Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Flere penge til forskning kan sikre fødevareforskning i international topklasse

Regeringens forslag om at øge det offentlige forskningsbudget med 377 millioner kroner i 2018, vækker glæde hos Landbrug & Fødevarer. Nye finanslovsmidler til forskning er nødvendige for at sikre dansk fødevareforskning i topklasse og imødekomme det stigende behov for kvalificeret arbejdskraft i fødevaresektoren.

Udmeldingen om flere penge til forskning i 2018 bliver modtaget særdeles positivt i Landbrug & Fødevarer. De er nemlig knusende nødvendige, hvis Danmark fortsat skal være blandt de førende i verden inden for jordbrugs- og fødevareforskning og innovation.

- Med de seneste års faldende bevillinger til den strategiske forskning er forskningsmiljøerne på området sårbare. Nye finanslovsmidler til området er derfor nødvendige for at kunne sikre kontinuitet og bidrage til, at fødevareforskningen i Danmark er i topklasse og vores muligheder for at hjemtage nødvendig viden fra udlandet. Og uden en stærk fødevareforskning kan vi ikke imødekomme det stigende behov for kvalificeret arbejdskraft i fødevaresektoren,
siger Morten Andersen Linnet, forskningspolitisk chef, Landbrug & Fødevarer.

Dansk landbrugs- og fødevareproduktion er i forvejen både bæredygtig, produktiv og ressourceeffektiv.

- Men med ny viden har Danmark potentiale for på bæredygtig vis at øge produktionen og værdien af produkterne og dermed øge væksten i samfundet, samtidig med at vi bidrager til at løfte nogle af de store samfundsmæssige udfordringer inden for klima, miljø, sundhed og fødevareforsyning, siger Morten Andersen Linnet.

Han glæder sig særligt over, at regeringen lægger op til at styrke den strategiske forskning.

- Den strategiske forskningsindsats har fokus på at løse væsentlige samfundsudfordringer og er en katalysator for vækst og udvikling. Den fremmer både kapacitetsopbygning på universiteter og GTS institutter, uddannelse af talenter til erhvervslivet og forskningsbaseret innovation, som er dét, Danmark skal leve af i fremtiden. Den fører til løsninger og muligheder, som bestemt ikke kommer af sig selv, men tværtimod skal identificeres, prioriteres og dyrkes.

Rammerne for en stærk og visionær fødevareforskning har stor betydning for fødevareerhvervets vækst og Danmarks eksportmuligheder. Erhvervet er derfor ved at lægge sidste hånd på en fødevareforskningsstrategi, som offentliggøres den 20. september, forhåbentlig tids nok, til at den kan indgå i forhandlingerne om forskningsreserven.

Seneste nyt fra lf.dk