Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

L&F: Vi holder ikke mund, når forskning er under niveau

Det er useriøst af Det Økologiske Råd at kritisere os, når vi påpeger behovet for at udvikle et holdbart modelapparat med færre fejl og mangler. Vi reagerer selvfølgelig, når debatten præges mere af følelser end fakta, skriver Morten Høyer, direktør i Landbrug & Fødevarer, på Altinget.dk.

Replik på Altinget.dk 21. december 2017 

Af Morten Høyer, Direktør i Landbrug & Fødevarer

Christian Ege og Leif Bach Jørgensen fra det Økologiske Råd (DØR) kritiserer i Altinget 15. december Landbrug & Fødevarers kommunikation for at være ukonstruktiv og skade den offentlige debat.

Landbrug & Fødevarer har flyttet sig, mener de to skribenter.

Årsagen er blandt andet den kritik af det faglige grundlag for vandområdeplanerne, som vi har rejst i form af ”De 7 Synder”. Her peger vi, bakket op af analyser fra blandt andet DHI, DTU og NIVA Danmark, på store fejl og mangler.

Vores kritik er valideret
Hvis DØR rent faktisk læste rapporten fra det internationale evalueringspanel, som analyserede det faglige grundlag, så ville de vide, at de modeller, der er beregnet ved AU/DCE foreslås erstattet af en helt anden modeltype. Panelet erklærer sig enigt i Landbrug & Fødevarers kritik af den lange række af fejl og mangler, der desværre findes i det faglige grundlag.

Bundlinjen er, at vores kritik bliver valideret af et internationalt evalueringshold. Modellerne fra AU/DCE er ikke gode nok.

Det er useriøst at kritisere os for at sige, at der nu er behov for at udvikle et holdbart modelapparat. Selvfølgelig skal vi have en regulering, der er fagligt i orden. For landbrugets skyld, men såmænd også for vandmiljøets.

Hæver stemmen for at blive hørt
At vi siger højt – og måske også højere end tidligere – at fagligheden bag et så centralt emne som vandområdeplanerne ikke holder, er blandt andet et udtryk for, at vi ikke hidtil har mødt lydhørhed over for vores faglige kritik ad mere stilfærdige kanaler som høringssvar og faglige følgegrupper. Og vi hæver selvfølgelig også stemmen, fordi vi gerne vil høres af de politikere, der har magten til at lave tingene om.

At bruge ”De 7 Synder” som udtryk for et generelt dårligt samarbejde mellem landbrug og forskning er dog helt forkert.

Sandheden er jo, at Landbrug & Fødevarer og SEGES på mange områder har et eksemplarisk godt samarbejde med universiteterne.

Tag for eksempel den tværfaglige forskningsalliance dNmark, som udvikler nye ideer til optimering af brugen af kvælstof både hvad angår effektivitet, sundhed og miljø- og klimabelastning. Her samarbejder landbruget aldeles konstruktivt med en række andre partnere fra erhvervslivet, myndigheder og danske og udenlandske universiteter.

Vi ønsker dialog om faglighed
Christian Ege og Leif Bach Jørgensen postulerer også, at Landbrug & Fødevarer ikke længere hylder den åbne dialog med samfundet.

Den er en forkert antagelse – og man kunne måske netop se vores ”De 7 Synder”-indsats som oplæg til en dialog om faglighed og god forskning. Hvis det altså var det, man ville.

Hvis vi opleves som havende en stærkere retorik, så er årsagen en tiltagende polarisering af samfundsdebatten, hvor det almindelige landbrug er blevet mange organisationers foretrukne syndebuk.

Selvfølgelig reagerer vi
Når Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse forlader den resultatorienterede linje til fordel for medlemsjagt via kampagner, der er baseret på følelser frem for fakta, så reagerer vi – selvfølgelig.

Det samme gør vi, når COOP’s medlemsblad vælger dybt tendentiøse billeder til en historie om økologi.

Vi står op for vores medlemmer i forhold til at imødegå usaglig kritik. Den er der blevet mere af de senere år, og man skal heller ikke fremover forvente, at Landbrug & Fødevarer holder mund. Hverken når vi møder usaglig kritik eller forskning, der er markant under niveau.

Seneste nyt fra lf.dk