Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
img-4262-b

L&F fortsætter presset for korrekte data

Danmarks indberetninger om grundvandet skal naturligvis være rigtige. Men de har intet at gøre med de frivillige efterafgrøder, skriver L&F's formand Martin Merrild.

Indlæg i Effektivt Landbrug 8. februar 2017

Af Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer

Fødevare- og landbrugspakken er vedtaget til stor glæde og udbytte for danske landmænd.

Processen har, som alle ved, langt fra været problemfri, og en af de præmisser, vi meget gerne havde undværet, er kravet om 137.500 hektar ekstra frivillige efterafgrøder i 2017.

Det er en del af den politiske aftale om pakken, at der skal gennemføres tiltag, som kompenserer for en eventuel øget kvælstofudvaskning. EU-kommissionen har stillet samme krav.

Baggrunden for efterafgrøderne skal selvsagt være fagligt i orden. Landbrug & Fødevarer har meldt ud, at grundlaget for kravet om 137.500 hektar efterafgrøder i 2017 ikke er i orden. Det gjorde vi umiddelbart efter offentliggørelsen af GEUS-rapporten. Vi har også kritiseret, at det faglige grundlag for så vidt angår overfladevand endnu ikke foreligger. Det er ikke i orden. Derfor fortsætter vi naturligvis presset for at få et acceptabelt og korrekt fagligt grundlag på plads.

Vi har i Landbrug & Fødevarer ligeledes argumenteret stærkt for, at indberetninger om grundvandet naturligvis også skal være rigtige. De indberetninger har imidlertid ingenting med de frivillige efterafgrøder at gøre.

Det er bydende nødvendigt, at data er korrekte og fyldestgørende, så de krav, landbruget mødes med, er fair i forhold til lovgivning og EU-direktiver.

Det arbejder vi i Landbrug & Fødevarer stenhårdt på at sikre gennem vedvarende at påpege for de relevante myndigheder, at der er arbejdet med data, som ikke er korrekte.

Tilbage står kendsgerningen, nemlig at der er krav om ekstra, frivillige efterafgrøder i den nævnte størrelsesorden, som betingelse for at fødevare- og landbrugspakken kan gennemføres.

Grundsubstansen i fødevare- og landbrugspakken er simpelthen for vigtig til, at vi kan gamble med den.

Og landmændene har leveret. Da der i sidste uge blev åbnet op for at søge modtog Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i alt 1300 ansøgninger, og der blev søgt om frivillige målrettede efterafgrøder til 33.000 hektar.

Landbruget opfylder således vores del af aftalen og bidrager ad frivillighedens vej.

Vi fortsætter dog naturligvis vores hårde pres for at få rettet op på de forkerte præmisser, der ligger bag kravene om ekstra efterafgrøder. Når de korrekte data bliver lagt til grund for fremtidige ordninger, vil vi helt sikkert få betingelser, der er langt mere attraktive.

Seneste nyt fra lf.dk