Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

Landbrug & Fødevarer bifalder storstilet vådområdeplan

Staten og kommunerne er allerede godt i gang med at etablere vådområder hos danske landmænd. Derfor glæder viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt, sig over at Miljø- og Fødevareministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale, der skubber yderligere på indsatsen.

Inden år 2021 skal der etableres 13.000 hektar nye vådområder – et areal, der svarer til to gange Grib Skov. Vådområderne er en del af regeringens fødevare- og landbrugspakke og har som formål at reducere kvælstofudledningen fra marker til fjorde og søer.

Nu har Miljø- og Fødevareministeriet indgået en samarbejdsaftale med Kommunernes Landsforening, der betyder at kommunerne kan gå i gang med at finde nye egnede områder i de dele af landet, hvor der er brug for at nedbringe tilførslen af kvælstof til vandmiljøet.

Et arbejde som landbruget i samarbejde med staten og kommunerne allerede er godt i gang med.

- Det er positivt at aftalen mellem ministeriet og KL nu er på plads. Vi opfordrer vores medlemmer til at gå konstruktivt til opgaven med at finde de 13.000 hektar nye vådområder. Det er en vigtig brik i aftalen om fødevare- og landbrugspakken, siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Allerede nu tilbyder SEGES screeningsanalyser der viser, hvor i landet, der kan ligge vådområder. Det samme gør de lokale landbrugsrådgivningsvirksomheder
Vådområderne skal etableres gennem frivillige aftaler med landmænd, som kan lade deres jord indgå i projekter mod kompensation. For at få det bedste samarbejde opfordrer Lars Hvidtfeldt kommunerne til allerede tidligt i processen at inddrage landmændene og de lokale landboforeninger.

- Der skal være et tæt samarbejde mellem landbruget og kommunerne, om alle de virkemidler, der skal implementeres som følge af fødevare- og landbrugspakken. Det er vigtigt at valget af virkemiddel er det rigtige både på kort og lang sigt, hvor vi har meget fokus på de varige udenfor dyrkningsfladen. Ved at få skabt et godt samarbejde, håber vi på at komme meget længere med de kollektive virkemidler, end der er lagt op til i fødevare- og landbrugspakken, siger han, og tilføjer

- Og i forbindelse med udvælgelsen af vådområder er det vigtigt, at der foretages en grundig vurdering af betydningen og omfanget af vandstandsstigninger og at man efterfølgende kan komme tilbage til dette, hvis det viser sig at de tilstødende landbrugsarealer er blevet vådere end forudsat.

Når indsatsen er gennemført, vil den årligt fjerne ca. 1.200 tons kvælstof fra de dyrkede marker. Desuden vil den fjerne fire tons fosfor ved at genskabe ca. 800 hektar vådområder ved søer, der får en bedre vandkvalitet. Indsatsen er med til at opfylde EU’s vandrammedirektiv. Der er planlagt kvælstofvådområder for 1,5 mia. kr. og fosforvådområder for 70 mio. kr. Landdistriktsprogrammet finansierer 75 procent af indsatsen, mens resten finansieres af statskassen.

Læs også nyhed på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside

Seneste nyt fra lf.dk