Foto: Colourbox.com

L&F: Brug MRSA-penge der, hvor problemet er størst

Landbrug & Fødevarer hilser en indsats mod husdyr-MRSA velkommen, men advarer mod at tro, at problemet med stafylokokker er gjort med det.

Hvis man for alvor vil få noget for sine penge, bør man bruge dem der, hvor de gavner mest. Det mener Landbrug & Fødevarer, efter der i dag er truffet politisk beslutning om at afsætte penge til nye tests.

- Jeg synes jo nok, pengene var bedre brugt på at bekæmpe stafylokokinfektioner på de danske hospitaler. Det er jo trods alt der, man har de største problemer, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer hilser nye tests på MRSA CC398 velkomne. Dog undrer det, at man ikke lader den ekspertgruppe, som er politisk nedsat, gøre sit arbejde færdigt før man træffer forhastede politiske beslutninger.

- Når det er sagt, synes jeg da, det er helt fint, at bruge nogle ressourcer på nye tests og andre tiltag, som ministeren lægger op. Jeg ville ønske, at vi kunne være helt fri for husdyr-MRSA, men jeg må da trods alt konstatere, at stigningen i staldene ikke ser ud til at betyde et stigende problem for folkesundheden, siger Martin Merrild

Husdyr-MRSA udgør minimal del i statistikken
Selvom flere grisebesætninger er blevet testet positive for husdyr-MRSA siden 2014, har det ikke betydet, at antallet af alvorlige infektioner forårsaget af MRSA CC398 er steget fra 2014 til 2016. Mindre end 0,5 procent af det samlede antal blodforgiftninger forårsaget af en stafylokok, kommer fra den såkaldte husdyr-MRSA.

- På trods af en stigning ude i besætningerne fra 2014 til 2016, er alvorlige infektioner forårsaget af MRSA CC398 stadig meget sjældne. Faktisk er antallet af alvorlige infektioner stabilt og lavt, siger Jan Dahl, der er chefkonsulent for veterinære forhold i Landbrug & Fødevarer.

Det passer også godt med erfaringer fra Holland og Tyskland, hvor MRSA CC398 har været udbredt hos husdyr i mange år. Også her udgør husdyr-MRSA en meget lille andel af stafylokok-blodforgiftningerne i befolkningen.

Siden 2014 har der maksimalt været 7 danskere om året, der har fået en blodforgiftning forårsaget af husdyr-MRSA. Til sammenligning fik næsten 2000 danskere sidste år en blodforgiftning forårsaget af en stafylokok. I årene 2014 og 2015 lå tallet også tæt på de 2000 danskere.

- Nu har blodforgiftninger forårsaget af husdyr-MRSA i tre år ligget stabilt på mindre end 0,5 procent af det samlede antal blodforgiftninger i Danmark. Det på trods af, at der er flere besætninger, der har fået MRSA CC398 indenfor i stalden. Det er da værd at bemærke, siger Jan Dahl.

Læs mere om MRSA hos Statens Serum Institut.

For yderligere:
Søren Andersen, pressechef i Landbrug & Fødevarer, 2156 7011

Seneste nyt fra lf.dk