hvert år eksporterer den danske fødevareklynge for fem mia. kr. til Japan, hvor grisekød udgør knap fire mia. Danmark har også en betydelig eksport til Japan fra mejerisektoren og ingredienssektoren. Og nu har vi chancen for at sælge endnu mere, skriver Asger Krogsgaard.
10. jul 2017
Ny analyse fra Landbrug & Fødevarer viser, at mange børn har en oplevelse af, at deres forældre synes, de er kræsne. Det er vigtigt at passe på med at kalde børn kræsne, lyder det fra ernæringschef.
05. jul 2017
For os landmænd er der rigtigt mange gode elementer i den nye ejendomsvurderingslov, som Folketinget vedtog 6. juni. Med loven bibeholdes den særlige beskatning af landbrugsjord og stuehuse, der tager hensyn til landbrugs helt særlige vilkår. Samtidigt sikres nye særligt lempelige vilkår for vurdering af stuehuse og den tidligere tommelfingerregel om, at man ikke kunne blive betragtet som landbrug med mindre ens ejendom var over 5,5 ha bortfalder. Det sidste vil særligt være til gavn for mindre landbrug, men det indeholder også et element, som vi fra Landbrug & Fødevarer er skeptiske overfor.
04. jul 2017
Skolebørn har brug for energi til lange dage med læring og leg, men desværre taber de gode intentioner om sunde madpakker ofte kampen mod hverdagens travlhed og praktik. Nu er der hjælp at hente med nye opskrifter og tips til en sjov og sund madpakke fra Mejeriernes Skolemælksordning og Kost & Ernæringsforbundet.
04. jul 2017
For trods rekord mange Michelin-stjerner og Der nye nordisk køkken, hitter de traditionelle retter som pasta med kødsovs og frikadeller stadig i de danske hjem. Det viser en ny undersøgelse fra Karolines Køkken.
03. jul 2017
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har besluttet, at en revideret forretningsplan som grundlag for etableringen af DanAvl P/S er ved at være klar til en markedstest. Det vækker glæde hos Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, som håber, at det nye DanAvl-selskab kan være i luften i løbet af efteråret.
03. jul 2017
De nye bekendtgørelser om husdyrgodkendelser og husdyrgødning er offentliggjort. De træder i kraft 1. august, og rummer en række forbedringer.

Juni

30. jun 2017
På trods af silende juniregn var der masser af røg i køkkenet på femtedag i madskoleugen, hvor ældre og unge delte glæden ved god mad og sund livsstil.
30. jun 2017
Folketingets tværpolitiske netværk for FN’s verdensmål har nedsat et såkaldt ”2030-panel”. Panelet består af 16 prominente aktører fra forskellige dele af det danske samfund, bl.a. Karen Hækkerup, som skal samarbejde med politikerne om at fremme FN’s 17 verdensmål.
30. jun 2017
Det er forkert, når økologi fremstilles som en ureguleret produktionsform. I stedet bør gives de bedst mulige rammer for et samlet erhverv, hvor både økologisk og konventionel produktion tilgodeses, skriver Kirsten Lund Jensen, økologichef i L&F.
PRESSEMEDDELELSE - 29. jun 2017
Tre år har det taget forhandlingspartnerne i EU at nå frem til nye regler for, hvordan økologiske fødevarer i fremtiden skal produceres i EU. Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at forhandlinger nu er afsluttet, så der kan komme mere skub i udviklingen af dansk økologi.
29. jun 2017
Landbrug & Fødevarer tilbyder miljø- og fødevareministeren vækst og arbejdspladser, hvis ministeren fortsætter med at skabe ordentlige rammevilkår for landbruget, skriver adm. direktør Karen Hækkerup.
29. jun 2017
Landmændene bruger kun det gødning, der er nødvendigt, og korrigerer kvælstoftilførslen til behovet i det enkelte år. Helt i tråd med Seges beregninger, skriver Troels Toft, sektordirektør for planter i SEGES.
29. jun 2017
Kvalitet, gourmet og luksus. Danskerne har fået smag for kvalitetsprodukter lavet på gode, naturlige og rene råvarer. Og vi betaler gerne lidt ekstra, når der skal kræses for familie, venner og gæster. Nu peger nye tendenser peger på, at is kan blive den næste luksusfødevare.
29. jun 2017
Ved at bruge urinen fra Roskilde Festival til gødning på sjællandske landmænds maltbygmarker, har de danske landmænd endnu en gang vist, at vi er førende inden for recirkulation, bæredygtighed og innovation, skriver Karen Hækkerup.
PRESSEMEDDELELSE - 28. jun 2017
Udbud af Miljø- og Fødevareministeriets forskningsaftaler med universiteterne kan sikre, at de bedste forskere er på opgaven.
PRESSEMEDDELELSE - 28. jun 2017
Ny SEGES-rapport viser, at landbruget ved Limfjorden vil blive særdeles hårdt ramt af vandområdeplanerne. Det må gøre indtryk på politikerne.
PRESSEMEDDELELSE - 27. jun 2017
Det Rådgivende Udvalg på Landdistriktsområdet er genoplivet af regeringen efter opfordring fra Landbrug & Fødevarer og Landdistrikternes Fællesråd. Første møde er netop afholdt, og der er rigeligt at tage fat på ifølge de to organisationer.
26. jun 2017
For 14. år i træk afholdes Madskoler for børn over hele landet, der lærer at lave mad med danske fødevarer. I år besøgte beskæftigelsesministeren en skole i Hillerød for at sikre fortsat arbejde til de frivillige.
26. jun 2017
Selv om sundhed fylder mere end nogensinde i debatten, på blogs og sociale medier, betyder det langt fra, at alle er optagede af sundhed. Det viser en ny kortlægning af danskernes forhold til sundhed.
25. jun 2017
De politikere der hævdede, at man ikke kunne stole på landbrugets forventninger om en mindre stigning i gødningsforbruget, end fødevare- og landbrugspakken giver mulighed for, burde give landbruget en undskyldning, skriver Martin Merrild.
24. jun 2017
Kvælstof er et af tidens varmeste miljøtemaer. En ny pjece med bidrag fra både forskere og landbrugets organisationer samler de vigtigste facts.
24. jun 2017
Aarhus kommunes påtænkte påbud til landmændene i området om at undlade sprøjtning af deres marker er både unødvendige og ulovlige i forhold til miljøbeskyttelsesloven, skriver Niels Peter Nørring.
PRESSEMEDDELELSE - 22. jun 2017
Skal landmænd bære den økonomiske risiko for flytning af de ledninger, som Energinet.dk har gravet ned på deres jord? Nej, mener Landbrug & Fødevarer og Gefion, der nu har besluttet at stævne Energinet.dk for at få domstolene til at vurdere, om det såkaldte gæsteprincip kan fraviges i en ekspropriationssag.
PRESSEMEDDELELSE - 21. jun 2017
Landmændene bruger kun halvdelen af den ekstra kvælstof, der har fået adgang til med fødevare- og landbrugspakken. Det viser nye tal fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.
PRESSEMEDDELELSE - 21. jun 2017
Dansk erhvervsliv har en gylden mulighed for at blive førende inden for udvikling af nye cirkulære teknologier og løsninger. Men hvis det skal ske, er det nødvendigt, at regeringen giver den cirkulære økonomi et skub, mener Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Dansk Byggeri.
21. jun 2017
Forbrugerne behøver ikke at frygte antibiotikarester i kamstegen eller koteletten. Kun i én ud af 3.500 prøver blev der fundet antibiotika på et niveau over grænseværdien. Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse offentliggjort i dag. Det glæder, men overrasker ikke formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.
20. jun 2017
Halvdelen af danskernes is hentes i udlandet. Men den danske isproduktion, som primært er baseret på fløde, holder stand og har det godt, lyder det fra branchens større spillere.
PRESSEMEDDELELSE - 20. jun 2017
For to år siden satte Landbrug & Fødevarer gang i et projekt, der skulle vise, at vi kan få mere ud af de ressourcer, vi har. Nu slutter ringen. Landbrug & Fødevarer er parate til at give Pisner-øllen tilbage til befolkningen.
16. jun 2017
Yderst veloplagte toppolitikere fik Folkemødets højeste bifald i Landbrug & Fødevarers telt, da de sammen fik lavet en lækker ret med gris.
PRESSEMEDDELELSE - 16. jun 2017
Der er et kæmpemæssigt potentiale i at mindske danskerne madspil, hvis restauranter tager et ansvar. Derfor foreslår Landbrug & Fødevarer, at det skal være obligatorisk at udlevere madrester i såkaldte doggybags.
15. jun 2017
Det første arrangement i Landbrug & Fødevarers telt på Folkemødet i Allinge er netop overstået i et fyldt telt, hvor fokus var på de udfordringer og muligheder, der er for den danske fødevareklynge lige nu og her.
15. jun 2017
Sundhedsministeriet har netop udsendt udkast til lovforslag om forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Forslaget tillader udelukkende importeret cannabis. Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at ordningen også kommer til at omfatte dansk produceret cannabis.
14. jun 2017
Landbrug & Fødevarer roser regeringen og partierne bag PSO-aftalen for at afsætte midler, der kan fremme end endnu mere klimaeffektiv, end i dag.

14. jun 2017
Mejeriforeningens direktør Jørgen Hald Christensen underskrev tirsdag den såkaldte Rotterdam-deklaration, som understreger mælkesektorens bidrag til at sikre en bæredygtig udvikling af kloden.
14. jun 2017
Målsætningerne i vandområdeplanerne vil have enorme konsekvenser for de landmænd, som bliver berørt af kravene. Mange vil være nødt til at dreje nøglen om uden garanti for, at fjordene får det bedre, skriver Jens Gammelgaard og Martin Merrild.
14. jun 2017
Regeringen har skabt ordentlige rammevilkår for fødevareerhvervet uden at gå på kompromis med natur og miljø, skriver direktør i Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup.
14. jun 2017
Det Økologiske Erhvervsteam har præsenteret 25 anbefalinger, der bør danne grundlag for en solid, langsigtet og visionær økologi-aftale på tværs af Folketingets partier, skriver Kirsten Lund Jensen, økologichef i Landbrug & Fødevarer.
13. jun 2017
Blindsmagning af mælk fik madentusiasters øjne op for smagsnuancerne i de mange forskellige mælketyper, hvor blandt andet koens foder, ko-racen og forarbejdningen af mælken spiller en rolle.
PRESSEMEDDELELSE - 09. jun 2017
Der har ikke været en stigning i antallet af blodforgiftninger forårsaget af husdyr-MRSA siden 2014 på trods af, at der har været en stigning af fremkomsten i staldene på samme tid. Når medierne alligevel lader Hans Jørgen Kolmos sprede panik, er det dårligt journalistisk håndværk ifølge Landbrug & Fødevarer, som fortsætter indsatsen mod husdyr-MRSA, men advarer mod den tro, at problemet med stafylokokker er centreret herom.
PRESSEMEDDELELSE - 09. jun 2017
Danmarkshistorien ligger for dine fødder, når Spor i Landskabet på søndag d. 11. juni byder velkommen udenfor til Sporenes Dag. Der findes historiske spor lige fra stenalderen til 2. verdenskrig på de knap 200 stier under Spor i Landskabet. Det er vandrestier på private arealer, som ellers ikke ville være tilgængelige for offentligheden.
07. jun 2017
Sådan lyder meldingen fra Landbrug & Fødevarer i forbindelse med lanceringen af regeringens Advisory Board’s anbefalinger for cirkulær økonomi.
06. jun 2017
I dag afgør Landdistriktsordningen, hvem der skal have penge til naturpleje. Den pulje er for lille og bør suppleres med en national naturindsats i det åbne land, skriver Karen Hækkerup, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 06. jun 2017
Landbrug & Fødevarer bakker op om Klimarådets anbefalinger om, at både biogas og energipil kan være centrale virkemidler i forhold til reduktion af klimagasser frem mod 2030.
02. jun 2017
Torsdag besøgte EU-Kommissionens næstformand Maros Sefcovic Danmark, hvor han så Arla’s ostemejeri i Taulov, der har konstant fokus på at optimere alle miljø- og energiprocesser.
PRESSEMEDDELELSE - 01. jun 2017
Trods en besværlig ordning om målrettede efterafgrøder er det lykkedes at komme i mål med det frivillige indsatskrav. Dermed undgår landbruget en obligatorisk ordning om efterafgrøder i 2017.
01. jun 2017
Efter et halvt år i dvale er Landbrug & Fødevarers nyhedsmedie tilbage.
PRESSEMEDDELELSE - 01. jun 2017
Planloven skal fremover ikke kun handle om miljø, men også tage højde for vækst. Det giver gode forudsætninger for mere liv i landdistrikterne.
01. jun 2017
260 branchefolk, topledere og mejerispecialister mødes i København til Nordisk Mejerikongres 8.-9. juni. Her vil de søge nye vækstmuligheder i en branche, som producerer mejeriprodukter af høj international kvalitet til både hjemmemarkeder og eksport.
01. jun 2017
Regeringens beslutning om at virksomhederne skal betale mere for fødevarekontrollen, vil gøre det dyrere at producere fødevarer. Det harmonerer ikke med regeringens ønske om at styrke fødevareeksporten, påpeger L&F og DI.
01. jun 2017
Aarhus Kommunes planlagte pesticidforbud hviler ikke på faglig grund. Der er tale om fuldstændig ubegrundet indgriben i en lovlig aktivitet, som i øvrigt kontrolleres og overvåges af Miljøstyrelsen.

Maj

PRESSEMEDDELELSE - 31. maj 2017
Det vil have enorme konsekvenser for landbruget og den danske fødevareklynge, hvis målene i de såkaldte vandområdeplaner skal nås frem mod 2027.
31. maj 2017
Dansk landbrug har siden 1990 øget produktionen med 22 pct. og samtidig reduceret udledningen af drivhusgasser med 16 pct. I kampen om at nå EU’s klimamål for 2030 peger pilen derfor ikke på landbruget.
PRESSEMEDDELELSE - 30. maj 2017
Landbrug & Fødevarer vil købe DLG’s andel i den historiske bygning Axelborg midt i København, hvor begge har hovedsæde.
PRESSEMEDDELELSE - 30. maj 2017
Landbrug & Fødevarer opfordrer regeringen til at skabe en vækstpakke, der kan fremtidssikre Danmark mod dårlige tider.
30. maj 2017
Torsdag den 1. juni er Mælkens Dag, og folk over hele kloden opfordres til at ’Raise a glass’ (’skål for mælken’). Herhjemme benytter Mejeriforeningen dagen til at få de unge i tale.
PRESSEMEDDELELSE - 29. maj 2017
Med en markedsandel på knap 10 pct. er Danmark stadig det land i verden, hvor der bliver købt flest økologiske varer. Det viser nye tal fra Eco Web. Men de svenske forbrugere haler hastigt ind på de danske. Derfor er Landbrug & Fødevarer i denne uge på eksportfremstød til Sverige sammen med Kronprinsparret og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).
27. maj 2017
Borgerne i Aarhus Kommune ikke behøver frygte for kvaliteten af deres drikkevand – trods de skræmmebilleder, som kommunen har meget travlt med at producere, skriver Niels Peter Nørring.
PRESSEMEDDELELSE - 26. maj 2017
En stigende bevidsthed om sundhed, miljøvenlig produktion og fødevaresikkerhed i den kinesiske middelklasse er medvirkende til et øget salg af økologiske varer fra Danmark. Landbrug & Fødevarer forventer, at øko-eksporten til Kina lander på omkring 300 mio. kr. for 2016.
26. maj 2017
Knap hver anden økolog venter fortsat på at få økologisk arealtilskud udbetalt for sidste år. Derfor har Landbrug & Fødevarer netop sendt et brev til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen med en anmodning om en national forskudsudbetaling til de berørte landmænd.
24. maj 2017
Når forældre udelukker nogle fødevaregrupper i barnets første leveår, kan det blive rigtig farligt for barnets udvikling. Det sagde professor i børne- og international ernæring ved Københavns Universitet, Kim Fleischer Michaelsen på inspirationskonferencen ’Sunde børn’.
PRESSEMEDDELELSE - 24. maj 2017
De økologiske svineproducenter, deres slagterier og organisationer samt Dyrenes Beskyttelse har indgået en ny, indbyrdes brancheaftale som løfter dansk, økologisk svineproduktion til endnu bedre dyrevelfærd, miljø og rene linjer. Brancheaftalen stiller højere krav og supplerer EU-regler og Ø-mærket og træder i kraft 1. januar 2018.
23. maj 2017
Charlotte Bigum Lynæs, chefjurist i Landbrug & Fødevarer, er af erhvervsminister Brian Mikkelsen udpeget som medlem af et nyt udvalg, ekspropriationsudvalget.
23. maj 2017
Der hvor vi kan få mest natur for færrest penge, er på de store naturarealer som staten ejer. Det er en af konklusionerne fra det netop overståede Naturmøde i Hirtshals, hvor Landbrug & Fødevarer deltog i flere debatter om fremtiden for dansk natur
23. maj 2017
En stor del af madspildet sker, inden maden bliver solgt til forbrugerne. Altså i processen fra produktion til salg, skriver Anne Lawaetz Ahrnung, direktør for SEGES.
23. maj 2017
Politikernes stigende regulering af natur- og miljøområdet er ikke nødvendigvis favorabel. Der er behov for lokale initiativer, som sikrer både naturen og landbruget, skriver viceformand for Landbrug & Fødevarer, Lone Andersen.
PRESSEMEDDELELSE - 22. maj 2017
Flere end 12.000 danskere brugte søndagen på at tage en tur på landet for at se, hvordan de økologiske grise lever.
PRESSEMEDDELELSE - 20. maj 2017
Efter flere års kamp har Landbrug & Fødevarer fået medhold i en principiel sag, hvor kommune pålagde landmand at vedligeholde privat vandløb, der løber i rør under offentlig vej. Sagens afgørelse vil nu danne præcedens for flere andre lignende sager.
19. maj 2017
Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået en bred aftale om et mere tidssvarende og enkelt dagpengesystem for selvstændige.
PRESSEMEDDELELSE - 19. maj 2017
Lidt over halvdelen af danskerne mener, at naturen har det godt eller rigtig godt. Det viser en ny meningsmåling, som Norstat har lavet for Landbrug & Fødevarer op til Naturmødet i Hirtshals.
19. maj 2017
Vandrådene skal kunne udføre deres arbejde uden ført hånd. Derfor skal Miljøstyrelsens forhåndsafgrænsning på 917 kilometer trækkes tilbage, skriver viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt.
18. maj 2017
Mejeriforeningens Initiativpris tildeles i år Milk Genomics – et stort dansk/svensk forskningsprojekt, som giver ny indsigt i råvaren mælk, og hvordan koens gener har indflydelse på mælkens kvalitet.
PRESSEMEDDELELSE - 18. maj 2017
Salget af danske fødevarer til Kina og Hong Kong vokser støt og nåede sidste år op på knap 13 milliarder kroner. Med den nye aftale om at eksportere forarbejdet svinekød til kineserne satser Landbrug & Fødevarer på et endnu større eksporteventyr til Asien i år.
PRESSEMEDDELELSE - 18. maj 2017
Priserne på kød og mælkeprodukter er gået ind i en stærkere konjunkturfase. De bedre konjunkturer fører til stigende indtjening, som yderligere hjælpes på vej af forbedret produktivitet samt fødevare- og landbrugspakken.
17. maj 2017
Landbrug & Fødevarer og SEGES er klar til at gå i clinch med politikere, embedsmænd og repræsentanter for de grønne organisationer på Naturmødet i Hirtshals, som holdes for anden gang torsdag til lørdag.
PRESSEMEDDELELSE - 17. maj 2017
Der kommer mere økologisk grisekød på danskernes middagsborde. Senest er salget af økologisk grisekød i detailhandlen steget med 28 procent. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det vækker glæde hos foreningen Fremme af Økologisk Kvalitets Svinekød (FØKS), der står bag arrangementet Sofari, der giver forbrugerne mulighed for at komme ud at se, hvordan økologiske grise lever.
16. maj 2017
Søndag den. 21. maj inviterer økologiske svineproducenter rundt om i landet til den årlige Sofari, hvor danskerne kan komme ud og hilse på glade øko-grise med krølle på halen. En af de landmænd, der byder indenfor, er Kåre Bonde Olesen fra Attrup ved Brovst
16. maj 2017
Det er positivt, at danskerne og Teknologirådet mener, at landbruget fortsat skal have en solid plads i samfundet. Vi skal dog samtidig tænke nyt for at sikre, at fremtidens arealanvendelse sker på et åbent, gennemsigtigt og inddragende grundlag, skriver Lars Hvidtfeldt.
15. maj 2017
Det er absurd, når Det Økologiske Råd hævder, at dansk landbrug favoriseres i forhold til udledning af ammoniak. Virkeligheden er, at reduktionskravet til Danmark er betydelig skrappere end i de øvrige EU-lande, fastslår Morten Høyer.
11. maj 2017
Travel to Farm er lige fyldt 105 år, og på bestyrelsesmødet d. 9. maj kunne en samlet bestyrelse bag Travel to Farm glæde sig over, at fødselaren fortsat trives og bidrager til dansk landbrugs internationalisering.
11. maj 2017
Udmeldinger om landmænd og drikkevand i et område ved Solbjerg tyder på, at den kommunale valgkamp i Aarhus er gået i gang, fastslår Torben Hansen, formand for planteproducenterne i Landbrug & Fødevarer
PRESSEMEDDELELSE - 11. maj 2017
Hvem er nordens bedste madhåndværker? Eller nordens bedste madiværksætter? Spændingen bliver først udløst til august, men nu er de nominerede til Embla – en ny nordisk madpris – fundet. Juryerne i de nordiske lande har været på arbejde, for der har været mange gode indstillinger til prisen.
PRESSEMEDDELELSE - 10. maj 2017
At det er noget særligt, at brygge en øl ved hjælp af festivalgæster urin, er en god historie. Således har nogle af verdens største medier bragt historien om Landbrug & Fødevarers øl Pisner.
PRESSEMEDDELELSE - 10. maj 2017
Stigning i salget af økologiske varer viser, at danske forbrugere er klar til mere økologi, mener Landbrug & Fødevarer. Ifølge Danmarks Statistik voksede salget af økologiske varer med 14 procent fra 2015 til 2016. Det betyder, at hver dansker i gennemsnit spiste økologiske fødevarer for omkring 2.000 kroner sidste år.
PRESSEMEDDELELSE - 09. maj 2017
Fødevareerhvervet kan forbedre produktiviteten med op til fem procent ved blot at udnytte eksisterende Big Data. Datamaterialet kan bruges til at producere mere effektivt og miljøvenligt, forbedre fødevarekvaliteten og øge sundheden. Derfor glæder Landbrug & Fødevarer sig over de ambitiøse anbefalinger fra regeringens digitaliseringspanel.
PRESSEMEDDELELSE - 09. maj 2017
50 % af danskerne bliver inspireret til at købe frugt og grønt, når de er i butikken. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Gartneri. Alligevel bliver der ikke spist nok frugt og grønt herhjemme. Det skal Landbrug & Fødevarers Frugt- og grøntpris gerne ændre på. De nominerede er nu fundet.
08. maj 2017
De seneste 20 år har Danmark mistet forspringet på arbejdsmarkedet i forhold til lande som Sverige, Tyskland og Holland. Der kan og bør gøres mere for at få danskerne ud på arbejdsmarkedet, siger L&Fs cheføkonom.
08. maj 2017
Danmark skal både importere og eksportere mere. Sådan lyder det fra danskerne i ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 05. maj 2017
Æg og ægprodukter kan meget vel blive hovedrolleindehaverne i den næste handelsaftale mellem Danmark og Kina.
04. maj 2017
Bevillingerne til økologisk forskning og udvikling har været faldende siden 2013, og i år er der ikke afsat midler til et økologisk forskningsprogram. Det er problematisk, mener ICROFS, der administrerer og koordinerer dansk og europæisk økologiforskning.
04. maj 2017
Det er altafgørende for den danske fødevareklynge, at vi kan få eksporteret både fjerkræ, svinekød, mælk, mink og andre danske varer til udlandet. Men det sker ikke af sig selv. Det kræver hårdt arbejde, skriver Karen Hækkerup, adm. dir. for Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 03. maj 2017
En ny økologiaftale mellem Kina og Danmark vil øge antallet af danske økologiske produkter i de kinesiske supermarkeder.
PRESSEMEDDELELSE - 03. maj 2017
Der er nu indgået en vigtig handelsaftale mellem Danmark og Kina. Med aftalen åbner kineserne for import af forarbejdet grisekød.
PRESSEMEDDELELSE - 03. maj 2017
Uanset at der fremover er bud efter landbrugsjord til andre formål end landbrug, vil landbruget fortsat være et væsentligt erhverv, der dækker over halvdelen af Danmark i 2050.
PRESSEMEDDELELSE - 02. maj 2017
Landbrug & Fødevarers næstformand, Asger Krogsgaard, er udnævnt til ny formand for ICC Danmark, hvor han afløser Michael Kjær.
02. maj 2017
To studerende udvikler i sammen med L&F og DC Ingredients proteinholdigt mad til underernærede ældre. Det har resulteret i fire variationer af en frikadelle og to forskellige chokoladebarer.
01. maj 2017
Vi er nødt til at finde en mellemvej, hvor de økonomisk effektive landmænd kan fortsætte, skriver Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 01. maj 2017
Et større fokus på mejeriprodukter som proteinkilde er en af årsagerne til Landbrug & Fødevarers Mejeripris, der uddeles til landets bedste mejeriafdeling. Prisen gives både til discountkæder og til supermarkeder.
01. maj 2017
Landbrug & Fødevarer fortsætter sin store omdømmekampagne med nyt TV-spot, der skal fastholde danskernes forståelse og accept af erhvervet.

April

29. maj 2017
Danske mælkeproducenter har sænket forbruget af antibiotika i staldene med næsten 16 procent i første kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Det sker efter SEGES og Landbrug & Fødevarer i efteråret præsenterede en ny strategi til at sænke antibiotikaforbruget i dansk kvægproduktion.
29. apr 2017
Dansk kød er smagfuldt, klimavenligt og ressource-effektivt produceret og giver os vigtige proteiner, vitaminer og mineraler, skriver Karen Hækkerup, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 28. apr 2017
Økologien skal udvikle sig og sætte nogle ambitiøse mål for, hvordan de økologiske landmænd kan møde forbrugernes ønsker i fremtiden. Landbrug & Fødevarer præsenterer derfor nu en ti-punktsplan, som viser retningen for en dynamisk udvikling i økologien indenfor klima, natur, cirkulær økonomi, dyrevelfærd og bæredygtighed.
PRESSEMEDDELELSE - 27. apr 2017
Francis Cardenau modtager ’Den Dybe tallerken’, der er Dansk Fødevare Forums kvalitets- og innovationspris. Mesterkokken får prisen for sit store og mangeårige bidrag til dansk gastronomi.
PRESSEMEDDELELSE - 26. apr 2017
Otte køkkener i det danske madland er nominerede til at vinde De Økologiske Køkkenroser. Den eftertragtede pris uddeles til de offentlige køkkener i Danmark, der har gjort en særlig indsats for økologien. En indsats, der både kan smages i maden og opleves i måltidet.
PRESSEMEDDELELSE - 25. apr 2017
Landbrug & Fødevarer støtter op om de netop offentliggjorte anbefalinger til et mere tidssvarende og enkelt dagpengesystem for selvstændige.
PRESSEMEDDELELSE - 24. apr 2017
Der er gode elementer i den nye rapport fra Energikommissionen, men desværre overses de mange muligheder i biomasse, mener Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 21. apr 2017
Den netop vedtagne pesticidstrategi er godt nyt for de danske forbrugere, der også i fremtiden vil være sikre på, at kunne købe danske fødevarer i topkvalitet.
PRESSEMEDDELELSE - 20. apr 2017
De nominerede til Kantineprisen 2017 er fundet. Kantineprisen er i år delt i to; én til kantiner for virksomheder og én til kantiner for uddannelser.
PRESSEMEDDELELSE - 20. apr 2017
De nominerede til Slagterprisen 2017 er fundet. Igen i år er prisen delt i to; én til slagteren i dagligvarebutikken og én til den selvstændige slagter.
20. apr 2017
Overraskende mange danskere mener ikke, at globaliseringen har været positiv for dansk økonomi, skriver Landbrug & Fødevarers cheføkonom.
19. apr 2017
Aldrig har så mange danskere valgt at sætte sig ud på en restaurant eller café og bestille maden i stedet for at lave den selv derhjemme. Det viser ny analyse fra Landbrug & Fødevarer.
19. apr 2017
Når de økologiske køer på søndag bliver lukket ud på græs, er det ikke kun en god dag for køerne og de mange tusinde tilskuere. Det er også en vigtig dag for de økologiske mejerier.
PRESSEMEDDELELSE - 19. apr 2017
Ti danskere har valgt at gøre årets Smukfest særlig smuk for både dem selv og en masse madglade børn. De har nemlig betalt op mod 30.000 kroner for at bo i en af Danish Crowns luksus-svinehytter, der er solgt til fordel for Madskoler. Hytterne støtter samlet set med over en kvart million kroner.
18. apr 2017
Mens danskerne er usikre på, om globaliseringen har gavnet deres økonomi, mener virksomhederne i fødevareklyngen, at øget global handel har haft en positiv indvirkning på dansk økonomi.
18. apr 2017
Som en del af den Naturpakke, som V, DF, LA og K står bag, bliver der nu givet midler til etablering af 46 nye stier i den danske natur frem mod 2020. 40 af dem er særlige stier af og for skolelever, som skaber bedre adgang til naturen.
10. apr 2017
På et år er antallet af unge der søger ind på en landbrugsskole direkte efter folkeskolen steget med 28 procent. Garanti for praktikplads, efterfølgende job og en uddannelse med grøn profil, kan forklare stigningen.
07. apr 2017
De længe efterspurgte retningslinjer for Det Grønne Danmarkskort er sendt i høring. Landbrug & Fødevarer ønsker meget klarere rammer, end der er lagt op til.
07. apr 2017
Danish Crown har igen i år valgt, at overskuddet fra salgets af deres luksushytter på Smukfest går til Madskoler.
PRESSEMEDDELELSE - 07. apr 2017
En vision og 25 konkrete bud på yderligere vækst og udvikling af økologien. Det afleverer det økologiske erhvervsteam i dag til miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen. Landbrug & Fødevarer bakker op.
06. apr 2017
Det økologiske areal er større nu end nogensinde før. Det viser en ny opgørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet. Den statistik vækker glæde hos Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 06. apr 2017
A beer brewed on the urine collected from festival guests? It might sound strange, but that is exactly what Danish farmers have done. A pilsner beer called Pisner will soon see the light of day.
05. apr 2017
Selvom der er afgørende forskel, tror én ud af tre danskere, at ’Bedst før’ og ’Sidste anvendelsesdato’ betyder det samme. Det viser en ny undersøgelse, som Forbrugerrådet Tænk har lavet i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og forbrugerbevægelsen ’Stop Spild af Mad’.
05. apr 2017
Antiglobalister og frihandelsskeptikere har fået for lidt modspil. Politikere og erhvervsorganisationer indleder nu en fælles kamp mod protektionisme og har stiftet Free Trade Fight Club.
05. apr 2017
Det er afgørende, at der opstilles retningslinjer for det faglige grundlag for kommunernes udpegning af arealer til naturområder, fastslår Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 05. apr 2017
Økologiske fødevarer bliver revet ned fra supermarkedernes hylder, og flere landmænd vælger at lægge om til økologi. Den udvikling forventes at fortsætte i 2017, viser nye tal fra Landbrug & Fødevarer.
04. apr 2017
Der er store potentialer for effektiviseringer i forsyningssektoren. Effektiviseringer der løber op i milliarder, som kan komme alle til gode, skriver Niels Peter Nørring, områdedirektør i Landbrug & Fødevarer.
04. apr 2017
Sønderborg Kommune bør købe landbrugsjorden ved Mjang Dam fri, hvis kommunen ønsker at jorden skal være pesticidfri, skriver Lars Hvidtfeldt, viceformand, Landbrug & Fødevarer.
01. apr 2017
I ugens løb har flere danskere kunnet se sit navn i en underskriftsindsamling foretaget af Danmarks Naturfredningsforening i 2015 i forbindelse med deres kampagne ”Red kysterne”. Foreningen indsamlede, sagde de dengang, 123.000 underskrifter fra vrede danskere. Underskrifterne blev afleveret til daværende miljøminister Eva Kjer Hansen.
01. apr 2017
Daværende miljøminister Ida Auken forhandlede i 2012 en aftale, der forpligtede Danmark til at reducere ammoniakudledningen i 2020 med 24 pct. Intet andet land meldte et så højt reduktionskrav ind. Det har kostet Danmark milliarder af kroner og tab af flere tusinde job.

Marts

05. apr 2017
Det bliver noget nemmere at søge om, og få udbetalt, støtte til for eksempel miljøteknologi og modernisering af staldanlæg.
31. mar 2017
Coop har kritiseret det nye statslige dyrevelfærdsmærke for ikke at løfte dyrevelfærden nok – samtidig med at Coop sælger masser af fersk grisekød, som ikke er i nærheden af, at ville kunne opnå blot et enkelt hjerte i det nye statslige dyrevelfærdsmærke.
PRESSEMEDDELELSE - 31. mar 2017
Forbedret kommunikation mellem kommuner og landmænd til glæde for naturen. Landbrug & Fødevarer roser den nye portal 'Din Natur', der gør det nemmere for lodsejere at finde ud af, hvornår deres arealer bliver registreret som beskyttet natur.
PRESSEMEDDELELSE - 29. mar 2017
Det er positivt, at EU-Kommissionen endelig har forlænget kvægundtagelsen, men bekymrende at den kun er forlænget for to år, da det giver usikkerhed om landmændenes produktionsbetingelser. Det mener Landbrug & Fødevarer.
28. mar 2017
Højesteret har tirsdag endelig afgjort sagen om Værnengene – og dommen gik imod Landbrug & Fødevarer.
28. mar 2017
Vækstpotentialet i dansk produktion af cannabis til medicinsk brug er utrolig stort, det er derfor godt, at regeringen er begyndt at åbne op for netop den mulighed, mener Lars Hvidtfeldt, viceformand hos Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 27. mar 2017
Meget tyder på, at danskerne er villige til at betale lidt mere for deres varer i supermarkedet, hvis dyrevelfærden er i top. Alligevel viser en helt ny undersøgelse, at det er nogle andre parametre, danskerne prioriterer, når de så står nede i supermarkedet.
27. mar 2017
Forbrugerne vil i år i endnu højere grad gå efter danskproducerede og lokale varer. Det handler både om det nære og trygge ved de velkendte og lokale varer og et ønske om at genopdage det gamle og glemte fra ’mormors køkken’, forklarer forbrugersociolog i Landbrug & Fødevarer Nina Preus.
24. mar 2017
Danmark skal ruste sig til fremtidens fødevareproduktion. Det kræver, at vi tør gå alternative veje og være blandt de første til at tage ny forskning i brug, skriver Anne Lawaetz Ahrnung, direktør for SEGES.
23. mar 2017
Efter fire måneders pause importerer Sydkorea fra i dag igen dansk fjerkrækød. Det glæder Landrug & Fødevarer, der for nylig var med en dansk delegation på besøg i landet.
22. mar 2017
Eksperterne bag den nye undersøgelse af grundvandsovervågningen skal være helt uvildige og have et klart formuleret kommissorium.
22. mar 2017
Økologerne får lettere adgang til biogasgødning i foråret. Det skyldes, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har skabt en mere fleksibel håndtering angående brugen af glycerin i biogasanlæggene.
PRESSEMEDDELELSE - 21. mar 2017
Det er meget positivt, at sagen om grundvandsdata nu bliver undersøgt til bunds.
21. mar 2017
To ud af tre agroindustrivirksomheder forventer at efterspørgslen på eksportmarkederne stiger i løbet af det næste år og hver tredje fødevarevirksomhed forventer stigende efterspørgsel på hjemmemarkedet. Det viser to nye konjunkturmålinger fra Landbrug & Fødevarer.
21. mar 2017
I 2012 forpligtede Ida Auken sig på, at vi kan reducere vores ammoniakudledning med 24 procent frem mod 2020. Det er en skandale for landbruget, skriver Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.
20. mar 2017
Analyse fra Landbrug & Fødevarer ser på konsekvenserne for den danske fødevareeksport, hvis briterne ikke opnår en handelsaftale med EU ved deres EU-exit
17. mar 2017
Landbrug & Fødevarer frygter, at det vil medføre en stigning i antibiotikaforbruget, hvis EU-Kommissionen beslutter at forbyde brugen af medicinsk zink til fravænning af smågrise med kort varsel.
17. mar 2017
Det kan blive en bombe under dansk landbrug, at danske særregler for ammoniakudledning kræver, at Danmark skal reducere udledningen med 24 procent senest i 2020.
17. mar 2017
Landbrug & Fødevarer uddeler stor ros til Vejen Kommune, der som den første i landet nu vil udpege de betydningsfulde diger i kommunen.
17. mar 2017
Vi er som økologer helt afhængige af recirkulerede næringsstoffer, herunder at vi kan bruge den gødning, der ryger gennem biogasanlæggene, fastslår Hans Erik Jørgensen, formand for Økologisektionen i L&F.
16. mar 2017
​Nu skal der brygges øl af den maltbyg, der blev gødet med urin fra deltagerne i Roskilde Festvalen 2015. Nørrebro Bryghus står for brygningen.
15. mar 2017
Dermed kan det vigtige stof formentlig også i fremtiden bruges i planteproduktionen, vurderer Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 14. mar 2017
Ny nordisk madpris, Embla, hylder det ypperste i det nordiske køkken. Prisen skal være med til at styrke den fælles nordiske madidentitet og kultur samt øge interessen for nordisk mad uden for Norden.
13. mar 2017
Miljøstyrelsen gør sig medskyldig i, at Danmarks grundvand bliver stemplet som forurenet. EU misforstår tallene og Danmarks Naturfredningsforening misbruger tallene, fastslår direktør Morten Høyer fra Landbrug & Fødevarer.
13. mar 2017
De danske svineproducenter tages tilsyneladende som gidsler i en politisk manøvre, når socialdemokraterne kræver samråd om kupering af haler. Partiets egen handlingsplan er i færd med at adressere problemet.
10. mar 2017
Det danske grundvand bliver i tilstandsrapporter fejlagtigt vurderet til at være langt værre end, hvad det er. Derfor er der behov for klar kommunikation om grundvandets tilstand, skriver Morten Høyer og Niels Peter Nørring, Landbrug & Fødevarer, på Altinget.dk.
PRESSEMEDDELELSE - 10. mar 2017
Både Berlingske og DR har her til morgen haft historier ude om, at forbruget af medicinsk zink hos smågrise skulle være stigende. Det er det ikke. Tværtimod har forbruget været faldende de seneste tre år.
10. mar 2017
Danmarks Naturfredningsforening rammer ved siden af med deres kritik af Esben Lunde Larsen (V), skriver viceformand for L&F, Lars Hvidtfeldt, på Altinget.dk. Fødevareklyngen er allerede langt på den cirkulære økonomi takket være realistiske mål.
09. mar 2017
I 1967 etablerede landbruget eget kontor i Tokyo for at understøtte afsætningen af danske fødevarer til det japanske marked.
09. mar 2017
Nyt undervisningsmateriale skal lære unge mere om økologi, og hvordan den økologiske produktion spiller sammen med verdens fødevareforsyningssikkerhed.
07. mar 2017
Køkkenerfaringer, madlavningstips og tricks gives videre til yngre generationer, når medlemmer af Ældre Sagen denne sommer bliver en del af projekt Madskoler. Det nye samarbejde vil skabe mulighed for, at langt flere børn kan deltage på Madskole.
07. mar 2017
Antallet af danskere, der forbinder æg med sundhed, er steget med 18 procent siden 2011. Det viser en ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer.
06. mar 2017
Den nye forældrehåndbog ’Sund & glad skolestart’ skal klæde kommende skoleforældre ordentlig på, så både børn, forældre og skolens medarbejdere får en sund og glad skolestart.
PRESSEMEDDELELSE - 06. mar 2017
Den nye politiske formand for de danske mælke- og oksekødsproducenter er den 43-årige sønderjyske mælkeproducent Christian Lund.
PRESSEMEDDELELSE - 04. mar 2017
De to resistente bakterier CPE og VRE, der omtales i en artikel i Ekstra Bladet lørdag, stammer med meget stor sikkerhed ikke fra dansk kød.
03. mar 2017
Der skal helhedstænkning til i miljøarbejdet - varige, målrettede virkemidler der gavner flere ting på én gang, for eksempel natur, klima og miljø. Niels Peter Nørring svarer på kritik i dagbladet Information.
01. mar 2017
I dag træder den nye økologibekendtgørelse i kraft. Det er en positiv udvikling og godt for den økologiske sektor, mener Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 01. mar 2017
Peder Philipp har efter 15 år som formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, besluttet at trække sig tilbage.

Februar

PRESSEMEDDELELSE - 28. feb 2017
Landbrug & Fødevarer er ikke enig i Det Miljøøkonomiske Råds nye udspil om grønne afgifter. Det indebærer stor risiko for udflagning af dansk produktion til andre europæiske lande.
28. feb 2017
Ingen nye ideer og udpræget mangel helhedsorientering er Landbrug & Fødevarer mening om kvælstofdelen af det diskussionsoplæg fra Det Miljøøkonomiske Råds formandskab, som blev præsenteret tirsdag.
27. feb 2017
Efter et hårdt 2016, hvor en gennemsnitlig konventionel mælkeproducent ventes at komme ud med et underskud på knap en halv million kroner, så tegner 2017 til at give mælkeproducenterne et løft i økonomien. Det viser nye beregninger fra SEGES.
27. feb 2017
Derfor hædrer vi i Landbrug & Fødevarer endnu engang branchens skarpeste fagpersoner indenfor detail og foodservice, når vi uddeler årets fagpriser.
PRESSEMEDDELELSE - 27. feb 2017
Samlet set blev 2016 endnu et år med dårlig indtjening for landmændene. Landbrugets samlede driftsresultat efter ejerløn ender ifølge foreløbige regnskabstal fra SEGES med et underskud på mellem 1,5 og 2,6 mia. kr. Der skete dog en markant vending til det bedre i løbet af året, hvilket bliver tydeligt i 2017.
PRESSEMEDDELELSE - 23. feb 2017
Landbrug & Fødevarer hilser en indsats mod husdyr-MRSA velkommen, men advarer mod at tro, at problemet med stafylokokker er gjort med det.
23. feb 2017
Det bliver til stor gavn for hestebranchen, og dermed udviklingen i landdistrikterne, at der nu er vedtaget en ny lov om hold af heste. Loven fjerner en række rigide og urimelige krav, blandt andet til boksstørrelser.
23. feb 2017
Danske landmænd skal uddannes i at tage vare på naturen og være med til at styrke biodiversiteten i Danmark. Derfor skal fremtidens danske landmænd undervises i ”naturpleje”. Samtidig fortsættes efteruddannelsesindsatsen i naturpleje for landmænd.
23. feb 2017
Der var bred opbakning til vedtagelsen af den nye husdyrlov torsdag i Folketinget. Alle partier på nær Enhedslisten, SF og Alternativet bakker op om den nye lov, som landbruget længe har efterspurgt.
PRESSEMEDDELELSE - 22. feb 2017
Dansk landbrug og fødevareproduktion er blandt verdens mest innovative. Men for at bevare førertrøjen er det afgørende, at vi hele tiden har fokus på, hvordan man fra statens side bedst muligt understøtter udviklingen indenfor blandt andet robotteknologi og IT-udstyr.
21. feb 2017
Det haster med at finde en politisk løsning, der sikrer, at der også efter februar 2018 kan blive opstillet landvindmøller i Danmark. Det mener Vindmølleindustrien, Landbrug & Fødevarer og Danmarks Vindmølleforening, der i dag inviterer til politisk konference på Christiansborg.
20. feb 2017
En ny husdyrlov er på vej - og det er en lov, der vil give både større fleksibilitet og forbedre Danmarks konkurrenceevne og produktivitet. Derfor er der brug for handling nu, selvom det er en kompleks sag, skriver Lars Hvidtfeldt fra Landbrug & Fødevarer.
PRESSEMEDDELELSE - 15. feb 2017
Svensk undersøgelse forsøger endnu en gang at koble højt indtag af mælk med øget risiko for tidlig død. Undersøgelsen lider under en række åbenlyse svagheder, og koblingen mellem mælkeindtag og øget dødelighed er adskillige gange blevet afvist af store, internationale studier.
PRESSEMEDDELELSE - 15. feb 2017
Frihandelsaftalen mellem EU og Canada (CETA) er i dag endeligt godkendt i Europa-Parlamentet og ventes at træde i kraft 1. marts.
14. feb 2017
Der bliver kamp til stregen, hvis Danmark skal beholde den økologiske førertrøje i 2017. Det viser en rundspørge, som Landbrug & Fødevarer har lavet hos landene i det økologiske førerfelt. Danmark ligger dog stadig rigtig godt i feltet med en forventet vækst i økologisalget i detailhandlen på op mod 15 pct. alene i år.
13. feb 2017
Hvert år måler SEGES, hvor landets reneste mælk kommer fra og uddeler prisen som årets Mælkekvalitetsmester. I år må to vestjyske landmænd dele den titel. Samtidig viser målingerne at antallet af sporer i mælken nu er på det laveste niveau i ti år.
12. feb 2017
Danmark er førende i cirkulær økonomi, hvilket EU-Kommissionen fremhæver i ny rapport. Men ensartede europæiske miljøstandarder er nødvendige, hvis dansk konkurrenceevne ikke skal forvrides, mener Karen Hækkerup, Landbrug & Fødevarer.
10. feb 2017
De nye vandråd skal i gang med at vurdere, hvilke vandløb der skal være omfattet af vandområdeplanerne. L&F håber, at rådene vil træffe fagligt korrekte beslutninger på baggrund af reelle vurderinger af de enkelte vandløb.
PRESSEMEDDELELSE - 10. feb 2017
Hvad skal der til for at blive økolog? Det spørgsmål vil stadig flere landmænd gerne svar på. Nye tal fra SEGES viser, at antallet af omlægningstjek, der belyser muligheden for at gå fra konventionel til økologisk produktion, er steget fra 287 tjek i 2015 til 450 tjek i 2016.
09. feb 2017
Læs det åbne brev som L&F's formand Martin Merrild har sendt til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Merrild vil mødes med ministeren for at drøfte mulige løsninger i forbindelse med kompensationen for de målrettede efterafgrøder.
08. feb 2017
Cannabis og hamp skal fra 2018 benyttes til medicinsk behandling i en fireårig forsøgsperiode. Men de grønne planter kan meget mere end det. Lemp reglerne, så de danske landmænd kan komme i gang, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.
08. feb 2017
Danmarks indberetninger om grundvandet skal naturligvis være rigtige. Men de har intet at gøre med de frivillige efterafgrøder, skriver L&F's formand Martin Merrild.
08. feb 2017
Det giver rigtig god mening at dyrke cannabis til medicinsk brug i Danmark. Der er derfor behov for en hurtigt arbejdende cannabis-kommission, som kan analysere ulemper, fordele, udfordringer og praktiske problemstillinger, fastslår May-Britt Kattrup, Liberal Alliance, og Lars Hvidtfeldt, viceformand i L&F.
PRESSEMEDDELELSE - 07. feb 2017
MRSA på kød udgør ikke nogen fare for mennesker. Derfor kan man trygt spise dansk svinekød.
07. feb 2017
Landbrug & Fødevarers formand Martin Merrild undrer sig over, at Alternativets folketingskandidat Henrik Marstal ikke har sat sig mere ind i at undersøge fakta om dansk kødproduktion, inden han går ud og sviner en hel branche til.
06. feb 2017
Staten og kommunerne er allerede godt i gang med at etablere vådområder hos danske landmænd. Derfor glæder viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt, sig over at Miljø- og Fødevareministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale, der skubber yderligere på indsatsen.
02. feb 2017
På bare én enkelt dag har danske landmænd søgt om at etablere målrettede efterafgrøder på 33.000 hektar, lyder ny udmelding fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Det viser, at landmændene aktivt støtter op om landbrugspakken og gerne vil være en del af løsningen, mener formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.
02. feb 2017
Op mod 500 deltog onsdag i Mejeribrugets Dag: Ni timer med virksomhedsbesøg, bedømmelse af mejeriprodukter, faglige foredrag og masser af smagsprøver og fagsnak med kolleger og konkurrenter i mejeribranchen.
01. feb 2017
Det bliver 41-årige Christian Hüttemeier, der sætter sig i stolen som ny kommunikationsdirektør hos Landbrug & Fødevarer. Han efterfølger Leif Nielsen, der stoppede i jobbet til fordel for en stilling i DI.
01. feb 2017
Landbruget kan selv løfte en stor del af opgaven med at finansiere generationsskifterne. Det kræver blot, at reglerne for beskatning af sælgerpantebreve gøres mere rimelige. Så vil sælgere af landbrugsejendomme potentielt kunne investere 15 mia. kr.

Januar

31. jan 2017
Det engelske Brexit vil betyde en hårdere konkurrence på et af Danmarks største eksportmarkeder, skriver Frank Øland, cheføkonom i Landbrug & Fødevarer.
30. jan 2017
En af de nyeste handelsaftaler, som det er lykkedes EU at lande, er med Sydkorea, et stort marked med over 50 millioner indbyggere.
27. jan 2017
Ny teknologi og landmændenes store opmærksomhed på at sprøjte korrekt er årsagen til, at der nu bruges færre plantebeskyttelsesmidler.
27. jan 2017
Naturarealer der gror til, er en af de største trusler mod den biologiske mangfoldighed. Heldigvis vil mange landmænd gerne gøre en ekstra indsats for at pleje naturen. Derfor tilbyder SEGES gratis kurser i naturpleje. Over 1000 landmænd og rådgivere har allerede deltaget.
26. jan 2017
Vuggestue- og børnehavebørn får dækket en stor del af deres energibehov i institutionen. Derfor er det oplagt at integrere mad og måltider i arbejdet med børnenes personlige udvikling, sprog og sociale kompetencer. Det er omdrejningspunkt for en række møder, som Måltidspartnerskabet står bag.
26. jan 2017
NEPCon og SEGES åbner for gratis eksperthjælp til danske virksomheder, der vil sikre sig ansvarlig palmeolie, soja og oksekød.
26. jan 2017
I Sabro ved Aarhus ligger et gartneri i verdensklasse. Graff Kristensen A/S har netop vundet guldprisen ”Grower of the year” uddelt af verdensorganisationen for gartnerier AIPH. Baggrunden er et moderne forretningskoncept, der giver kunder i både Miami og Kina.
26. jan 2017
Fyn og Kronjylland er hjemsted for vinderne i henholdsvis den konventionelle og den økologiske del af årets konkurrence om at producere de bedste løg. Årets flotteste løg kommer fra Samsø og Hårby.
26. jan 2017
Når økologikontrollen fremover indberetter en økologiovertrædelse, skal det også undersøges, om der er tale om en krydsoverensstemmelses-overtrædelse. Dermed får økologer en større risiko for træk i støtten, skriver formanden for Økologi-sektionen i L&F.
25. jan 2017
Danmarks udenlandsformue er større end nogensinde. Det bør ikke kun vække jubel, da det betyder, at vi danskere har investeret langt mere i udlandet, end udlandet har investeret i Danmark. De manglende investeringer i Danmark koster vækst og arbejdspladser herhjemme, fastslår L&F's cheføkonom Frank Øland.
20. jan 2017
Salget af fødevarer og madløsninger med et eller flere færdiglavede elementer boomer. En ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer viser dog, at convenience-fødevarerne skal lette, men ikke erstatte madlavningen.
20. jan 2017
Der er intet belæg for DN's beskyldning om, at den beskedne stigning i kvælstofsudledningen skyldes landbruget, skriver Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.
19. jan 2017
Martin Merrild og Karen Hækkerup har sendt et brev til folketingsmedlemmerne, hvor de understreger, at der er et stort, uudnyttet potentiale for vækst og arbejdspladser i landbruget og fødevaresektoren, som bremses af tyngende rammevilkår.
19. jan 2017
Hvordan kan digitale løsninger løfte bundlinjen for både landmænd og fødevarevirksomheder? Det håber Karen Hækkerup, adm. Direktør i Landbrug & Fødevarer, at se konkrete eksempler på, når hun besøger en tysk fabrik fyldt med digitale løsninger.
18. jan 2017
Indstil kandidater til den danske kvalitets- og innovationspris for fødevarebranchen, Den Dybe Tallerken’, der i år uddeles for 17. gang.
18. jan 2017
Udledningen af kvælstof er faldet med hele 44 procent i perioden 1989-2015. Det er useriøst og uvidenskabeligt at konkludere andet på baggrund af en meget kort årrække, fastslår Ivar Ravn, direktør i SEGES, i forhold til DR’s dækning Novana-rapporten fra Aarhus Universitet.
17. jan 2017
Landbrugets priser er ved at rette sig efter en længere periode med meget lave priser. Både svinepriserne og mælkepriserne er aktuelt kommet op i nærheden af et gennemsnitligt niveau. Indtjeningen følger med op og hjælpes endvidere på vej af forbedret produktivitet samt fødevare- og landbrugspakken, hvor vigtige dele slår fuldt igennem i 2017.
17. jan 2017
Trods nye hårde krav om ekstra efterafgrøder så bliver pakken af stor betydning for planteproducenterne, der samlet set står stærkere. Udfordringerne er dog fortsat mange. Det fastslog Torben Hansen, formand for planteproducenterne, og Ivar Ravn, direktør i SEGES, i den fælles beretning på årsmødet.
PRESSEMEDDELELSE - 17. jan 2017
Det er uforståeligt, at DR torsdag i sidste uge lancerede en historie om stigende udledning af kvælstof uden at reflektere over, hvad der er kilden til den stigende udledning. Koblingen mellem kvælstofproblemer og landbruget var tilsyneladende en givet præmis bag historien, som byggede på den årlige såkaldte NOVANA-rapport fra Aarhus Universitet.
17. jan 2017
Det er umuligt at udarbejde et klimaregnskab, der bare er tilnærmelsesvis retvisende for den enkelte landmands CO2-udledning. Det skriver SEGES-direktør Ivar Ravn, der ikke giver meget for Klimarådets nye beregningsværktøj.
16. jan 2017
Børn og unge foretrækker mærkevarer. I hvert fald øges familiens årlige forbrug af de brands, som børn i alderen 8-12 kaster deres kærlighed på. Det viser en ny analyse fra Landbrug & Fødevarer.
16. jan 2017
Det er nu 10 år siden vi fik den nye offentlige struktur med kommunesammenlægninger og regioner i stedet for amter. Landdistrikternes dom over strukturreformen må blive: Bestået, men med plads til forbedringer, skriver Lone Andersen, viceformand i L&F.
15. jan 2017
Mens milliarder af danske pensionskroner investeres i udlandet, tørster mange danske virksomheder efter investeringer. Politikerne bør lempe reglerne for, hvordan pensionsmilliarder kan investeres, skriver L&F's cheføkonom.
13. jan 2017
Tre ud af fire danskere ønsker at leve sundere, end de gør i dag. Det er særligt personer under 45 år, der ønsker at leve sundere. Det viser en ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer.
13. jan 2017
Landbruget kan være en farlig arbejdsplads. Ny arbejdsmiljøpolitik sætter fokus på erhvervets arbejdsmiljøudfordringer.
12. jan 2017
Den nye husdyrlov skal nu behandles i Folketinget. Landbrug & Fødevarer glæder sig over den nye lov, men arbejder stadig på at få forbedret en række punkter.
12. jan 2017
Stamtræet har i høj grad betydning for, hvilke egenskaber koens mælk har, viser netop offentliggjort rapport fra Aarhus Universitet og SEGES. Det giver muligheder for at producere nye typer af mejeriprodukter.
12. jan 2017
Underernæring er en udfordring, både for mange ældre og for samfundet, skriver Landbrug & Fødevarers adm. direktør Karen Hækkerup.
11. jan 2017
Landbrug & Fødevarer deltager i erhvervsdelegation, der i disse dage deltager i Indiens største erhvervskonference.
10. jan 2017
Agroindustrien er ligesom andre brancher i industrien ramt af, at der er for få med en faglært uddannelse. Det kan resultere i, at virksomheder i Danmark taber ordrer til udlandet, fastslår formanden for Dansk Agroindustri og Landbrug & Fødevarers cheføkonom.
09. jan 2017
Den globale virkning af klimainitiativer bør supplere det nationale klimaregnskab. Det mener Søren Kolind Hvid fra SEGES.
08. jan 2017
12. januar sætter Landbrug & Fødevarer det kritiske lys på dækningen af sundhed og livsstil i medierne.
06. jan 2017
Danskerne betaler for meget for forsyningsydelser. Derfor er regeringens plan om at trimme forsyningssektoren meget positiv for både forbrugere og virksomheder, skriver Niels Peter Nørring, områdedirektør i Landbrug & Fødevarer.
05. jan 2017
'Morgenkommentaren' på Investor, finans.dk, 5. januar 2017. Af Frank Øland, cheføkonom i Landbrug & Fødevarer

05. jan 2017
Tidligere overvismand Niels Kærgård undervurderer landbrugets betydning, når han siger, at det ikke vil være nogen afgørende katastrofe, hvis vi ikke havde noget landbrug, fastslår Landbrug & Fødevarers cheføkonom Frank Øland.
04. jan 2017
Danske landmænd lægger i stigende grad om til økologi, men de har brug for hjælp til at komme godt i gang. Derfor har SEGES i 2016 ydet opstartshjælp til 600 nye økologer.
04. jan 2017
Frihandlen er under pres. Men når Donald Trump siger "Put America First", hvor bange skal dansk landbrug og fødevareproducenter så være? Anna de Klauman, statskonsulent på den danske ambassade i Washington, giver sit bud på Plantekongres 2017.
04. jan 2017
Holland har overladt ansvaret for forvaltning af landmandsejede naturarealer til fællesskaber af flere hundrede landmænd, og det giver store fordele for både naturen, landmændene og myndighederne. Vi skal lade os inspirere, skriver planchef Trine Eide og landdistriktschef Jørgen Korning fra SEGES.
03. jan 2017
Efterspørgslen efter økologiske varer stiger fortsat. Og i 2016 købte mænd og kvinder stort set lige ofte økologiske varer. Det viser en ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer.
03. jan 2017
For at styrke den erhvervspolitiske indsats henter Landbrug & Fødevarer Anders Klöcker ind som ny områdedirektør for erhvervspolitik.
03. jan 2017
Danmark er helt afhængig af tilgængelighed, eksport og frihandel, som er den lige vej til både nuværende og yderligere job i Danmark, fastslår Landbrug & Fødevarer sammen med Lif, Horesta, Danmarks Rederiforening og Dansk Energi.

Nyheder

Pressekontakt